Byla 2-221/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Arvio sodas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. 2-2060-360/2009 (proceso Nr. 2-57-3-00793-2009-7) dėl uždarosios akcinės bendrovės „Arvio sodas“ restruktūrizavimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi iškėlė UAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

4Klaipėdos apygardos teisme 2009 m. rugpjūčio 13 d. priimtas UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinys, kuriuo prašoma iš UAB „Arvio sodas“ priteisti 9 076,41 Lt nuostolių atlyginimo, 5 000 Lt baudą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Arvio sodas“ nepagrįstai nutraukė sudarytą nuomos sutartį, todėl UAB „Navalio jūrų agentūra“ patyrė nuostolių.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi nutarė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui UAB „Arvio sodas“ pridėti prie civilinės bylos Nr. B2-1145-360/2009 (proceso Nr. 2-57-3-00002-2009-0).

6UAB „Navalio jūrų agentūra“ 2009 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio metu reikalavimą sumažino iki 11 376 Lt.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi nutarė patvirtinti UAB „Navalio jūrų agentūra“ 10 462 Lt finansinį (kreditorinį) reikalavimą UAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo byloje.

8Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2007 m. kovo 19 d. sudarė terminuotą nuomos sutartį nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 1 d. Teismas pažymėjo, kad minėtos nuomos sutarties 5.3 punktas numatė, kad sutartis gali būti nutraukta prieš terminą, tokiu atveju šalys ne vėliau kaip prieš 60 dienų raštu praneša apie savo ketinimus arba sumoka 5 000 Lt baudą. Teismas nurodė, kad atsakovas 2007 m. birželio 28 d. raštu Nr. 56/07/07 nurodė, kad sutartis nutraukiama nuo 2007 m. birželio 11 d., o išsikraustymo laikotarpis yra iki 2007 m. rugpjūčio 11 d. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog po terminuotos nuomos sutarties sudarymo atsakovas pardavė išnuomotas patalpas. Teismo nuomone, atsakovas, sudarydamas nuomos sutartį, elgėsi nesąžiningai, nes nesilaikė CK 6.495 straipsnyje numatytos pareigos, t. y. nuomininkui nepranešė apie numatomą daikto pardavimą ar kitokį perleidimą ar teisės į jį suvaržymą. Dėl to teismas konstatavo, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ priteistina 5 462 Lt už darbus įrengiant naują stotelę (telekomunikacijų tinklus) bei 5 000 Lt bauda. Teismas pažymėjo, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ nepateikė duomenų kokius nuostolius patyrė dėl reklamos, todėl ši reikalavimo dalis netenkintina.

9Teismas nurodė, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, todėl reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo atmestinas.

10Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Arvio sodas“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovas dėl nuostolių atlyginimo nereiškė atsakovui pretenzijų net dvejus metus, ir tai, kad kreditorinio reikalavimo pateikimo termino praleidimo priežastys nėra svarbios, privalėjo UAB „Navalio jūrų agentūra“ reikalavimus atmesti. Be to, nors UAB „Navalio jūrų agentūra“ posėdžio metu nurodė, kad reikalavimą teikia praėjus gana nemažam terminui, nes užtruko pačių dokumentų surinkimas, nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie pagrįstų šį teiginį.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Arvio sodas“ nesilaikė CK 6.495 straipsnyje nustatytos pareigos. Į bylą pateiktas įrodymas – 2007 m. birželio 11 d. pranešimas Nr. 45/07/06 – patvirtina, kad minėtos pareigos buvo laikytasi tinkamai.
  3. Teismas nepagrįstai priteisė 5 000 Lt baudą RUAB „Arvio sodas“, kadangi nebuvo įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos.
  4. Teismas nepagrįstai priteisė UAB „Navalio jūrų agentūra“ 5 462 Lt investicijų, susijusių su telekomunikacijų tinklų įrengimu. Nuomos sutarties 5.4 punkte numatyta, kad jei nuomininkas savo lėšomis atlieka nuomojamų patalpų esminius pagerinimus ar patobulinimus, šios lėšos šalių susitarimu gali būti išskaičiuojamos iš nuomos mokesčio, raštiškai sutikus nuomotojui. Apie tai, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ vykdys patalpų pagerinimus ar patobulinimus, UAB „Arvio sodas“ pranešta nebuvo, todėl UAB „Arvio sodas“ nėra įsipareigojusi atlyginti šių išlaidų.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ nepavėlavo pateikti savo finansinius reikalavimus, o teismas juos patenkindamas procedūrinių pažeidimų nepadarė. Nurodo, kad atsakovo argumentas, kad jis laiku pranešė apie sutarties nutraukimą, yra atmestinas kaip nepagrįstas, nes tik 2007 m. birželio 28 d. buvo pranešta, kad sutartis nutraukiama nuo 2007 m. birželio 11 d., t.y. atbuline data. Nurodo, kad 2007 m. birželio 11 d. pranešime nebuvo kalbama apie nuomos sutarties nutraukimą, įspėjimo terminus, išsikraustymą ir pan. ir 2007 m. birželio 11 d. atsakovas neįspėjęs UAB „Navalio jūrų agentūra“ perleido nuosavybės teisę į patalpas kitam asmeniui. UAB „Navalio jūrų agentūra“ nuomone, tai patvirtina, kad atsakovas, nesilaikydamas nei sutarties, nei CK 6.495 straipsnio nuostatų, pardavė patalpas be įspėjimo, nutraukė sutartį ir tokiu būdu įmonei padarė žalą. Pažymi, kad tik dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutarties nesilaikymo ieškovas investicijomis negalėjo pasinaudoti nuomos sutartimi numatytą laikotarpį, todėl dėl šių neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė žalą. Teigia, kad teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes, teisingai konstatavo atsakovo padarytus sutarties bei įstatymų pažeidimus dėl ko buvo padaryta žala, todėl pagrįstai patvirtino ieškovo kreditorinį reikalavimą.

12Atskirasis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

13Įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau tekste – ĮRĮ). Minėto įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas (ĮRĮ 2 str. 2 d.).

14Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, kreditorių turtiniai reikalavimai tvirtinami įmonės restruktūrizavimo byloje.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo patvirtinto atsakovo RUAB „Arvio sodas“ kreditoriaus UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinio reikalavimo dydžio pagrįstumo atsakovui iškeltoje restruktūrizavimo byloje.

16Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašė teismą patvirtinti 11 376 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Arvio sodas“ ir pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi prašymą tenkino iš dalies, patvirtindamas UAB „Navalio jūrų agentūra“ 10 462 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo byloje. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta tvirtinti kreditorinio reikalavimo dalį, atskiruoju skundu neskundžiama, todėl teisėjų kolegija dėl šios nutarties dalies pagrįstumo nepasisako.

17Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumą grindžia tuo, jog RUAB „Arvio sodas“ nutraukus su UAB „Navalio jūrų agentūra“ sudarytą 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutartį, UAB „Navalio jūrų agentūra“ buvo padaryta 5 462,62 Lt nuostolių dėl investicijų į telekomunikacijų tinklus, be to, neperspėjus apie nuomos sutarties nutraukimą prieš 60 dienų, RUAB „Arvio sodas“ atsirado pareiga sumokėti 5000 Lt baudą.

18Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Arvio sodas“ nesilaikė CK 6.495 straipsnyje nustatytos pareigos. CK 6.495 straipsnis numato, kad nuomotojas, parduodamas ar kitaip perduodamas nuomojamą daiktą arba jį įkeisdamas ar kitaip suvaržydamas nuosavybės teisę, privalo pranešti daikto pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie nuomos sutartį, o nuomininkui – apie numatomą daikto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į jį suvaržymą. Į bylą pateiktos šalių 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutarties, kuria buvo išnuomotos patalpos, esančios Viršutinė g. 25/Malūnininkų g. 10, Klaipėda, 5.3 punkte numatyta, kad nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą, tokiu atveju šalys ne vėliau kaip prieš 60 dienų raštu praneša apie savo ketinimus arba sumoka 5 000 Lt baudą. Į bylą pateiktas 2007 m. birželio 11 d. pranešimas Nr. 45/07/06 patvirtina, kad UAB „Arvio sodas“ pranešė UAB „Navalio jūrų agentūra“, jog keičiasi 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutarties pagrindu išnuomotų patalpų savininkas, ir nurodyta dėl tolimesnės nuomos sutarties sąlygų kreiptis į naują patalpų savininką R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnybą. Minėtas raštas buvo įteiktas UAB „Navalio jūrų agentūra“ ekspeditoriui Stasiui Raminui 2007 m. birželio 12 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikta duomenų, patvirtinančių, jog minėtas asmuo nėra UAB „Navalio jūrų agentūra“ darbuotojas. Be to, bylos duomenys patvirtina, jog UAB „Navalio jūrų agentūra“ 2007 m. birželio 11 d. su R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba sudarė naują patalpų nuomos sutartį Nr. 2, kuria buvo išnuomotos patalpos, esančios Viršutinė g. 25/Malūnininkų g. 10, Klaipėda. Tai patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ apie 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutarties nutraukimą žinojo. UAB „Arvio sodas“ 2007 m. birželio 28 d. raštas Nr. 56/07/07 patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ direktoriui buvo pakartotinai pranešta apie 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutarties nutraukimą nuo 2007 m. birželio 11 d., nuomos sutarties 5.3 punkto pagrindu nustatant išsikraustymo laikotarpį iki 2007 m. rugpjūčio 11 d. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad 2007 m. rugpjūčio 23 d. buvo sudarytas 2007 m. birželio 11 d. nuomos sutarties Nr. 2 pakeitimas Nr. 1, kuris numatė, kad šalys susitaria pakeisti sutarties Nr. 2 4 skyriaus 1 dalį, numatant, kad patalpos išnuomojamos terminuotam laikotarpiui nuo 2007 m. rugpjūčio 24 d. iki 2007 m. rugsėjo 14 d. Teisėjų kolegijos nuomone, minėtos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Arvio sodas“ tinkamai laikėsi CK 6.495 straipsnyje nustatytos pareigos ir nėra pagrindo tvirtinti UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinį reikalavimą dėl 5 000 Lt baudos.

19Kaip jau buvo minėta, UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumas taip pat grindžiamas tuo, jog RUAB „Arvio sodas“ nutraukus su UAB „Navalio jūrų agentūra“ sudarytą 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutartį UAB „Navalio jūrų agentūra“ buvo padaryta 5 462,62 Lt nuostolių dėl investicijų į telekomunikacijų tinklus. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo išvadų, susijusių su nuostolių, atsiradusių dėl investicijų į telekomunikacijų tinklus, atlyginimo priteisimo, nepagrįstumo. 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutarties turinys patvirtina, kad 5.4 punkte buvo numatyta, jog jei nuomininkas savo lėšomis atlieka nuomojamų patalpų esminius pagerinimus ar patobulinimus, šios lėšos šalių susitarimu gali būti išskaičiuojamos iš nuomos mokesčio, raštiškai sutikus nuomotojui. Į bylą pateiktas AB TEO LT 2008 m. birželio 19 d. raštas Nr. 04-7-34 patvirtina, kad 2007 m. kovo 28 d., adresu Malūnininkų g. 10, Klaipėda, UAB „Navalio jūrų agentūra“ užsakymu buvo atlikti vidaus tinklo įrengimo darbai, kurių kaina 5 462,61 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai, jog UAB „Navalio jūrų agentūra“ buvo raštiškai informavusi UAB „Arvio sodas“ apie nuomojamų patalpų pagerinimus ar patobulinimus. UAB „Navalio jūrų agentūra“ žinojo, kad 2007 m. kovo 19 d. nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą apie tai prieš 60 dienų pranešus raštu, todėl turėjo į tai atsižvelgti investuodama lėšas patalpų pagerinimui. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Arvio sodas“ neturi pareigos atlyginti minėtų UAB „Navalio jūrų agentūra“ išlaidų, todėl nėra pagrindo tvirtinti UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinį reikalavimą dėl 5 462,61 Lt, investuotų į telekomunikacijų tinklus.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsisakytina patvirtinti kreditoriaus UAB „Navalio jūrų agentūra“ 10 462 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo byloje, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Navalio jūrų agentūra“ 10 462 Lt finansinis (kreditorinis) reikalavimas RUAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo byloje, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti patvirtinti kreditoriaus UAB „Navalio jūrų agentūra“ 10 462 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Arvio sodas“ restruktūrizavimo byloje. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Klaipėdos apygardos teisme 2009 m. rugpjūčio 13 d. priimtas UAB „Navalio... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi nutarė civilinę... 6. UAB „Navalio jūrų agentūra“ 2009 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi nutarė... 8. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2007 m. kovo 19 d.... 9. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio... 10. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Arvio sodas“ prašo apeliacinės... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio... 13. Įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės, kuriai iškelta restruktūrizavimo... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašė... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinio... 18. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad... 19. Kaip jau buvo minėta, UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreditorinio... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties dalį, kuria...