Byla 2-756-641/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių,

Nustatė

3Šiaulių rajono apylinkės teismui 2012-03-27 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones- įpareigojant R. Z., gim. ( - ), gyventi skyrium nuo L. J., gyv. ( - ), ir R. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatant Kuršėnų vaikų globos namuose, adresu Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių raj., iki bus pateiktas teismui pareiškimas dėl L. J. nušalinimo nuo globėjos pareigų. Iš prašymo turinio matyti, jog pareiškėjas į teismą kreipiasi su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki pareiškimo teismui padavimo (CPK 147 str. 3 d.). Prašyme pareiškėjas nurodo, jog 2010-03-30 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi nepilnametei R. Z., gim. ( - ), neterminuotai apribojus motinos valdžią, paskirta globėja L. J. ir nustatyta globos vieta su globėja. Po sprendimo priėmimo nepilnametė R. Z. ne kartą išreiškė nusiskundimus globėja dėl nesutarimų, smurto, nesudaromų tinkamų sąlygų vaiko gyvenimui ir poilsiui, maisto ir rūbų nepirkimo ir nurodė nebenorinti gyventi pas globėją ir norą gyvento su broliu ir seserimi globos namuose. Globėja L. J. svarstyta vaiko globos organizavimo komisijos posėdyje, kurio metu L. J. nurodė skirianti globotinei daug dėmesio, rekomenduota psichologo konsultacija. 2011-02-24 L. J. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl netinkamo rūpinimosi globotine, tačiau administracinė byla nutraukta. Nepilnametė R. Z. savo prašymu ir globėjos sutikimu laikinai apgyvendinta Kuršėnų vaikų globos namuose. 2012-03-22 nepilnametė paaiškinime nurodė neketinanti grįžti pas globėją ir norinti gyventi Kuršėnų vaikų globos namuose. Prie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikta nutarties dėl globos paskyrimo kopija, gimimo liudijimo kopija, R. Z. 2010-12-31 prašymo dėl L. J. kopija, R. Z. 2012-03-20 paaiškinimo dėl gyvenimo pas globėją kopija, 2012-03-22 paaiškinimo kopija, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos VTAS 2011-02-18 rašto dėl R. Z. kopija, 2011-02-17 pokalbio su R. Z. aprymo kopija, Šiaulių AVPK Šiaulių miesto PK VTS Pietinės policijos nuovados 2012-01-11 rašto dėl administracinės bylos nutraukimo kopija, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS 2012-03-20 vaiko laikino apgyvendinimo akto kopija. Pareiškėjas prašo taikyti laikinasias apsaugos priemones iki pareiškimo teismui padavimo atsižvelgiant į tai, kad nepilnametė R. Z. nori likti gyventi Kuršėnų vaiko globos namuose bei vadovaujantis LR VTAPĮ 23 str. 3 d., LR CPK 144 str., LR CK 3.65 str.

4Prašymas netenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos (CPK 147 straipsnio 3 dalis). Atvejai, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas dar net neiškėlus bylos, reglamentuojami specialiosiomis normomis, numatančiomis išimtį iš bendrųjų taisyklių. Šių nuostatų tikslas - išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu (pavyzdžiui, esant duomenų apie vykdomą ginčo turto perleidimo sandorį, esant duomenų, kad atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų siekdamas sunaikinti ginčo turtą, ar pan.). Kadangi galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo teismui dienos yra išimtinė, įstatymų leidėjas ją sieja ir su griežtu terminu – CPK 147 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, nustato pareiškėjui ne ilgesnį nei 14 dienų terminą ieškiniui pareikšti, per kurį ieškinio nepareiškus, laikinosios apsaugos priemonės privalo būti panaikinamos.

6Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo dienos, privalo pagrįsti ne tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas), bet ir priežastis, pateisinančias ieškinio pareiškimo atidėjimą. Be to, pareiškėjas privalo motyvuota pagrįsti, kodėl laikinosios apsaugos priemonės konkrečiu atveju privalo būti taikomos nedelsiant, dar neinicijavus teismo proceso, t.y. pareiškėjas taip pat privalo įrodyti egzistuojant specialiąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo sąlygas.

7Susipažinus su prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turiniu ir jo priedais, teismas daro išvada, kad pareiškėjas neįrodė egzistuojant sąlygas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo padavimo teismui dienos, kadangi: pareiškėjas nepagrindė ypatingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skubos, t.y. nurodė, jog nepilnamečio vaiko paaiškinimais ji nebenorinti gyventi su globėja ir skundžiasi šios elgesiu, tačiau prašyme neargumentavo ir rašytiniais įrodymais nepagrindė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones- gyvenimą skyrium nuo globėjos ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo globos namuose- dar nepareiškus ieškinio. Pareiškėjas nenurodė ir neįrodinėjo, kad globėja būtų ėmusis konkrečių, realių veiksmų, keliančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar nepilnamečio vaiko psichinei ar fizinei sveikatai, globėja netinkamai rūpintųsi globotiniu ar būtų netinkamos gyvenimo sąlygos vaikui gyventi su globėju, ir dėl to taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina nedelsiant, nelaukiant, kol bus parengtas ir teismui pateiktas pareiškimas dėl nušalinimo nuo globėjos pareigų, o pagal prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodomą būsimo pareiškimo reikalavimo pobūdį taip pat nėra pagrindo konstatuoti esant ypatingos skubos situaciją, pateisinančią CPK 147 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų specialiųjų teisės normų taikymą. Be to, pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo teismui padavimo, nenurodė visiškai jokių priežasčių, kliudančių jam pateikti pareiškimą iš karto.

8Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą ir nustačius, kad pareiškėjas neįrodė egzistuojant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo teismui padavimo dienos specialiųjų sąlygų (priežasčių, kliudančių pareikšti pareiškimą, ir aplinkybių, patvirtinančių ypatingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skubos poreikį), teismas mano, jog nėra pagrindo nustatyti laikinąsias apsaugos priemones- įpareigojimą R. Z., gim. ( - ), gyventi skyrium nuo L. J., gyv. ( - ), ir R. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatant Kuršėnų vaikų globos namuose, adresu Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių raj., iki bus pateiktas teismui pareiškimas dėl L. J. nušalinimo nuo globėjos pareigų, todėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo teismui pateikimo netenkintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., 145 str. 1 d. 13 p., 4 d., 147 str. 3 d., 151 str., Lietuvos Respublikos CK 3.65 str. 1 d., 2 d. 2 p. teismas,

Nutarė

10Pareiškėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymo- taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo teismui padavimo dienos įpareigojant R. Z., gim. ( - ), gyventi skyrium nuo L. J., gyv. ( - ), ir R. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatant Kuršėnų vaikų globos namuose, adresu Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių raj., iki bus pateiktas teismui pareiškimas dėl L. J. nušalinimo nuo globėjos pareigų- netenkinti.

11Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai