Byla T-194-665/2018
Dėl R. N. ( R. N.) paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Gražina Čereškevičienė , sekretoriaujant Birutei Godliauskienei, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovui Oksanai Pavliukevičienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl R. N. ( R. N.) paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2018 01 19 nuosprendžiu R. N. nuteistas pagal LR BK 199 str. 1 d., 1992str. 1 d., 63 str. 1,2,5 d. 1 p., 64 prim. str. 1 d., 63 str. 1,2,5 d. 2 p.,9 d. laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams . Pritaikius BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas vieniems metams, įpareigojant nuteistąjį: per pirmą mėnesį pradėti dirbti ir (arba) visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą; per pirmus šešis mėnesius atlikti 50 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros , globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose.

4Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovas O. Pavliukevičienė prašė nuteistajam R. N. panaikinti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. Nurodė, kad nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu naujų administracinių teisės pažeidimų nepadarė, tačiau nevykdo probuojamojo asmens pareigų: po nuosprendžio įsiteisėjimo neavyko į probacijos tarnybą per tris dienas, taip pat šaukiamas neatvyko 2018-02-26, 2018-03-06, 2018-03-14 be to nevykdo teismo įpareigojimo per mėnesį pradėti dirbti arba mokytis ir tai tęsti visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį. Nuteistasis informuotas apie teismo posėdį du kartus neatvyko, prašymų nepateikė, teikimas išnagrinėtas jam nedalyvaujant.

5Prokurorė I. Kurilo prašė teikimą patenkinti.

6Teikimas netenkinamas.

7Iš Savivaldybių probacijos skyriaus atstovės , nuteistojo rašytinio 2018-03-22 paaiškinimo ,matyti, kad nuteistasis nevykdo įpareigojimo dirbti, nes neturi 10 kl. išsilavinimo, be kurio nieks nepriima į darbą, pradėti tęsti mokslą negali, nes jau baigiasi mokslo metai. Šaukiamas nuteistasis neatvyko į probacijos skyrių, nes sirgo, karščiavo į medikus nesikreipė. Apie neatvykimą nepranešė, nes neturėjo pinigų paskambinti, be to buvo girtas. Iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų nustatyta, kad R. N. 2018 03 26 buvo nuteistas Švenčionių rūmų nuosprendžiu, kuriuo paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, kurio vykdymo eigoje , teismas nagrinėja šį teikimą. Kaltinamasis dalyvavo paskutinio nuosprendžio paskelbime , šiuo metu galimai suprato kad bus probuojamas pagal paskutinį nuosprendį ir netikslinga vykdyti probacijos pareigas pagal jau subendrintą ankstesnį nuosprendį, kas galėjo lemti jo apsisprendimą nevykti į probacijos tarnybą, jo apeliaciniai skundai dėl paskutinio nuosprendžio negauti. Teismas šiuo metu dar neįsiteisėjusiu nuosprendžiu subendrintos R. N. devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo, reiškia teismas rado pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės vykdymo. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms , R. N. bus probuojamas pagal paskutinį 2018- 03- 26 nuosprendį, o ne pagal Vilniaus apygardos nuosprendį, kadangi subendrinus bausmes turi būti vykdomas paskutinis teismo nuosprendis. Todėl teismas, įvertinęs, kad po paskutinio įsiteisėjusio nuosprendžio naujų nusikalstamų veikų nuteistasis nepadarė, naujų nusižengimų nepadarė, nuo probacijos pradžios pagal Vilniaus apygardos teismo nuosprendį praėjo nedidelis laiko tarpas ( R. N. probuojamas nuo 2018- 02- 15) , nėra įrodyta, kad visų pareigų probuojamasis nevykdo be pateisinamų priežasčių , atsižvelgia į teismo išvadas paskutiniame 2018 03 26 nuosprendyje, kur teismas patikėjo, jog bausmės tikslai bus pasiekti atidėjus bausmės vykdymą, sprendžia pareiškėjo teikimo netenkinti.

8Vadovaudamasis LR Probacijos įstatymo 30 str. 2 d. 3 p., LR BPK 358 str., teismas

Nutarė

9Netenkinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-01-19 nuosprendžiu R. N. nustatytos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

10Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai