Byla e2A-277-236/2019
Dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ir uždarajai akcinei bendrovei AF-Consult

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Devold“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“, SIA MIE Construction, akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ir uždarajai akcinei bendrovei AF-Consult.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Devold“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Sweco Lietuva“, SIA MIE Construction, AB „Lietuvos draudimas“, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 422 995,38 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė skirti atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ 5 000 Eur baudą.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė yra Norvegijos kapitalo įmonė, kuri Panevėžyje virš 15 metų vysto vilnonio apatinio trikotažo ir kitų tekstilės gaminių gamybą. Ieškovei Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje nuosavybės teise priklauso 2015 m. statybos gamykla (toliau – ir Pastatas), į kurią ieškovė investavo beveik 10 mln. eurų. Ieškovė 2012 m., nusprendusi savo vykdomą veiklą perkelti į specialiai tam pritaikytas naujas patalpas, t. y. pasistatyti naują gamyklą, dėl techninio projekto parengimo kreipėsi į Latvijoje registruotą bendrovę SIA MIE Construction. Ieškovė ir SIA MIE Construction 2012-10-24 sudarė konsultavimo sutartį (toliau – ir Sutartis Nr. 1), pagal kurią SIA MIE Construction įsipareigojo parengti naujo Pastato techninį projektą.

103.

11Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad Sutartis Nr. 1 buvo sudaryta su SIA MIE Construction, tačiau visus faktinius techninio projekto rengimo darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“.

124.

13Ieškovė nurodė, kad SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“ 2012-11-05 sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Sweco Lietuva“ įsipareigojo parengti ieškovės UAB „Devold“ projektuojamo Pastato techninį projektą.

145.

15Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad Pastato techniniam projektui ieškovė iškėlė tam tikrus reikalavimus ir sąlygas, t. y. ieškovė projektuotojui (SIA MIE Construction) pateikė konkrečią projektavimo užduotį, kurioje buvo atspindėti esminiai ieškovės pageidavimai ir reikalavimai būsimam Pastatui, atskiroms jo funkcijoms, taip pat nustatyti parametrai, kuriuos gamykla (Pastatas) ir jos sistemos turi atitikti (toliau – ir Projektavimo užduotis).

166.

17Ieškovė nurodė, kad UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo visuose darbiniuose susitikimuose su ieškove, betarpiškai sprendė visus kylančius klausimus ir aptarinėjo projekto eigą. Be to, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo ir pačios Projektavimo užduoties rengimo metu, todėl jai buvo puikiai žinomi visi klausimai ir ieškovės lūkesčiai bei pageidavimai. UAB „Sweco Lietuva“ pirminį techninį projektą parengė 2013 m. liepos mėnesį, kurį ieškovė UAB „Devold“ priėmė pasirašydamas perdavimo aktą. Už parengtą techninio projekto dokumentaciją ieškovė visiškai atsiskaitė pagal Sutarties Nr. 1 sąlygas.

187.

19Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad gavusi techninio projekto dokumentaciją, paskelbė konkursą dėl statybų rangovo parinkimo. Konkursą laimėjo AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, buvo pereita prie kitos projektavimo fazės – Pastato darbo projekto rengimo, kurį taip pat rengė UAB „Sweco Lietuva“.

208.

21Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ ir UAB „Sweco Lietuva“ 2014-06-11 sudarė Konsultavimo sutartį Nr. 14030 (toliau – ir Sutartis Nr. 2), pagal kurią atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ įsipareigojo parengti darbo projektą pagal ieškovės pateiktą užduotį, taip pat suteikti projekto įgyvendinimo priežiūros bei statybų valdymo priežiūros paslaugas. Darbo projektui rengti ieškovė patikslino kai kuriuos būsimos gamyklos parametrus. UAB „Sweco Lietuva“ prie šios užduoties rengimo taip pat betarpiškai prisidėjo, aktyviai konsultuodama ieškovę įvairiais projektavimo klausimais ir betarpiškai siūlydamas tam tikrus parametrus užduotyje.

229.

23Ieškovės teigimu, būtent atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ pasiūlymu šios Gamybos technologijos užduotyje projektavimui buvo įtvirtinti tam tikri technologijų rodikliai: numatyta, kad mezgyklos patalpoje šiluminė apkrova nuo įrangos bus 50kW, o garinimo patalpoje šiluminė apkrova nuo įrangos sieks 80kW. Tokie skaičiai visiškai neatitiko realybės ir iš dalies lėmė kitų atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ skaičiavimų ir projektavimo klaidas, dėl ko Pastatas šiuo metu nėra tinkamas naudoti.

2410.

25Ieškovė pažymėjo, kad remiantis UAB „Sweco Lietuva“ parengtais Pastato techniniu ir darbo projektais, statybų rangovas pastatė tekstilinių gaminių gamyklą (Pastatą) Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje adresu J. Janonio g. 66, Panevėžys. Šiuo metu formaliai gamyklos statybos darbai dar nėra užbaigti, sprendžiami kai kurių papildomų darbų ir defektų taisymo klausimai. Nepaisant to, gamykloje ieškovė savo pagrindinę veiklą pradėjo vykdyti 2015 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais. Pradėjus vykdyti gamybinę veiklą Pastate, ieškovei iš karto kilo įtarimų, kad Pastato sistemos nefunkcionuoja taip, kaip buvo pageidauta, kad neišpildyti tam tikri reikalavimai ir parametrai bei kad nėra tinkamai įdiegtos visos Projektavimo užduotyse numatytos priemonės, įrengimai ir technologijos.

2611.

27Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad 2015-10-12 kreipėsi į UAB „Sweco Lietuva“ su prašymu paaiškinti tam tikrus Pastate įdiegtus sprendinius, tai dienai nustatytus defektus ir kitus projektavimo dokumentų, Projektavimo užduoties ir faktinės Pastato būklės neatitikimus. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ 2015-10-29 pateikė atsakymą, tačiau atsakymas buvo formalus ir iš esmės jokių paaiškinimų nepateikė, kadangi atsakovė visą atsakomybę siekė perkelti statybų rangovui, kuris tariamai netiksliai įgyvendino projektavimo dokumentuose nurodytus sprendinius, bei ieškovei, kuri, visiškai pasitikėdama UAB „Sweco Lietuva“ kompetencija ir reputacija, iki tol niekuomet neginčijo ir nekvestionavo UAB „Sweco Lietuva“ teiktų sprendinių, pasiūlymų, visus juos tvirtino, tikėdama, kad taip turi būti ir kad tokiu būdu yra įgyvendinami Projektavimo užduotyse numatyti reikalavimai, parametrai ir tikslai.

2812.

29Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad patikslinusi, ar tuo metu nustatyti trūkumai tikrai gali būti siejami su UAB „Sweco Lietuva“ parengta projektine dokumentacija, ar tai nėra statybų rangovo klaidos ir defektai, 2015-12-31 pakartotinai kreipėsi į UAB „Sweco Lietuva“ laišku ir dar kartą pamėgino išsiaiškinti, kodėl Pastatas neatitinka ieškovės lūkesčių, kurie buvo aiškiai išreikšti Projektavimo užduotyse, ir kodėl buvo padarytos tam tikros akivaizdžios klaidos techniniame ir darbo projektuose. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ 2016-01-21 pateikė atsakymą, kuriame savo kaltę neigė, visą atsakomybę perkėlė statybų rangovams ir ieškovei. Atsakovės teigimu, UAB „Sweco Lietuva“ techninį ir darbo projektus rengė tiksliai laikydamasis ieškovės Projektavimo užduotyse numatytų reikalavimų, bet kokie faktiniai neatitikimai gali būti paaiškinami tik netinkamai suformuluota Projektavimo užduotimi.

3013.

31Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad 2016-04-04 dar kartą informavo atsakovę UAB „Sweco Lietuva“, kad atsakovės teikti atsakymai neatsakė į ieškovės tikslinius klausimus ir neleido išsklaidyti abejonių dėl tinkamo projektinės dokumentacijos parengimo iš atsakovės pusės.

3214.

33Ieškovės teigimu, esant skirtingai šalių pozicijai, iškilo būtinybė kreiptis į nepriklausomus ekspertus ir gauti jų išvadą dėl techninio projekto, darbo projekto, jų pakeitimų kokybės, atitikimo ieškovės Projektavimo užduotims. Ieškovė 2016-05-13 kreipėsi į atsakovę ir pasiūlė bendru sutarimu skirti nepriklausomą ekspertą, kuris patikrintų atsakovės parengtą projektinę dokumentaciją, išnagrinėtų, ar parengti projektai atitiko projektavimo užduotis, ar atsakovė laikėsi visų statybų Projektavimo srityje įprastų standartų, ar pasiūlyti sprendiniai yra logiški, racionalūs, atspindi ieškovės UAB „Devold“ užduotis ir tikslus, ar išlaikyti Projektavimo užduotyse numatyti Pastato parametrai, rodikliai ir specialiosios sąlygos. Atsakovė šį ieškovės pasiūlymą atmetė, todėl ieškovė viena 2016-05-31 kreipėsi į ekspertus.

3415.

35Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad 2016-07-23 su UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ sudarė sutartį, pagal kurią buvo sudaryta sutartis, kurios pagrindu ekspertai ėmė analizuoti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ parengtą ir pateiktą projektinę dokumentaciją, jos atitikimą ieškovės Projektavimo užduotims, atsakovės pasiūlytų sprendinių pagrįstumą ir tinkamumą, taip pat kitus aspektus, susijusius su Pastato projektavimu. Ekspertai 2016-09-22 pateikė savo preliminarius vertinimus - ekspertinio vertinimo ataskaitoje (toliau – ir Preliminari ekspertų išvada) buvo apžvelgti Pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektiniai sprendiniai ir jų atitikimas ieškovės Projektavimo užduočiai. Šios išvados rėmėsi vien tik formaliu dokumentacijos patikrinimu, techninio ir darbo projektų analize ir palyginimu su ieškovės Projektavimo užduotimis, taip pat bendrai įvertinant projektuotojo pasiūlytus sprendinius ir jų tinkamumą konkrečioje situacijoje.

3616.

37Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad Preliminari ekspertų išvada parodė aiškius neatitikimus tarp ieškovės Projektavimo užduočių ir atsakovės parengtų projektų, todėl ieškovė paprašė, kad ekspertai nuodugniai patikrintų faktinę Pastato būklę, suprojektuotus įrengimus ir faktinius Pastato parametrus. Šios ekspertizės atlikimo metu ekspertai fiziškai lankėsi Pastate, atliko įvairius matavimus, tikrino techninę dokumentaciją ir šių faktinių duomenų pagrindu atliko patikslintus skaičiavimus, kurie tikslino Preliminarią ekspertų išvadą. Šios išsamios ekspertizės rezultatai atsispindi Galutinėje ekspertų išvadoje, kuri buvo užbaigta ir ieškovei pateikta 2017-02-13. Galutinėje ekspertų išvadoje nurodyta, kad dėl išaiškėjusių techninio ir darbo projektų trūkumų, pastate reikalinga keisti įrangą, perdaryti kai kuriuos inžinerinius darbus, montuoti papildomus vėdinimo, oro kondicionavimo pajėgumus ir drėkinimo sistemas. Išvadoje apskaičiuota ir įvertinta defektams pašalinti atliktinų statybos darbų preliminari vertė lygi 319 100 Eur. Ši suma turi būti priteista iš atsakovų solidariai kaip ieškovės patirtų nuostolių kompensacija.

3817.

39Ieškovės teigimu, tiek pagal Sutartį Nr. 1, tiek pagal statybą reglamentuojančias teisės normas, kurios numato, jog užsakovo techninė užduotis yra sudėtinė projektinės dokumentacijos dalis, atsakovai buvo saistomi ne tik minimalių įstatyminių reikalavimų, bet ir ieškovės konkrečios Projektinės užduoties bei atitinkamų jos pakeitimų, kurie buvo tinkamai suderinti su atsakovais dar pirminio techninio projekto rengimo stadijoje. Užsakovės užduotyje buvo nurodytas reikalavimas: skaičiuojant vėsinimo sistemos pajėgumus paisyti išorės temperatūros, t. y. 28,1 laipsnio (Konceptualaus projekto 1.8 punktas, 5 puslapis). Tai vienas esminių rodiklių, kuris nesikeitė nuo pat pradžių, tačiau atsakovai jų nepaisė skaičiuodami vėsinimo pajėgumus.

4018.

41Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad jos nurodyta temperatūra vidaus patalpose yra +20°C laipsnių. Šis rodiklis buvo patikslintas rengiant pirminį Techninį projektą. Pirminio projekto rengimo stadijoje – atskiri parametrai ir ieškovės užduotis, konsultuojantis su tuo pačiu UAB „Sweco Lietuva“, ne kartą buvo keičiami ir derinami. Tai būdavo daroma bendro darbinio susirašinėjimo keliu, galiausiai pakeitimus perkeliant į galutinį techninį projektą. Taip turėjo atsitikti ir su vidaus temperatūros parametru. Ieškovei UAB „Devold“, pasikonsultavus su UAB „Sweco Lietuva“ bei pateikus jiems eilę kai kurių projekto parametrų pakeitimų, tarp kurių buvo ir patikslinimas dėl vidaus temperatūros, t. y. +20°C, šie pakeitimai buvo priimti be jokio prieštaravimo ar komentaro, todėl, kaip ir kitais įprastais atvejais, ieškovė turėjo pagrindo pagrįstai tikėtis, kad kaip ir kiti pakeitimai vidaus temperatūros patikslinimas atsidurs galutiniame techniniame projekte.

4219.

43Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad ji užsiima ne statybų verslu, todėl pagal bendras rangos santykius reglamentuojančias normas atsakovams tenka informavimo pareigos pažeidimo pasekmės, o ne ieškovei (CK 6.659 str., 6.653 str. 4 d.). Atsakovai nevykdė ir kitų įsipareigojimų – neįvertino papildomų šilumos šaltinių, neatsižvelgė į įrengimų, žmonių kiekį, dėl ko netiksliai apskaičiuoti šildymo, vėdinimo poreikiai. UAB „Sweco Lietuva“, žinodama apie savo pirminiame projekte padarytas klaidas, jų neištaisė, apie jas neinformavo, nepaisė ieškovės nurodymų darbiniam projektui, todėl pažeidė ne tik savo sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį Nr. 2, bet ir bendro įstatyminio pobūdžio įpareigojimą nedaryti trečiajam asmeniui, šiuo atvejui ieškovei UAB „Devold“, žalos įgyvendinat Sutartį Nr. 1 kartu su SIA MIE Construction, taip nusižengdama ir savo profesinei veiklai keliamiems reikalavimams bei lojalumo savo klientui bei veikimo išimtinai jo interesais principams.

4420.

45Ieškovė pažymėjo, kad pagal pirmąjį epizodą atsakovų UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction atsakomybės pagrindas skirtingas, o grynai sutartinė atsakomybė UAB „Sweco Lietuva“ atsiranda tik pagal Sutartį Nr. 2, abu atsakovus faktiškai sieja to paties turinio prievolė, dėl kurios pažeidimo ieškovė prašo žalos atlyginimo.

4621.

47Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ sudarė veidrodinę sutartį ir įsipareigojo padaryti praktiškai tą patį atsakovui SIA MIE Construction ką pastaroji – ieškovei. UAB „Sweco Lietuva“ netinkamai vykdžius savo pareigas pagal Sutartį Nr. 1 ir taip padarius žalos ieškovei, kaip trečiajam asmeniui, nesusijusiam su ja tiesioginiais sutartiniais santykiais, buvo pažeistas rūpestingo ir atidaus konkrečios rūšies profesionalaus elgesio standartas bei nesilaikyta profesinei veiklai keliamų reikalavimų.

4822.

49Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ taikytina deliktinė atsakomybė už pirmąjį epizodą, nes teisę rinktis konkretų civilinių teisių gynimo būdą jai suteikia įstatymas bei teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-582-916/2015). Ginčo atvejis nėra sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos atvejis, tai yra sutarčių grandinės atvejis, kai ieškovė prašo žalos iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“, kaip trečiasis asmuo, nes atsakovė jai padarė žalos tuo metu, kai ieškovė su UAB „Sweco Lietuva“ dar neturėjo tiesioginių sutartinių santykių.

5023.

51Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad visas naujų projektavimo darbų išlaidas, susijusias su netinkamai atliktu darbu, prašo priteisti iš UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction. Kadangi praktiškai yra neįmanoma diferencijuoti, kiek vieni nuostoliai yra susiję su netinkamai parengtu techniniu projektu, o kiek – su darbo projektu, yra tikslinga nagrinėti apskritai bendrą nuostolių (padarytos žalos) dydį ir jį įrodinėti. Ieškovė reikalavo atlyginti visas išlaidas, susijusias su naujai atliekamais darbais, netinkamų projektinių sprendinių keitimu ir naujų sprendinių įgyvendinimu.

5224.

53Ieškovės teigimu, taip pat privalo būti atlyginti nuostoliai, kurie bus patirti sustabdžius veiklą (gamybą) papildomų darbų atlikimo periodu. Dėl ekspertų išvadose nustatytų trūkumų taisymo turės būti atliekami darbai pagrindiniuose cechuose – mezgykloje, garinimo, aklimatizacijos patalpose, Sausų procesų laboratorijoje, todėl tuo metu jokia gamybinė veikla vykti negalės, o tai sukels konkrečius nuostolius – prastovas. Ieškovės skaičiavimu, vienos dienos pertrauktos gamybos nuostoliai, įskaičiuojant prastovas ir negautą grynąjį pelną, yra 15 170 Eur. Įvertinus darbų, išvardintų Galutinėje ekspertų išvadoje, apimtis, minimali pertrauktos gamybos trukmė bus bent jau 5 darbo dienos, todėl bendra minimali ieškovės UAB „Devold“ patirtų nuostolių dėl nutrauktos gamybos suma yra lygi 75 850 Eur.

5425.

55Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad jau yra patyrusi išlaidų padarytai žalai nustatyti ir jos dydžiui įvertinti (t. y. ekspertų paslaugoms apmokėti) (CK 6.249 str. 4 d. 2 p.) – iš viso 28 045,38 Eur, kurias sudaro Preliminari ekspertų išvada ir Galutinė ekspertų išvada.

5626.

57Ieškovės UAB „Devold“ teigimu, byloje nėra praleistas ieškinio senaties terminas. Ieškovė apie techninio projekto trūkumus UAB „Sweco Lietuva“ pirmą kartą pranešė 2016-04-04 raštu dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir mokėjimų sustabdymo, t. y. ieškovės 2016-04-04 raštas kvalifikuotinas kaip pareiškimas apie trūkumus CK 6.667 straipsnio 3 dalies prasme. Atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktų projektavimo darbų garantinis terminas baigėsi 2016-04-30, todėl konstatuotina, kad ieškovė pranešimą apie atliktų darbų trūkumus pareiškė garantinio termino galiojimo laikotarpiu.

5827.

59Atsakovas SIA MIE Construction procesiniuose dokumentuose prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6028.

61Atsakovo teigimu, ieškovė praleido senaties terminą ieškiniui pareikšti, taip pat netinkamai aiškina teisinius santykius dėl atsakovų tarpusavyje 2012-11-05 sudarytos konsultavimo sutarties Nr. 12083 (toliau – ir Sutartis Nr. 3), susiklosčiusius tarp UAB „Devold“, SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“.

6229.

63Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad per se subrangos teisiniai santykiai nebuvo susiklostę, o ieškovę ir atsakovę UAB „Sweco Lietuva“ siejo tiesioginiai projektavimo rangos teisiniai santykiai. Dėl to atsakovas SIA MIE Construction nėra ir negali būti laikomas atsakingu už atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ veiksmus (neveikimą) rengiant objekto techninį projektą.

6430.

65Atsakovo teigimu, pateiktose ekspertinio vertinimo ataskaitose nėra identifikuota, ar atliekant objekto statybos darbus buvo visapusiškai įgyvendinti techninio projekto sprendiniai, ar žala nėra kilusi dėl netinkamai pasirinktų technologinių sprendimų (įsigytos ir (ar) netinkamai sumontuotos įrangos ir kt.).

6631.

67Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad objekto statybos buvo užbaigtos 2015-08-10, kada ieškovei buvo išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-150810-00103 (toliau – ir Statybos užbaigimo aktas).

6832.

69Atsakovo teigimu, Sutarties Nr. 1 8 skyriaus nuostata įtvirtino ilgesnį kaip 2 metų garantinį terminą, todėl šiuo atveju nėra taikoma CK 6.666 straipsnio 4 dalies nuostata. Ieškovė turėjo teisę pareikšti reikalavimus atsakovui SIA MIE Construction ne vėliau kaip iki 2016-08-10, tačiau iki šiol nėra pateikusi jokių reikalavimų, pretenzijų ir (ar) prieštaravimų dėl pagal Sutartį Nr. 1 atsakovo ieškovei perduotų projektavimo darbų – techninio projekto, kokybės trūkumų ar, apskritai, bet kokio tariamo Sutarties Nr. 1 netinkamo vykdymo.

7033.

71Atsakovas SIA MIE Construction nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ iš esmės ginčijo akivaizdžius techninio projekto sprendinius, kuriuos ieškovė pakartotinai suderino, t. y. a) mezgimo patalpą aptarnaujančiame vėdinimo įrenginyje suprojektuoti atskirų srautų rekuperatoriai, tuo tarpu, projektavimo užduotyje pateikti rotacinio tipo rekuperatoriai, b) techniniame projekte mezgimo patalpoje nesuprojektuota atskira drėkinimo sistema UNIFOG, kuri buvo numatyta techninio projekto projektavimo užduotyje, c) techninio projekto sprendiniuose šalčio mašinos su oru aušinamais kondensatoriais nėra suprojektuotos, nors jos pateikiamos techninio projekto projektavimo užduotyje, d) rengiant techninį projektą skaičiuotini vėsos poreikiai bei perteklinės šilumos poreikiai suskaičiuoti priimant lauko oro temperatūrą šiltuoju metų laiku, kuri neatitinka projektavimo užduoties techninio projekto rengimui.

7234.

73Atsakovo teigimu, ieškovės UAB „Devold“ reikalavimai atsakovui SIA MIE Construction privalo būti atmesti kaip nepagrįsti dėl išnykusios subjektinės teisės reikalauti garantuoti tariamų trūkumų šalinimą ir (ar) žalos atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-13 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2007).

7435.

75Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad ieškovė neginčijo, kad parengtą techninį projektą priėmė ir už jį galutinai atsiskaitė, nepateikdama pretenzijų ir (ar) reikalavimų nei Sutarties Nr. 1 kontrahentui – atsakovui SIA MIE Construction, nei faktiniam techninio projekto rengėjui – UAB „Sweco Lietuva“. Be to, generalinės rangos – subrangos teisiniai santykiai tarp atsakovų UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction nebuvo susiklostę. Ieškovė ir atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ techninio projekto rengimo metu nebuvo sudarę rašytinės sutarties, tačiau faktiškai būtent tarp šių asmenų klostėsi projektavimo rangos teisiniai santykiai. Atsakovas SIA MIE Construction negali būti laikomas atsakingu už atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktus projektavimo darbus, kadangi juos atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ betarpiškai derino su ieškove, rengė bei derino projektavimo užduotį techniniam projektui rengti, perdavė suderinti parengto techninio projekto sprendinius. Pati atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ vienašališkai ir savarankiškai atsakinėjo į ieškovės pretenzijas, gautas po objekto statybos užbaigimo ir ieškovė iškeltų klausimų neperdavė tariamam generaliniam rangovui SIA MIE Construction.

7636.

77Atsakovo teigimu, jis negali būti laikomas atsakingu už ieškovės UAB „Devold“ ir atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ tarpusavio teisinius santykius bei įsipareigojimų vykdymą. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė nederino darbų, kurių netinkamą atlikimą įrodinėja ieškiniu, su atsakovu.

7837.

79Atsakovas SIA MIE Construction nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ savo reikalavimus atsakovui SIA MIE Construction grindė 2016-09-22 ir 2017-02-13 ekspertinio vertinimo ataskaitomis bei išeitine pozicija, jog tuo atveju, jei atsakovas SIA MIE Construction Sutarties Nr. 1 pagrindu, būtų pateikęs ieškovei techninį projektą su kitais sprendiniais, ieškovė nebūtų patyrusi žalos, kurią sudaro: 1) naujų projektavimo darbų išlaidos; 2) naujų statybos darbų išlaidos (ieškovės vertinimu naujų statybos darbų išlaidas yra 319 100 Eur); 3) negautos pajamos, kurias sudaro numatomi ieškovės nuostoliai sustabdžius veiklą papildomų darbų atlikimo periodu (minimalias negautas pajamas yra 75 850 Eur); 4) išlaidos, skirtos tariamų projektavimo darbų trūkumų nustatymui (ieškovės teigimu, ji yra patyrusi 28 045,38 Eur išlaidų darbų trūkumų nustatymui).

8038.

81Atsakovo SIA MIE Construction teigimu, ekspertinio vertinimo ataskaitos nėra ir negali būti laikomos tinkama įrodinėjimo priemone, kadangi jose nėra vertinamos šioje byloje pateiktos aplinkybės, kad techninio projekto sprendiniai buvo keičiami rengiant darbo projektą. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais nesukelia asmeniui pareigos atlyginti žalą. Be to, šiuo atveju byloje nėra įrodinėjamas priežastinis ryšys su atsakovui SIA MIE Construction keliamais reikalavimais.

8239.

83Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad pagal Sutartį Nr. 1 atsakovui SIA MIE Construction yra numatyta ribotos atsakomybės išlyga – Sutarties Nr. 1 8 punkte yra įtvirtinta, jog atsakovo SIA MIE Construction atsakomybė ieškovei pagal Sutartį Nr. 1 dėl jokių priežasčių negali viršyti didžiausios sutarties sumos, ieškovės UAB „Devold“ atsakovui SIA MIE Construction mokėtinos pagal šią Sutartį Nr. 1. Sutarties Nr. 1 7 punkte yra įtvirtinta, kad ieškovė už teikiamas paslaugas atsakovui SIA MIE Construction sumoka fiksuotą 274 000 Eur be PVM sumą. Ieškovė nepagrįstai teikia solidarų reikalavimą atsakovui MIE Construction ženkliai didesnei 422 995,38 Eur sumai.

8440.

85Atsakovas nurodė, kad tarp atsakovo SIA MIE Construction bei atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ veiksmų ir ieškovės nurodomų nuostolių galėtų egzistuoti tik skirtingo pobūdžio priežastiniai ryšiai. Dėl šios priežasties solidari atsakovų atsakomybė nagrinėjamos situacijos atveju yra negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K 3 624/2013). Atsakovai neturėjo bendrų nedalių prievolių, kurias bendrai privalėjo įgyvendinti ieškovės naudai, t. y. nebuvo bendraskoliai pagal sutartis;

8641.

87Atsakovas SIA MIE Construction laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl solidariosios atsakomybės atsakovams taikymo, kadangi ieškovė savo reikalavimus atsakovui SIA MIE Construction kildina išimtinai tik iš tariamo sutartinio pobūdžio įsipareigojimų nevykdymo, t. y. neįgyvendintos Sutarties Nr. 1, tačiau žalos dydį bei priežastinį ryšį vertina kartu su keliamais reikalavimais atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ (kylančios Sutarties Nr. 2 bei deliktinės atsakomybės pagrindais).

8842.

89Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ procesiniuose dokumentuose prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9043.

91Atsakovės teigimu, atlikti darbų trūkumai patys savaime negali būti suprantami kaip atsakovės neteisėti veiksmai, kaip jie suprantami apibrėžiant deliktinės civilinės atsakomybės vieną iš sąlygų. CK 6.703 straipsnio 2 dalis, kuria remiasi ieškovė, alternatyvių teisės gynimo būdų, kokių prašo ieškovė, nenustato. Šioje normoje yra nustatyta aiški ir konkreti rangovo pareiga (o kartu ir užsakovo teisių gynimo būdas) neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ir atlyginti nuostolius.

9244.

93Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pažymėjo, kad ji ir ieškovė sutartiniais santykiais yra susijusi per Sutartį Nr. 2. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ ir ieškovė UAB „Devold“ 2015-04-30 sudarė darbų priėmimo – perdavimo aktą Nr. 7, pagal kurį darbo projektas (galutinis projektavimo rangos darbų rezultatas) ieškovei buvo perduotas 2015-04-30. Ieškovė atliktą darbą priėmė ir aktą pasirašė be pretenzijų darbų rezultatui. Konsultanto atsakomybė baigia galioti per vienerius metus nuo pavedime numatyto objekto užbaigimo (Bendrųjų konsultavimo veiklos sąlygų (KSE 1995) 3.2.5 p.). Taigi, šalys buvo susitarusios dėl atsakomybės ribojimo (garantinio) termino, kuris prasidėjo nuo darbo projekto parengimo ir perdavimo ieškovei – 2015-04-30, baigėsi 2016-04-30.

9445.

95Atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, atsakovai prieš ieškovę atsako savarankiškai pagal savo atskirose sutartyse prisiimtas ir teisės aktuose įtvirtintas prievoles. Subrangovo ir generalinio rangovo teisiniai santykiai techninio projekto rengimo proceso metu negali būti aiškinami vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teigiant, kad UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction veikė bendrai ir bendru veikimu padarė žalą ieškovei, dėl ko turėtų būti solidariai prieš ją atsakingi.

9646.

97Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nurodė, kad šiuo atveju sutartinių įsipareigojimų pažeidimu gali ir turi būti laikomas projektuotojų padarytas techninės užduoties reikalavimų pažeidimas. Sutarties Nr. 1 vykdymui SIA MIE Construction 2012-11-05 su UAB „Sweco Lietuva“ sudarė Sutartį Nr. 3, pagal kurią UAB „Sweco Lietuva“ įsipareigojo parengti dalį techninio projekto, adaptuojant technologinę projekto dalį pagal Lietuvoje taikomus teisės aktų įtvirtintus minimalius techninius reikalavimus. UAB „Sweco Lietuva“, vykdydama rangos darbus pagal Sutartį Nr. 3, pareigos vadovautis išimtinai konceptualaus projekto sprendiniais neturėjo.

9847.

99Atsakovės teigimu, ekspertų nurodytas darbų trūkumas, susijęs su darbo projekto parengimu, nurodo tik tai, kad UAB „Sweco Lietuva“ darbo projekte priimti sprendiniai (reikalavimas užtikrinti vidaus patalpų temperatūrą +20°C) prieštaravo „Darbo projekto gamybos technologijos užduoties projektavimui (2013 metų)“ reikalavimams. Taigi, UAB „Sweco Lietuva“ nepadarė Sutarties Nr. 2 pažeidimo, kadangi ieškovės nurodytas techninės užduoties reikalavimas pagal projektavimo dokumentų hierarchiją (Sutarties Nr. 2 3 straipsnis) nusileido pagrindiniam dokumentui, o 2014-03-09 atnaujintas pasiūlymas Nr. V1-757 UAB „Sweco Lietuva“ nebuvo privalomas.

10048.

101Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pažymėjo, kad ieškovė nėra patyrusi žalos, kaip ji yra suprantama civilinės deliktinės atsakomybės taikymo kontekste – pagrindinis įstatymo reikalavimas, norint konstatuoti šią civilinės atsakomybės sąlygą (tiesioginės žalos atveju), yra tai, jog padaryta žala turi būti realiai patirta, kurios kreditorius nebūtų patyręs, jeigu skolininkas nebūtų atlikęs neteisėtų veiksmų. Be to, ieškinio sumos, kuri sudarytų išlaidas projektavimo rangos darbų sutarties trūkumams ištaisyti (statinio statybos darbų perdirbimo išlaidas), priteisimas bet kokiu atveju yra ir turi būti laikoma specifinės rangos teisinio instituto garantuojamos užsakovo teisės į projektavimo trūkumų pašalinimą įgyvendinimu. Vien tas faktas, kad projektuotojas nukrypo nuo projektavimo užduoties, dar negali būti prilygintas užsakovo patirtai žalai, kadangi užsakovas realiai nuostolius dėl projektavimo rangos darbų sutarties pažeidimo galėtų patirti tik tuo atveju, jeigu projektuotojas neįvykdytų savo pareigos pašalinti projektavimo rangos darbų trūkumus ir/ar šių trūkumų sąlygotų statybos darbų taisymo išlaidas per protingą terminą nuo užsakovo trūkumų nurodymo ir pareikalavimo ir užsakovas būtų priverstas dėl šių trūkumų šalinimo kreiptis į trečiąją šalį bei patirti papildomas išlaidas;

10249.

103Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nurodė, kad susirinkimo tarp UAB „Devold“, SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“ metu buvo bendrai sutarta, kad bus sukurta bendra projekto dokumentų talpinimo vieta („Sweco portal“). Todėl techninio projekto dokumentai SIA MIE Construction ir jos konsultantams buvo teikiami per „Sweco portal“ elektroninę duomenų bazę. Minėta duomenų bazė buvo suprogramuota ir siųsdavo automatinius pranešimus, kai tik būdavo įkeliami nauji failai. Techninis projektas bei visa su juo susijusi informacija vadovaujantis Sutarties Nr. 3 nuostatomis buvo tinkamai perduota užsakovui SIA MIE Construction bei vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ nuostatomis prieš gaunant statybos leidimą techniniam projektui buvo gautas UAB „Devold“ patvirtinimas.

10450.

105Atsakovės teigimu, techninio projekto rengimo metu ieškovė reikalavo pigiausių sprendimų. Po techninio projekto patvirtinimo UAB „Devold“ siekė keisti techninį projektą ir ne didinti, o maksimaliai mažinti techniniame projekte numatytus reikalavimus, tam, kad darbų kaina (rangovų pasiūlymai) neviršytų UAB „Devold“ numatyto biudžeto.

10651.

107Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.

10852.

109Atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ teigimu, ieškinys pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą.

11053.

111Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad pagal ieškovės UAB „Devold“ pateiktą informaciją rangos sutartis dėl techninio projekto parengimo buvo sudaryta 2012-11-05, o techninis projektas užsakovui perduotas 2013 m. liepos mėn.

11254.

113Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pažymėjo, kad pagal SPCAPD liudijimą (TIA Nr. 215315622) draudimo apsauga dėl objekto, esančio J. Janonio g. 66, Panevėžyje, įsigaliojo nuo 2013-07-31. Pagal ieškovės nurodytas faktines aplinkybes laikytina, kad draudimo apsauga pagal SPCAPD liudijimą techniniam projektui negaliojo.

11455.

115Atsakovė, vadovaudamasi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, nurodė, kad ieškovės reikalavimas dėl 319 000 Eur defektams ištaisyti ir reikalavimas kompensuoti 75 850 Eur už numatomas prastovas yra laikytini nedraudžiamaisiais. Atitinkamai ir ieškovės UAB „Devold“ patirtos 28 045,38 Eur išlaidos, įrodinėjant atitinkamą žalą nėra kompensuotinos draudiko sąskaita.

11656.

117Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pažymėjo, kad BPCA draudimo apsaugos laikotarpis pagal paskutinį draudimo polisą yra nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, pradžios data 2003-05-17, išplėstinis pranešimo terminas – 30 kalendorinių dienų. Dėl to įvykis (t. y. 2017-03-22 pateiktas reikalavimas), netgi nustačius draudėjo neteisėtus veiksmus, neatitinka draudžiamojo įvykio sąlygų.

11857.

119Trečiasis asmuo UAB AF-Consult atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė ir UAB AF-Consult 2014-08-01 sudarė sutartį dėl statybų techninės priežiūros paslaugų teikimo. Užsakovės pasirinkimu objekto statybos projektas buvo rengiamas dviem etapais: pirmiausia buvo paruoštas ir užsakovei UAB „Devold“ perduotas techninis projektas, o vėliau, jo pagrindu tas pats projektuotojas UAB „Sweco Lietuva“ parengė ir darbo projektą. Statinio techninis projektas yra statybos projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas (Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.4 papunktis). Tuo tarpu, statinio darbo projektas yra statybos projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kaip statybos dalyvis, yra pasamdomas užsakovo (statytojo) ir yra atsakingas už normatyvinę statinio kokybę bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimą.

12058.

121Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovė UAB „Devold“ ir trečiasis asmuo UAB AF-Consult susitarė dėl iš esmės tipinių, teisės aktais apibrėžtų statybos techninio prižiūrėtojo pareigų vykdymo, kurios neapima ir nėra niekaip susijusios su šio ginčo dalyku – projektinių sprendinių atitikimu / neatitikimu užsakovo pateiktoms projektavimo užduotims. Statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo neturi pareigos tikrinti techninio projekto atitikimą užsakovo projektavimo užduočiai.

122II.

123Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12459.

125Vilniaus apygardos teismas 2018-05-10 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovei UAB „Devold“ iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ 128 145, 38 Eur, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, kitoje dalyje ieškinį atmesti, prašymą dėl baudos skyrimo atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ atmesti, priteisti trečiajam asmeniui UAB AF-Consult 540 Eur bylinėjimosi išlaidų iš UAB „Devold“, priteisti trečiajam asmeniui UAB AF-Consult 360 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“.

12660.

127Teismas dėl mezgimo palapos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos nustatė, kad ieškovė Projektavimo užduotyje techniniam projektui parengti nurodė, kad vasaros metu aklimatizacijos ir mezgimo patalpose temperatūra neturi viršyti 25 laipsnių. Patikslintoje projektavimo užduotyje (Gamybos technologijos užduotyje projektavimui) ieškovė sumažino pageidaujamą vasaros temperatūrą šiose patalpose iki 20 laipsnių. Teismas laikė nepagrįstais atsakovų teiginius, kad ieškovės reikalavimas yra perteklinis ir brangiai kainuojantis, kadangi būtent užsakovas yra asmuo, kuris formuluoja savo užsakymą ir tik nuo jo valios priklauso finansinių išteklių skyrimas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, kuris yra vykdytojas, neturi teisės spręsti už darbų užsakovą dėl to, kas pastarajam būtų naudingiau, išskyrus nurodyti teisės aktų reikalavimus dėl užsakymo teisėtumo, būdamas tos srities profesionalu (CK 6.38 straipsnio 2 dalis).

12861.

129Teismas taip pat sutiko su ieškove, kad ieškovės pasirinkti ekspertai nenustatinėjo Pastato patalų pačios temperatūros laipsniais ir dėl to išvados neformulavo. Ekspertų išvada nukreipta į tai, kad UAB „Sweco Lietuva“ netinkamai įvertino šilumos šaltinius. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovė nereiškė reikalavimo vien dėl to, jog nėra užtikrinama pastovi 25 laipsnių temperatūra aklimatizacijos ir mezgimo patalpose, tačiau nurodė, kad dėl blogo vėdinimo sistemos veikimo įrenginių vietose faktinis šilumos išsiskyrimas nuo įrengimų yra 3,6 karto didesnis nei projektuotojo naudoti skaičiai, dėl to yra susidaręs net 129 kW šilumos perteklius, kuriam vėsinti UAB „Sweco Lietuva“ nenumatė jokių priemonių.

13062.

131Teismas pažymėjo, kad atsakovė pateikė savo pasitelkto specialių žinių turinčio asmens išvadą, tačiau argumento, jog nuo įrenginių susidaro 129 kW šilumos perteklius, ji nepaneigė.

13263.

133Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, pradinėse projektavimo stadijose pabrėžė projektuotojams, kad Pastate bus vykdoma tekstilės gaminių gamyba, ruošimas, pakavimas ir pan., todėl kad tam tikrose patalpose turi būti užtikrinama itin tiksli santykinė drėgmė, ieškovė Projektavimo užduotyse nurodė, jog mezgimo patalpoje bus reikalinga atskira specialioji drėkinimo sistema UNIFOG, kuri palaiko nustatytą drėgmę patalpoje ir ją reguliuoja (Konceptualaus projekto 5.4.2 dalis).

13464.

135Teismas nustatė, kad ekspertų išvadose nurodyta, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ neprojektavo ir nenumatė UNIFOG sistemos, o suprojektavo OTŠRK-1.1 ir OTŠRK-1.2 vėdinimo kameras, kurios bendrai aptarnauja ir aklimatizacijos, ir mezgimo patalpas. Ieškovė paaiškino, kad Mezgimo patalpoje nėra atskirai numatyti drėgmės jutikliai, todėl faktiškai sistema reaguoja tik į šios bendros sistemos ortakiuose esančią drėgmę, t. y. faktiškai aklimatizacijos ir mezgimo patalpos yra reguliuojamos vienodai ir atskirų parametrų jose išgauti yra neįmanoma technologiškai. Tai reiškia, kad ieškovė negali kontroliuoti mezgimo palapos drėgmės parametrų. Dėl to teismas sutiko su ieškove, kad ieškovė patirs išlaidas perprojektuojant esamą ŠVOK sistemą ir diegiant naujus sprendinius. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovų UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction teiginius, kad tokiu sprendimu nėra padaryta žalos (CPK 185 str.).

13665.

137Teismas pažymėjo, kad, atsakovų teigimu, ieškovė neįrodė drėgmės poveikio tekstilės kokybei, tačiau teismas sprendė, kad šiai aplinkybei pagrįsti yra būtinas ilgas laikas ir kitokio pobūdžio ekspertinės žinios. Be to, šios aplinkybės įrodinėjamas atsakovų nurodytų būdu veiktų daugelio vartotojų teisių pažeidimą, o tai neatitiktų protingumo principo (CK 1.5 straipsnis).

13866.

139Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, ji pageidavo UNIFOG sistemos, remdamasi kitų fabrikų veikimo patirtimi. Teismas nurodė, kad CK 1.4 straipsnis numato, jog civiliniai santykiai gali būti reglamentuojami pagal papročius. Nagrinėjamu atveju, mezgimas gali būti laikomas ta veiklos rūšimi, kurioje senai yra atrasti optimalūs tekstilės gamybos procesai. Teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nepateikė įrodymų, galinčių pagrįsti, jog UNIFOG sistema yra lygiavertė OTŠRK-1.1 ir OTŠRK-1.2 vėdinimo kamerų veikimui, o, jas įrengus, patalpų suskirstymas tampa nereikšmingas ir nereikia kiekvienai patalpai rengti atskirus sprendinius (CPK 178 str.).

14067.

141Teismas dėl garinimo patalpos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos nurodė, kad, ieškovės teigimu, ji 2013 metais pakeitė gamybos technologijos užduotį, t. y. garinimo patalpos sprendinius nuo 25 laipsnių iki 20 laipsnių. Ieškovė paaiškino, jog atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ savo skaičiavimuose rėmėsi, kad garinimo patalpoje bendras išsiskiriantis šilumos kiekis bus 99,56 kW, tačiau atsakovė ne tik neatsižvelgė į pakeistus parametrus, bet ir neįvertino šilumos patekimo dėl aukštesnės lauko temperatūros (t. y. neįvertino, kiek per Pastato sienas pritekės šilumos, esant lauke ieškovės užduotai 28,1 laipsnių temperatūrai), taip pat nebuvo įvertinta, kiek reikės papildomų vėdinimo pajėgumų tiekiant į patalpą lauko orą, kuris vasaros metu yra šiltesnis nei pageidaujama patalpos temperatūra (skirtumas yra 8,1 laipsnio (tarp 28,1 ir 20 laipsnių). Teismas konstatavo, kad ieškovė ekspertų išvada pagrindė, jog dėl nurodytų aplinkybių UAB „Sweco Lietuva“ netinkamai apskaičiavo šilumos išsiskyrimą. Taip pat ekspertų išvadose yra nurodyta, jog atsakovė neatsižvelgė į tai, kad garinimo patalpoje technologinis garas sąveikaus su aplinkos oru ir dėl to jį taip pat šildys. Dėl šio efekto garinimo patalpoje fiksuojamas papildomas 33,37 kW šilumos pritėkis, o dėl šilumos išsiskyrimo dėl garotiekio nuostolių, technologinio garo, darbuotojų ir apšvietimo yra 37 kartus mažesni nei faktiniai duomenys.

14268.

143Teismas dėl aklimatizacijos patalpos ir sausų procesų laboratorijos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos nurodė, kad, ieškovės teigimu, vasaros metu sausų procesų laboratorijoje temperatūra neturi viršyti 20 laipsnių. Patikslintoje Projektavimo užduotyje (Gamybos technologijos užduotyje projektavimui) šio rodiklio nekeitė. Vėdinimui šioje patalpoje UAB „Sweco Lietuva“ suprojektavo sistemą OTŠRK-7. Ekspertai nurodė, kad be šios laboratorijos sistema dar papildomai aptarnauja kelias kitas patalpas, t. y. į visas šias patalpas tiekiamas vienodos kokybės oras, jis vėliau ta pačia sistema paimamas, sumaišomas ir vėl grąžinamas. Ekspertai konstatavo, jog toks sprendinys neatitinka ieškovo pateiktai Projektavimo užduočiai, kurioje numatyta, kad kiekviena patalpa turi turėti savo vėdinimo sistemą. Teismas nurodė, kad ieškovė įrodinėdama žalos aplinkybę paaiškino, kad atsakovo projektiniai sprendiniai neleidžia pasiekti 20 laipsnių temperatūros, kuri buvo pageidaujama šioje patalpoje. Ieškovė šią aplinkybę pagrindė Ekspertų išvada, kurioje konstatuota, jog laboratorijos patalpoje vasaros metu siekiant pasiekti 20 laipsnių temperatūrą yra reikalingi papildomi sprendiniai ir įrengimai. Dėl to teismas sutiko su atsakove, kad tai paveikė ieškovei nuostolius dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ veikos (CK 6.249 str. 1 d.).

14469.

145Teismas pažymėjo, kad ekspertų išvadose nurodyta, jog UAB „Sweco Lietuva“ suprojektavo aklimatizacijos patalpoje OTŠRK-1.1 ir OTŠRK-1.2 vėdinimo kameras, kurios, kaip jau nustatyta, bendrai aptarnauja aklimatizacijos ir mezgimo patalpas. Teismas sprendė, kad dėl to ieškovė negali atskirai reguliuoti drėgmės skirtingose patalpose, nes uždavus skirtingą santykinės drėgmės lygį šiose patalpose, dėl bendros jas aptarnaujančios sistemos santykinė drėgmė abiejose patalpose lieka daugmaž panaši.

14670.

147Teismas sutiko su ieškove, kad aukštos temperatūros garas padidina bendrą vėdinimo sistemoje esančią temperatūrą ir neleidžia pasiekti tų temperatūros lygių, kurie buvo numatyti ieškovės projektavimo užduotyse atskiroms patalpoms, optimaliomis sąnaudomis, o tai paveikia nuostolių atsiradimą.

14871.

149Teismas nustatė, kad ieškovės duomenimis sausų procesų laboratorijos patalpoje drėgmės svyravimai yra 47 proc. – 87 proc. ribose. Ieškovė pageidavo 65 proc. drėgmės su 4-5 proc. leistina paklaida. Ekspertų išvadose nurodyta, kad UAB „Sweco Lietuva“ drėgmei reguliuoti sausų procesų laboratorijoje iš esmės suprojektavo tik elektrinį drėkintuvą. Teismas sutiko su ieškove, kad projektinėje dokumentacijoje atsakovė nenurodė tokio drėkintuvo charakteristikų, nepagrindė konkretaus modelio poreikio. Ekspertizės duomenys rodo, kad toks įrenginys negali atlikti numatytos funkcijos ir neužtikrina reikalaujamos drėgmės patalpoje, todėl, ekspertų nuomone, būtina perprojektuoti drėgmės reguliavimo sistemą šiose patalpose įdiegiant autonominius patalpos drėkintuvus ir sumontuojant tikslios kontrolės įrenginius. Teismas sprendė, kad tokie veiksmai laikytini žala, padaryta netinkamai UAB „Sweco Lietuva“ projektiniais sprendiniais (CK 6.24 str.).

15072.

151Teismas pažymėjo, kad ieškovė pageidavo 20 laipsnių nuo projektavimo darbų pradžios, suformuluodama tokią užduotį. Vėsinant orą iki reikalaujamos 20 laipsnių temperatūros freonine vėsinimo sistema, patalpos drėgmė taip pat staigiai krenta, todėl, ekspertų paskaičiavimu, ieškovės pageidautas mikroklimatas (atitinkama drėgmė ir temperatūra) sausų procesų laboratorijoje gali būti palaikomas tik įdiegus papildomas sistemas (autonominius patalpos drėkintuvus ir tikslios kontrolės įrenginius). Atsakovai neigė nuostolių faktą ir dydį, tačiau neatsikirto į ieškovės argumentą, jog Projektinės užduoties reikalavimas dėl mikroklimato (atitinkama drėgmė ir temperatūra) sausų procesų laboratorijoje gali būti palaikomas kitais būdais, o ne įdiegus papildomas sistemas (autonominius patalpos drėkintuvus ir tikslios kontrolės įrenginius (CPK 12, 178 str.).

15273.

153Teismas dėl solidariosios atsakovų atsakomybės nurodė, kad ieškovė įrodinėjo, kad atsakovams, kaip verslininkams, taikytina griežtoji atsakomybė, t. y. atsakomybė be kaltės. Taip pat ieškovė teigė, kad deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). Deliktinės atsakomybės atveju privalu įrodyti: (i) neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), (ii) žalą (CK 6.249 str.s), (iii) priežastinį ryšį tarp atliktų neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos (CK 6.247 str.) bei (iv) kaltę (CK 6.248 str.) (kaltė yra preziumuojama). Ieškovė atsakovui SIA MIE Construction prašė taikyti sutartinę atsakomybę, o atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ – deliktinę, taip pat šiam asmeniui ir sutartinę atsakomybę pagal ieškovės ir SIA MIE Construction 2012-11-05 sudarytos konsultavimo sutarties Nr. 12083 sąlygas.

15474.

155Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad šiuo atveju solidarioji atsakomybė būtų galima, nustačius teisės pažeidimo sudėtį, dėl ginčo dalyko nedalumo, nes ieškovė atsakovų UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction veikos neteisėtumą kildina iš projektavimo darbų netinkamo atlikimo pagal tą patį techninio projekto objektą. Tačiau teismas pažymėjo, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog ieškovo kontrahento atsakomybė gali būti nagrinėjama tik sutartinės atsakomybės normų: „<...> pagal teisinį civilinės atsakomybės reguliavimą sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencija negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-520/2012). Principas, įtvirtintas CK 6.245 straipsnio 4 dalyje, draudžia taikyti deliktinę civilinę atsakomybę tarp šalių esant sutartiniams santykiams, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (non cumul (nekonkuravimo) taisyklė).

15675.

157Teismas nustatė, kad ieškovė prašė taikyti teisės teorijos nuostatas dėl deliktinės ir sutartinės civilinės atsakomybės pagrindų konkurencijos, remdamasis E. I. 2016 m. parengta daktaro disertacija, įrodinėdama, jog atsakovams UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction atsakomybė kyla tiek iš sutarties, tiek iš delikto.

15876.

159Teismas pažymėjo, kad ieškovei įrodžius atsakovų bendros rūpestingumo pareigos, kuri numatyta bendrojoje normoje, pažeidimą atsakovų deliktinė atsakomybė yra galima. Reikšdamas ieškinį dėl deliktinės atsakomybės taikymo, asmuo gina savo teises, o ne deliktu pagrįstas teises bendrai. Ieškovė nurodė, kad buvo pažeistas jos lūkestis, kai atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nesuprojektavo ŠVOK sistemos taip, kaip ji buvo užsakiusi pagal konkrečius parametrus.

16077.

161Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ įrodinėja, jog projektuotojo atlikti pradinio techninio projekto keitimai ir/ar pildymai negali būti laikomi projektuotojo darbo klaidomis, nes apie pradinio techninio projekto pakeitimo poreikį reikiamą informaciją užsakovas ir rangovas turėjo jau objekto statybos darbų rangovo konkurso metu.

16278.

163Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes darė išvadą, kad „Sweco portal“ sukūrimas pagrindė, kad užsakovė (ieškovė) buvo tiesiogiai konsultuojama atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ ir jai, kaip faktiniai techninio projekto rengėjai, buvo žinoma apie ieškovės norą dėl Projektavimo užduoties pakeitimo. Taip pat teismas sprendė, kad „Sweco portal“ sukūrimas paneigė atsakovės argumentą, jog tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika dėl veikimo išskirtinai per atsakovo SIA MIE „Construction“ rašytinius pavedimus. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ 2016-01-21 raštu patvirtino, jog dalis techninio projekto sprendinių pakeitimų bei papildymų buvo atlikti užsakovės pageidavimu, pageidavimą išreiškiant ir aptariant susitikimų su projektuotoju metu ir užsakovės elektroniniais laiškais.

16479.

165Teismas, remdamasis ekspertizės aktu, sprendė, kad ŠVOK sistemos veikimas 100 proc. duotų dar didesnius šilumos srautus, o drėgmės reguliavimas, būtinas gamybos procesui, būtų dar labiau išbalansuotas. Dėl to teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovės nurodomi trūkumai galėtų būti išsprendžiami paleidus ŠVOK sistemą dirbti maksimaliomis apkrovomis (CPK 185 str.).

16680.

167Teismas nustatė, kad UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ nurodė, kad atsižvelgiant į pasikeitusią (patikslintą užsakovo) darbo projekto techninę užduotį, pateiktą projektuotojui, atitinkamai turėjo būti pakoreguoti ir techninio projekto sprendiniai. Apie reikalavimą dėl sumažintos temperatūros atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ buvo informuota dar prieš Techninio projekto rengimo pabaigą. Teismas sprendė, kad jei ieškovės norimi parametrai būtų tinkamai, atsižvelgiant į bendrą rūpestingumo pareigą, UAB „Sweco Lietuva“ įvertinti ir savalaikiai pakeisti projektiniai sprendiniai, kuriuos, be kita ko, veikė pati atsakovė, teikdama konsultacijas, tai nebūtų reikėję vėlesnių techninio ir darbo projekto pakeitimų, kurie ieškovės turėjo būti apmokėti kaip papildomi darbo kaštai (CK 6.249 str. 1 d.).

16881.

169Teismas darė išvadą, kad atsakovų argumentas, jog ieškovė siekė taupyti lėšas ir ieškojo pigesnių sprendinių statybos procese, nereiškia, kad tai buvo susiję ir su ŠVOK sistemos sprendiniais. Kita vertus, siekis užtikrinti pageidaujamą sistemos veikimą ir dėl to vėliau sudaromos konkrečios sutartys dėl projektavimo sprendinių pakeitimų, įrengimų ir patalpų perdarymo reiškia, kad užsakovas buvo pajėgus apmokėti jam svarbius gamybos procesui patalpų įrengimus, įskaitant ir ŠVOK sistemą. Atsakovai negali spręsti už užsakovą dėl jam prioritetinių sričių veikimo užtikrinimo būtinumo.

17082.

171Teismas atmetė atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ argumentą, jog jos atsakomybę šalina tai, kad ji yra perdavusi SIA MIE Construction, o SIA MIE Construction yra priėmęs visus techninio projekto darbus kaip tinkamai atliktus, ką patvirtina 2013-12-19 galutinis darbų perdavimo aktas, kuriame yra ir įrašas, kad SIA MIE Construction „patvirtina, kad darbus priėmė ir pretenzijų neturi“.

17283.

173Teismas nurodė, kad, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, jos darbo tinkamą atlikimą patvirtina Bendrosios ekspertizės 2013-08-29 aktas Nr. 156/1-13. Akte yra nurodyta, jog Projektavimo užduotis patvirtinta SIA MIE Consruction generalinio partnerio E. V.. Ieškovė UAB „DEVOLD“ 2013 m. pateikė Gamybos technologijos užduotis projektavimui iki techninio projekto rengimo pabaigos. Dėl to teismas sprendė, kad šios aplinybės patvirtina, jog projektavimo darbai vyko ne pagal ieškovės Projektavimo užduotį.

17484.

175Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovų argumentas, jog šalys iki galo nesusitarė dėl pakeistų parametrų, kai atsakovai nepateikė rašytinių dokumentų apie ieškovės 2013 m. užduoties atsisakymą ar leidimą jos nevykdyti, nepaneigia atsakovų atsakomybės.

17685.

177Teismo vertinimu, jei atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ būtų laikiusi civilinių sutarčių reglamentavimo nuostatų, tai ji būtų darbus perdavusi SIA MIE Construction, kuris ir turėjo veikti pagal STR „Statinio projektavimas“ reikalavimus. Be to, dėl techninio projekto parengimo 2012-10-24 buvo sudaryta konsultavimo sutartis tarp ieškovės ir SIA MIE Construction, bet ne tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Sweco Lietuva“.

17886.

179Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė 2013 m. davė nurodymą dėl pasikeitusių parametrų, o atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ kaip konsultantas į tai neatsižvelgė. Teismas taip pat darė išvadą, kad byloje nėra įrodyta, kad apie pasikeitusią ieškovės Projektavimo užduotį atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ informavo atsakovą SIA MIE Construction. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad tarp šalių vyko derybos dėl papildomų darbų apmokėjimo (CPK 178 str.).

18087.

181Teismas nurodė, kad ieškovė prašė taikyti atsakovams deliktinę atsakomybę pagal 2012-10-24 konsultavimo sutarties ribas.

18288.

183Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atmestini ieškovės reikalavimai atsakovui SIA MIE Construction nenustačius priežastinio ryšio su įrodinėjama žala (CK 6.247 str.). SIA MIE Construction negali atsakyti pagal ieškovės reikalavimą, nenustačius jo kaltės dėl ieškovės lūkesčio pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2008).

18489.

185Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, kai 2014-06-11 dar teikiama sutartyje nuoroda į pradinę Projektavimo užduotį, parodo ieškovės kaltę dėl rūpestingumo pareigos pažeidimo, tačiau tai nepaneigia atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ deliktinės atsakomybės už bendros pareigos elgtis rūpestingai su ieškovės teisėtu lūkesčiu dėl projektinių sprendinių pakeitimo įtvirtinimo techniniame projekte.

18690.

187Teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ techninio projekto rengimo momentu buvo gavusi pakankamai apibūdintą ir išreiškiančią užsakovo ketinimų esmę rašytinę užsakovo užduotį projektavimo darbams. Konstatavus atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė neatsižvelgiant į ieškovės 2013 m. Projektavimo užduotį dėl parametrų pakeitimo ir kurie kilo iš bendros rūpestingumo pareigos pažeidimo, taikomos deliktinės atsakomybės nuostatos ir jos turi pirmenybę sutartinės atsakomybės atžvilgiu.

18891.

189Teismas nurodė, kad siekdama paneigti savo atsakomybę atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ remiasi sutartiniais santykiais su bendraatsakoviu, nurodydama, jog Sutarties Nr. 2 9 punkte yra įtvirtinta, kad „Konsultanto atsakomybė yra apibrėžta Bendrųjų konsultavimo veiklos sąlygų (KSE 1995) 3.2. punkte“. Sutarties Nr. 2 10 punkte yra įtvirtinta, jog „Nė viena Šalis neatsako už netiesioginius kitos Šalies nuostolius ar jos patirtą žala, jeigu jie atsirado ne dėl tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo“. Be to, anot atsakovės, prie Sutarties Nr. 2 pridėtose Bendrosiose konsultavimo veiklos sąlygose (KSE 1995), 3.2.3 punkte, yra įtvirtinta, kad „Konsultantas nėra atsakingas už žalą, atsiradusia dėl gamybos ar grynųjų pardavimų sumažėjimo ar laikino nutraukimo, kitokių pajamų praradimo ar pelno sumažėjimo nutraukus sutartį su trečiąja šalimi ar jos tinkamai neįvykdžius, arba už kita panašaus sunkiai numatoma pobūdžio žala ar galinčia kilti netiesioginę žala“.

19092.

191Teismas darė išvadą, kad byloje nėra įrodyta, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ dėl neatidumo neįtraukė pasikeitusių parametrų, gavusi pakankamai apibūdintą ir išreiškiančią užsakovo ketinimų esmę rašytinę užsakovo užduotį projektavimo darbams. Byloje atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nuosekliai tvirtino, kad į ją sąmoningai neatsižvelgė, negavusi atsakovo SIA MIE Construction nurodymo. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nepateikė įrodymų, kad ji, kaip tos srities profesionalas, bent kreipėsi į SIA MIE Construction (CPK 12, 178 straipsnis), todėl teismas konstatavo teisės pažeidimo padarymą kaltais veiksmais, pasireiškusiais tyčia (CK 6.248 str.).

19293.

193Teismas dėl žalos dydžio nustatė, kad techninio projekto aiškinamasis raštas patvirtina ieškovės argumentą, jog techniniame projekte nebuvo suprojektuota UNIFOG drėkinimo sistema, numatyta techninio projekto projektavimo užduotyje HVAC 0002 (2.5), kurios 5.4.2. punkte buvo nustatytas jos reikalavimas. Aiškinamojo rašto 4 dalyje nurodyta, kad „šaltuoju ir šiltuoju laikotarpiais mezgykloje (106), aklimatizacijos patalpoje (105), lyginimo patalpoje (107) ir sukirpimo patalpoje (109) turi būti palaikomas santykinis drėgnumas 65 proc. (max 80 proc.). Šių patalpų oro drėkinimas numatytas per vėdinimo sistemas, naudojant garą 4 bar, 152°C tiekiamą iš projektuojamos katilinės. Nuo drėkinimo sekcijos numatytas kondensato nuvedimas, sprendimas VN projekto dalyje. Aklimatizacijos patalpoje (105) papildomai numatytas elektrinis garintuvas sistema K-1.3, kuris veiks tuo atveju, jei vėdinimo sistema OTŠRK-1.1 (kuri aptarnauja ir mezgyklos patalpą (106) ir drėgmės reguliavimas bus vykdomas pagal šios patalpos (106) santykinį drėgnumą), neužtikrins patalpoje (105) reikiamos drėgmės. Laboratorijoje/sausų procesų (117) turi būti palaikomas santykinis drėgnumas 65 proc.. Šios patalpos drėkinimui numatytas elektrinis drėkintuvas, sistema K-7.2. Elektrinis drėkintuvas valdomas automatiškai iš mikroprocesorinio valdiklio, kuris integruotas drėkintuvo korpuse“. Ieškovės pasitelkti ekspertai nustatė, kad šie projektiniai sprendiniai buvo nepakankami.

19494.

195Teismas nurodė, kad, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ekspertų teigimu, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ skaičiuodama šilumos energijos pritekį neįvertino įrenginių skleidžiamos šilumos. Ieškovės teigimu, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ neatsižvelgė ir į būsimą gamybinių pajėgumų išplėtimą, kuris buvo numatytas ir įtvirtintas Gamybos technologijos užduotyje projektavimui, t. y. ateityje įrengus papildomus įrengimus, garo sunaudojimas ir šilumos išsiskyrimai bus dar didesni, todėl bus reikalingas dar didesnis vėsos poreikis, siekiant ieškovės nustatytų parametrų. UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ekspertų teigimu, šilumos išsiskyrimą į patalpas taip pat didina garo kondensato talpos, kurios yra įrengtos ne pagal projekto sprendinius. Transportuojant technologinį garą garotiekiu patiriami šilumos nuostoliai, kurie virsta vidiniais šilumos išsiskyrimais į patalpą, kurioje jie sumontuoti. Šilumos srautas nustatytas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintų (2007-05-05 įsakymu Nr. 4-170) Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių 3 priede nurodytą izoliavimo lygį, kurį užtikrinus - projektinis šilumos srautas dėl technologinio vamzdyno patiriamų nuostolių yra lygus 25W/m. Garotiekio ilgis nustatytas pagatechniniame projekte numatytus ilgius (bendras garotiekio ilgis 106 patalpoje- 39,5 m). Faktinės paviršių temperatūros buvo išmatuotos termovizoriumi.

19695.

197Teismas nustatė, kad UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ išaiškino, kad dėl nepakankamai izoliuotų technologinio garotiekio elementų patiriami papildomi šilumos pritekiai į patalpas, kurie įvertinti atsižvelgiant į izoliuotų garotiekio vamzdynų paviršių temperatūras garotiekio funkcionavimo metu. Šilumos gamybos ir transformavimo techninio projekto techninių specifikacijų skyriuje Nr. 7 pateikti bendrojo pobūdžio reikalavimai garotiekio izoliacijos medžiagoms, tačiau reikalavimų, kokie paviršiai ir kaip turi būti izoliuoti, minėtoje projekto dalyje nepateikti. Defektus dėl netinkamai įrengtos arba iš viso neįrengtos garotiekio izoliacijos, turi pašalinti rangovas.

19896.

199Teismas sprendė, kad šios aplinkybės paneigia teiginius, jog ieškovės lūkesčiai yra pažeidžiami tik dėl ŠVOK sistemos netinkamo suprojektavimo. Ekspertų teigimu, buvo netinkamai įrengtos arba iš viso neįrengtos garotiekio izoliacijos, t. y. sistemos veikimo efektyvumą mažina ne projektuotojo darbo klaidos. Garo produktų surinkimui įrengtos garo kondensato talpas ne pagal projekto sprendinius. Tai paveikė, kad garo kondensatas yra surenkamas į savadarbius neizoliuotus surinkimo/vėsinimo indus, iš kurių neizoliuotais vamzdžiais kondensatas nuvedamas į nuotekų sistemą. Iš minėtų indų kondensatas atvirai garuoja per atvirus alsuoklius papildomai didinant patalpų vidaus oro temperatūrą. Sutvarkius garo kondensato grąžinimo sistemą, atitinkamai sumažėtų nenumatyti šilumos pritekiai į lyginimo cecho patalpą bei išlaidos garo paruošimui. Dėl to teismas sprendė, kad yra pagrindas mažinti ieškovės prašomas priteisti sumas.

20097.

201Teismas iš dalies sutiko su atsakove, kad ekspertų išvados yra subjektyvios, parengtos pagal ieškovės nusiskundimus. Teismas nustatė, kad akte yra nurodyta, jog „Audito metu buvo gauta žodinė informacija iš užsakovo, kad šiose patalpose, esant didesnei nei 24°C temperatūrai, turi būti stabdoma dalis technologinės įrangos. Teismo vertinimu, šiai aplinkybei patvirtinti į bylą nėra pateikta specialių žinių turinčio asmens techninių duomenų fiksacijos su fizikos moksle numatytu pagrindimu. Teismas taip pat nurodė, kad kita vertus ieškovės aktyvūs veiksmai, kuriais, sudarant sutartis, buvo siekiama atlikti techninio projekto pertvarkymo darbus, netiesiogiai įrodo, jog patalpose, esant didesnei nei 24°C temperatūrai, gamykla negali veikti pilna apkrova, t. y. labiau tikėtina, kad turi būti stabdoma dalis technologinės įrangos (CPK 185 str.).

20298.

203Teismas pagal UAB „DEVOLD“ 106-mezgimo ir 107-lyginimo cechų apšvietimo ir įrangos elektros energijos vartojimo matavimų protokolą, sprendė, kad ekspertai, siekiant pagrįsti duomenis, atliko matavimus ir aritmetiniais skaičiavimais, kurie leido objektyvizuoti išvadas ir įvertinti užsakovo teiginį, kad reikia stabdyti dalį įrenginių, temperatūrai viršijus 24 laipsnius šilumos, šią aplinkybę patikrino. Teismas taip pat darė išvadą, kad tai patvirtina ir aplinkybę, jog ieškovė dėl turimos ilgametės patirties audinių verpimo srityje suvoktai ir valingai 2013 m. pakeitė (patikslintą) gamybos technologijos užduotį, sumažinant temperatūros parametrą.

20499.

205Teismo vertinimu, neprotinga būtų manyti, jog ieškovė tiesiog sugalvojo tikslinti pateiktą (patikslintą) Gamybos technologijos užduotį, kai derėjosi su statytojais dėl bendrų statybos kaštų sumažinimo (CK 1.5 str.1 d.). Pradiniame techniniame projekte buvo numatyti temperatūros parametrai pagal ieškovės parengtą užduotį, kuri suformuluota konsultuojant projektuotojui, t. y. atsakovei UAB „Sweco Lietuva“.

206100.

207Teismas nustatė, kad, ekspertų teigimu, norint, kad gamybinėse patalpose būtų galima užtikrinti reikiamus mikroklimato parametrus (patalpose palaikyti +20°C temperatūrą ir 75 proc. drėgmę), reikia modifikuoti esamas vėdinimo sistemas, kurios vėsina šias patalpas. Tačiau toks modifikavimas būtų neracionalus sprendimas, todėl, įvertinus sumontuotos įrangos technines galimybes ir nustatytos vėsos poreikį, pasiūlyta: trūkstamos vėsos kiekį į 106 ir 107 patalpas įleisti vietiniais oro vėsintuvais, oro vėsintuvams suprojektuoti vandeninę šalčio mašiną, įvertinti gamybos išplėtimo poreikį ir projektuojant naują vėsinimo sistemą numatyti vėsinimo sistemos išplėtimo galimybę. Šiuo metu mezgyklos patalpoje sumontuota 30 mezgimo mašinų. Teismas nustatė, kad ieškovė šias išlaidas priskyrė prie defektams pašalinti atliktinų statybos darbų, kurių preliminari vertė lygi 319 100 Eur.

208101.

209Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pasitelkė ekspertą L. U., kuris 2017-11-03 parengė aktą, kuriame nurodė, jog techniniame projekte nurodyti vidaus temperatūros parametrai šaltuoju metu – 20,0°C ir šiltųjų metu – 25,0°C atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, kur nurodoma, kad šaltuoju metu nuolatinėse darbo vietose oro temperatūra turi būti 20–24°C, šiltuoju – 21–28°C. Teismas pažymėjo, kad dėl šios aplinkybės nėra ginčo, tačiau nurodė, kad tai, jog vidaus temperatūrų parametrai atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus, nekeičia ieškovės valios turėti aukštesnį temperatūros standartą.

210102.

211Teismas laikė subjektyviais eksperto L. Ustinovičiaus teiginius, kad ieškovė galėjo pastebėti neatitikimus Techniniame projekte prieš priimdami darbus, nes UAB „Devold“ koregavo dalį parametrų (t. y. vidaus patalpų temperatūros parametrus) atnaujintoje vienašališkai pasirašytoje projektavimo užduotyje. Teismas pažymėjo, kad siekiant nustatyti ieškovės kaltę, būtina ištirti subjektyvųjį teisės pažeidimo sudėties elementą. Nagrinėjamu atveju, ekspertas L. U. šių aplinkybių netyrė. Be to, dokumentas „Gamybos technologijos užduotis projektavimui“ buvo rengtas atsakovės, kurios darbuotojai siuntė galutinį šios pakoreguotos užduoties variantą tvirtinti UAB „Devold“.

212103.

213Teismas sutiko su ieškove, kad tokie atsakovės veiksmai galėjo suformuoti teisėtą lūkestį, jog bus atsižvelgta į 2013 m. pakeitimus.

214104.

215Teismas nurodė, kad ekspertas L. U. taip pat nustatė, jog lauko oro parametrai techniniame projekte buvo priimti remiantis ne Koncepciniu projektu (28,1°C), o Lietuvoje galiojančiomis normomis RSN „Statybinė klimatologija“ (24,7°C). Byloje nėra įrodyta, kad pakeistas parametras buvo pasirašytinai suderintas su ieškove. Tai, kad pakeisti parametrai buvo suderinti tarp SIA „MIE Construction“ ir UAB „Sweco Lietuva“, neeliminuoja CK 6.701 straipsnyje įtvirtintos taisyklės – pakeitimą suderinti su užsakove UAB „Devold“.

216105.

217Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ekspertas L. U. teiginį, jog OTŠRK-1.1 ir OTŠRK-1.2 sistemos gali pilnai užtikrinti patalpoje skaičiuotiną/reikalingą drėgmę leistinose ribose be papildomos drėkinimo sistemos UNIFOG, kuri techniniame projekte buvo įvertinta kaip perkeltinė sistema, išdėsto be jokio matematinių skaičiavimų patikrinimo. Dėl to teismas sprendė, kad ši išvada atmestina kaip nepatikima (CPK 185 str.).

218106.

219Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad byloje nėra įrodyta, kad pakeistas parametras buvo pasirašytinai suderintas su ieškove. Tai, kad pakeisti parametrai buvo suderinti tarp SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“, neeliminuoja CK 6.701 straipsnyje įtvirtintos taisyklės – pakeitimą suderinti su užsakovu UAB „Devold“.

220107.

221Teismas laikė nepagrįstomis eksperto L. Ustinovičiaus išvadas, jog minimaliais teisės aktų reikalavimais parengtas projektas nesukelia jokios realios žalos, o jo pakeitimai turėjo būti suderinti tik su SIA MIE Construction.

222108.

223Teismas, įvertinęs ekspertų rekomendacijas, sprendė, kad techninio projekto sprendiniai nebuvo pakankami ieškovės veiklos vykdymui pagal jos lūkesčius. Ekspertai nenurodė, kad izoliavus technologinio garotiekio elementus ieškovė galės dirbti vystant gamybą be trukdžių, t. y. esant pradiniame techniniame projekte numatytai temperatūrai, ji nebus viršyta dėl vidaus įrenginių darbo ir/ar kitų priežasčių. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“, žinodama apie ieškovės reikalavimus, neįvykdė bendros rūpestingumo pareigos veikti pagal kokybinius reikalavimus, rengiant projektinius sprendinius.

224109.

225Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė įrodė žalos faktą (CK 6.249 str.).

226110.

227Teismo vertinimu, fiksuotos faktinės aplinkybės nei paneigia, nei patvirtina ieškovės pasitelktų ekspertų išvadų nuo 2013 m. ieškovės užduoties nukrypimo. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl ieškovės pastato eksploatavimo nuostolių, o dėl ŠVOK sistemos perprojektavimo kaštų ir nuostolių atlyginimo taisant trūkumus, kurie atsirado nukrypus nuo užduoties bei netinkamai apskaičiuoto šilumos energijos pritekio nuo įrenginių, dėl ko neužtikrinama efektyvi drėkinimo funkcija. Teismas pažymėjo, kad tik nuo projektuotojo valios priklausė subjektyvių veiksnių poveikio eliminavimas sistemai.

228111.

229Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti visas išlaidas su naujų projektavimo darbų kaštais. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad tuo atveju, kai tiek ieškovės ekspertai, tiek atsakovės ekspertas nurodė, kad esant visiškam suprojektuotų ir instaliuotų įrenginių apkrovimui, projektiniai sprendimai neleistų pasiekti UAB „Devold“ vienašališkai pasirašytoje patikslintoje užduotyje nurodytų (pageidaujamų) vidaus patalpų temperatūrų ir drėgmės parametrų, sprendė, kad yra pagrindas priteisti ieškovės prašomas naujų projektavimo darbų išlaidas.

230112.

231Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, defektams pašalinti atliktinų statybos darbų preliminari vertė lygi 319 100 eurų (sąmata parengta galutine ekspertų išvada). Teismas nustatė, kad į šią sumą yra įskaičiuoti ir projektavimo darbai ir statybos rangos darbai, neišskiriant jų net ekspertams nustačius, kad defektus dėl netinkamai įrengtos arba iš viso neįrengtos garotiekio izoliacijos, turi pašalinti rangovas. Teismas sprendė, kad ieškovė prašė nuostolių kompensacijos, už kuriuos neatsakinga atsakovė.

232113.

233Teismas nustatė, jog ieškovė, 2013 m. pakeitęs projektinės užduoties dokumentaciją, iki 2015 metų nepasidomėjo, kaip reikalaujami parametrai yra fiksuoti techniniame projekte. Teismas sprendė, kad ji pati tokiu neveikimu prisidėjo prie jai atsiradusių nuostolių padidėjimo. Tai sudaro pagrindą per pusę mažinti prašomą priteisti 319 100 Eur sumą (nagrinėjamu atveju yra pagrindas nustatyti tokią mišrios kaltės proporciją: ieškovei tenka 50 proc., atsakovei – 50 proc.), o aplinkybė, jog ieškovė įtraukė ir darbus, už kuriuos atsakingas statytojas, tai iš atsakovės priteistina suma dar mažintina iki 100 000 Eur (CK 1.5 str., 6.249 str. 1 d., 6.248 str. 4 d., 6.253 str. 5 d.).

234114.

235Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė paskaičiavimų, kiek konkrečiai užims laiko izoliavimo darbai ir kitų statytojo darbų trūkumų šalinimas, todėl sprendė, kad šis reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 str.).

236115.

237Teismas nustatė, kad ieškovė jau yra patyrusi 28 045,38 Eur išlaidų padarytai žalai nustatyti ir jos dydžiui įvertinti (t. y. ekspertų paslaugoms apmokėti). Teismas sprendė, kad ieškovei iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ priteistinas 14 022,69 Eur nuotolių atlyginimas (50:50). Iš viso ieškovei iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ priteistinas 128 145, 38 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 str. 1 d.).

238116.

239Teismas dėl draudiko solidariosios atsakomybės nurodė, kad ieškovės teigimu, AB „Lietuvos draudimas“ yra trauktinas bendraatsakoviu šioje civilinėje byloje ir turėtų atsakyti už UAB „Sweco Lietuva“ padarytą žalą solidariai su UAB „Sweco Lietuva“ pagal jų sudarytas civilinės atsakomybės draudimo sutartis.

240117.

241Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad rangos sutartis dėl techninio projekto parengimo buvo sudaryta 2012-11-05, į tai, kad techninis projektas užsakovui perduotas 2013-07-30, o AB „Lietuvos draudimas“ taikyta draudimo apsauga įsigaliojo nuo 2013-07-31 dienos, sprendė, kad ieškovės reikalavimas atsakovei AB „Lietuvos draudimas“ atmestinas (CPK 12, 178 str.).

242118.

243Teismas, atsižvelgdamas į draudimo sutarties nuostatas, sprendė, kad ieškovės reikalavimas dėl 319 000 eurų defektams ištaisyti ir reikalavimas kompensuoti 75 850 eurų už numatomas prastovas yra laikytini nedraudžiamaisiais pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Atitinkamai 28 045,38 eurų patirtos išlaidos, įrodinėjant žalą, nėra kompensuotinos draudiko sąskaita, todėl ir šiuo pagrindu ieškovės ieškinys atmestinas kaip neįrodytas atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybei kilti (CK 6.246-6.249 str., 9.987 str.).

244119.

245Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškovės reikalavimą, pareikštą atsakovei AB „Lietuvos draudimas“, dėl nenustatytų sąlygų teisinei atsakomybei kilti, nepasisakytina dėl AB „Lietuvos draudimas“ argumento dėl senaties taikymo.

246120.

247Teismas dėl teisės pašalinti trūkumus nurodė, kad dalis darbų, dėl kurių ieškovė kėlė reikalavimus atsakovams, nėra siejami su faktinėmis aplinkybėmis dėl ŠVOK sistemos trūkumų. Ieškovei pareiškus bendrą pretenziją atsakovei UAB „Sweco Lietuva“, atsakovei galėjo kilti sunkumų atsikretant į reikalavimus. Tačiau šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovė pripažino, jog ji yra tinkamas subjektas, atsakingas už ŠVOK sistemos projektavimo darbus, kad ieškovė defektų akto 55 pozicijoje nurodė, kad ŠVOK sistemos TOS-13 ir TOŠ-14 įrengimas nebuvo tinkamas. Dėl to teismas sprendė, kad UAB „Sweco Lietuva“ iki kreipimosi į teismą nebendradarbiavo, konkrečių siūlymų dėl darbų kokybės trūkumų pašalinimo nepateikė, nors po projektavimo darbų atlikimo raštais pripažino prievolinius santykius.

248121.

249Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ bylos nagrinėjimo metu neigė bet kokius darbų trūkumus, konstatavo, kad kai atsakovė neginčijo ieškovės įrodinėjamų nuostolių dydžio ir fakto, kaip techninio projekto netinkamo rezultato parengimo išdavos, ir dėl to darbinio projekto neatitikimo, atsakovei kilo deliktinė atsakomybė.

250122.

251Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės ir nenurodė kitokių aplinkybių dėl atsakovės sutartinės atsakomybės ir neįrodinėjo konkrečių ieškovės su atsakove UAB „Sweco Lietuva“ 2014-06-11 sudarytos konsultavimo paslaugų sutarties Nr. 14030, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parengti darbo projektą pagal ieškovės pateiktą užduotį, nuostatų pažeidimo.

252123.

253Teismas nurodė, kad ieškovė apsiribojo argumentu, jog atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ netinkamai ją konsultavo rengiant projektavimo užduotį, siūlant projektinius sprendinius techniniame projekte. Sprendus taikyti deliktinę atsakomybę, atsakovė negali naudotis konsultavimo sutarties Nr. 12083 nuostata, leidžiančia trūkumus pašalinti pačiai.

254124.

255Teismas dėl ieškinio senaties nustatė, kad ieškovė apie techninio projekto trūkumus UAB „Sweco Lietuva“ pirmą kartą pranešė 2016-04-04 raštu dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir mokėjimų sustabdymo. Teismas sutiko su ieškove, kad ieškovės 2016-04-04 raštas kvalifikuotinas kaip pareiškimas apie trūkumus CK 6.667 straipsnio 3 dalies prasme.

256125.

257Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atliktų projektavimo darbų garantinis terminas baigėsi 2016-04-30, konstatavo, kad ieškovė pranešimą apie atliktų darbų trūkumus pareiškė garantinio termino galiojimo laikotarpiu.

258126.

259Teismas nurodė, kad, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, šalių ginčo pradžioje temperatūros klausimai apkritai nebuvo keliami, o UAB „Devold“ beveik metus nemokėjo atsakovei remiantis tariamais defektais. Teismas sprendė, kad ši aplinkybė pagrindžia, jog ieškovė siekė išspręsti ginčą, o atsakovės veiksmai paveikė kreipimosi su pretenzija ir teismą terminus.

260127.

261Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta, kad ieškovė nurodė defektų akto 55 pozicijoje ŠVOK sistemos trūkumus, nenurodydama konkrečių pretenzijų dėl neišlaikytų parametrų. Atsakovė yra savo srities profesionalė, todėl privalėjo bendradarbiaudama spręsti ieškovės nurodytas problemines situacijas (CK 6.38 str. 2 d.).

262128.

263Teismas nurodė, kad ieškovės su UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ 2016-07-23 sudarytos sutarties, kurios pagrindu ekspertai ėmė analizuoti atsakovės parengtą ir pateiktą projektinę dokumentaciją, jos atitikimą ieškovės projektavimo užduotims, pasiūlytų sprendinių pagrįstumą ir tinkamumą, taip pat kitus aspektus, susijusius su Pastato projektavimu. 2016-09-22 ekspertai pateikė savo preliminarius vertinimus. Ši data siejama su nuostolio paaiškėjimo data. Dėl to teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimo fakto (CPK 12,178 str.).

264129.

265Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti iš dalies (CPK 178, 185 str.), sprendė, kad ieškovei priteistina iš atsakovės 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

266130.

267Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovės prašymas dėl baudos skyrimo atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ nepagrįstas, todėl netenkintinas (CPK 95 straipsnis).

268131.

269Teismas pažymėjo, kad ieškinys patenkintas 30 proc. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad iš ieškovės UAB „Devold“ trečiajam asmeniui UAB AF-Consult priteistini 540 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ trečiajam asmeniui UAB AF-Consult priteistini 360 Eur bylinėjimosi išlaidų.

270132.

271Teismas, vadovaudamasis protingumo principu, sprendė, kad bylinėjimosi išlaidos iš UAB „Devold“ ir UAB „Sweco Lietuva“ viena kitai nepriteistinos (CPK 3 str.1 d.).

272III.

273Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

274133.

275Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-05-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

276134.

277Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

278134.1.

279Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas šalių lygiateisiškumo principus (CPK 17 str.) ir ieškovės įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.) visiškai neatsižvelgė į UAB „Sweco Lietuva“ pasitelktų ekspertų tyrimus bei išvadas, antstolio teisės aktų nustatyta tvarka konstatuotas faktines aplinkybes bei UAB „Sweco Lietuva“ atstovų paaiškinimus, susijusius su UAB „Sweco Lietuva“ įgyvendintų sprendinių tinkamumu.

280134.2.

281Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vienašališkai pakeista Gamybos technologinė užduotis tapo privaloma nuo ieškovės patvirtinimo, kadangi ieškovės UAB „Devold“ ir atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ nesiejo sutartiniai santykiai ir ši užduotis nebuvo net oficialiai pateikta atsakovės UAB „Sweco Lietuva“, t. y. įkelta į „Sweco portalą“ arba bent apsvarstyta pasitarimo metu. Ieškovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kad tarp ieškovės ir atsakovų UAB „Sweco Lietuva“ ir/ar SIA MIE Construction buvo suderinti ir patvirtinti kokie nors (pradinės) patvirtintos Projektavimo užduoties techninio projekto rengimui pakeitimai ar papildymai, taip pat, nėra jokių įrodymų, kad UAB „Sweco Lietuva“ ir/ar SIA MIE Construction buvo atlygintos bet kokios papildomos išlaidos, susijusios su užduoties ar pradinių duomenų pakeitimu.

282134.3.

283Vadovaujantis Sutarties Nr. 3 2 priedo „Techninė užduotis“ 15.4 5) punktu, UAB „Sweco Lietuva“ buvo atsakinga už technologijos adaptavimą, t. y. gautų technologinių duomenų susisteminimą, reikalingų projekto dokumentų įforminimą, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o patys gamybos technologiniai duomenys turėjo būti rengiami ne UAB „Sweco Lietuva“, o UAB „Devold“ (vėliau juos perduodant SIA MIE Construction) ir tokie aiškūs ir konkretūs technologiniai duomenys apie gamybinę įrangą, jos kiekius ir šilumos išsiskyrimu turėjo būti perduoti UAB „Sweco Lietuva“, nes jie turėjo esminę reikšmę rengiant kitas techninio projekto dalis (šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį). Dėl to UAB „Devold“/ SIA MIE Construction turėjo UAB „Sweco Lietuva“ pateikti ne tik gamybos technologinių įrenginių sąrašą, bet ir jų kiekius, ir aiškius šių įrenginių šilumos išsiskyrimo kiekius, kurie yra būtini norint tiksliai apskaičiuoti vėsos poreikį.

284134.4.

285Pirmosios instancijos teismas teigdamas, kad nuo įrenginių susidaro 129 kW šilumos perteklius, rėmėsi ieškovės užsakymu atlikta 2017-02-13 UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ataskaitos medžiaga. Šioje ataskaitoje yra išmatuota technologinių įrenginių elektros galia, o šilumos pritekiai buvo tik išvestiniai, apskaičiuoti vadovaujantis JAV galiojančiomis rekomendacijomis - „ASHRAE Handbook“ rekomendacijomis.

286134.5.

287Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, atsakovų teigimu, ieškovė neįrodė drėgmės poveikio tekstilės kokybei, kad šiai aplinkybei pagrįsti yra būtinas ilgas laikas ir kitokio pobūdžio ekspertinės žinios, kad šios aplinkybės įrodinėjamas atsakovų nurodytų būdu veiktų daugelio vartotojų teisių pažeidimą, o tai neatitiktų protingumo principo (CK 1.5 str.), kad, ieškovės teigimu, ji pageidavo UNIFOG sistemos, remdamasi kitų fabrikų veikimo patirtimi, kad CK 1.4 straipsnis numato, jog civiliniai santykiai gali būti reglamentuojami pagal papročius, kad nagrinėjamu atveju, mezgimas gali būti laikomas ta veiklos rūšimi, kurioje senai yra atrasti optimalūs tekstilės gamybos procesai. Šios pirmosios instancijos teismo išvados yra paremtos jokiais įrodymais nepagrįstomis prielaidomis. Ieškovė neįrodė, kad drėgmės parametrų nėra laikomasi ir dabartiniai sprendiniai, juos tinkamai eksploatuojant, jų neužtikrina.

288134.6.

289UNIFOG sistemos įrengimas negali būti laikomas ieškovės nuostoliais, kadangi ši sistema buvo numatyta kaip papildoma, o ne alternatyvi, t. y. net ir pripažinus, kad UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo suprojektuoti UNIFOG sistemą, UNIFOG įrengimo kaštus ieškovė būtų patyrusi bet kokiu atveju ir tai nelaikytini ieškovės nuostoliai. Nuostoliai atsirastų, jeigu Koncepciniame projekte būtų numatyta UNIFOG sistema, o UAB „Sweco Lietuva“ būtų suprojektavusi oro drėkintuvą ir dėl to reikėtų oro drėkintuvą pakeisti UNIFOG sistema.

290134.7.

291Ieškovės ekspertų ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad aukštos temperatūros garas padidina bendrą vėdinimo sistemoje esančią temperatūrą ir neleidžia pasiekti reikiamų temperatūros lygių iš esmės prieštarauja termodinamikos dėsniams.

292134.8.

293Pirmosios instancijos teismas painioja lauko temperatūrą su vidaus temperatūra, t. y. Koncepciniame projekte numatyta lauko temperatūra yra 28,1 laipsnių, o ne 20 laipsnių, o techniniame projekte numatyta temperatūra yra 24,7 laipsniai. Tokiu būdu techninio projekte ir Koncepciniame projekte numatytos temperatūros skirtumas yra ne 8,1 laipsnis, o 3,4 laipsniai (28,1 – 24,7).

294134.9.

295Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė aplinkybes dėl Koncepciniame projekte numatyto reikalavimo palaikyti 20°C temperatūrą.

296134.10.

297Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ekspertai konstatavo, jog toks sprendinys neatitinka ieškovės pateiktai Projektavimo užduočiai, kurioje numatyta, kad kiekviena patalpa turi turėti savo vėdinimo sistemą. Koncepciniame projekte nebuvo numatytas poreikis kiekvienai patalpai turėti atskirą vėdinimo sistemą. Koncepciniame projekte buvo nurodytos patalpos, kurios galėjo būti apjungtos ir aptarnaujamos viena sistema.

298134.11.

299Pirmosios instancijos teismo išvados, kad esant 24 laipsnių temperatūrai gamykla negali veikti pilna apkrova nėra paremtos įrodymais, ieškovė šios aplinkybės nepagrindė ir neįrodė (CPK 178 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas padarė išvadas remdamasis niekuo nepagrįstais spėjimais. Visi byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, kad esant 24 laipsnių temperatūrai, gamykla sėkmingai dirba ir ieškovė jokių gamybos stabdymo veiksmų neatlieka.

300134.12.

301Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pripažinus techninio projekto neatitikimą Koncepciniam projektui tik dėl UNIFOG sistemos, tai tariamai patvirtina, kad UAB „Sweco Lietuva“ pažeidė ir kitus Koncepcinio projekto reikalavimus bei tariamai patvirtina ir kitus ieškovės reikalavimus.

302134.13.

303Pirmosios instancijos teismas klaidingai vertina UAB „Devold“, SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“ teisinius santykius.

304134.14.

305Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad kadangi ekspertas L. U. tariamai patvirtino, kad vėdinimo įranga bet kokiu atveju nepasieks patalpų vidaus temperatūros ir drėgmės parametrų tariamai nebetenka prasmės vertinti Faktinių aplinkybių konstatavimo metu 2017-06-23 fiksuotų Pastato priežiūros sistemos parodymų (angl. BMS) konstatuotų aplinkybių, kad mezgimo patalpą aptarnaujančios įrangos faktinis apkrovimas sudaro apie 25 proc. projektinio našumo, kad lyginimo patalpą aptarnaujančios įrangos faktinis apkrovimas sudaro apie 50 proc. projektinio našumo, nes tariamai net ir padidinus galingumą vidaus temperatūros ir drėgmės parametrai bus nepasiekti.

306134.15.

307Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ 2017-05-11 paaiškinimuose „Dėl UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ 2016-09-22 ir 2017-02-13 parengtų ekspertinio vertinimo ataskaitų, ekspertinio vertinimo“ pateiktais skaičiavimais ir darbų kainomis ir į jas nepagrįstai neatsižvelgė.

308134.16.

309Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas deliktinės atsakomybės subrangovei UAB „Sweco Lietuva“ prieš užsakovę UAB „Devold“ taikymą, nesivadovavo ne tik teismams privalomais precedentais, tačiau ir tiesiogiai CK nustatytomis imperatyviomis taisyklėmis dėl subrangovo teisinės atsakomybės ribojimo.

310134.17.

311Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ tinkamai įgyvendino Sutartį Nr. 3, o bet kokias pretenzijas dėl pakeistos Projektavimo užduoties neįgyvendinimo ieškovė turėjo teisę reikšti tik savo kontrahentui pagal Sutartį Nr. 1, t. y. atsakovui SIA MIE Construction.

312134.18.

313Ieškovė projektavimo rangos darbų trūkumų buvimo aplinkybę nurodė daug vėliau po galutinio darbų perdavimo, o ne perdavimo metu, todėl pažeidė CK 6.662 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą apžiūrėti perduodamą darbą ir pranešti apie pastebėtus akivaizdžius trūkumus, todėl ieškinio pateikimo metu egzistavo CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas pagrindas ieškovės reikalavimą, susijusį su darbų trūkumais, atmesti kaip negalimą ir teisiškai nepagrįstą.

314134.19.

315Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

316134.20.

317Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ argumentų dėl to, jog ieškovė nepagrįstai į nuostolių sumą yra įtraukusi išlaidas kitų projektuotojų paslaugų pirkimui ir dėl to, teisės aktai nesuteikia užsakovui teisės paneigti projektuotojo (UAB „Sweco Lietuva“) teisę pačiam ištaisyti nustatytus projektavimo trūkumus.

318134.21.

319Pirmosios instancijos teismo priteista suma turėtų būti mažintina iki 114 022,69 Eur.

320134.22.

321Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovus SIA MIE Construction ir AB „Lietuvos draudimas“ atleido nuo civilinės atsakomybės.

322134.23.

323Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimo fakto.

324135.

325Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą ieškovė UAB „Devold“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2018-05-10 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

326136.

327Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

328136.1.

329Ieškovė niekada netvirtino, jog ją patenkins tik minimalių teisės aktuose nustatytų temperatūros reikalavimų užtikrinimas. Ieškovė visuomet siekė kokybiškai geresnių ir darbui gamybinėse patalpose tinkamų sąlygų, atitinkamai formulavo projektavimo užduotis, todėl atsainus UAB „Sweco Lietuva“ požiūris į ieškovės patikslintus pastato darbo projekto parametrus, dangstantis aplinkybe, kad projekto dokumentacija bet kuriuo atveju atitinka minimalius teisės aktų keliamus reikalavimus, yra neteisėtas. Be to, sutartyse minimas „minimalių Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų užtikrinimas“ reiškia dokumentacijos kiekio kriterijų, tačiau ne jos turinį.

330136.2.

331UAB „Sweco Lietuva“ buvo faktinis techninio projekto rangovas, kuris aktyviai dalyvavo visose techninio projekto dalyse ir buvo vienintelis projektuotojas, kuris rengė visas techninio projekto dalis. UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo pritaikyti pateiktus duomenis apie gamybinius įrengimus (jų tipą, kiekį) techninio projekto rengimui, t. y. apskaičiuoti jų skleidžiamą šilumą, išdėstymą ir pagal tai suprojektuoti bei numatyti atitinkamus vėdinimo, kondicionavimo, šildymo pajėgumus, jų vietas ir pan.

332136.3.

333Ieškovė Projektavimo užduotyje techniniam projektui parengti aiškiai nurodė, kad vasaros metu aklimatizacijos ir mezgimo patalpose temperatūra neturi viršyti 25 laipsnių. Patikslintoje projektavimo užduotyje (Gamybos technologijos užduotyje projektavimui) ieškovė dar labiau sumažino pageidaujamą vasaros temperatūrą šiose patalpose – iki 20 laipsnių.

334136.4.

335Aplinkybė, jog visose patalpose mikroklimato parametrai turėjo būti valdomi bendrai ir kad jie buvo vienodi, nereiškia, kad neturi būti numatyta galimybė tuo pačiu metu skirtingoms patalpoms užduoti skirtingus parametrus, kuriuos – ta pati bendra valdymo sistema – turėtų išpildyti ir taip skirtingose patalpose konkrečiu periodu nustatyti skirtingus temperatūros ar drėgmės dydžius.

336136.5.

337Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ klaidina teismą, teigdama, jog UNIFOG sistema buvo numatyta kaip papildoma ir neprivaloma. Tokios aplinkybės nepatvirtina nė vienas byloje esantis įrodymas.

338136.6.

339Techninio projekto skaičiavimai liko nepakeisti ir darbo projekte, todėl Pastatas buvo pastatytas ir įrengtas, vadovaujantis šiais klaidingais skaičiavimais. Ekspertų išvadose konstatuota, kad UAB „Sweco Lietuva“ klaidos ir aplaidumas šiuo metu neleidžia ieškovei užtikrinti pageidaujamos 20 laipsnių temperatūros garinimo patalpoje vasaros metu, todėl yra reikalingi papildomi sprendiniai ir įrengimai, kas iš esmės reiškia ieškovės nuostolius dėl UAB „Sweco Lietuva“ klaidų.

340136.7.

341UAB „Sweco Lietuva“ nesiėmė visų būtinų priemonių tinkamai atlikti projektavimo rangos darbus, neužtikrino ieškovės poreikių patenkinimo, aplaidžiai atliko savo pareigas arba jų visai neatliko, todėl pagal UAB „Sweco Lietuva“ projektinius sprendinius pastatytas Pastatas šiuo metu nėra visiškai tinkamas vykdyti ieškovės veiklai, neatitinka ieškovės nustatytų reikalavimų ir rodiklių ir reikalauja esminių investicijų tiek perprojektuojant atitinkamas sistemas, tiek atliekant statybos, rekonstrukcijos ir kitus darbus, įdiegiant naujus sprendimus, kurie atitiktų ieškovės poreikį ir užtikrintų pageidaujamų Pastato savybių atitikmenį.

342136.8.

343Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovė dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė žalą.

344136.9.

345Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad neteisėti UAB „Sweco Lietuva“ veiksmai yra pagrindas jai taikyti deliktinę atsakomybę reikalavimo dalyje, susijusioje su Sutarties Nr. 1 pažeidimais.

346136.10.

347Ieškovė, priimdama bei patikrindama UAB „Sweco Lietuva“ perduodamus techninį bei darbo projektą, negalėjo pastebėti juose padarytų defektų, nes, atsižvelgiant į projektavimo darbų specifiką, objekto, kuris buvo projektuojamas nagrinėjamu atveju, sudėtingumą, šie defektai nelaikytini akivaizdžiais. Be to, UAB „Sweco Lietuva“ elgesys, nuslepiant projektavimo darbų trūkumus bei vėliau vengiant jų nustatymo, laikytinas nesąžiningu.

348136.11.

349Nagrinėjamu atveju projektavimo darbų trūkumų atsiradimą lėmė UAB „Sweco Lietuva“ didelis neatsargumas, todėl šalių susitarimas dėl atsakomybės už nuostolius ribojimo nagrinėjamu atveju netaikytinas.

350136.12.

351Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimo fakto.

352137.

353Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovė SIA MIE Construction prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

354138.

355Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2018-05-10 sprendimą nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

356139.

357Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-04-05 gauti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ rašytiniai paaiškinimai.

358Teisėjų kolegija

konstatuoja:

359IV.

360Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

361140.

362Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

363Dėl naujų įrodymų

364141.

365Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-04-05 gauti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ rašytiniai paaiškinimai.

366142.

367Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą ir vertina ieškovų pateiktus naujus įrodymus.

368143.

369Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-05-06 gauti atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ rašytiniai paaiškinimai.

370144.

371Teisėjų kolegija pažymi, kad minėti rašytiniai paaiškinimai buvo pateikti išnagrinėjus bylą iš esmės. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtus atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti į bylą.

372Dėl įrodymų vertinimo

373145.

374Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

375146.

376Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas dėl įrodymų ir teisingai įvertino pateiktus į bylą įrodymus. Pirmosios instancijos teismas vertino tiek UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ekspertų išvadas (toliau – ir Ekspertų išvados), tiek eksperto L. Ustinovičiaus išvadas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai rėmėsi UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ekspertų išvadomis.

377Dėl vienašališkai pakeistos gamybos technologinės užduoties privalomumo

378147.

379Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pakeista Projektavimo užduotis yra vienašališkai pasirašyta ieškovės, t. y. nė viena iš Sutarties Nr. 3 šalių, t. y. nei SIA MIE Construction, nei UAB „Sweco Lietuva“ nėra jos raštu patvirtinusi. Vienašališkai pakeista projektavimo užduotis nebuvo raštu suderinta tarp Sutarties Nr. 3 šalių, t. y. nei SIA MIE Construction, nei UAB „Sweco Lietuva“, todėl ši užduotis negali būti laikoma Sutarties Nr. 3 pakeitimu, todėl nėra privaloma nei SIA MIE Construction, nei UAB „Sweco Lietuva“.

380148.

381Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė dalyvavo prie gamybos technologijos užduoties rengime, aktyviai konsultuodama ieškovę įvairiais projektavimo klausimais ir siūlydama tam tikrus parametrus užduotyje. Apeliantės pasiūlymu gamybos technologijos užduotyje projektavimui buvo įtvirtinti tam tikri technologijų rodikliai: numatyta, kad mezgyklos patalpoje šiluminė apkrova nuo įrangos bus 50kW, o garinimo patalpoje šiluminė apkrova nuo įrangos sieks 80kW.

382149.

383Apeliantės bendradarbiavimą su ieškove, rengiant gamybos technologijos užduotį, patvirtina 2013-02-21 elektroninė korespondencija tarp UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Devold“ bei jos priedas, kuriame matomi UAB „Sweco Lietuva“ teikti pasiūlymai. Dėl to darytina išvada, kad gamybos technologijos užduotis buvo suderinta su UAB „Sweco Lietuva“ ir parametrai pastarojoje užduotyje nustatyti bendra UAB „Devold“ ir UAB „Sweco Lietuva“ valia. Dėl to UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo vykdyti gamybos technologijos užduotį ir tinkamai įgyvendinti joje nustatytus reikalavimus.

384150.

385Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė pirminį techninį projektą parengė 2013 m. liepos mėnesį. Šio projekto rengimo metu buvo daromi įvairūs pakeitimai ir modifikavimai, šalys daugybė kartų susitikinėjo ir derino įvairius klausimus. Šiame etape UAB „Devold“ ir UAB „Sweco Lietuva“ suderino kai kuriuos būsimos gamyklos parametrus, kurie nebuvo atspindėti pradinėje Projektavimo užduotyje, taip pat tikslino jau buvusius joje, tame tarpe ir reikalaujamas patalpų temperatūras, t. y. sumažino jas nuo +25°C laipsnių iki +20°C laipsnių. Tai atsispindėjo 2013 m. Gamybos technologijos užduotyje projektavimui, kuri laikytina ieškovės Projektavimo užduoties dalimi, kuria turėjo vadovautis UAB „Sweco Lietuva“, dalyvavusi jos rengime ir derinime.

386Dėl UAB „Sweco Lietuva“ rengto techninio projekto apimties

387151.

388Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teigimu, rengiant techninį projektą technologinės dalies atžvilgiu jos pareiga apsiribojo techninio projekto įforminimu.

389152.

390Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė buvo faktinis techninio projekto rangovas, t. y. nors tarp UAB „Devold“ ir SIA MIE Construction egzistavo sutartiniai santykiai dėl techninio projekto parengimo, tačiau faktiškai visus darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“ ir visos šalys tai suvokė ir žinojo. UAB „Sweco Lietuva“ buvo nurodytas subrangovu tarp UAB „Devold“ ir SIA MIE Construction sudarytoje Sutartyje Nr. 1.

391153.

392Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo visose techninio projekto dalyse ir buvo vienintelis projektuotojas, kuris rengė visas techninio projekto dalis.

393154.

394Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo visos 2013 m. Gamybos technologijos užduoties projektavimui rengime – siuntė komentarus tekstui, pildė tekstą skaičiais, aktyviai susirašinėjo su UAB „Devold“.

395155.

396Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo pritaikyti pateiktus duomenis apie gamybinius įrengimus (jų tipą, kiekį) techninio projekto rengimui, t. y. apskaičiuoti jų skleidžiamą šilumą, išdėstymą ir pagal tai suprojektuoti bei numatyti atitinkamus vėdinimo, kondicionavimo, šildymo pajėgumus, jų vietas ir pan. Tik toks aiškinimas atitiktų Sutarties Nr. 3 tikslą ir prasmę, nes UAB „Sweco Lietuva“ buvo vienintelis techninio projekto rengėjas ir kartu už tai atsakingas. Visos sutartys buvo parengtos ir pasiūlytos UAB „Sweco Lietuva“, todėl bet kokie neaiškumai ir interpretacijos turi būti aiškinami ieškovės naudai.

397Dėl mezgimo patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

398156.

399Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad vadovaujantis Sutarties Nr. 3 2 priedo „Techninė užduotis“ 15.4 5) punktu, UAB „Sweco Lietuva“ buvo atsakinga už technologijos adaptavimą, t. y. gautų technologinių duomenų susisteminimą, reikalingų projekto dokumentų įforminimą, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o patys gamybos technologiniai duomenys turėjo būti rengiami ne UAB „Sweco Lietuva“, o UAB „Devold“ (vėliau juos perduodant SIA MIE Construction) ir tokie aiškūs ir konkretūs technologiniai duomenys apie gamybinę įrangą, jos kiekius ir šilumos išsiskyrimu turėjo būti perduoti UAB „Sweco Lietuva“, nes jie turėjo esminę reikšmę rengiant kitas techninio projekto dalis (šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį), dėl to UAB „Devold“/ SIA MIE Construction turėjo UAB „Sweco Lietuva“ pateikti ne tik gamybos technologinių įrenginių sąrašą, bet ir jų kiekius, ir aiškius šių įrenginių šilumos išsiskyrimo kiekius, kurie yra būtini norint tiksliai apskaičiuoti vėsos poreikį.

