Byla e2S-392-210/2020
Dėl bylos perdavimo, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo advokato M. K. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-1098-715/2020, kuria teismas atsisakė priimti advokato M. K. pareiškimą dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. eL2-1098-715/2020, iškelta pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SLO Lithuania“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkės UAB „Vėjo technologijų projektai“ atžvilgiu. Teismas 2020 m. vasario 3 d. priėmė teismo įsakymą dėl prašomos sumos išieškojimo iš skolininkės kreditorės naudai. 2020 m. kovo 4 d. teisme gautas advokato M. K. prašymas dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo, kartu su prašymu pateikta 2020 m. vasario 18 d. tarp skolininkės UAB „Vėjo technologijų projektai“ ir advokato M. K. sudaryta atstovavimo sutartis. 2020 m. kovo 5 d. teisme gautas advokato M. K. pareiškimas dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo.

62. Advokatas M. K. pareiškime dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo nurodė, jog jis civilinėje byloje Nr. eL2-1098-715/2020 yra skolininkės atstovas, kuris iki 2020 m. sausio 17 d. ėjo ( - ) apylinkės teismo ( - ) rūmų ( - ) pareigas ( - ). Nors pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo 17 straipsnį jis vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje paskutinius vienus metus dirbo, t. y. ( - ) apylinkės teismo ( - ) rūmuose, šiuo atveju advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ir gintų jo interesus. Fizinis ar juridinis asmuo negali nukentėti nuo tokio teisinio reglamentavimo, kai jo pasirinktam atstovui apskritai nebūtų leidžiama atstovauti procese, todėl, advokato nuomone, šiuo atveju, atsižvelgiant į teismų praktiką dėl bylų perdavimo kitiems rūmams ir sprendžiant teisėjo / teismo nešališkumo klausimus, vadovaujantis CPK 64-68 straipsniais, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 straipsniu, turi būti reiškiamas nušalinimas ( - ) apylinkės teismo ( - ) rūmams civilinėje byloje Nr. eL2-1098-715/2020 ir prašo ( - ) apylinkės teismo pirmininkės spręsti dėl civilinės bylos perdavimo kitiems rūmams ar bylos perdavimo aukštesnės pakopos teismui spręsti dėl bylos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2020 m. kovo 10 d. nutartimi advokato M. K. pareiškimą atsisakė priimti kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

94. Teismas konstatavo, kad ( - ) apylinkės teismas laikytinas institucija, priklausančia teismų sistemai, o Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis draudžia asmeniui, nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, šiuo atveju ( - ) apylinkės teisme, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, šiuo atveju ( - ) apylinkės teismas priklauso teismų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje, šiuo atveju teismuose.

105. Telšių apylinkės teismo pirmininkė, įvertinusi advokato M. K. pareiškimo dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo motyvus, susipažinusi su civilinėje byloje Nr. eL2-1098-715/2020 esančiais duomenimis bei atsižvelgusi į nustatytą teisinį reglamentavimą, į tai, kad šioje civilinėje byloje teismas advokatui M. K. nutarė neleisti dalyvauti skolininkės atstovu, padarė išvadą, kad advokatas M. K. nėra laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir šiuo atveju negali reikšti nušalinimo nurodytais pagrindais, todėl teismas advokato M. K. pareiškimą dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo atsisakė priimti kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu advokatas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

136.1. Teismo pirmininkė apelianto skundžiama nutartimi uždraudė buvusiam teisėjui atstovauti vienus metus visuose teismuose.

146.2. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimu, nes minėtoje konstitucinės justicijos byloje buvo remtasi jau nebegaliojančia Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nuostata, jog advokatas negali atstovauti arba ginti teisme, kuriame jis dirbo ( - ), jeigu nuo darbo pabaigos nepraėjo 3 metai. Taip pat teismo pirmininkė rėmėsi 2020 m. kovo 9 d. nutartimi, kuria apeliantui nesuteikta prieiga prie bylos, kuri yra neįsiteisėjusi ir yra skundžiama. Apeliantas įsitikinęs, kad teismo pirmininkė, nespręsdama klausimo iš esmės, formaliai atsisakė priimti pareiškimą dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo.

157. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „SLO Lithuania“ prašo apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

167.1. Teisė pasirinkti advokatą, skirtingai, negu teisė turėti advokatą, vienareikšmiškai nėra ir negali būti laikoma absoliučia.

177.2. Advokatui M. K. yra įstatymiškai taikomi atstovavimo teismuose apribojimai, šios aplinkybės buvo aiškiai žinomos advokatui iki sudarant atstovavimo sutartį su klientu. Iš esmės sudarydamas sutartį su klientui jis aiškiai žinojo, jog negalės vykdyti kliento pavedimo, taigi elgdamasis sąžiningai ir teisingai privalėjo apie tai informuoti klientą bei nesiimti vykdyti pavedimo.

187.3. Teismas visiškai pagrįstai nutarė neleisti dalyvauti šioje byloje advokatui M. K. kaip skolininkės UAB „Vėjo technologijų projektai“ atstovui, o advokato nelaikant dalyvaujančiu byloje asmeniu atsisakyti priimti advokato M. K. pareiškimą dėl nušalinimo.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

218. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

229. Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti apelianto pareiškimą dėl nušalinimo ir bylos perdavimo, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

2310. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šioje byloje advokatas M. K. nėra laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir šiuo atveju negali reikšti nušalinimo nurodytais pagrindais, todėl pareiškimą dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo atsisakė priimti kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

2411. Advokatas M. K. iki 2020 m. sausio 17 d. ėjo ( - ) pareigas. Šiuo atveju apeliantas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, pripažįsta, kad iki 2021 m. sausio 17 d. negali atstovauti ( - ) apylinkės teismo ( - ) rūmuose, tačiau mano, kad teismo pirmininkė nepagrįstai uždraudė buvusiam teisėjui atstovauti vienus metus visuose teismuose ir nespręsdama klausimo iš esmės, formaliai atsisakė priimti pareiškimą dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo. Su tokia apelianto dėstoma pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

2512. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010).

2613. Atstovas veikia neperžengdamas jam suteiktų teisių ribų. Atstovavimo teisės gali atsirasti tuo pačiu pagrindu kaip ir atstovavimo teisinis santykis, pavyzdžiui, kai atstovavimo pagrindas yra įstatymas ar administracinis aktas, tačiau kitais atvejais santykiams su trečiaisiais asmenimis reikalingas papildomas juridinis faktas – įgaliojimas. Iš esmės atskirti, kuris atstovavimo santykis – vidinis ar išorinis – susiklosto pirmiau, nėra labai svarbu, nes šie atstovavimo santykiai yra tarpusavyje susiję, t. y. išoriniai atstovavimo santykiai negali egzistuoti nesant vidinių. Tam tikrais atvejais vidiniai atstovavimo santykiai gali būti neįforminami atskiru dokumentu, pavyzdžiui, pavedimo sutartimi, tačiau tai nereiškia, kad atstovaujamasis, išduodamas įgaliojimą, nesuformuluoja atstovui pavedimo atlikti tam tikrą funkciją, veiksmą jo vardu ir interesais. Todėl vertinant atstovavimo teisinius santykius svarbiausia yra nustatyti, dėl kokių sąlygų buvo šalys tarpusavyje susitarusios: atstovavimo teisinio santykio galiojimas, atstovavimo teisių apimtis, tikėtini rezultatai ir atlygis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-83-611/2017).

2714. CPK 56 straipsnyje yra įtvirtintas asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą, sąrašas. Juridinio asmens atstovais pagal pavedimą, be kitų asmenų, gali būti advokatai, advokatų padėjėjai, paties juridinio asmens darbuotojai (CPK 56 straipsnio 1 ir 2 dalys). CPK 57 straipsnio 1 dalis nustato, kad atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime; trečioji šio straipsnio dalis nurodo, kad advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu.

2815. Šiuo atveju advokatas M. K., teikdamas prašymą dėl nušalinimo ir bylos perdavimo, pateikė 2020 m. vasario 18 d. atstovavimo sutartį, pasirašytą su skolininke UAB „Vėjo technologijų projektai“. Atstovavimo sutartyje numatyta atstovo įgaliojimų apimtis: atstovas turi teisę kliento vardu reikalauti iš kitų asmenų ir gauti bylai reikšmingus dokumentus, teisę susipažinti su bylos medžiaga (įskaitant elektroninę bylą), daryti ir gauti jos išrašus ir kopijas (skaitmenines kopijas), pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams ir ekspertams, pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti teismo sprendimų, įsakymų, nutarčių ar nutarimų patvirtintas kopijas (skaitmenines kopijas), apskųsti teismo sprendimus, nutartis ir nutarimus, surašyti ir pasirašyti kliento vardu ieškinį (priešieškinį), pakeisti ieškinio (priešieškinio) pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio (priešieškinio) reikalavimus, pripažinti ieškinį (priešieškinį), vesti taikos derybas kliento vardu ir jo vardu sudaryti bei pasirašyti taikos sutartį, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, už klientą pasirašyti visus procesinius bei kitus dokumentus, tame tarpe ieškinius (priešieškinius), atsiliepimus į ieškinius (priešieškinius), dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, atsiliepimus į atskiruosius skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, o taip pat pasirašyti ir pasirašyti kasacinius skundus, prašymus atnaujinti procesą, perduoti šiuos įgalinimus tretiesiems asmenims bei naudotis kitomis procesinėmis teisėmis. Atstovas turi teisę veikti kliento vardu, atstovauti ir ginti jį visose įmonėse, įstaigose, organizacijose, valstybiniuose registruose, antstolių kontorose ir notarų biuruose, ir santykiuose su fiziniais asmenimis, pasirašyti ir pateikti kliento vardu reikiamus prašymus, pareiškimus, deklaracijas, skundus bei kitus dokumentus, taip pat gauti (priimti) dokumentus kliento vardu, taip pat skųsti valstybės, savivaldybės ir savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, valstybinių registrų, antstolių, notarų bei kitų trečiųjų asmenų veiksmus ir sprendimus, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu bei perduoti šiuos įgalinimus tretiesiems asmenims. Taip pat nurodytos institucijos, kuriose atliekamas pavedimas: visi apylinkių teismai, visi apygardų teismai, visi apygardų administraciniai teismai (regionų administraciniai teismai), Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, prokuratūros, antstolių kontoros, notarų biurai, visos ikiteisminio tyrimo įstaigos, visos įmonės, įstaigos ir organizacijos.

2916. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinių, taip pat ir procesinių dokumentų ar jų projektų rengimo paslaugų teikimas patenka į atstovavimo sampratą, nes atstovavimas yra ne tik atstovo dalyvavimas teismo posėdžiuose, bet ir kiti jo atliekami veiksmai (procesinių dokumentų rengimas, pasirašymas, pateikimas teismui, teisinės konsultacijos, įvairūs paklausimai įstaigoms ir organizacijoms ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106-248/2016).

3017. Atsižvelgdamas į šį kasacinio teismo išaiškinimą, įvertinęs šalių sudarytos atstovavimo sutarties esmę, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas, žinodamas, jog metus laiko jis negalės klientui atstovauti ( - ) apylinkės teismo ( - ) rūmuose, negalėjo sudaryti tokios atstovavimo sutarties ir teikti pareiškimo dėl nušalinimo ir bylos perdavimo, tai yra dalyvauti išoriniuose kliento atstovavimo teisiniuose santykiuose. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti apelianto pareiškimą dėl nušalinimo ir bylos perdavimo kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

3118. Teismas pažymi, jog lojalumo klientui principas įpareigoja advokatą teikti klientui paslaugas taip, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus, taip pat užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Šiuo atveju advokatas M. K., prieš sudarydamas atstovavimo sutartį, apie šias priežastis privalėjo informuoti klientą.

3219. Vertindamas atskirojo skundo argumentą, kad pirmininkė apelianto skundžiama nutartimi uždraudė buvusiam ( - ) atstovauti vienus metus visuose teismuose, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas netinkamai interpretuoja šią teismo išvadą. Kadangi apeliantas paskutinius vienus metus dirbo ( - ), o įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, šiuo atveju ( - ) apylinkės teismas, priklauso teismų sistemai – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje, taigi atstovavimas negalimas ( - ), ( - ) ir ( - ) rūmuose.

3320. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamos nutarties, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo advokato M.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose nagrinėjama civilinė byla... 6. 2. Advokatas M. K. pareiškime dėl nušalinimo ir dėl bylos perdavimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2020 m. kovo 10 d. nutartimi... 9. 4. Teismas konstatavo, kad ( - ) apylinkės teismas laikytinas institucija,... 10. 5. Telšių apylinkės teismo pirmininkė, įvertinusi advokato M. K.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu advokatas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. 6.1. Teismo pirmininkė apelianto skundžiama nutartimi uždraudė buvusiam... 14. 6.2. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo... 15. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „SLO Lithuania“ prašo... 16. 7.1. Teisė pasirinkti advokatą, skirtingai, negu teisė turėti advokatą,... 17. 7.2. Advokatui M. K. yra įstatymiškai taikomi atstovavimo teismuose... 18. 7.3. Teismas visiškai pagrįstai nutarė neleisti dalyvauti šioje byloje... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 22. 9. Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma... 23. 10. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šioje byloje advokatas M. K.... 24. 11. Advokatas M. K. iki 2020 m. sausio 17 d. ėjo ( - ) pareigas. Šiuo atveju... 25. 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda... 26. 13. Atstovas veikia neperžengdamas jam suteiktų teisių ribų. Atstovavimo... 27. 14. CPK 56 straipsnyje yra įtvirtintas asmenų, kurie gali būti teisme... 28. 15. Šiuo atveju advokatas M. K., teikdamas prašymą dėl nušalinimo ir bylos... 29. 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinių,... 30. 17. Atsižvelgdamas į šį kasacinio teismo išaiškinimą, įvertinęs... 31. 18. Teismas pažymi, jog lojalumo klientui principas įpareigoja advokatą... 32. 19. Vertindamas atskirojo skundo argumentą, kad pirmininkė apelianto... 33. 20. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 34. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. kovo 10 d. nutartį... 36. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....