Byla e2-31614-433/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

3Ieškovas UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 3 032,65 Eur skolą, 103,02 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarė Mechanizmų ir įrangos nuomos sutartį Nr. 220160611 bei sutartį dėl statybos mechanizmų ir įrangos nuomos sutarties dalinio pakeitimo Nr. 320160429. Atsakovas už suteiktą įrangą įsipareigojo atsiskaityti sutartyse nustatyta tvarka. Ieškovas nuomojo statybos įrangą tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė, liko skolingas 3 032,65 Eur sumą ir 103,02 Eur delspinigių. Ieškovas savo reikalavimus grindė rašytiniais įrodymais ir prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino visiškai, ir priteisė iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 302542344, ieškovo UAB „Cramo“, juridinio asmens kodas 300031995, naudai 3 032,65 Eur skolą, 103,02 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos (3 135,67 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. rugpjūčio 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 192,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. rugsėjo 17 d. gauti ir 2018 m. rugsėjo 18 d. priimti atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ prieštaravimai dėl Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminaraus sprendimo. Atsakovas prieštaravimuose nurodo, kad pastaruoju metu susiduria su sunkumais atsiskaityti su tiekėjais, tačiau tokia situacija yra sąlygota objektyvių aplinkybių – su jais neatsiskaito užsakovai, mažėja apyvartinių lėšų ir atsakovas neturi galimybės iškart sumokėti visą skolą. Laikydamasis įstatymų atsakovas pirma eile atsiskaito su valstybės biudžetu ir darbuotojais, o likusios apyvartines lėšas pagal išgales skiria atsiskaityti su savo kreditoriais. Atsakovas nors ir dalinėmis sumomis, tačiau atsiskaito su ieškovu, todėl nėra pagrindo manyti, kad atsakovo veiksmai yra nesąžiningi.

6Ieškovas UAB „Cramo“ atsiliepimo į atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ prieštaravimus nepateikė.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Cramo“ ir atsakovas UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarė Mechanizmų ir įrangos nuomos sutartį Nr. 220160611 ir priedą prie sutarties Nr. 320160429, kuriais ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui techniką, įrangą, kitus daiktus, o atsakovas už nuomos paslaugas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti. Ieškovas perdavė įrangą atsakovui, už suteiktas nuomos paslaugas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2018-04-30 Nr. 77082723, 2018-04-30 Nr. 77082724, 2018-05-15 Nr. 77084635, 2018-05-15 Nr. 77084636, 2018-05-31 Nr. 77086863, 2018-05-31 Nr. 77086864, 2018-05-31 Nr. 77086865. Nurodytų sąskaitų atsakovas tinkamai neapmokėjo, dėl ko susidarė 3 032,65 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

9Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

10Atsakovas savo prieštaravimuose pripažįsta, kad yra skolingas ieškovui. Tačiau sunki finansinė atsakovo padėtis negali būti pagrindas nepriteisti iš jo ieškovui susidariusį įsiskolinimą. Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnis). Atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, už ieškovo suteiktas paslaugas su pastaruoju neatsiskaitė (CK 6.59 straipsnis), nors žinojo apie savo prievolę atsiskaityti. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Nesant duomenų, kad atsakovas pilnai atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti – priteisti iš atsakovo 3 032,65 Eur skolą.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarus sprendimas dalyje dėl 3 032,65 Eur skolos iš atsakovo priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo šioje dalyje jį naikinti ar keisti.

12Pagal CK 6.256 straipsnį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Aukščiau minėta Sutartimi (5.6 punktas) šalys susitarė, kad atsakovas laiku neatsiskaitęs su ieškovu, moka 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovui tinkamai ir laiku neįvykdžius pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 103,02 Eur dydžio delspinigius yra pagrįstas ir teisėtas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarus sprendimas šioje dalyje paliktinas galioti.

13Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminariu sprendimu priteistų procesinių palūkanų nurodytina, kad procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokia skolininko pareiga yra detalizuojama CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, kuri nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasakęs, jog procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005). Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, kurią sudaro lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Į šią sumą gali būti įskaičiuojama: pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į nurodytas normas bei tai, kad atsakovas nustatytu terminu su ieškovu neatsiskaitė, ieškovo reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3 135,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra teisėtas bei pagrįstas ir tenkintinas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarus sprendimas šioje dalyje paliktinas nepakeistas.

14Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu bei CPK 98 straipsniu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminariu sprendimu iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ priteisė ieškovui UAB „Cramo“ sumokėtą 35,00 Eur žyminį mokestį bei 157,70 Eur už advokato teisines paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarų sprendimą, darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti aukščiau minėto preliminaraus sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio bei išlaidų už teisines paslaugas priteisimo.

15Valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3,00 EUR., todėl šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-335 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 430 straipsniais, teismas,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. priėmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. rugsėjo 17 d. gauti ir 2018 m.... 6. Ieškovas UAB „Cramo“ atsiliepimo į atsakovo UAB „Priešgaisrinės... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarus... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 9. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 10. Atsakovas savo prieštaravimuose pripažįsta, kad yra skolingas ieškovui.... 11. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad Vilniaus... 12. Pagal CK 6.256 straipsnį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 13. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminariu... 14. Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu bei CPK 98 straipsniu, Vilniaus miesto... 15. Valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 16. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. preliminarų... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...