400157.

401Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė Projektavimo užduotyje techniniam projektui parengti nurodė, kad vasaros metu aklimatizacijos ir mezgimo patalpose temperatūra neturi viršyti +25°C laipsnių. Patikslintoje Projektavimo užduotyje (Gamybos technologijos užduotyje projektavimui) ieškovė sumažino pageidaujamą vasaros temperatūrą šiose patalpose iki +20°C laipsnių. Apeliantė techniniame projekte nurodė, kad mezgimo patalpoje šilumos išsiskyrimas iš technologijos (įrengimų) neviršys 50kW. Kaip parodė ekspertizės duomenys Galutinėje ekspertų išvadoje, faktinis šilumos išsiskyrimas nuo įrengimų yra 3,6 karto didesnis nei projektuotojo naudoti skaičiai, dėl to yra susidaręs 129 kW šilumos perteklius, kuriam vėsinti apeliantė nenumatė jokių priemonių. Be to, apeliantė neatsižvelgė į būsimą gamybinių pajėgumų išplėtimą, kuris buvo numatytas ir įtvirtintas gamybos technologijos užduotyje projektavimui, t. y. ateityje įrengus papildomas mezgimo stakles, šilumos išsiskyrimas bus dar didesnis, todėl bus reikalingas dar didesnis vėsos poreikis, siekiant įgyvendinti ieškovės nustatytus parametrus. Ekspertų išvadose taip pat konstatuota, kad minėtos apeliantės klaidos ir aplaidumas šiuo metu neleidžia ieškovei užtikrinti pageidaujamos +20°C laipsnių temperatūros mezgimo patalpoje vasaros metu, todėl yra reikalingi papildomi sprendiniai ir įrengimai, kas iš esmės reiškia ieškovės nuostolius dėl apeliantės klaidų.

402158.

403Apeliantė apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad UNIFOG sistemos įrengimas negali būti laikomas ieškovės nuostoliais, kadangi ši sistema buvo numatyta kaip papildoma, o ne alternatyvi, t. y. net ir pripažinus, kad UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo suprojektuoti UNIFOG sistemą, UNIFOG įrengimo karštus ieškovė būtų patyręs bet kokiu atveju ir tai nelaikytini ieškovės nuostoliai, kad nuostoliai atsirastų, jeigu Koncepciniame projekte būtų numatyta UNIFOG sistema, o UAB „Sweco Lietuva“ būtų suprojektavęs oro drėkintuvą ir dėl to reikėtų oro drėkintuvą pakeisti UNIFOG sistema.

404159.

405Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė Projektavimo užduotyse nurodė, kad mezgimo patalpoje turi būti palaikoma atitinkama santykinė drėgmė, taip pat numatė, kad šioje patalpoje bus reikalinga atskira specialioji drėkinimo sistemą UNIFOG, kuri palaiko nustatytą drėgmę patalpoje ir ją reguliuoja. Tuo tarpu, apeliantė neatsižvelgė Konceptualiame projekte (5.4.2 dalis) numatytą UNIFOG sistemą, jos neprojektavo ir nenumatė projekte.

406160.

407Byloje taip pat nustatyta, kad apeliantė, neatsižvelgdama ieškovės dokumentuose padarytą patalpų suskirstymą ir poreikį kiekvienai patalpai rengti atskirus sprendinius, suprojektavo OTŠRK-1.1 ir OTŠRK-1.2 vėdinimo kameras, kurios bendrai aptarnauja ir aklimatizacijos, ir mezgimo patalpas. Ieškovei užduodant skirtingą santykinės drėgmės lygį šiose patalpose, dėl bendros jas aptarnaujančios sistemos santykinė drėgmė abiejose patalpose lieka daugmaž panaši. Tai lemia ir tai, kad mezgimo patalpoje apskirtai nėra numatyti drėgmės jutikliai, todėl faktiškai sistema reaguoja tik į šios bendros sistemos ortakiuose esančią drėgmę, t. y. faktiškai aklimatizacijos ir mezgimo patalpos yra reguliuojamos vienodai ir atskirų parametrų jose išgauti yra neįmanoma technologiškai dėl ydingų apeliantės sprendinių.

408161.

409Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad ieškovė nurodė, kad aukštos temperatūros garas padidina bendrą vėdinimo sistemoje esančią temperatūrą ir neleidžia pasiekti tų temperatūros lygių, kurie buvo numatyti ieškovės Projektavimo užduotyse atskiroms patalpoms, kad vėsinat patalpas, patiriamos didesnės šaldymo, oro kondicionavimo sąnaudos, nes yra reikalingi papildomi pajėgumai tokiam karštam orui atvėsinti, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nepateikė įrodymų, galinčių paneigti argumentus dėl didesnių sąnaudų, ir/ar yra apskaičiavusi šalčio poreikį, kai reikia vėdinti orą papildomomis šaldymo priemonėmis, kad ieškovė taip pat pagrindė aplinkybę, jog pasiekus reikiamą temperatūrą nebetenkama reikalingos drėgmės.

410162.

411Byloje nustatyta, kad apeliantė projektinėje dokumentacijoje nurodė, jog sprendimas į vėdinimo sistemos ortakius nukreipti suspaustą 151 laipsnio garą užtikrina drėkinimą minėtose patalpose. Ekspertų išvados ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad šiuo atveju toks sprendimas laikytinas ydingas, nes: 1) tokios aukštos temperatūros garas padidina bendrą vėdinimo sistemoje esančią temperatūrą ir neleidžia pasiekti tų temperatūros lygių, kurie buvo numatyti Ieškovo projektavimo užduotyse atskiroms patalpoms, ir 2) tai lemia žymiai didesnes šaldymo, oro kondicionavimo sąnaudas, nes yra reikalingi papildomi pajėgumai tokiam karštam orui atvėsinti, bei 3) vėdinant orą papildomomis šaldymo priemonėmis (freonu ar pan.), itin ženkliai kinta patalpos drėgmė (patalpa sausėja), todėl, pasiekus reikiamą temperatūrą, nebetenkama reikalingos drėgmės. Tai lemia vėl naują esamos įrangos darbo ciklą (drėgmė didėja didinant garo kiekį, o tai kelia temperatūrą ir t. t.). Tai neabejotinai pakelia visą vėdinimo sistemos temperatūrą ir niekaip vasaros metu neleidžia užtikrinti pageidaujamos +20°C laipsnių temperatūros. Taigi, ieškovės poreikiai lieka nepatenkinti, o Projektavimo užduotys - neišpildytos.

412163.

413Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad šios apeliantės klaidos lems dideles ieškovės išlaidas perprojektuojant esamą ŠVOK sistemą ir diegiant naujus sprendinius, leidžiančius išpildyti ieškovės pageidavimus, kuriuos apeliantė žinojo nuo 2012 metų.

414Dėl patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

415164.

416Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas painioja lauko temperatūrą su vidaus temperatūra, t. y. Koncepciniame projekte numatyta lauko temperatūra yra +28,1°C laipsnių, o ne +20°C laipsnių, o techniniame projekte numatyta temperatūra yra +24,7°C laipsniai. Tokiu būdu techninio projekte ir Koncepciniame projekte numatytos temperatūros skirtumas yra ne 8,1 laipsnis, o 3,4 laipsniai (28,1°C – 24,7°C). Teisėjų kolegija atmeta šios apeliantės teiginius kaip nepagrįstus.

417165.

418Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, kad Sutartyje Nr. 3 tarp UAB „Sweco Lietuva“ ir SIA MIE Construction nustatyta, kad dokumentacija turi atitikti minimalius reikalavimus, t. y. dokumentų sudėtis turi būti tokia, kad būtų išduotas statybos leidimas, tačiau tai nereiškia, kad bus ignoruojama Projektavimo užduotis ir vietoje UAB „Devold“ pateiktų pastato kokybinių ir kiekybinių parametrų bus vadovaujamasi minimaliomis higienos normomis ar kitais teisės aktuose įtvirtintais dydžiais, kaip kad dabar mėgina pateikti UAB „Sweco Lietuva“. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantė turėjo vadovautis būtent Koncepciniu projektu, tačiau, vertindamas lauko temperatūros poveikį, to nepadarė.

419166.

420Ekspertų išvados ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad kaip ir mezgimo patalpos atveju, taip ir projektuodamas garinimo patalpos sprendinius, apeliantė netinkamai įvertino šilumos išsiskyrimą nuo įvairių šilumos šaltinių. Projektuodamas vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius, apeliantė savo skaičiavimuose rėmėsi, kad garinimo patalpoje bendras išsiskiriantis šilumos kiekis bus 99,56 kW. Tuo tarpu, perteklinės šilumos išsiskyrimas, vertinant parametrus, kurie buvo skaičiuoti, turėtų siekti 102,2 kW. Tačiau byloje nustatyta, kad apeliantė, darydama skaičiavimus, neįvertino šilumos patekimo dėl gerokai aukštesnės lauko temperatūros (t. y. neįvertino, kiek per Pastato sienas pateks šilumos, esant lauke ieškovės užduotai +28,1°C laipsnių temperatūrai), taip pat nebuvo įvertinta, kiek reikės papildomų vėdinimo pajėgumų tiekiant į patalpą lauko orą, kuris vasaros metu yra šiltesnis nei pageidaujama patalpos temperatūra (skirtumas yra 8,1 laipsnio (tarp +28,1°C ir +20°C laipsnių), vadovaujantis paskutine Projektavimo užduotimi). Taip pat tinkamai neįvertino šilumos išsiskyrimo nuo įrengimų bei naudojamo garo įtakos patalpos ŠVOK sistemoms. Bylos duomenys patvirtina, kad faktinis šilumos išsiskyrimas nuo įrengimų yra 9,6 kW didesnis nei numatė apelaintė. Kaip ir mezgimo patalpos atveju, taip ir projektuojant garinimo patalpoje būsimą šilumos išskyrimą, apeliantė nurodė 80 kW dydį – šis parametras yra įtvirtintas Gamybos technologijos užduotyje projektavimui, kuri buvo rengiama ieškovės kartu su apeliante, t. y. apeliantė yra atsakinga už šilumos pritekio nuo technologijos dydį.

421167.

422Byloje nustatyta, kad apeliantė neatsižvelgė į tai, kad garinimo patalpoje technologinis garas sąveikaus su aplinkos oru ir dėl to jį taip pat šildys – dėl šio efekto garinimo patalpoje fiksuojamas papildomas 33,37 kW šilumos pritekis. Todėl technologinio garo, darbuotojų ir apšvietimo yra 37 kartus mažesni nei faktiniai duomenys. Be to, apeliantė taip pat neatsižvelgė į būsimą gamybinių pajėgumų išplėtimą, kuris buvo numatytas ir įtvirtintas Gamybos technologijos užduotyje projektavimui, t. y. ateityje įrengus papildomus įrengimus, garo sunaudojimas ir šilumos išsiskyrimai bus dar didesni, todėl bus reikalingas dar didesnis vėsos poreikis, siekiant ieškovės nustatytų parametrų.

423168.

424Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad apeliantė nevertino šilumos išsiskyrimo nuo vamzdynų, kabelių bei dėl oro drėkinimo abejotinos kokybės (bus aptarta atskirai) sprendinių, kai į vėdinimo kameras, kuriose turėtų cirkuliuoti patalpai reikalingos temperatūros oras, nukreipiamas 151 laipsnio karščio suspaustas garas. Tai pakelia visą vėdinimo sistemos temperatūrą ir vasaros metu neleidžia užtikrinti pageidaujamos +20°C laipsnių temperatūros. Be to, minėti techninio projekto skaičiavimai liko nepakeisti ir darbo projekte, todėl Pastatas buvo pastatytas ir įrengtas, vadovaujantis šiais klaidingais skaičiavimais. Minėtos apeliantės klaidos ir aplaidumas šiuo metu neleidžia ieškovei užtikrinti pageidaujamos +20°C laipsnių temperatūros Garinimo patalpoje vasaros metu, todėl yra reikalingi papildomi sprendiniai ir įrengimai, kas iš esmės reiškia ieškovės nuostolius dėl apeliantės klaidų.

425169.

426Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė ne tik neatsižvelgė į pakeistus parametrus, bet ir neįvertino šilumos patekimo dėl aukštesnės lauko temperatūros (t. y. neįvertino, kiek per Pastato sienas pateks šilumos, esant lauke ieškovės užduotai +28,1°C laipsnių temperatūrai), taip pat nebuvo įvertinta, kiek reikės papildomų vėdinimo pajėgumų tiekiant į patalpą lauko orą, kuris vasaros metu yra šiltesnis nei pageidaujama patalpos temperatūra (skirtumas yra 8,1 laipsnio (tarp +28,1°C ir +20°C laipsnių).

427Dėl aklimatizacijos patalpos ir sausų procesų laboratorijos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

428170.

429Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ekspertai konstatavo, jog vedinimo ir oro kondicionavimo sistemos sprendinys neatitinka ieškovės pateiktai projektavimo užduočiai, kurioje numatyta, kad kiekviena patalpa turi turėti savo vėdinimo sistemą. Apeliantės teigimu, Koncepciniame projekte nebuvo numatytas poreikis kiekvienai patalpai turėti atskirą vėdinimo sistemą, Koncepciniame projekte buvo nurodytos patalpos, kurios galėjo būti apjungtos ir aptarnaujamos viena sistema. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus šiuos apeliantės teiginius.

430171.

431Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė nuo projektavimo pradžios yra nurodžiusi, kad sausų procesų laboratorijoje temperatūra turi būti +20°C laipsnių bet kuriuo metų laikotarpiu. Tai, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ suprojektavo vėdinimo sistemą, kuri aptarnauja ir kelias papildomas patalpas, kurioms nebūtinai yra taikoma ta pati temperatūra, reiškia, kad ir laboratorijai yra tiekiamas bendras sumaišytas oras. Tai lemia ne tik padidėjusias vėdinimo sąnaudas (orą reikia papildomai vėsinti iki pageidaujamos temperatūros), tačiau turi ir didelę įtaką šios patalpos drėgmei, kuri turi didelę svarbą ieškovei. Minėti techninio projekto skaičiavimai liko nepakeisti ir darbo projekte, todėl Pastatas buvo pastatytas ir įrengtas vadovaujantis šiais ydingais sprendiniais. Galutinėje ekspertų išvadoje konstatuota, kad buvo nesilaikyta ieškovės pageidauto patalpų suskirstymo ir kad minėtos apeliantės klaidos ir aplaidumas šiuo metu neleidžia ieškovei užtikrinti pageidaujamos +20°C laipsnių temperatūros laboratorijos patalpoje vasaros metu, todėl yra reikalingi papildomi sprendiniai ir įrengimai, kas iš esmės reiškia ieškovės nuostolius dėl apeliantės klaidų.

432172.

433Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad ieškovei taip pat buvo svarbu užtikrinti pageidaujamą santykinę drėgmę sausų procesų laboratorijos patalpoje. Šiuo metu drėgmės svyravimai yra 47 proc. – 87 proc. ribose. Tai yra apeliantės netinkamo projektavimo rezultatas, atsižvelgiant į ieškovės pageidaujamą 65 proc. drėgmę su 4-5 proc. leistina paklaida.

434173.

435Ekspertų išvadomis ir kitais bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ drėgmei reguliuoti sausų procesų laboratorijoje iš esmės suprojektavo tik elektrinį drėkintuvą. Projektinėje dokumentacijoje apeliantė nenurodė tokio drėkintuvo charakteristikų, nepagrindė konkretaus modelio poreikio. Faktiniai UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ ekspertizės duomenys rodo, kad toks įrenginys negali atlikti numatytos funkcijos ir neužtikrina reikalaujamos drėgmės patalpoje. Siekiant įgyvendinti ieškovės projektavimo užduotyse numatytus rodiklius, ekspertų nuomone, būtina perprojektuoti drėgmės reguliavimo sistemą šiose patalpose įdiegiant autonominius patalpos drėkintuvus ir sumontuojant tikslios kontrolės įrenginius. Šie darbai sąlygos ženklias ieškovės išlaidas, kas laikytina žala, padaryta netinkamai atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ projektiniais sprendiniais.

436174.

437Bylos duomenis taip pat patvirtina, kad drėgmei itin didelę įtaką daro ir aplinkybė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ numatė į šią patalpą (kaip ir kitas) vasaros metu tiekti +25°C laipsnių orą, nors ieškovė pageidavo +20°C laipsnių. Vėsinant orą iki reikalaujamos +20°C laipsnių temperatūros freonine vėsinimo sistema, patalpos drėgmė taip pat staigiai krenta, todėl ieškovės pageidautas mikroklimatas (atitinkama drėgmė ir temperatūra) sausų procesų laboratorijoje gali būti palaikomas tik įdiegus papildomas sistemas (autonominius patalpos drėkintuvus ir tikslios kontrolės įrenginius).

438175.

439Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad apeliantė nesiėmė reikiamų priemonių tinkamai atlikti projektavimo rangos darbus, neužtikrino ieškovės reikalavimų ir poreikių patenkinimo, netinkamai atliko savo pareigas arba jų visai neatliko, todėl pagal atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ projektinius sprendinius pastatytas Pastatas šiuo metu nėra visiškai tinkamas vykdyti ieškovės veiklai, neatitinka ieškovės nustatytų reikalavimų ir rodiklių ir reikalauja esminių investicijų tiek perprojektuojant atitinkamas sistemas, tiek atliekant statybos, rekonstrukcijos ir kitus darbus, įdiegiant naujus sprendimus, kurie atitiktų ieškovės poreikį ir užtikrintų pageidaujamų Pastato savybių atitikmenį.

440Dėl žalos

441176.

442Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės UAB „Sweco Lietuva“ teiginius, kad ieškovė dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ veiksmų žalos nepatyrė. Apeliantės teigimu, ieškovė turi įrodinėti žalos faktą, t. y. kad dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ kaltės vidaus temperatūra ir drėgmė yra nepasiekiama. Tuo tarpu, ieškovei nepateikus konkrečių duomenų apie faktinę temperatūrą ir ištrynus įrangos funkciją ir neįrodžius, kad reikiami vidaus temperatūros ir drėgmės parametrai faktiškai nepasiekiami, negalima konstatuoti žalos fakto bei priežastinio ryšio tarp tariamų atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ defektų ir nepasiektų vidaus temperatūros ir drėgmės parametrų.

443177.

444CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

445178.

446Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant bylas dėl nuostolių atlyginimo, pirmiausia spręstinas klausimas, ar nukentėjęs asmuo apskritai patyrė žalą, t. y. ar jo turtinis ar kitoks interesas buvo pažeistas, ir tik tuomet spręstina dėl nuostolių dydžio patirtai žalai atlyginti. Teisės doktrinoje pabrėžiama, jog žala – tai nukentėjusiojo turtinio ar kitokio intereso pažeidimas, t. y. nukentėjusiojo turtiniai ar kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis arba padaromas neigiamas poveikis neturtiniams interesams. Taigi, žala įvardijama kaip intereso pažeidimas, o nukentėjusios šalies realiai patirtos išlaidos, tiksliai apskaičiuoti kaštai, negautos pajamos yra ne kas kita, kaip būdai apskaičiuoti patirtos žalos dydį.

447179.

448Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad Pastatas buvo projektuojamas ir statomas siekiant išplėsti gamybinius pajėgumus Lietuvoje ir užtikrinti itin aukštą gaminamos produkcijos kokybę, taip pat garantuoti kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams. Dėl nekokybiškai atlikto darbo ieškovės interesai buvo pažeisti, t. y. ieškovė negavo to, ko tikėjosi pagal Sutartį Nr. 1 ir Sutartį Nr. 2, be to, atsakovei UAB „Sweco Lietuva“, pažeidus bendro pobūdžio atidumo ir rūpestingumo pareigas, ieškovė atsidūrė blogesnėje padėtyje.

449180.

450Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė UAB „Sweco Lietuva“ pagal Sutartį Nr. 2 veikė ne tik kaip Pastato darbo projekto rengėjas, tačiau ir kaip viso Pastato statybų proceso valdytojas. Dėl to darytina išvada, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ sprendė, kaip yra įgyvendinami jo paties suprojektuoti sprendiniai, derino su rangovu visus einamuosius klausimus, techninio ir darbo projekto išpildymą, tvirtino kasdienius klausimus ir priėmė visus rangovo atliktus darbus pagal atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ parengtus Pastato techninį ir darbo projektus. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ iš esmės turėjo visas galimybes užtikrinti, kad visi ieškovės Projektavimo užduotyse nurodyti reikalavimai ir pageidavimai būtų tinkamai įgyvendinti ir kad statomas Pastatas visiškai atitiktų ieškovės poreikius.

451181.

452CK 6.703 straipsnio 2 dalis numato kelis alternatyvius teisių gynybos būdus, kuriuos gali pasirinkti ieškovė, nustačius techninių dokumentų trūkumus. Nagrinėjamu atveju ieškovė nusprendė pati savo lėšomis atlikti projektavimo veiksmus, t. y. samdyti kitus asmenis, kurie tinkamai įgyvendintų ieškovės pateiktas Projektavimo užduotis. Ieškovė nematė galimybės patikėti tuos pačius projektavimo darbus tam pačiam projektuotojui (UAB „Sweco Lietuva“ / SIA MIE Construction).

453182.

454Nagrinėjamu atveju ieškovė reikalauja atlyginti visas išlaidas, susijusias su naujai atliekamais darbais, netinkamų projektinių sprendinių keitimu ir naujų sprendinių įgyvendinimu. Bylos duomenys patvirtina, kad Pastate reikalinga keisti įrangą, perdaryti kai kuriuos inžinerinius darbus, montuoti papildomus vėdinimo, oro kondicionavimo pajėgumus ir drėkinimo sistemas.

455183.

456Defektams pašalinti reikalinga suma laikytina kaštais - ieškovės nuostoliais, kurie privalo būti atlyginti (CK 6.249 str. 1 d.). Kaštų, kaip vieno iš žalos apskaičiavimo būdų, priteisimas pripažįstamas ir taikomas teismų formuojamoje praktikoje.

457184.

458Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovė dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ neteisėtų veiksmų patyrė žalą.

459185.

460Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl atlygintinos žalos dydžio nustatymo ir priteisimo (CK 1.5 str., 6.245-6.249 str., 6.252-6.253 str.). Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas (CK 6.249 str. 1 d.).

461Dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atsakomybės

462186.

463Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nesutinka su deliktinės civilinės atsakomybės taikymo jos atžvilgiu. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, nuostolius dėl techninio projekto trūkumų taisymo priteisdamas iš subrangovo UAB „Sweco Lietuva“, o ne generalinio rangovo SIA MIE Construction, pažeidė CK 6.650 straipsnio nuostatas.

464187.

465Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė reikalavimą atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ grindžia sutartine ir deliktine atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atsakomybe. Ieškovė ir atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nėra šalys pagal Sutartį Nr. 1, tačiau atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ yra subrangovas pagal Sutartį Nr. 1. Ieškovė ir atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ yra Sutarties Nr. 2 šalys. Ieškovei padaryta žala atsirado iš neteisėtų veiksmų, kuriais pažeistos abi sutartys, bendra atidumo bei rūpestingumo pareiga, todėl šie veiksmai kvalifikuotini ir kaip įstatymo, ir kaip sutarties pažeidimas. Dėl to reikalavimo dalyje, susijusioje su Sutarties Nr. 2 pažeidimu, atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ taikytina sutartinė atsakomybė, kitoje reikalavimo dalyje – deliktinė atsakomybė.

466188.

467Teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai padarytos žalos negalima tiesiogiai ir vienareikšmiškai priskirti nei sutarties pažeidimui, nei deliktui, nes ji padaroma sutarties pažeidimu, iš kurio žala atsiranda trečiajam asmeniui. Tokiais atvejais laikomasi bendros pozicijos, kad padaryta žala nukentėjusiam asmeniui, kuris nėra tiesioginiais sutartiniais santykiais susijęs su žalą padariusiu asmeniu, privalo būti atlyginta, o teisinis būdas šiam rezultatui pasiekti gali būti trejopas: išplečiant sutartinės atsakomybės taikymo sritį/ribas, įskaitant sutarčių uždarumo principo išimčių taikymą; taikant savarankišką/tarpinę civilinės atsakomybės formą, kai naudojami sutartinės ir deliktinės atsakomybės elementai; išplečiant deliktinės atsakomybės taikymo ribas.

468189.

469Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nedraudžia ieškovei pasirinkti konkretaus savo teisių gynybos būdo – reikšti reikalavimą dėl sutartinės atsakomybės taikymo savo kontrahentui ar reikalauti deliktinės atsakomybės taikymo subjektui, su kuriuo ieškovės nesieja sutartiniai santykiai. Nustatinėjant atsakovių veiksmų neteisėtumą (net ir ieškovei pareiškus reikalavimą dėldeliktinės atsakomybės taikymo), nekonstatavus aiškiai neteisėtų teisės normas pažeidžiančių veiksmų, pirmiausia vertintina veiksmų atitiktis šalių sudarytų sutarčių sąlygoms (išskyrus atvejus, jei būtų nustatyta, kad šios pažeidžia ar prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms) ir tik tuomet, jei konkreti veikla (neveikimas) nesiejama su konkrečiais sutartiniais įsipareigojimais spręstina, ar ji vykdyta (susilaikyta nuo veiksmų) laikantis bendrojo pobūdžio atidumo ir rūpestingumo pareigos. Ginčo šalių sudaryti sandoriai ir pagal juos prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, gali būti reikšmingas vertinant asmenų veiksmų neteisėtumą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582-916/2015).

470190.

471Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ taikytina deliktinė atsakomybė.

472191.

473Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nukrypo nuo techninių reikalavimų statiniui nesilaikydama ieškovės nustatytos maksimalios išorės ir tam tikrų patalpų vidaus temperatūros reikalavimų, neįvertindama parinktų darbų ir įrangos sprendinių. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ taip pat pažeidė rūpestingo ir atidaus konkrečios rūšies profesionalaus elgesio standartą.

474192.

475Pagal CK 6.38 straipsnio 2 dalį, jeigu vienai iš šalių prievolės vykdymas kartu yra ir profesinė veikla, ši šalis turi vykdyti prievolę taip pat pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus. Kaip minėta, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“, veikdama kaip Sutarties Nr. 1 šalis, ir kaip Sutarties Nr. 2 šalis, Sweco veikė kaip statybos projektavimo ir statybos valdymo darbų profesionalas. Dėl to jai, kaip teisės aktais reguliuojamas paslaugas teikiančiam/darbus atliekančiam profesionalui, yra taikomi rūpestingo ir atidaus šios rūšies profesionalo elgesio atitinkamoje situacijoje standartai.

476193.

477Teisėjų kolegijos vertinimu, atidus ir rūpestingas rangovas/subrangovas nebūtų atlikęs tokių veiksmų, kuriuos atliko atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ – nebūtų nukrypusi nuo užsakovo reikalavimų, būtų tinkamai įvertinusi išorinius veiksnius, turinčius įtakos patalpų temperatūrai, būtų tinkamai parinkusi darbų ir įrangos sprendinius ir būtų ėmęsis visų būtinų veiksmų, kad Pastatas atitiktų ieškovės nurodytus reikalavimus.

478194.

479Teisėjų kolegija pažymi, kad darbų vykdymas, kai tai yra profesionali pareiga, lemia ir tai, kad darbus vykdančiu/paslaugas teikiančiu asmeniu pasitikima kaip profesionalu. Pasitikėjimo profesionalu elementas didina atidaus ir rūpestingo elgesio standartą, nes užsakovas, kaip neturintis specialių žinių, neprivalo ir negali kontroliuoti kiekvieno atliekamų darbų etapo ir pagrįstai tikisi, kad užsakytų darbų rezultatas atitiks jo iškeltus reikalavimus.

480195.

481Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad nepagrįsti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teiginiai dėl nagrinėjamu atveju jos civilinės atsakomybės netaikymo ir tokios atsakomybės apribojimo (CK 6.252 str.).

482196.

483Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, daro išvadą, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ atliko neteisėtus veiksmus tiek pažeisdama Sutartį Nr. 1, tiek pažeisdama rūpestingo ir atidaus konkrečios rūšies profesionalaus elgesio standartą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, ka tokie neteisėti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ veiksmai yra pagrindas jam taikyti deliktinę atsakomybę reikalavimo dalyje, susijusioje su Sutarties Nr. 1 pažeidimais.

484Dėl darbų trūkumų šalinimo

485197.

486Apeliantės teigimu, ieškovė neturi teisės reikalauti priteisti trūkumų šalinimo išlaidas, pasirinkus darbų atlikimui kitą projektuotoją.

487198.

488CK 6.703 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita.

489199.

490Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje normoje yra įtvirtinti keli alternatyvūs užsakovo pažeistų teisių gynybos būdai. Techninių dokumentų trūkumų nustatymo atveju užsakovas turi teisę pasinaudoti šiais teisių gynybos būdais: 1) reikalauti, kad rangovas neatlygintinai ištaisytų techninių dokumentų trūkumus; 2) reikalauti, kad rangovas neatlygintinai ištaisytų techninių dokumentų trūkumus bei atlygintų nuostolius; 3) reikalauti, kad rangovas atlygintų nuostolius. Pastarasis teisių gynybos būdas (reikalavimas atlyginti nuostolius) reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nes nuostoliai yra piniginė žalos išraiška (CK 6.249 str. 1 d.).

491200.

492Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė, nematydama galimybės patikėti tuos pačius projektavimo darbus tam pačiam projektuotojui, dėl kurio aplaidumo ar nekompetencijos projektavimo darbų trūkumai atsirado, nusprendė pats savo lėšomis atlikti projektavimo veiksmus, t. y. samdyti kitus asmenis, kurie tinkamai įgyvendintų ieškovo pateiktas projektavimo užduotis. Didžiąją žalos (nuostolių) dalį, kurios atlyginimo nagrinėjamoje byloje siekia ieškovė, sudaro išlaidos, kurias ieškovė patirs, apmokėdamas trečiajam asmeniui už atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktų defektų šalinimo darbus.

493201.

494Teismų formuojamoje praktikoje pripažįstama galimybė prisiteisti ir nukentėjusios šalies patirtas išlaidas ir kaštus, kurie dar turi būti jos patirti, siekiant atsidurti tokioje padėtyje, kokioje teisėtai ji turėjo būti. Sąvokos „kaštai“ tiesioginis neįtvirtinimas CK neeliminuoja galimybės, remiantis jų nustatytu ir įvertintu dydžiu, laikyti tai vienu iš žalos apskaičiavimo būdų. CK neįtvirtinta nei viena nuostata, įpareigojanti nukentėjusiąją šalį pirma atlikti pastato ar patalpų remontą, o tik po to kreiptis į žalą padariusį asmenį dėl nuostolių atlyginimo. Toks reikalavimas nebūtų protingas. Jeigu trūkumų pašalinimui reikalingi statinio remontas ar rekonstrukcija, trunkantys ilgą laiko tarpą, kol jie bus atlikti, ieškovas gali praleisti CK nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Pažymėtina, kad po remonto ar rekonstrukcijos atlikimo būtų apsunkintos tiek ieškovo galimybės įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą, tiek atsakovo galimybės nuo jo gintis, nes būtų sudėtinga atlikti teismo statinio ekspertizę siekiant išsiaiškinti defektų atsiradimo priežastis, pobūdį, jiems pašalinti reikalingus atlikti darbus ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

495202.

496Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovė įgyvendina vieną iš CK 6.703 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų alternatyvių teisių gynybos būdų ir reikalauja atlyginti nuostolius, kurių didžiąją dalį sudaro kaštai, kurie bus patirti ateityje.

497203.

498Teisėjų kolegija pažymi, kad laikytini nepagrįsti apeliantės teiginiai, jog CK 6.703 straipsnis užsakovui išimtinai suteikia teisę tik reikalauti, kad rangovas neatlygintinai ištaisytų techninių dokumentų trūkumus.

499204.

500Teisėjų kolegija pažymi, kad toks pastarosios teisės normos aiškinimas reikštų, jog techninių dokumentų trūkumų atveju užsakovui siekiant apginti savo pažeistas teises, įstatymas jį iš esmės įpareigotų toliau bendradarbiauti su rangovu, kurio kompetencijos, atidumo stoka ar kitos neigiamos profesinės savybės nulėmė šių trūkumų atsiradimą. Toks teisės aiškinimas prieštarautų ne tik verslo logikai, bet ir racionalumui bendriausia prasme. Užsakovas privalėtų laukti, kol reikiamos kompetencijos ar kitų profesinių savybių neturintis rangovas ištaisytų techninių dokumentų trūkumus, šie trūkumai, tikėtina, nebūtų tinkamai ištaisyti, o užsakovas dar ilgesnį laiką negalėtų tinkamai naudoti projektavimo darbų rezultato, patirtų dar didesnius nuostolius, ir privalėtų naudoti papildomus teisių gynimo būdus.

501205.

502Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nekokybiškai atliko projektavimo darbus, nesutiko bendradarbiauti su ieškove, siekiant nustatyti atliktų darbų defektus, bandė nuslėpti techninio projekto trūkumus, jį vienašališkai keisdama jau vykstant Pastato statyboms, kurių procesą atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ koordinavo.

503206.

504Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad jei CK 6.703 straipsnio 2 dalis būtų aiškinama kaip nustatanti vienintelį galimą teisių gynybos būdą – reikalavimą neatlygintinai ištaisyti darbų trūkumus, ieškovei tektų neproporcingai didelė rizika, negauti norimo rezultato arba norimo rezultato gavimas užsitęstų neribotą laiką. Taip pat ieškovė būtų verčiama toliau bendradarbiauti su nekompetetingu rangovu.

505207.

506Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad neatlygintinas projektavimo darbų trūkumų ištaisymas ir nuostolių atlyginimas, kaip du alternatyvūs teisių gynybos būdai, funkcine bei ekonomine prasme laikytini ekvivalentiškais. Funkcine prasme jais abiem siekiama to paties galutinio rezultato – atitinkamų darbų trūkumų pašalinimo. Ekonomine prasme jie abu projektavimo darbus netinkamai atlikusiam rangovui lemia iš esmės vienodas išlaidas – pirmuoju atveju (neatlygintinai pašalinant trūkumus) rangovas patiria išlaidas, pats atlikdamas trūkumų šalinimo darbus, o antruoju atveju rangovas atlygina kito asmens išlaidas, patirtas šiam asmeniui šalinant rangovo atliktus trūkumus. Dėl to rangovui iš esmės nėra skirtumo, kurį teisių gynybos būdą pasirinks užsakovas – abiem atvejais rangovas patirs tokio paties dydžio ekonominius kaštus. Tuo tarpu, užsakovui, pasirenkant vieną iš galimų teisių gynybos būdų, yra itin svarbi darbų trūkumus šalinančio asmens kompetencija bei kitos profesinės savybės. Todėl užsakovui turi būti suteikiama teisė pasirinkti, ar reikalauti, kad projektavimo darbų trūkumus neatlygintinai pašalintų juos sukėlęs rangovas, ar reikalauti nuostolių atlyginimo, kad atitinkamus trūkumus galėtų pašalinti kitas užsakovo pasirinktas asmuo.

507208.

508CK 6.665 straipsnis reglamentuoja rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-07-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011 išaiškino, kad CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Taigi atsakovo priešieškiniu pareikštas reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidos, yra vienas iš užsakovo pažeistų teisių gynimo būdų. Analizuojant CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6.665 straipsnio 3 dalies normas darytina išvada, kad užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš jose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Tokį aiškinimą patvirtina CK 6.658 straipsnio 5 dalies norma, kurioje nustatyta, kad jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Taigi aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti; užsakovas savo teises gali ginti reikalaudamas arba atitinkamai sumažinti atliktų darbų kainą, arba atlyginti nuostolius.

509209.

510Teisėjų kolegijos vertinimu, reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro rangovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidos, yra savarankiškas, alternatyvus užsakovo teisių gynybos būdas ir CK 6.665 straipsnio prasme. Dėl to nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko jos įsitikimu adekvačiausią susiklosčiusiai situacijai teisių gynybos būdą – reikalavimą atlyginti žalą (nuostolius).

511Dėl atsakovės SIA MIE Construction atsakomybės

512210.

513Apeliantės teigimu, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ tinkamai įgyvendino Sutartį Nr. 3, o bet kokias pretenzijas dėl pakeistos projektavimo užduoties neįgyvendinimo ieškovė turėjo teisę reikšti tik savo kontrahentui pagal Sutartį Nr. 1, t. y. atsakovui SIA MIE Construction.

514211.

515Bylos duomenys patvirtina, kad faktiškai projektavimo rangos teisiniai santykiai klostėsi tiesiogiai tarp ieškovės ir apeliantės, kuri vykdė visus techninio projekto parengimo darbus bei derino klausimus, susijusius su techninio projekto parengimu tiesiogiai su ieškove, o SIA MIE Construction savo prisiimtus įsipareigojimus įvykdė.

516212.

517Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad faktinis projektavimo darbų rangovas buvo UAB „Sweco Lietuva“ o, o ne SIA MIE Construction. Techninio projekto trūkumai buvo padaryti faktinio rangovo, t. y. UAB „Sweco Lietuva“, veiksmais, nes ji realiai įgyvendino Sutartį Nr. 1. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad civilinės atsakomybės taikymas SIA MIE Construction yra negalimas. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovą SIA MIE Construction atleido nuo civilinės atsakomybės.

518Dėl atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybės

519213.

520Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovę AB „Lietuvos draudimas“ atleido nuo civilinės atsakomybės.

521214.

522Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad rangos sutartis dėl techninio projekto parengimo buvo sudaryta 2012-11-05, techninis projektas užsakovui perduotas 2013-07-30, o AB „Lietuvos draudimas“ taikyta draudimo apsauga įsigaliojo nuo 2013-07-31 dienos, sprendė, kad ieškovės reikalavimas atsakovei AB „Lietuvos draudimas“ atmestinas (CPK 12, 178 str.).

523Dėl ieškinio senaties

524215.

525Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimo fakto.

526216.

527CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. CK 6.667 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą. CK 6.667 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos.

528217.

529Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktiems darbams buvo nustatytas vienerių metų garantinis terminas, kuris prasidėjo 2015-04-30 (projektavimo rangos darbų rezultato perdavimas ieškovei) ir baigėsi 2016-04-30. Atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, ieškovė apie atliktų darbų trūkumus atsakovei pirmą kartą pareiškė 2015-10-12. Ieškovės teigimu, ieškovė apie techninio projekto trūkumus atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ pirmą kartą pranešė 2016-04-04 raštu dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir mokėjimų sustabdymo.

530218.

531Byloje nustatyta, kad ieškovė 2015-10-12 raštu kreipėsi į atsakovę ir prašė paaiškinti kodėl ir kokie techninio projekto sprendiniai buvo keisti ir / ar papildyti naujais sprendiniais. Tuo tarpu, ieškovė 2016-04-04 rašte nurodė, kad ketina inicijuoti ekspertizės atlikimą, siekdamas nustatyti techninio projekto pakeitimų ir papildomų sprendinių įtraukimo priežastis, papildomų rangos darbų poreikio priežastis ir faktą, ar atlikti papildomi darbai neturėjo būti numatyti techniniame projekte.

532219.

533Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.667 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimas apie darbų trūkumus turi būti konkretus, apibrėžtas ir tiksliai įvardinantis atitinkamus defektus.

534220.

535Teisėjų kolegijos vertinimu, 2015-10-12 raštu ieškovė siekė gauti paaiškinimus iš atsakovės, susijusius su Pastato statybos darbų vėlavimais. Tuo tarpu, 2016-04-04 raštu dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir mokėjimų sustabdymo ieškovė pranešė atsakovei apie techninio projekto trūkumus. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovės 2016-04-04 raštas kvalifikuotinas kaip pareiškimas apie trūkumus CK 6.667 straipsnio 3 dalies prasme.

536221.

537Kaip minėta, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktiems darbams buvo nustatytas vienerių metų garantinis terminas, kuris prasidėjo 2015-04-30 (projektavimo rangos darbų rezultato perdavimas ieškovei) ir baigėsi 2016-04-30. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė pranešimą apie atliktų darbų trūkumus pareiškė garantinio termino galiojimo laikotarpiu. Tuo tarpu, vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2016-04-04 – pareiškimo apie trūkumus atsakovei data (CK 6.667 str. 3 d.). Vienerių metų ieškinio senaties termino pabaiga – 2017-04-04. Ieškovė ieškinį pateikė 2017-03-09, t. y. nepasibaigus vienerių metų ieškinio senaties terminui.

538222.

539Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimo fakto.

540Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

541223.

542Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

543Dėl procesinės bylos baigties

544224.

545Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

546225.

547Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-05-10 sprendimas paliktinas nepakeistu.

548 Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

549226.

550Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

551227.

552Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad apeliantei UAB „Sweco Lietuva“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).

553228.

554Ieškovė UAB „Devold“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrindžiančių įrodymų. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės prašymas netenkintinas.

555229.

556Atsakovė SIA MIE Construction prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrindžiančių įrodymų. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės prašymas netenkintinas.

557230.

558Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

559Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

560Palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Devold“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė yra Norvegijos... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad Sutartis Nr. 1 buvo sudaryta su SIA... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad SIA MIE Construction ir UAB „Sweco Lietuva“... 14. 5.... 15. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad Pastato techniniam projektui... 16. 6.... 17. Ieškovė nurodė, kad UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo visuose... 18. 7.... 19. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad gavusi techninio projekto... 20. 8.... 21. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ ir UAB... 22. 9.... 23. Ieškovės teigimu, būtent atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ pasiūlymu šios... 24. 10.... 25. Ieškovė pažymėjo, kad remiantis UAB „Sweco Lietuva“ parengtais Pastato... 26. 11.... 27. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad 2015-10-12 kreipėsi į UAB „Sweco... 28. 12.... 29. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad patikslinusi, ar tuo metu nustatyti... 30. 13.... 31. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad 2016-04-04 dar kartą informavo... 32. 14.... 33. Ieškovės teigimu, esant skirtingai šalių pozicijai, iškilo būtinybė... 34. 15.... 35. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad 2016-07-23 su UAB „Statybos... 36. 16.... 37. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad Preliminari ekspertų išvada parodė... 38. 17.... 39. Ieškovės teigimu, tiek pagal Sutartį Nr. 1, tiek pagal statybą... 40. 18.... 41. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad jos nurodyta temperatūra vidaus... 42. 19.... 43. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad ji užsiima ne statybų verslu, todėl... 44. 20.... 45. Ieškovė pažymėjo, kad pagal pirmąjį epizodą atsakovų UAB „Sweco... 46. 21.... 47. Ieškovė UAB „Devold“ nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“... 48. 22.... 49. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Sweco Lietuva“... 50. 23.... 51. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad visas naujų projektavimo darbų... 52. 24.... 53. Ieškovės teigimu, taip pat privalo būti atlyginti nuostoliai, kurie bus... 54. 25.... 55. Ieškovė UAB „Devold“ pažymėjo, kad jau yra patyrusi išlaidų padarytai... 56. 26.... 57. Ieškovės UAB „Devold“ teigimu, byloje nėra praleistas ieškinio senaties... 58. 27.... 59. Atsakovas SIA MIE Construction procesiniuose dokumentuose prašė taikyti... 60. 28.... 61. Atsakovo teigimu, ieškovė praleido senaties terminą ieškiniui pareikšti,... 62. 29.... 63. Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad per se subrangos teisiniai... 64. 30.... 65. Atsakovo teigimu, pateiktose ekspertinio vertinimo ataskaitose nėra... 66. 31.... 67. Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad objekto statybos buvo užbaigtos... 68. 32.... 69. Atsakovo teigimu, Sutarties Nr. 1 8 skyriaus nuostata įtvirtino ilgesnį kaip... 70. 33.... 71. Atsakovas SIA MIE Construction nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ iš... 72. 34.... 73. Atsakovo teigimu, ieškovės UAB „Devold“ reikalavimai atsakovui SIA MIE... 74. 35.... 75. Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad ieškovė neginčijo, kad... 76. 36.... 77. Atsakovo teigimu, jis negali būti laikomas atsakingu už ieškovės UAB... 78. 37.... 79. Atsakovas SIA MIE Construction nurodė, kad ieškovė UAB „Devold“ savo... 80. 38.... 81. Atsakovo SIA MIE Construction teigimu, ekspertinio vertinimo ataskaitos nėra... 82. 39.... 83. Atsakovas SIA MIE Construction pažymėjo, kad pagal Sutartį Nr. 1 atsakovui... 84. 40.... 85. Atsakovas nurodė, kad tarp atsakovo SIA MIE Construction bei atsakovės UAB... 86. 41.... 87. Atsakovas SIA MIE Construction laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl... 88. 42.... 89. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ procesiniuose dokumentuose prašė taikyti... 90. 43.... 91. Atsakovės teigimu, atlikti darbų trūkumai patys savaime negali būti... 92. 44.... 93. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pažymėjo, kad ji ir ieškovė sutartiniais... 94. 45.... 95. Atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, atsakovai prieš ieškovę atsako... 96. 46.... 97. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nurodė, kad šiuo atveju sutartinių... 98. 47.... 99. Atsakovės teigimu, ekspertų nurodytas darbų trūkumas, susijęs su darbo... 100. 48.... 101. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pažymėjo, kad ieškovė nėra patyrusi... 102. 49.... 103. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nurodė, kad susirinkimo tarp UAB... 104. 50.... 105. Atsakovės teigimu, techninio projekto rengimo metu ieškovė reikalavo... 106. 51.... 107. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ procesiniuose dokumentuose prašė... 108. 52.... 109. Atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ teigimu, ieškinys pateiktas praleidus... 110. 53.... 111. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad pagal ieškovės UAB... 112. 54.... 113. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pažymėjo, kad pagal SPCAPD liudijimą... 114. 55.... 115. Atsakovė, vadovaudamasi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės... 116. 56.... 117. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pažymėjo, kad BPCA draudimo apsaugos... 118. 57.... 119. Trečiasis asmuo UAB AF-Consult atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė... 120. 58.... 121. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovė UAB „Devold“ ir trečiasis asmuo... 122. II.... 123. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 124. 59.... 125. Vilniaus apygardos teismas 2018-05-10 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti... 126. 60.... 127. Teismas dėl mezgimo palapos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos... 128. 61.... 129. Teismas taip pat sutiko su ieškove, kad ieškovės pasirinkti ekspertai... 130. 62.... 131. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pateikė savo pasitelkto specialių žinių... 132. 63.... 133. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, pradinėse projektavimo stadijose... 134. 64.... 135. Teismas nustatė, kad ekspertų išvadose nurodyta, kad atsakovė UAB „Sweco... 136. 65.... 137. Teismas pažymėjo, kad, atsakovų teigimu, ieškovė neįrodė drėgmės... 138. 66.... 139. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, ji pageidavo UNIFOG sistemos,... 140. 67.... 141. Teismas dėl garinimo patalpos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo... 142. 68.... 143. Teismas dėl aklimatizacijos patalpos ir sausų procesų laboratorijos... 144. 69.... 145. Teismas pažymėjo, kad ekspertų išvadose nurodyta, jog UAB „Sweco... 146. 70.... 147. Teismas sutiko su ieškove, kad aukštos temperatūros garas padidina bendrą... 148. 71.... 149. Teismas nustatė, kad ieškovės duomenimis sausų procesų laboratorijos... 150. 72.... 151. Teismas pažymėjo, kad ieškovė pageidavo 20 laipsnių nuo projektavimo... 152. 73.... 153. Teismas dėl solidariosios atsakovų atsakomybės nurodė, kad ieškovė... 154. 74.... 155. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad šiuo atveju solidarioji atsakomybė... 156. 75.... 157. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė taikyti teisės teorijos nuostatas dėl... 158. 76.... 159. Teismas pažymėjo, kad ieškovei įrodžius atsakovų bendros rūpestingumo... 160. 77.... 161. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ įrodinėja, jog... 162. 78.... 163. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes darė išvadą, kad „Sweco... 164. 79.... 165. Teismas, remdamasis ekspertizės aktu, sprendė, kad ŠVOK sistemos veikimas... 166. 80.... 167. Teismas nustatė, kad UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“... 168. 81.... 169. Teismas darė išvadą, kad atsakovų argumentas, jog ieškovė siekė taupyti... 170. 82.... 171. Teismas atmetė atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ argumentą, jog jos... 172. 83.... 173. Teismas nurodė, kad, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, jos darbo... 174. 84.... 175. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovų argumentas, jog šalys iki... 176. 85.... 177. Teismo vertinimu, jei atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ būtų laikiusi... 178. 86.... 179. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė 2013 m. davė nurodymą... 180. 87.... 181. Teismas nurodė, kad ieškovė prašė taikyti atsakovams deliktinę... 182. 88.... 183. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atmestini ieškovės reikalavimai... 184. 89.... 185. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, kai 2014-06-11 dar teikiama sutartyje... 186. 90.... 187. Teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ techninio projekto... 188. 91.... 189. Teismas nurodė, kad siekdama paneigti savo atsakomybę atsakovė UAB „Sweco... 190. 92.... 191. Teismas darė išvadą, kad byloje nėra įrodyta, kad atsakovė UAB „Sweco... 192. 93.... 193. Teismas dėl žalos dydžio nustatė, kad techninio projekto aiškinamasis... 194. 94.... 195. Teismas nurodė, kad, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“... 196. 95.... 197. Teismas nustatė, kad UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“... 198. 96.... 199. Teismas sprendė, kad šios aplinkybės paneigia teiginius, jog ieškovės... 200. 97.... 201. Teismas iš dalies sutiko su atsakove, kad ekspertų išvados yra subjektyvios,... 202. 98.... 203. Teismas pagal UAB „DEVOLD“ 106-mezgimo ir 107-lyginimo cechų apšvietimo... 204. 99.... 205. Teismo vertinimu, neprotinga būtų manyti, jog ieškovė tiesiog sugalvojo... 206. 100.... 207. Teismas nustatė, kad, ekspertų teigimu, norint, kad gamybinėse patalpose... 208. 101.... 209. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pasitelkė ekspertą L.... 210. 102.... 211. Teismas laikė subjektyviais eksperto L. Ustinovičiaus teiginius, kad... 212. 103.... 213. Teismas sutiko su ieškove, kad tokie atsakovės veiksmai galėjo suformuoti... 214. 104.... 215. Teismas nurodė, kad ekspertas L. U. taip pat nustatė, jog lauko oro... 216. 105.... 217. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ekspertas L. U. teiginį, jog... 218. 106.... 219. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad byloje nėra įrodyta, kad pakeistas... 220. 107.... 221. Teismas laikė nepagrįstomis eksperto L. Ustinovičiaus išvadas, jog... 222. 108.... 223. Teismas, įvertinęs ekspertų rekomendacijas, sprendė, kad techninio projekto... 224. 109.... 225. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė įrodė žalos faktą (CK... 226. 110.... 227. Teismo vertinimu, fiksuotos faktinės aplinkybės nei paneigia, nei patvirtina... 228. 111.... 229. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti visas išlaidas su naujų... 230. 112.... 231. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, defektams pašalinti atliktinų... 232. 113.... 233. Teismas nustatė, jog ieškovė, 2013 m. pakeitęs projektinės užduoties... 234. 114.... 235. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė paskaičiavimų, kiek konkrečiai... 236. 115.... 237. Teismas nustatė, kad ieškovė jau yra patyrusi 28 045,38 Eur išlaidų... 238. 116.... 239. Teismas dėl draudiko solidariosios atsakomybės nurodė, kad ieškovės... 240. 117.... 241. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad rangos sutartis dėl techninio projekto... 242. 118.... 243. Teismas, atsižvelgdamas į draudimo sutarties nuostatas, sprendė, kad... 244. 119.... 245. Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškovės reikalavimą, pareikštą atsakovei... 246. 120.... 247. Teismas dėl teisės pašalinti trūkumus nurodė, kad dalis darbų, dėl... 248. 121.... 249. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ bylos... 250. 122.... 251. Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės ir nenurodė kitokių aplinkybių... 252. 123.... 253. Teismas nurodė, kad ieškovė apsiribojo argumentu, jog atsakovė UAB „Sweco... 254. 124.... 255. Teismas dėl ieškinio senaties nustatė, kad ieškovė apie techninio projekto... 256. 125.... 257. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atliktų projektavimo darbų garantinis... 258. 126.... 259. Teismas nurodė, kad, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, šalių... 260. 127.... 261. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta, kad ieškovė nurodė defektų akto... 262. 128.... 263. Teismas nurodė, kad ieškovės su UAB „Statybos inžinierių konsultantų... 264. 129.... 265. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad yra įstatyme numatytas pagrindas... 266. 130.... 267. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovės prašymas dėl baudos... 268. 131.... 269. Teismas pažymėjo, kad ieškinys patenkintas 30 proc. Teismas pagal bylos... 270. 132.... 271. Teismas, vadovaudamasis protingumo principu, sprendė, kad bylinėjimosi... 272. III.... 273. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 274. 133.... 275. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ prašo panaikinti... 276. 134.... 277. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 278. 134.1.... 279. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas šalių lygiateisiškumo principus... 280. 134.2.... 281. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vienašališkai... 282. 134.3.... 283. Vadovaujantis Sutarties Nr. 3 2 priedo „Techninė užduotis“ 15.4 5)... 284. 134.4.... 285. Pirmosios instancijos teismas teigdamas, kad nuo įrenginių susidaro 129 kW... 286. 134.5.... 287. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, atsakovų teigimu, ieškovė... 288. 134.6.... 289. UNIFOG sistemos įrengimas negali būti laikomas ieškovės nuostoliais,... 290. 134.7.... 291. Ieškovės ekspertų ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad aukštos... 292. 134.8.... 293. Pirmosios instancijos teismas painioja lauko temperatūrą su vidaus... 294. 134.9.... 295. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė aplinkybes dėl... 296. 134.10.... 297. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ekspertai konstatavo,... 298. 134.11.... 299. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad esant 24 laipsnių temperatūrai... 300. 134.12.... 301. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pripažinus techninio... 302. 134.13.... 303. Pirmosios instancijos teismas klaidingai vertina UAB „Devold“, SIA MIE... 304. 134.14.... 305. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad kadangi ekspertas L.... 306. 134.15.... 307. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo atsakovės UAB „Sweco... 308. 134.16.... 309. Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas deliktinės atsakomybės... 310. 134.17.... 311. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ tinkamai įgyvendino Sutartį Nr. 3, o bet... 312. 134.18.... 313. Ieškovė projektavimo rangos darbų trūkumų buvimo aplinkybę nurodė daug... 314. 134.19.... 315. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.... 316. 134.20.... 317. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino atsakovės UAB „Sweco... 318. 134.21.... 319. Pirmosios instancijos teismo priteista suma turėtų būti mažintina iki 114... 320. 134.22.... 321. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovus SIA MIE Construction ir AB... 322. 134.23.... 323. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo... 324. 135.... 325. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą ieškovė... 326. 136.... 327. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 328. 136.1.... 329. Ieškovė niekada netvirtino, jog ją patenkins tik minimalių teisės aktuose... 330. 136.2.... 331. UAB „Sweco Lietuva“ buvo faktinis techninio projekto rangovas, kuris... 332. 136.3.... 333. Ieškovė Projektavimo užduotyje techniniam projektui parengti aiškiai... 334. 136.4.... 335. Aplinkybė, jog visose patalpose mikroklimato parametrai turėjo būti valdomi... 336. 136.5.... 337. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ klaidina teismą, teigdama, jog UNIFOG... 338. 136.6.... 339. Techninio projekto skaičiavimai liko nepakeisti ir darbo projekte, todėl... 340. 136.7.... 341. UAB „Sweco Lietuva“ nesiėmė visų būtinų priemonių tinkamai atlikti... 342. 136.8.... 343. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovė dėl... 344. 136.9.... 345. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad neteisėti UAB... 346. 136.10.... 347. Ieškovė, priimdama bei patikrindama UAB „Sweco Lietuva“ perduodamus... 348. 136.11.... 349. Nagrinėjamu atveju projektavimo darbų trūkumų atsiradimą lėmė UAB... 350. 136.12.... 351. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo... 352. 137.... 353. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovė... 354. 138.... 355. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovė... 356. 139.... 357. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-04-05 gauti atsakovės UAB „Sweco... 358. Teisėjų kolegija... 359. IV.... 360. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 361. 140.... 362. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 363. Dėl naujų įrodymų ... 364. 141.... 365. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-04-05 gauti atsakovės UAB „Sweco... 366. 142.... 367. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą ir... 368. 143.... 369. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-05-06 gauti atsakovės AB „Lietuvos... 370. 144.... 371. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėti rašytiniai paaiškinimai buvo pateikti... 372. Dėl įrodymų vertinimo ... 373. 145.... 374. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 375. 146.... 376. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 377. Dėl vienašališkai pakeistos gamybos technologinės užduoties privalomumo ... 378. 147.... 379. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 380. 148.... 381. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė dalyvavo prie gamybos technologijos... 382. 149.... 383. Apeliantės bendradarbiavimą su ieškove, rengiant gamybos technologijos... 384. 150.... 385. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė pirminį techninį projektą parengė... 386. Dėl UAB „Sweco Lietuva“ rengto techninio projekto apimties ... 387. 151.... 388. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teigimu, rengiant... 389. 152.... 390. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė buvo faktinis techninio projekto... 391. 153.... 392. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Sweco Lietuva“ aktyviai dalyvavo visose... 393. 154.... 394. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada,... 395. 155.... 396. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Sweco Lietuva“ privalėjo pritaikyti... 397. Dėl mezgimo patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ... 398. 156.... 399. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 400. 157.... 401. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė Projektavimo užduotyje techniniam... 402. 158.... 403. Apeliantė apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad UNIFOG sistemos įrengimas... 404. 159.... 405. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė Projektavimo užduotyse nurodė, kad... 406. 160.... 407. Byloje taip pat nustatyta, kad apeliantė, neatsižvelgdama ieškovės... 408. 161.... 409. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo... 410. 162.... 411. Byloje nustatyta, kad apeliantė projektinėje dokumentacijoje nurodė, jog... 412. 163.... 413. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 414. Dėl patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ... 415. 164.... 416. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas painioja lauko temperatūrą... 417. 165.... 418. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, kad Sutartyje Nr. 3... 419. 166.... 420. Ekspertų išvados ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad kaip ir mezgimo... 421. 167.... 422. Byloje nustatyta, kad apeliantė neatsižvelgė į tai, kad garinimo patalpoje... 423. 168.... 424. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad apeliantė nevertino šilumos... 425. 169.... 426. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 427. Dėl aklimatizacijos patalpos ir sausų procesų laboratorijos šildymo,... 428. 170.... 429. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 430. 171.... 431. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė nuo projektavimo pradžios yra... 432. 172.... 433. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad ieškovei taip pat buvo svarbu... 434. 173.... 435. Ekspertų išvadomis ir kitais bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB... 436. 174.... 437. Bylos duomenis taip pat patvirtina, kad drėgmei itin didelę įtaką daro ir... 438. 175.... 439. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 440. Dėl žalos ... 441. 176.... 442. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės UAB „Sweco Lietuva“... 443. 177.... 444. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog žala yra asmens turto netekimas... 445. 178.... 446. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant bylas dėl nuostolių atlyginimo,... 447. 179.... 448. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad Pastatas buvo projektuojamas ir... 449. 180.... 450. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė UAB „Sweco Lietuva“ pagal... 451. 181.... 452. CK 6.703 straipsnio 2 dalis numato kelis alternatyvius teisių gynybos būdus,... 453. 182.... 454. Nagrinėjamu atveju ieškovė reikalauja atlyginti visas išlaidas, susijusias... 455. 183.... 456. Defektams pašalinti reikalinga suma laikytina kaštais - ieškovės... 457. 184.... 458. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 459. 185.... 460. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo... 461. Dėl atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atsakomybės ... 462. 186.... 463. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nesutinka su deliktinės... 464. 187.... 465. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė reikalavimą atsakovei UAB „Sweco... 466. 188.... 467. Teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai padarytos žalos negalima tiesiogiai... 468. 189.... 469. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinę atsakomybę... 470. 190.... 471. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Sweco... 472. 191.... 473. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nukrypo nuo... 474. 192.... 475. Pagal CK 6.38 straipsnio 2 dalį, jeigu vienai iš šalių prievolės vykdymas... 476. 193.... 477. Teisėjų kolegijos vertinimu, atidus ir rūpestingas rangovas/subrangovas... 478. 194.... 479. Teisėjų kolegija pažymi, kad darbų vykdymas, kai tai yra profesionali... 480. 195.... 481. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad nepagrįsti atsakovės UAB... 482. 196.... 483. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, daro išvadą, kad... 484. Dėl darbų trūkumų šalinimo ... 485. 197.... 486. Apeliantės teigimu, ieškovė neturi teisės reikalauti priteisti trūkumų... 487. 198.... 488. CK 6.703 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nustatomi techninių... 489. 199.... 490. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje normoje yra įtvirtinti keli... 491. 200.... 492. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė, nematydama... 493. 201.... 494. Teismų formuojamoje praktikoje pripažįstama galimybė prisiteisti ir... 495. 202.... 496. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovė įgyvendina... 497. 203.... 498. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikytini nepagrįsti apeliantės teiginiai,... 499. 204.... 500. Teisėjų kolegija pažymi, kad toks pastarosios teisės normos aiškinimas... 501. 205.... 502. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ nekokybiškai... 503. 206.... 504. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad jei CK 6.703 straipsnio 2 dalis... 505. 207.... 506. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad neatlygintinas projektavimo darbų... 507. 208.... 508. CK 6.665 straipsnis reglamentuoja rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės... 509. 209.... 510. Teisėjų kolegijos vertinimu, reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos... 511. Dėl atsakovės SIA MIE Construction atsakomybės ... 512. 210.... 513. Apeliantės teigimu, atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ tinkamai įgyvendino... 514. 211.... 515. Bylos duomenys patvirtina, kad faktiškai projektavimo rangos teisiniai... 516. 212.... 517. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad faktinis projektavimo... 518. Dėl atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybės ... 519. 213.... 520. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 521. 214.... 522. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 523. Dėl ieškinio senaties ... 524. 215.... 525. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 526. 216.... 527. CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimams, kylantiems dėl... 528. 217.... 529. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės UAB „Sweco... 530. 218.... 531. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2015-10-12 raštu kreipėsi į atsakovę ir... 532. 219.... 533. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.667 straipsnio 3 dalyje nurodytas... 534. 220.... 535. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2015-10-12 raštu ieškovė siekė gauti... 536. 221.... 537. Kaip minėta, atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ atliktiems darbams buvo... 538. 222.... 539. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad,... 540. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 541. 223.... 542. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 543. Dėl procesinės bylos baigties... 544. 224.... 545. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 546. 225.... 547. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 548. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme ... 549. 226.... 550. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 551. 227.... 552. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 553. 228.... 554. Ieškovė UAB „Devold“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 555. 229.... 556. Atsakovė SIA MIE Construction prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 557. 230.... 558. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 559. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 560. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimą...