Byla 2-9585-584/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Creditum“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. U., UAB „Alfa grupė“, AB „Kauno energija“, „Swedbank“, AB dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio S. U. 2014-02-28 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/11/00638. Nurodė, kad patvarkyme nurodytas turto arešto objektas - deponuotos lėšos, iš principo neatitinka 2013 m. rugsėjo 23 d. turto arešto akte nurodyto objekto - banko garantijos, todėl mano, jog vien ši aplinkybė suponuoja minėto patvarkymo neteisėtumą ir nepagrįstumą. Be to, pažymėjo, jog „Swedbank“, AB išduotos neatšaukiamos garantijos Nr. 13-012610-GM terminas pratęstas iki 2015 m. vasario 25 d., todėl antstolis neturi jokio teisinio pagrindo apriboti trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB nuosavybės teise priklausančios banko garantijos (b. l. 12-15).

3Antstolis S. U. 2014-03-25 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir nurodė, kad skolininkė UAB „Creditum“ turėjo „Swedbank“, AB išduotą 150000 Lt banko garantiją, kuri galiojo iki 2014-02-25. Antstolio patvarkymas buvo priimtas 2014-02-28, t.y. pasibaigus banko garantijai. UAB „Creditum“ nepagrįstai pratęsė garantijos galiojimo terminą, negavusi sutikimo iš antstolio, nes minėta pinigų suma buvo apsunkinta. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad UAB „Creditum“ deponavo bendrovei priklausančias lėšas į „Swedbank“, AB sąskaitą (b. l. 4-5).

4Suinteresuotas asmuo UAB „Alfa grupė“ atsiliepime į skundą nesutiko su pareiškėjos skundu. Nurodė, kad UAB „Creditum“ tvirtinimas, kad antstolis areštavo banko garantiją nėra pagrįstas. Antstolis areštavo pinigines lėšas kurias UAB „Creditum“ pervedė „Swedbank“, AB ir kurios turėtų būtų gražintos UAB „Creditum“ pasibaigus sutarčiai tarp UAB „Creditum“ ir „Swedbank“, AB. Pasibaigus galioti sutarčiai „Swedbank“, AB negalėjo gražinti 150000 Lt į UAB „Creditum“ sąskaitą , o turėjo saugoti savo depozitinėje sąskaitoje iki atskiro antstolio patvarkymo, kadangi šios piniginės lėšos buvo areštuotos antstolio S. U. 2013-09-23 turto arešto aktu. UAB „Creditum“ ir „Swedbank“, AB susitarimas pratęsti garantijos terminą prieštarauja imperatyvioms normoms, nes galiojo antstolio taikytas piniginių lėšų areštas (b.l .26-28).

5Suinteresuoti asmenys AB „Kauno energija“, „Swedbank“, AB atsiliepimų į skundą nepateikė.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

7Pareiškėja bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 39, CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

8Skundas atmestinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstoliui S. U. buvo pateikta vykdyti Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Creditum“ turtui, užtikrinant UAB „Alfa grupė“ reikalavimus. Antstolis 2014-02-28 priėmė patvarkymą, kuriuo UAB „Creditum“ priklausančias pinigines lėšas 150000 Lt, esančias pas trečiuosius asmenis „Swedbank“, AB, įpareigojo saugoti iki atskiro antstolio nurodymo, uždraudžiant minėtomis lėšomis skolininkui disponuoti (b. l. 7).

10Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2014-06-06 nutartimi panaikino 2011-04-26 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – 467 143,3 Lt vertės UAB „Creditum“ turto areštą. Nutartis yra įsiteisėjusi.

11Pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktą, panaikinus vykdomąjį dokumentą, kuris buvo vykdymo pagrindas, vykdomoji byla yra nutraukiama. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad, vykdomąją bylą nutraukus, visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis, antstolio patvarkymu panaikinamos. Įvertinus, tai spręstina, kad panaikinus vykdomąjį dokumentą, pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, nebetenka teisinės prasmės, todėl skundas atmestinas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 510-513 str., teismas

Nutarė

13Atmesti pareiškėjos UAB „Creditum“ skundą dėl antstolio S. U. veiksmų.

14Nutarties patvirtintas kopijas siųsti proceso dalyviams.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai