Byla 2-1584-781/2019
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6-227/2019, kuria nutraukta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dagerionas“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Dagerionas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6-227/2019, kuria nutraukta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dagerionas“ restruktūrizavimo byla.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2014 m. balandžio 8 d., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Dagerionas“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos administratorių biuras“, 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtino restruktūrizavimo plano pakeitimą ir pratęsė restruktūrizavimo proceso terminą iki 2019 m. rugsėjo 24 d. Teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi atstatydino paskirtą restruktūrizavimo administratorę ir nauja restruktūrizavimo administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Stinkoma“ (toliau – ir restruktūrizavimo administratorė).

72.

82019 m. rugsėjo 20 d. restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes terminas restruktūrizavimui baigti yra 2019 m. rugsėjo 24 d., o iš RUAB „Dagerionas“ vadovybės negauta ataskaita už 2019 m. I pusmetį.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi restruktūrizavimo administratorės prašymą tenkino ir nutraukė RUAB „Dagerionas“ restruktūrizavimo bylą.

134.

14Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo administratorė reikalavo iš restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą, tačiau į jos 2019 m. rugpjūčio 12 d. užklausimą RUAB „Dagerionas“ nereagavo. Nurodė, kad restruktūrizavimui skirtas terminas baigiasi 2019 m. rugsėjo 24 d., teismui ir restruktūrizavimo administratorei restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas nėra pateiktas, todėl yra pagrindas RUAB „Dagerionas“ restruktūrizavimo bylos nutraukimui.

155.

16Teismas taip pat pažymėjo, kad per restruktūrizavimo laikotarpį su bendrovės kreditoriais atsiskaityta nebuvo.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Atskirajame skunde atsakovė RUAB „Dagerionas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Bendrovės vadovybė nuolat bendradarbiavo su restruktūrizavimo administratore ir operatyviai teikė jos prašomą informaciją, taip pat pateikė ir atsakymą į 2019 m. rugpjūčio 12 d. prašymą dėl informacijos pateikimo. Dėl kokios priežasties restruktūrizavimo administratorė nėra gavusi minėto atsakymo, atsakovė RUAB „Dagerionas“ paaiškinti negali.

236.2.

24Restruktūrizavimo planas yra įgyvendintas, dėl ko restruktūrizavimo administratorė turėjo pateikti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą su prašymu užbaigti restruktūrizavimo bylą, tačiau vietoje to administratorė nepagrįstai pateikė prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

257.

26Atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikta.

27Teismas

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

308.

31Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta atsakovės RUAB „Dangerionas“ restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo

329.

33Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų.

3410.

35Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o užbaigiama teismui priėmus sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutraukti restruktūrizavimo bylą, jei nustatomos ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552-686/2016).

3611.

37Pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją nutraukti restruktūrizavimo bylą gali tik teismas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalis), kurio vaidmuo restruktūrizavimo procese nėra formalus, todėl jis (teismas) turi priimti sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą, jeigu tam yra įstatyme numatyti pagrindai. ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš įstatyme numatytų sąlygų. ĮRĮ 28 straipsnyje pateiktas baigtinis restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų sąrašas – byla nutraukiama, kai: nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus; administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1-5 punktai).

3812.

39Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovei RUAB „Dagerionas“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos administratorių biuras”. 2014 m. rugsėjo 24 d. teismas patvirtino atsakovės RUAB „Dagerionas“ restruktūrizavimo planą. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 26 d. pratęsė restruktūrizavimo proceso terminą iki 2019 m. rugsėjo 24 d.

4013.

41Pirmosios instancijos teismas atsakovės RUAB „Dagerionas“ restruktūrizavimo bylos nutraukimą grindė tuo, kad yra pasibaigęs restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminas ir teismui nėra pateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas, kas suponuoja ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 5 punkto, numatančio, kad įmonės restruktūrizavimo byla taip pat nutraukiama tuo atveju, kai pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas, taikymą.

4214.

43Taigi tam, kad restruktūrizavimo byla galėtų būti nutraukta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu, būtina šių juridinių faktų sudėtis: pirma, pasibaigęs ir nepratęstas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminas; antra, teismui nepateiktas pasirašytas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas.

4415.

45Atsakovė RUAB „Dagerionas“ atskirajame skunde teigia, kad nuolat bendradarbiauja su restruktūrizavimo administratore, teikia jai informaciją, todėl restruktūrizavimo administratorės prašymas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra nepagrįstas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pripažįsta, kad atsakovės RUAB „Dagerionas“ atskirojo skundo teiginiai yra deklaratyvūs, neparemti jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Duomenų, galinčių patvirtinti atsakovės RUAB „Dagerionas“ argumentus, nėra pateikta ir apeliacinės instancijos teismui.

4616.

47ĮRĮ 29 straipsnyje įtvirtinta, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalis). Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas pateikiamas teismui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos (ĮRĮ 29 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovės RUAB „Dangerionas“ valdymo organas būtų ėmęsis veiksmų, siekiant įvykdyti ĮRĮ 29 straipsnyje įmonės valdymo organui numatytą pareigą parengti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą.

4817.

49Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atsakovės RUAB „Dagerionas“ atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

50Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2014... 7. 2.... 8. 2019 m. rugsėjo 20 d. restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo administratorė reikalavo iš... 15. 5.... 16. Teismas taip pat pažymėjo, kad per restruktūrizavimo laikotarpį su... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Atskirajame skunde atsakovė RUAB „Dagerionas“ prašo panaikinti... 21. 6.1.... 22. Bendrovės vadovybė nuolat bendradarbiavo su restruktūrizavimo administratore... 23. 6.2.... 24. Restruktūrizavimo planas yra įgyvendintas, dėl ko restruktūrizavimo... 25. 7.... 26. Atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikta.... 27. Teismas... 28. IV.... 29. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. 8.... 31. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta atsakovės RUAB... 32. 9.... 33. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) 1... 34. 10.... 35. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl... 36. 11.... 37. Pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją nutraukti restruktūrizavimo... 38. 12.... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d.... 40. 13.... 41. Pirmosios instancijos teismas atsakovės RUAB „Dagerionas“... 42. 14.... 43. Taigi tam, kad restruktūrizavimo byla galėtų būti nutraukta ĮRĮ 28... 44. 15.... 45. Atsakovė RUAB „Dagerionas“ atskirajame skunde teigia, kad nuolat... 46. 16.... 47. ĮRĮ 29 straipsnyje įtvirtinta, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą,... 48. 17.... 49. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 50. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 51. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti...