Byla TA-442-34-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. D. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą paduoti apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. D. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo bei šio apeliacinio skundo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2008 m. spalio 16 d. sprendimą Nr.S-224(7-192/2008), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. liepos 16 d. sprendimą Nr.68-174 bei Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr.(6.5)-60, kuriais pareiškėjui nurodyta sumokėti į biudžetą papildomas fizinių asmenų pajamų mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, delspinigių ir baudų sumas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

6Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 24 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad apeliacinis skundas paduotas praleidus Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnyje nustatytą keturiolikos dienų tokio skundo padavimo terminą ir neprašoma šį terminą atnaujinti. Šiuo atveju apeliacinis skundas vėliausiai turėjo būti paduotas 2009 m. kovo 19 d., tačiau, sprendžiant iš pašto žymos ant voko, apeliacinis skundas Klaipėdos paštui buvo įteiktas 2009 m. kovo 20 d..

8II.

9Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimo dar kartą padavė apeliacinį skundą.

10Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

11Pareiškėjas nurodo, kad pirmą kartą paduotą apeliacinį skundą jis buvo išsiuntęs neregistruotu laišku. Laišką su apeliaciniu skundu jis 2009 m. kovo 19 d., apie 17 valandą įmetė į pašto dėžutę, esančią Liepų g.16, Klaipėdoje, iš kurios korespondencija, remiantis AB „Lietuvos paštas“ 2009 m. balandžio 2 d. paaiškinimu, yra išimama kasdien 15 valandą. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju turėtų būti pripažinta, jog apeliacinio skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, ir jam šis terminas turėtų būti atnaujintas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas. Apeliacinis skundas nepriimtinas.

15Šioje byloje priimta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartimi yra nustatyta faktinė aplinkybė, jog pareiškėjas pirmą kartą apeliacinį skundą įteikė pašto įstaigai 2009 m. kovo 20 d.. Šios teismo nutarties pareiškėjas apeliacine tvarka neapskundė ir ji įsiteisėjo. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ja nustatyta minėta faktinė aplinkybė iš naujo nebegali būti įrodinėjama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio

162 dalis).

17Be to, net ir papildomai vertinant pareiškėjo pirmą kartą paduoto apeliacinio skundo įteikimo paštui aplinkybes, nėra pagrindo daryti išvadą, jog šis apeliacinis skundas paštui buvo įteiktas ne 2009 m. kovo 20 d., o 2009 m. kovo 19 d.. Byloje esantis objektyvus įrodymas - pašto įstaigos spaudas ant voko patvirtina, jog pareiškėjo apeliacinis skundas paštui buvo įteiktas 2009 m. kovo 20 d.. Pareiškėjo teiginys, jog apeliacinis skundas paštui buvo įteiktas 2009 m. kovo 19 d., yra paremtas tik paties pareiškėjo paaiškinimu ir nėra pagrįstas jokiais kitais objektyviais įrodymais. Tuo tarpu vien tik pareiškėjo paaiškinimas nėra pakankamas įrodymas minėtam jo teiginiui pagrįsti ir vien tik šiuo paaiškinimu negali būti paneigiama aplinkybė, jog pirmą kartą apeliacinis skundas paštui buvo įteiktas 2009 m. kovo 20 d., t. y. praleidus Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje numatytą keturiolikos dienų apeliacinio skundo padavimo terminą.

18Nagrinėjamu atveju svarbių priežasčių, kurios pateisintų apeliacinio skundo padavimo termino praleidimą, nenustatyta, todėl šis terminas pareiškėjui negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalis). Neatnaujinus apeliacinio skundo padavimo termino, apeliacinis skundas negali būti priimtas ir turi būti grąžintas pareiškėjui.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies

201 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Neatnaujinti pareiškėjui L. D. apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 5 d. sprendimo padavimo termino.

22Pareiškėjo L. D. apeliacinio skundo nepriimti ir grąžinti jį pareiškėjui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai