Byla eB2-1063-390/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Business Company“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Business Company“.

Nustatė

2Ieškovė pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Baltic Business Company“ dėl nemokumo. Nurodo, kad UAB „Baltic Business Company“ skola valstybės biudžetui 2018 m. lapkričio 9 d. buvo 83 598,27 Eur, mokestinės nepriemokos susidarė pagal pateiktas deklaracijas nuo 2007 m. spalio 25 d. Pagal VSDFV duomenis įmonėje dirbančiųjų darbuotojų nėra. Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Baltic Business Company“ neturi nekilnojamojo turto, o pagal VĮ „Regitra“ duomenis atsakovės vardu yra registruotas automobilis, kurio dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. VĮ Registrų centrui paskutinė teikta įmonės finansinė atskaitomybė už 2015 m. Nuo 2018 m. sausio 8 d. buvo vykdomas mokestinės nepriemokos išieškojimas iš atsakovės lėšų bankuose, neįvykdžius sprendimo išieškoti iš banko sąskaitų, išieškojimas nukreiptas į turtą ir perduotas vykdyti antstolei V. P., tačiau pagal antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų bylų sąvado išrašo duomenis antstolio kontorose iš atsakovės vykdomas išieškojimas 241 458,42 Eur sumai pagal įvairių kreditorių reikalavimus. Ieškovės nuomone, UAB „Baltic Business Company“ nevykdo ūkinės komercinės veiklos ir yra nemoki.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Atsakovė nepateikė teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo pateiktus ir teismo surinktus duomenis (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis)

5Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Ieškovė pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog UAB „Baltic Business Company“ skola valstybės biudžetui 2018 m. lapkričio 9 d. buvo 83 598,27 Eur, kuri susidarė nuo 2007 m. spalio 25 d. Pagal viešus VSDF duomenis 2019 m. sausio 2 d. atsakovės įsiskolinimas yra 917,51 Eur, apdraustųjų asmenų nėra. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenis realizuotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto atsakovė neturi. Pagal juridinių asmenų registro duomenis atsakovė yra įregistruota 2012 m. balandžio 4 d., finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų registrui pateikti tik už 2015 m. Jokių duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą teismas neturi. Spręstina, kad įmonė veiklos nevykdo, turto neturi, laiku nemoka įstatymų nustatytų privalomųjų įmokų, teismui žinomi įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 84 515,78 Eur.

8Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog UAB „Baltic Business Company“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytai bankroto bylos iškėlimo sąlygai, keltina UAB „Baltic Business Company“ bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis), paskiriant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (ĮBĮ 10 straipsnis).

10Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratore parinkta MB „Bankroto administratorius“, kuri ir skirtina UAB „Baltic Business Company“ administratore (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Business Company“ (kodas 302757731, buveinės adresas Kėdainių r. sav., Pagirių mstl., Žalioji g. 6-7).

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Business Company“ administratore MB „Bankroto administratorius“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA293).

14Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Business Company“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai