Byla 2-1700-292/2012
Dėl prievolės įvykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovui direktoriui Gintarui Aloyzui Dapkui, atsakovo UAB „Skirnuva“ atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dagira“ ieškinį atsakovui UAB „Skirnuva“ dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 27942,90 Lt skolą už plytelių paklojimo darbus pagal subrangos sutartis, 5053,88 Lt delspinigių, 1148,88 Lt palūkanų bei 8,06 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą 513,00 Lt žyminį mokestį.

3Teismas, nustatęs, jog remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais yra pagrindas tenkinti ieškinį, 2012-03-29 priėmė preliminarų sprendimą.

4Atsakovas 2012-04-06 pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, nurodydamas, kad su preliminariu sprendimu sutinka iš dalies – pripažįsta ieškovo teisę į skolos priteisimą, tačiau nesutinka su sprendimu priteisti delspinigius ir palūkanas, kadangi su ieškovu vėluoja atsiskaityti ne dėl savo kaltės, o dėl to, kad kilus ekonominiams sunkumams Lietuvoje, sutriko atsiskaitymai tarp įmonių, biudžetinės organizacijos taip pat atsiskaito labai stipriai vėluodamos. Be to, delspinigių norma yra pernelyg didelė (0,1 procento), jeigu toliau nagrinėjant bylą delspinigiai būtų priteisti, juos reikėtų sumažinti iki protingo dydžio, t.y. iki 1000,00 Lt (b.l. 35).

52012-04-23 ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, nurodydamas, kad ieškovas ir atsakovas laisva valia sudarė Sutartis ir atsakovas kaip verslininkas prisiėmė jų įvykdymo riziką. Sutarčių sąlygos, įskaitant ir delspinigių dydį, buvo pasiūlytos paties atsakovo ir ieškovas su šiomis sąlygomis sutiko. Atsakovas turėjo būti atidus ir rūpestingas prisiimdamas atsakomybę atlyginti savo paties nustatyto dydžio delspinigius ir būdamas verslininku ir stipresniąja sandorio šalimi, pilnai suprato prisiimamų įsipareigojimų pasekmes. Remiantis CK 6.248 str. skolininko kaltė preziumuojama, o atsakovas nepateikia jokio teisinio ir ekonominio paaiškinimo, kodėl Sutartyse numatyti delspinigiai bei palūkanos turėtų būti nepriteisti ar delspinigių dydis būtų sumažintas iki atsakovo nurodytos 1000,00 Lt sumos. Atsakovas, nurodydamas, kad toks delspinigių dydis būtų neva protingas, nepateikia jokių tokį jo vertinimą pagrindžiančių įrodymų ar motyvų. Pažymėtina ir tai, kad sunki atsakovo finansinė būklė ar santykiai su kitais kreditoriais nėra ir negali būti sutartinių santykių su ieškovu nevykdymo pagrindas, atitinkamai ir priežastimi mažinti atsakovo prievolės mokėti delspinigius ar palūkanas (b.l. 39-40).

6Teismo posėdyje ieškovas direktorius Gintaras Aloyzas Dapkus prašė nekeisti preliminaraus teismo sprendimo, paaiškino, kad skaičiavo delspinigius nuo ieškovo neapmokėtos sumos, jų dydis - 0,1 procento - numatytas sutartyse, kurių projektą pateikė pats atsakovas. Sutartyse palūkanos nebuvo numatytos, tačiau jos priklauso pagal įstatymą. Jų įmonei atsakovo negrąžinta suma yra didelė, kadangi įmonė nedidelė, dirba tik 15 žmonių.

7Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį atsakovui pranešta laiku ir tinkamai (b.l. 44), gautas jo prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Priimtinas galutinis sprendimas ir preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

9Atsakovas nesutinka su ieškiniu tik dalyje dėl netesybų ir palūkanų priteisimo, todėl svarstytinas reikalavimas tik šioje dalyje.

10Dėl delspinigių.

11Iš tarp šalių 2011-07-18 ir 2011-09-08 sudarytų subrangos sutarčių (b.l. 6-11) matyti, kad šalys sutarčių 8.1. punktu susitarė dėl netesybų, jei užsakovas nepagrįstai uždels atsiskaityti su rangovu už atliktus statybos darbus sutarčių nustatyta tvarka ir laiku, t.y., jis turėtų sumokėti 0,1 dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

12Netesybos (bauda, delspinigiai) yra ne tik prievolių užtikrinimo būdas (CK 6.70, 6.71 str.), bet ir viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Kadangi šalys iš anksto susitarė dėl netesybų, tai reiškia, kad ieškovui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais ir suteikia teisę į netesybas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (LAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Byloje nenustatyta pagrindų, suteikiančių teisę mažinti šalių sulygtas netesybas. Atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, sutarčių kainą, patirtus nuostolius dėl ieškovo sumokėto pridėtinės vertės mokesčio, pateikus sąskaitas- faktūras apmokėjimui, darytina išvada, kad nėra pagrindo pripažinti, jog sulygtos netesybos yra neprotingai didelės. Jų skaičiuotė pagrįsta (pateikta delspinigių skaičiavimo skaičiuotė, b.l. 2).

13Dėl palūkanų.

14CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. numatyta skolininko, neįvykdžiusio piniginės prievolės, pareiga mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys – tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Tačiau nuo 2004-05-01 įsigaliojęs 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus (įstatymo 3 str.). Tai specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.) (LAT biuletenis Teismų praktika Nr. 23 (2005 m.), psl. 381-382.). Šalys yra ūkio subjektai, sudarę komercinius sandorius, palūkanų nenumatę susitarimu, todėl pagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo, praleidusio terminą įvykdyti piniginę prievolę, palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., 430 str. 6 d. 1 p. teismas

Nutarė

16priimti galutinį sprendimą ir civilinėje byloje Nr. 2-1541-292/2012 (šiuo metu civilinės bylos Nr. 2-1700-292/2012) priimtą 2012-03-29 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai