Byla 2A-589-467/2015
Dėl įrangos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, 141 969 Lt nuostolių atlyginimo ir įpareigojimo atsiimti 35 vienetus rekuperatorių HRV1Q Plus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai Henrichas Jaglinskis, Romualda Janovičienė ir Alma Urbanavičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Romanui Bartkūnui, dalyvaujant ieškovų atstovei adv. K. R., atsakovo UAB „Magnit“ atstovui adv. N. P., atsakovo bendrovės „Titon Hardware Limited“ atstovui adv. T. I.,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ ieškinį atsakovams UAB „Magnit“ ir bendrovei „Titon Hardware Limited“ dėl įrangos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, 141 969 Lt nuostolių atlyginimo ir įpareigojimo atsiimti 35 vienetus rekuperatorių HRV1Q Plus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ 2013 m. spalio 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: pripažinti ieškovo UAB „Inžinera“ 2012 m. gegužės 17 d. su atsakovu UAB „Magnit“ sudarytą įrangos pirkimo-pardavimo sutartį nutraukta nuo 2013 m. birželio 12 d.; įpareigoti atsakovus bendrovę „Titon Hardware Limited“ ir UAB „Magnit“ atsiimti iš ieškovo UAB „NT statybų valdymas“ objekto 35 vienetus rekuperatorių HRV 1 Q Plus; priteisti iš atsakovų bendrovės „Titon Hardware Limited“ ir UAB „Magnit“ solidariai 141 969 Lt nuostolių atlyginimą, 9 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 4 259 Lt žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas UAB „Inžinera“, vykdydamas su ieškovu UAB „Bajorų kelias – 2 valdymas“ (vėliau pavadinimas pakeistas į UAB „NT statybų valdymas“ ) 2012 m. kovo 19 d. sudarytą statybos rangos sutartį, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), įrengė vėdinimo sistemą, sumontuodamas 35 vienetus rekuperatorių HRV 1 Q Plus (toliau – įranga). Gyvenamajame name montuojamą įrangą UAB „Inžinera“ nusipirko pagal 2012 m. gegužės 17 d. su atsakovu UAB „Magnit“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria įrangai buvo suteikta dviejų metų garantija. Įrangos kokybės garantijos terminui nepasibaigus paaiškėjo, kad įranga neatitinka jai keliamų reikalavimų, t.y. oro temperatūrai nukritus žemiau – 10 ?C įranga užšąla ir visiškai nustoja funkcionuoti. Dėl įrangos problemos nustatymo buvo kreiptasi į pardavėją – atsakovą UAB „Magnit“ ir į gamintoją – atsakovą „Titon Hardware Limited“, tačiau tikroji įrangos netinkamo funkcionavimo priežastis nebuvo nustatyta ir priemonių įrangos trūkumams pašalinti nesiimta. Todėl UAB „Inžinera“ pranešė pardavėjui bei gamintojui, kad įrangos pirkimo-pardavimo sutartį nutraukia ir reikalauja grąžinti už įrangą sumokėtą kainą. Kadangi įrangos negalima naudoti pagal jos paskirtį, o ieškovai negavo to, ko tikėjosi, įrangos kokybė yra esminė sutarties sąlyga, o jos neatitikimas kokybės reikalavimams laikytinas esminiu įrangos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimu. Prievolę grąžinti kainą ir atlyginti nuostolius turi pardavėjas ir gamintojas solidariai, nes abu atsakovai garantavo įrangos kokybę. Todėl ieškovai prašo iš atsakovų solidariai priteisti 141 969 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 93 170 Lt įrangos kaina bei 48 799 Lt įrangos demontavimo darbai ir naujos įrangos sumontavimo darbai, kuriuos patirs UAB „Inžinera“.

6Atsakovas UAB „Magnit“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad dėl perkamos įrangos užsakovas UAB „Inžinera“ konkurso neskelbė ir pats išsirinko jam tinkančią įrangą. Prieš įsigyjant įrangą, UAB „Inžinera“ susipažino su jos parametrais bei galimybėmis ir jokių papildomų reikalavimų ar patvirtinimų dėl jos kokybės nepareiškė. Įrangos vartotojo vadovo 7-8 puslapiuose aiškiai nurodyta, kad įranga turi apsaugą nuo apledėjimo. Be to papildomai pateikiama informacija, kad, esant ilgesniems šalčiams, turi būti montuojamas kanalinis kaloriferis. Nuo 2006 metų UAB „Inžinera“ specializuojasi pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio, nuotekynės, elektrotechnikos sistemų montavimo darbų atlikime. Ieškovas, kaip savo srities profesionalas, turi elgtis rūpestingai ir apdairiai. Pirkimo-pardavimo sutarties 2.5 punkte nurodyta, jog pardavėjas patvirtina, kad įrangai bus taikomas dviejų metų garantinis aptarnavimas, o gamintojas nurodo, kad įrangos rekuperatorių HRV1Q Plus galingumas yra pakankamas aptarnauti tokio dydžio butus. Pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo susitarta dėl papildomų garantijų bei kokybės reikalavimų perkamai įrangai. Atvykę į objektą gamintojo darbuotojai nustatė, kad įranga yra tinkamos kokybės, tik netinkamai sumontuota – ji prijungta prie bendros ventiliacijos sistemos, tuo išbalansuojant sistemą. Naudojantis minėta įranga, nesilaikant jos montavimo ir eksploatavimo instrukcijų, savaime laikyti įrangą nekokybiška negalima. Žalą būtina tiksliai įvertinti, jog nukentėjusiajam būtų atlyginta tiek, kiek jis iš tiesų prarado. Ieškovų pateikta lokalinė sąmata dėl įrangos išmontavimo nėra tinkamas rašytinis įrodymas, kad rangovas šią žalą patyrė, be to žalos suma yra akivaizdžiai per didelė.

7Atsakovas „Titon Hardware Limited“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Inžinera“ įsigytos vėdinimo įrangos instrukcijose nurodyta, jog ilgesniais šalčių periodais, kad būtų galima palaikyti reikiamus vėdinimo srautus, turi būti montuojama papildoma įranga – kanalinis kaloriferis. Jis montuojamas išilgai tarp išorinės tiekimo angos ir ortakio prievado ir naudojamas iš anksto pašildyti iš išorės tiekiamą orą, prieš jam patenkant į įrenginį. Nors ieškovai teigia, kad įranga nekokybiška ir turi esminių defektų, tačiau, delegavus kelis gamintojo darbuotojus, buvo nustatyta, kad įranga yra tinkamos kokybės tik netinkamai sumontuota. Taip pat buvo užfiksuota, kad įranga prijungta prie bendros ventiliacijos sistemos, tuo išbalansuojant sistemą. Bendrovė UAB „Magnit“ 2012 m. gegužės 15 d. rašte nurodė tik rekuperatorių pakankamą galingumą aptarnauti nurodyto namo butus, o atsakovas „Titon Hardware Limited“ negarantavo bei neprisiėmė jokios atsakomybės dėl įrangos tinkamumo konkrečiame objekte. „Titon Hardware Limited“ neturi jokių sutartinių santykių su ieškovais, o UAB „Magnit“ parduota įranga yra tinkamos kokybės, todėl nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo solidarios atsakomybės taikymui. Nagrinėjamu atveju pagal ieškinyje nurodytą dalyką ginčas yra kilęs iš pirkimo-pardavimo sutartinių santykių. Tokiu atveju, vadovaujantis CK XXIII skyriaus nuostatomis, pirkėjas, t.y. UAB „Inžinera“ turėtų reikšti reikalavimą pardavėjui, t.y. UAB „Magnit“, o ne įrangos gamintojui. Nuostolių suma 141 969 Lt apskaičiuota pagal pačios suinteresuotos šalies UAB „Inžinera“ parengtą sąmatą dėl įrangos išmontavimo ir UAB „Magnit“ sumokėtą kainą. Ieškovai ieškinyje nurodytos žalos iki šiol nėra patyrę ir nurodo ją tik kaip hipotetinę. Žalą prašoma priteisti abiems ieškovams, nors įrangą iš atsakovo UAB „Magnit“ pirko ir už ją sumokėjo tik UAB „Inžinera“.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovų UAB Inžiniera“ ir UAB „NT statybų valdymas“ po 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Magnit“ naudai ir po 4 500 Lt atsakovo „Titon Hardware Limited“ naudai. Teismas nustatė, jog ieškovas UAB „Inžinera“, pirkdamas vėdinimo įrangą iš pardavėjo, gavo įrangos priedą - vartotojo vadovą, kuriame nurodyta, kad visa parduodama įranga turi automatinę apsaugą nuo apledėjimo, kuri, krentant oro temperatūrai, sumažina tiekimo ventiliacijos spartą, o vidaus temperatūrai kylant, apsauga vėl padidina ventiliacijos srautą iki nustatytų, parinktų per paleidimą. UAB „Inžinera“ specializuojasi pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio, nuotekynės, elektrotechnikos sistemų montavimo darbų atlikime. Todėl UAB „Inžinera“, kaip verslininkė ir savo srities profesionalė, turėjo žinoti perkamos įrangos montavimo ir eksploatavimo reikalavimus, kurie nurodyti vartotojo vadove. Įrangos pirkimo-pardavimo sutarties 2.5 punkte nurodyta, kad pardavėjas patvirtina, jog įrangai bus taikomas dviejų metų garantinis aptarnavimas nuo išrašytos sąskaitos-faktūros datos. Ieškovo pateiktame rašto projekte dėl Titon rekuperatorių „Bajorų kalvos“ nurodoma, kad šios gamintojo „Titon Hardware Limited“ įrangos rekuperatorių HRV1Q Plus galingumas yra pakankamas aptarnauti tokio dydžio butus. Taigi ieškovams buvo garantuota tik tai, kad parduodama įranga atitinka ieškovų keliamus reikalavimus dėl galingumų, ir buvo įsipareigota teikti dviejų metų garantinį aptarnavimą. Gamintojui sužinojus apie galimus įrangos defektus, jis atsiuntė savo specialistus, kurie, apžiūrėję įrangą, nustatė, kad ji yra tinkamos kokybės, tačiau netinkamai sumontuota. Apžiūros pranešime užfiksuota, kad įranga prijungta prie bendros ventiliacijos sistemos, tuo išbalansuojant sistemą. Išvadose pasisakyta, kad sistema HRV 1Q Plus veikė pagal gamintojo specifikacijas. Teismo vertinimu, ieškovų nurodoma aplinkybė, kad įranga neveikia tinkamai, esant minusinei temperatūrai, niekaip nepatvirtina įrangos neatitikties jos techniniams parametrams, nurodytiems jos dokumentacijoje. Jokių kitų įrodymų, leidžiančių teigti, kad įranga turėjo defektų, buvo nekokybiška, ieškovai nepateikė. Teismas sprendė, kad parduota vėdinimo įranga buvo ir yra kokybiška ir galėjo atlikti jai priskirtas funkcijas, jeigu būtų sumontuota tinkamai ir eksploatuojama laikantis instrukcijų, kurios numatytos vartotojo vadove, ir kitų gamintojo instrukcijų. Dėl to, kad nebuvo laikytasi įrangos montavimo ir eksploatavimo instrukcijų, įrangą laikyti nekokybiška, negalima. Iš įrangos pirkimo-pardavimo sutarties turinio teismas nustatė, kad šalys nesusitarė dėl papildomų garantijų bei kokybės reikalavimų, o ieškovas UAB „Inžinera“ įsigijo įrangą pagal atsakovo pateiktą dokumentaciją ir gamintojo nustatytus techninius parametrus bei eksploatavimo taisykles. Teismas pripažino, kad atsakovas UAB „Magnit“ ieškovui UAB „Inžinera“ pardavė kokybišką įrangą, o dėl jos neveikimo kalti patys ieškovai, nes įranga buvo netinkamai sumontuota ir eksploatuojama, nesilaikant gamintojo nustatytų instrukcijų. Todėl teismas atsakovo UAB „Magnit“ nelaikė atsakingu už tariamus įrangos defektus ir ieškinį atmetė. Teismas taip pat nurodė, kad nebūdama ginčo sutarties subjektu UAB „NT statybų valdymas“ apskritai neturėjo teisės reikšti nagrinėjamą ieškinį. Atsakovas „Titon Hardware Limited“ taip pat nėra sutartinių santykių tarp UAB „Inžinera“ ir UAB „Magnit“ dalyviu ir nėra atsakingas už UAB „Inžinera“ netinkamai parinktą ir sumontuotą įrangą. Ieškovų ir gamintojos bendrovės „Titon Hardware Limited“ nesieja jokie sutartiniai teisiniai santykiai, o UAB „Magnit“ UAB „Inžinera“ parduota įranga yra kokybiška, todėl teismas sprendė, kad nėra jokio priežastinio ryšio tarp tariamos žalos ir bendrovės „Titon Hardware Limited“ - įrangos gamintojos veiksmų. Netenkinęs reikalavimo dėl nuostolių ieškovui priteisimo, teismas taip pat netenkino ir reikalavimo įpareigoti atsakovus atsiimti 35 vienetus rekuperatorių HRV1Q Plus.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

11Ieškovai UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Ginčas tarp šalių kilo dėl įrangos kokybės jos garantinio aptarnavimo laikotarpiu, todėl pardavėjas turėjo įrodyti, kad pirkėjas įrangą netinkamai sumontavo ar eksploatavo. Rekuperatoriai ganėtinai naujas įrenginys, naujas statybos produktas rinkoje ir tokia įranga Lietuvoje buvo siūloma ir montuojama pirmą kartą, todėl buvo išimtinai pasikliauta gamintojo ir pardavėjo pateikta informacija apie įrangą ir jos montavimo sąlygas. Pardavėjui garantavus parduodamų daiktų kokybę, pirkėjui pakanka įrodyti netinkamo įrangos funkcionavimo faktą, o būtent pardavėjas turi įrodyti, kad netinkamas įrangos veikimas atsirado dėl netinkamo montavimo, eksploatavimo ar trečiųjų asmenų veiksmų. Teismas nevertino, kad į objektą įsigyjamas įrenginys yra statybos produktas, kuris montuojamas į statinį ir kuris turi užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių statinio reikalavimų bei turėti eksploatacines savybes, kurios užtikrintų esminių produkto charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi, atitikimą. Įranga laikoma nekokybiška, jeigu ji neužtikrina tų eksploatacinių savybių, kurios įprastos tokiai įrangai ar deklaruotos gamintojo, arba neatitinka tikslo, kuriam pirkėjas įrangą pirko, jeigu apie tikslą buvo informuotas pardavėjas. Byloje yra rašytiniai įrodymai, tą patvirtino ir liudytoju apklaustas R. B., jog ieškovai nurodė aiškią prekių naudojimo paskirtį atsakovui UAB „Magnit“, pateikė jam visą projektinę dokumentaciją, todėl atsakovui buvo tinkamai atskleista speciali prekių naudojimo paskirtis. Atsakovas UAB „Magnit“ nurodė, kad šis gaminys yra tinkamas naudoti statomame objekte, apie kurį žinojo tiek iš projektinės dokumentacijas, tiek ir iš derybų bei susitikimų. Iš gamintojo pateiktos lentelės matyti, kad įrenginyje HRV Q Plus nėra kanalinio kaloriferio jungties, todėl gamintojo vadovo dalis, aprašanti kanalinį kaloriferį, nėra taikoma montavimui. Dėl to teismas, konstatuodamas, jog UAB „Inžinera“ netinkamai sumontavo HRV1 Q Plus įrangą, niekuo nepagrįsta ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams. UAB „NT statybų valdymas“, susipažinęs su teismo sprendimu, kreipėsi į kitus įrangos gamintojus, kad šie įvertintų galimybę prie įrenginio HRV1 Q Plus prijungti pašildytuvą. UAB „TENKO Baltic“ nurodė, kad rekuperatoriaus TITON HRV1 Q PLUS valdymo plokštė negali valdyti priešužšaliminio elektrinio oro šildytuvo, tad, jei ir sumontuoti prieš rekuperatorių šildytuvą, tai jau būtų atskiras papildomas įrenginys, niekaip nesusijęs su rekuperatoriumi, jo nevaldomas, įjungiamas ir išjungiamas atskirai ir neatitiktų namo energetinės klasės bei energetinio efektyvumo, kurį užtikrina būtent rekuperacinės sistemos sumontavimas. Ieškovai taip pat pateikia eksperto D. K. atliktą vėdinimo sistemos vertinimą, kuriame nurodoma, kad prie HRV1 Q Plus nėra galimybės prijungti elektrinio pašildytuvo, nes nėra tokios jungties ir vienintelė galimybė ištaisyti susiklosčiusią padėtį – sumontuoti naujus rekuperatorius. Byloje nebuvo ginčo dėl to, kad įranga neatlieka savo funkcijų šaltuoju metų laiku, ginčas yra tik dėl netinkamo veikimo priežasčių – atsakovai teigia, kad įranga veikia netinkamai dėl netinkamo sumontavimo, o ieškovai – kad įranga neatlieka esminių funkcijų, t.y. nekokybiška, negali būti naudojama pagal paskirtį, kuriai buvo įsigyta. Teismas konstatavęs, kad įranga yra kokybiška, nevertino statybos produkto paskirties ir tikslo atitikimo, nevertino įrangos komplektacijos, kad nėra kanalinio kaloriferio jungties, be to ieškovai nebuvo aiškiai informuoti apie tam tikrus įrangos reikalavimus, kad ji tinkamai funkcionuotų. Ginčo atveju netinkamos įrangos pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas, kadangi įrangos netinkamo veikimo trūkumų negalima ištaisyti, įranga turi būti demontuojama ir pakeista kita įranga. Ieškovas UAB „NT statybų valdymas“ yra įrangos savininkas, nes UAB „Inžinera“, šią įrangą sumontavus objekte, ją priėmė ir už ją atsiskaitė, todėl UAB „NT statybų valdymas“ turi teisę reikšti ieškinį atsakovams. Ieškovai taip pat nesutinka, kad gamintojas nebuvo sutartinių santykių šalis, kadangi gamintojas, parengdamas produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, prisiima atsakomybę, kad produktas atitiktų deklaruojamas savybes. Šiuo atveju produktas neatlieka deklaruojamų funkcijų.

12Atsakovas UAB „Magnit“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovų skundas yra deklaratyvaus ir formalaus pobūdžio, nurodomi tokie patys motyvai, kaip ir ieškinyje, nenurodomi jokie nauji teisiniai argumentai dėl nesutikimo su teismo sprendimu ar padarytomis išvadomis. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovai nevykdė pareigos įrodyti savo ieškinį, todėl teismas ir nusprendė jį atmesti. Atsakovas sudarė sutartį su ieškovu UAB „Inžinera“ tikslu parduoti profesionaliam rinkos dalyviui, beveik 10 metų besispecializuojančiam pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir panašių darbų atlikime, jo pageidaujamą specializuotą įrangą – rekuperatorius, kurių veikimo pricipai ir galimybės ieškovui buvo žinomos. Tai patvirtino ir ieškovo UAB „Inžinera“ vadovas G. V. Pirkdama įrangą UAB „Inžinera“ nekėlė atsakovui jokių išimtinių ar specialių įrangos veikimo sąlygų, ką patvirtina ir šalių sudarytos sutarties sąlygos. UAB „Inžinera“ niekada nesikreipė į atsakovą per įrangos garantinį laikotarpį dėl įrangos gedimo ar neveikimo. Į atsakovą nesikreipė su pretenzijomis ir butus įsigiję asmenys, kurie teisiškai šiuo momentu yra rekuperatorių savininkai. Ieškovų teiginiai apie menamą vieno iš rekuperatorių užšalimą, rasojimą ar apšerkšnijimą, kurių byloje nepatvirtina jokie objektyvūs įrodymai, nėra pagrindas laikyti defektuotais visus 35 rekuperatorius. Atsakovas neturi įrodinėti rekuperatorių tinkamumo. Ieškovai savo argumentus grindžia teisės akto normomis, kurios įsigaliojo jau seniai pasibaigus tarp šalių sutartiniams teisiniams santykiams (sutartis pilnai įvykdyta dar 2012 m.). Todėl Europos Sąjungos Reglamento tam tikros normos, kuriomis remiasi ieškovai, įsigalioję 2013 m. liepos 1 d., nėra taikytinos sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą. Ieškovai rekuperatorių gedimus bandė įrodyti tik vieno liudytojo R. B., kuris dirba vieno iš ieškovų įmonėje ir yra akivaizdžiai suinteresuotas bylos baigtimi, parodymais. Todėl teismas pagrįstai pripažino minėtą liudijimą netinkamu įrodymu. Tačiau net ir šis liudytojas nepatvirtino, jog visi 35 rekuperatoriai sugedo ar neveikė šaltuoju metų laiku. Teismas net dvejuose parengiamuosiuose posėdžiuose siūlė ieškovams apsvarstyti specialiųjų žinių turinčio asmens techninės išvados reikalingumą, tačiau ieškovai tokį pasiūlymą atmetė, nepateikė jokių objektyvių, specialiais prietaisais užfiksuotų duomenų, patvirtintų techninių žinių turinčių asmenų išvadomis, todėl naujai teikiami įrodymai neturėtų būti priimti. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovai ieškinio neįrodė, juolab, kad UAB „NT statybų valdymas“ neturi jokios subjektinės teisės reikšti tokio pobūdžio reikalavimus. Iš byloje esančio susirašinėjimo matyti, kad atsakovo atstovai niekada neteigė ir negarantavo pilno rekuperatorių veikimo visomis įmanomomis meteorologinėmis sąlygomis, tik nurodė, jog „oro ištraukimas iš patalpos veiks net ir prie -30 °C.“ ir dar kartą priminė, kad yra galimybė rekuperatorius komplektuoti ir su papildomu oro šildytuvu - kanaliniu kaloriferiu. Ieškovas UAB „Inžinera“ savo rizika ir atsakomybe nusprendė įsigyti pigiausios komplektacijos rekuperatorius, neturinčius specialių priedų. Atsakovo „Titon Hardware Limited“ - gamintojo atstovai nustatė, kad apžiūrėtas rekuperatorius nėra tinkamai sumontuotas ir nurodė ištaisyti montavimo klaidas. Ieškovai šios išvados neginčijo, todėl įrangos netinkamo montavimo faktas byloje yra nustatytas tinkamai. Ieškovui UAB „Inžinera“ kyla atsakomybė dėl pasekmių, kylančių netinkamai sumontavus įrangą. Ieškovai savo skundą grindžia tuo, jog rekuperatoriai neturi kanalinio kaloriferio jungties, todėl visi 35 rekuperatoriai yra netinkami naudoti. Tačiau iš byloje pateikto 2013 m. balandžio 8 d. elektroninio susirašinėjimo matyti, kad atsakovas papildomai pasiūlė įsigyti Švedijos gamintojo bendrovės VEAB kanalinius kaloriferius, kurie suderinami su atsakovo parduodamais rekuperatoriais. Ieškovai su apeliaciniu skundu pateikia UAB „TENKO Baltic“ raštą, iš kurio turinio visiškai nesuprantama, nei kada šis raštas sudarytas, nei kokiu teisiniu ar faktiniu pagrindu turi raštą pasirašę asmenys teikti tokias išvadas ir kuo jos pagrįstos. Ieškovų tvirtinimas dėl jungties būtinumo neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstas. Atsakovo pasiūlytiems įsigyti kanaliniams kaloriferiams nereikia jokios papildomos rekuperatoriaus jungties, jie veikia autonomiškai, reguliuodami į rekuperatorių patenkančio oro temperatūrą, ta patvirtina šio įrenginio aprašymas. Ieškovai apeliaciniame skunde nenurodo jokių išimtinių sąlygų naujų įrodymų pateikimui apeliacinės instancijos teisme, nes juos galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Atsakovas abejoja specialisto D. K. kvalifikacija bei išvada ir tikisi, kad, jei teismas priims šio specialisto išvadą, kaip įrodymą į bylą, vertins ją itin skeptiškai. Specialisto pateikiama išvada yra spėjamojo pobūdžio, neobjektyvi ir klaidinanti, kadangi apžiūrėtas buvo tik vienas iš 35 rekuperatorių, be to nenurodoma, kuriame bute jis yra ir kas jo savininkas. Taip pat skundžiamas rekuperatorių veikimas šaltuoju metų laiku, o tyrimas atliektas gegužės mėnesį, todėl abejotina, ar tokiu metu rekuperatoriai buvo užšalę ir kaupėsi kondensatas. Ieškovai privalėjo pateikti faktiškai atliktų darbų kaštus patvirtinančius įrodymus, o ne tik preliminarius skaičiavimus dar iki pačių darbų atlikimo, t.y. realiai nepatyrus jokių išlaidų.

13Atsakovas „Titon Hardware Limited“ atsiliepime prašo atmesti ieškovų apeliacinį skundą, sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad „Titon Hardware Limited“ parduoti rekuperatoriai TITON HRV Q buvo kokybiški, atitiko visas iš anksto deklaruotas technines specifikacijas, o už įrangos parinkimą ir montavimą atsakingi buvo išimtinai ieškovai. Montavimas turėjo būti atliktas pagal pridėtą instrukciją, tačiau įranga buvo sumontuota netinkamai. Įrangos instrukcijoje aiškiai nurodyta, kad įranga negali būti montuojama ten, kur aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5 °C, o, esant ilgesniems šalčių periodams, turi būti montuojama papildoma įranga - kanalinis kaloriferis. Šią informaciją žinojo tiek ir atsakovas UAB „Magnit“, tiek ir ieškovas UAB „Inžinera“. Atsakovas pardavė kokybiškus gaminius, dėl kurių pretenzijų priėmimo metu nebuvo pareikšta. Tarp „Titon Hardware Limited“ ir atsakovo UAB „Magnit“ susiklostė pirkimo-pardavimo santykiai, atsakovui UAB „Magnit“ perduota įranga buvo su teisės aktų nuostatas atitinkančia instrukcija. Įrangai suteikiama garantija, tačiau dėl garantinio aptarnavimo, esant kokiems nors įrangos gedimams, į atsakovą nebuvo kreiptasi. Ieškovo pateikti nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui yra neprijungtini prie bylos. Be to D. K. pastato vėdinimo sistemos vertinimo aktas nepagrindžia ieškovų keliamos aplinkybės, kad įranga buvo netinkamos kokybės. UAB „TENKO Baltic“ raštas apskritai kelia abejonių dėl jo ryšio su nagrinėjama byla, nes adresuotas AB „Hanner“, kuri nėra bylos šalis, raštas be datos, neaišku kada ir kokiu tikslu siųstas. Be to šis dokumentas nepateikia jokios naujos informacijos. Atsakovas nėra pirkimo-pardavimo sutarties tarp UAB „Magnit“ ir UAB „Inžinera“ sutartinių teisinių santykių subjektas ir ieškovai nepagrįstai reikalauja taikyti solidariąją atsakomybę. Pirkėjas UAB „Inžinera“ turėtų reikšti pretenzijas pardavėjui UAB „Magnit“, o ne įrangos gamintojui. Apeliantai nepateikia jokių įrodymų, kad įsigyti rekuperatoriai yra priskiriami prie statybos produktų, nes tokios įrangos nėra reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656. Bendrovė „Titon Hardware Limited“, kaip pardavėjas, veikė tinkamai, laiku pateikė kokybišką įrangą, kuri buvo užsakyta ir apmokėta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovų atstovė palaikė apeliacinį skundą ir prašė jį tenkinti, papildomai nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog įranga buvo sumontuota ir eksploatuojama netinkamai. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, netinkamai taikė CK normas, reglamentuojančias parduodamo daikto kokybę, neteisingai vertino rašytinius įrodymus ir liudytojo R.B. parodymus.

16Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovų atstovai prašė apeliacinio skundo netenkinti, palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus.

17Apeliacinės instancijos teismas CPK 314 straipsnio tvarka priėmė ir ištyrė naujus įrodymus – UAB „Tenko Baltic“ raštą AB „Hanner“ dėl rekuperatoriaus Titon HRV1 Q Plus priešužšaliminio elektrinio oro šildytuvo valdymo (b.l. 117, t.2), gyvenamojo namo ( - ) vėdinimo sistemos vertinimo aktą (civilinės bylos priedas), VEAB kanalinio kaloriferio aprašymo kopiją (b.l. 136, 137, t.2), 2014 m. liepos 21 d. „Titon Hardware Limited“ rašytinius paaiškinimus (b.l. 150-150, t.2).

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovų UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, ištyrusi naujus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo apskųstajam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti arba pakeisti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas UAB „Inžinera“ 2012 m. gegužės 17 d. su atsakovu UAB „Magnit“ sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo vėdinimo sistemą - 35 vienetus rekuperatorių HRV1 Q Plus, kurių bendra kaina 93 170 Lt buvo sumokėta 2012 m. liepos 17 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0753 pagrindu (b.l. 23-24, 25, t.1). Ši UAB „Inžinera“ įsigyta vėdinimo įranga buvo sumontuota gyvenamajame name, esančiame ( - ) (b.l. 6-22, 37-38, t.1). Apeliantai tvirtina, jog jo įsigyta bei sumontuota vėdinimo įranga neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų - oro temperatūrai atšalus, nukritus žemiau - 10° C, įranga užšąla, nebefunkcionuoja, o tai iš esmės neatitinka užsakovo lūkesčių ir gamintojo deklaruotos įrangos kokybės reikalavimų. Dėl šios priežasties apeliantas 2013 m. sausio 18 d., 2013 m. sausio 29 d., 2013 m. sausio 31 d. ir 2013 m. balandžio 19 d. pretenzijomis (b.l. 27-34, t.1,) kreipėsi į pardavėją „Magnit“ bei įrangos gamintoją Titon Hardware Limited, prašydamas pašalinti įrangos trūkumus ar pakeisti įrangą kita, tačiau, pastariesiems neprisiėmus atsakomybės dėl įrangos defektų, ieškovai pareikštu ieškiniu prašė nutraukti šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, grąžinti įrangą atsakovui bei atlyginti nuostolius, patirtus dėl įrangos sumontavimo ir demontavimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliaciniu skundu ieškovai skundžia tokį teismo sprendimą. Taigi nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas ginčas dėl nupirktų daiktų kokybės, kaip trūkumo, kuris sudaro pagrindą pirkėjui atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

21Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės (patikėjimo) teise, o ši - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 str. 1 d.). Parduodami daiktai turi atitikti sutartyje nustatytus kokybės, kiekio ir kitus kriterijus, o, jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastus reikalavimus (CK 6.237 str. 1 d.). Pardavėjas neatsako už daiktų trūkumus, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie daiktų neatitikimą sutarties ar įprastiems reikalavimams (CK 6.327 str. 2 d.). Tam, kad būtų konstatuotas pagrindas taikyti šią įstatymo normą, turi būti nustatytas didelis pirkėjo nerūpestingumas (neatsargumas), t.y. daikto trūkumai turi būti akivaizdūs ir pastebimi normaliomis aplinkybėmis. Pirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingą terminą po to, kai pastebėjo ar turėjo pastebėti neatitikimą, apie tai nepraneša pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neatitinka (CK 6.327 str. 5 d.). Pirkimo-pardavimo sutartimi perduodamo daikto kokybę reglamentuoja CK 6.333 straipsnis. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai daikto kokybei apima ir jo tinkamumą naudoti pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, jog jie tiktų tam konkrečiam tikslui; laikoma, kad daiktai neatitinka sutarties reikalavimų, jeigu perduotas kitos rūšies daiktas, negu numatyta sutartyje (CK 6.333 str. 1 d. 4 d. 7 d.).

22Apeliaciniame skunde ieškovai kelia įrodinėjimo naštos paskirstymo, nustatant parduotų daiktų trūkumus, klausimą. Apeliantų teigimu, tarp šalių kilus ginčui dėl įrangos kokybės jos garantiniu laikotarpiu, pareiga įrodyti įrangos netinkamą sumontavimą ar eksploatavimą tenka pardavėjui, šiuo atveju atsakovui UAB „Magnit“. Įrodinėjimo dalyku, sprendžiant ginčus dėl parduotų daiktų trūkumų, konkrečiu atveju gali būti aktualios vienos ar kitos CK 6.327 straipsnyje ir jo turinį plėtojančiose įstatymo normose nurodytos aplinkybės, su kuriomis įstatymų leidėjas sieja pardavėjo atsakomybę. Tačiau parduotų daiktų defektų faktą, t.y., jog nupirkti daiktai neatitinka sutartyje numatytų kokybės kriterijų (CK 6.327 str. 1 d.), turi įrodyti pirkėjas. Tai lemia bendrasis įrodinėjimo naštos paskirstymo principas - įrodinėja tas, kas teigia, įtvirtintas CPK 178 straipsnyje. Įstatyme nėra nustatyta parduotų daiktų trūkumų fakto prezumpcijos. Taigi pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus. Tuo tarpu pardavėjas, gindamasis nuo kaltinimų pažeidus sutartį, gali pateikti įrodymus, kad pardavė atitinkančius sutartį daiktus. Įvertinęs sutarties šalių pateiktus įrodymus pagal civilinio proceso įrodinėjimo normas (CPK 176-224 str.), teismas daro išvadą, ar parduotų daiktų trūkumų faktas įrodytas. Tokia pozicija atitinka ir kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas įrodymų vertinimo ir įrodinėjimą civiliniame procese reglamentuojančių taisyklių nepažeidė. Iš bylos medžiagos matyti, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nešališkai, visapusiškai ir objektyviai, pagal savo vidinį įsitikinimą, teismo posėdyje išnagrinėjo ir įvertino visas bylos aplinkybes, nė vieno įrodymo atžvilgiu teismas nebuvo iš anksto vienaip ar kitaip nusiteikęs, todėl atmestini kaip nepagrįsti dauguma apeliacinio skundo argumentų, susijusių su įrodymų vertinimo problema.

23Ieškovai apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, nepagrįstai sprendė, kad apeliantams parduota įranga yra kokybiška ir atitinka gamintojo deklaruotas savybes, nes tokiu būdu teismas neatsižvelgė į įsigyjamos įrangos tikslą ir jos naudojimo paskirtį, kuri aiškiai buvo atskleista ir pardavėjui, netinkamai vertino liudytojų parodymus, nevertino įrangos komplektacijos, t.y., kad įrangoje nėra kanalinio kaloriferio jungties, ir šios savybės pardavėjas neatskleidė šalių derybų metu. Tačiau sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo, kadangi teismo sprendimas dėl įrodymų nepakankamumo gali būti panaikinamas tik tada, kai apeliantas įrodo, jog nebuvo įrodymų, kuriais remiantis būtų galima padaryti išvadą dėl fakto tikrumo ar netikrumo ir apskritai joks protingas žmogus nebūtų pripažinęs faktų nustatytais. Nagrinėjamu atveju situaciją vertinti būtent taip, pagrįstų prielaidų nėra.

24Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė bei bylos duomenys patvirtina, jog ginčo pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, veikiančių specializuotoje srityje - atsakovas UAB „Magnit“ yra vėdinimo įrangos pardavėjas, o apelianto UAB „Inžinera“ specializacija yra pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio, nuotekynės, elektrotechnikos sistemų montavimo darbų atlikimas (b.l. 41-43, t.1). Taigi abi ginčo šalys, būdamos savo srities profesionalėmis, turėjo specialių žinių dėl perkamos įrangos, atitinkamai dėl šios įrangos įsigijimo vedė derybas, domėjosi jos montavimo ir eksploatavimo reikalavimais. Šių aplinkybių nė viena iš nurodytų šalių byloje nepaneigė. Be to bylos duomenys tvirtina, kad apeliantui, prieš įsigyjant ir montuojant ginčo įrangą, buvo pateiktas jos vartojimo vadovas, kuriame išdėstyta informacija, susijusi su automatinės apsaugos nuo apledėjimo naudojimosi, kanalinio kaloriferio taikymo galimybėmis (b.l. 68-103, 134-151, t.1). Kaip matyti iš bylos duomenų, įrangą pirkusiam apeliantui buvo siūlomi keli rekuperatorių modeliai - byloje pateikta šalių elektroninio susirašinėjimo informacija tvirtina, kad atsakovas išsamiai atskleidė kiekvieno iš jų techninę specifikaciją ir veikimo sąlygas (b.l. 51-57, t.2). Apeliantui 2012 m. balandžio 23 d. suformuotame pasiūlyme nurodyta, kad rekuperatoriaus modelis HRV1Q Plus (būtent kurį apeliantas ir įsigijo) gali būti komplektuojamas ir su papildoma įranga, buvo siūloma įsigyti kanalinius kaloriferius su funkcija prieš užšalimą, kurių (tokių rekuperatorių) 35 vnt. bendra kaina be PVM yra 86 400 Lt (b.l. 54, t.2). Apeliantas, atsakydamas į šį pasiūlymą, 2012 m. balandžio 24 d. rašte nurodė, jog apsvarstė atsakovo siūlomus įsigyti variantus, rekuperatorių įdiegimo galimybes, tačiau pasiūlymo svarstymo metu yra pajėgus už rekuperatorius mokėti tik 72 500 Lt (ir PVM) kainą (b.l 55, t.2). Todėl atsakovų nurodomas aplinkybes, kad apeliantas įrangą siekė įsigyti, vadovaudamasis mažesnės kainos kriterijumi, ir savo rizika pasirinko sąlyginai pigesnį variantą, teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais ir įrodytais (CPK 185 str.). Apeliantas atsakovui pateikė statinio projektinę, techninę dokumentaciją, reikalingą tinkamo įrenginio (rekuperatoriaus modelio) parinkimui ir 2012 m. gegužės 15 d. gavo atsakovo atsakymą, jog pastarasis patvirtina ir garantuoja, jog ginčo įrenginių galingumas yra pakankamas aptarnauti statinyje esančius butus. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas savo poziciją grįsdamas tuo, kad atsakovui buvo tinkamai atskleista įrangos naudojimosi specialioji paskirtis, t.y. ją buvo siekiama montuoti apeliantų statomame daugiabutyje gyvenamajame name, šiuo atveju nepagrįstai ir nesąžiningai išplečia atsakovo, kaip pardavėjo atsakomybę, už parduotos įrangos neatitikimą pirkėjo lūkesčiams. Įsigydama įrangą UAB „Inžinera“ nekėlė atsakovui UAB „Magnit“ jokių išimtinių ar specialių šios įrangos veikimo sąlygų, ką neginčijamai patvirtina tarp šių šalių sudarytos sutarties sąlygos. Atsakovas užtikrino apelianto įsigyjamos įrangos galingumą, kuris reikalingas daugiabučio namo vėdinimo funkcijoms atlikti, tuo tarpu pats ieškovas, siekdamas iš atsakovo įgytą įrangą montuoti konkrečiame statinyje, kaip profesionalus rinkos dalyvis, privalėjo išsiaiškinti visas tam svarbias aplinkybes, tame skaičiuje ir tai, ar įgyjama įranga atitiks statinio poreikius ir įrangai keliamus reikalavimus.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas UAB „Inžinera“ nagrinėjamoje byloje iš esmės ir neįrodinėjo, kad atsakovo parduota įranga yra nekokybiška, t.y. negali funkcionuoti pagal jos tiesioginę paskirtį. Priešingai, byloje nėra įrodymų, kad apeliantas per įrangos garantinį laikotarpį būtų kreipęsis į atsakovą dėl įrangos gedimo ar neveikimo, t.y. ieškovas niekada atsakovui nereiškė jokių pretenzijų dėl įrangos konkrečių defektų ar gedimų. Atsižvelgiant į tai, kad šalių sutarties pagrindu ieškovui buvo parduoti 35 vienetai rekuperatorių, ieškovas privalo įrodyti kiekvieno iš jų konkrečius trūkumus, t.y. kad visi pagal sutartį įsigyti 35 vienetai rekuperatorių neveikia (CK 6.333 str. 1 d., CPK 178 str.). Tuo tarpu ieškovai kalba tik apie vieno iš rekuperatorių užšalimą, rasojimą ar apšerkšnijimą, ko iš esmės nepatvirtina byloje esantys įrodymai, todėl nėra jokio pagrindo tvirtinti, jog galimai defektuoti yra visi 35 vienetai rekuperatorių, juo labiau, kad, kaip jau buvo minėta, ieškovas įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu nesikreipė nė dėl vieno rekuperatoriaus gedimo.

26Ieškovai nagrinėjamoje byloje aplinkybes apie 35 vnt. rekuperatorių gedimus iš esmės įrodinėjo tik vieno liudytojo R. B. parodymais, kuris yra akivaizdžiai suinteresuotas bylos baigtimi, nes dirba pas vieną iš ieškovų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šio liudytojo parodymai buvo įvertinti kritiškai ir jais nesiremiama. Be to nurodytas liudytojas ir nepatvirtino esminės aplinkybės – kad visi 35 vnt. rekuperatorių sugedo ar neveikė šaltuoju metų laiku. Tuo tarpu jokių objektyvių specialiais prietaisais užfiksuotų duomenų, patvirtintų techninių žinių turinčių asmenų išvadomis, į bylą pateikta nebuvo, teismo pasiūlymu skirti nagrinėjamoje byloje atitinkamą ekspertizę ieškovai nepasinaudojo.

27Apeliaciniame skunde teigiama, kad, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, po liudytojų, nurodžiusių, jog prie apelianto įsigytos įrangos vis tik galėjo būti montuojami kanaliniai kaloriferiai ir neva atsakovas siūlęs apeliantui įsigyti tokios įrangos variantą, apklausos, apeliantas supratęs ekspertizės skyrimo poreikį, tačiau teismas nepagrįstai tokį apelianto prašymą atmetė. Todėl apeliantas, jau pasibaigus bylos nagrinėjimui kreipėsi į ekspertą D. K., kuris, atlikęs vėdinimų sistemų vertinimą, nustatė, kad ginčo įranga turi automatinę apsaugą nuo apledėjimo; aukštos energinės klasės namuose įrenginys negali funkcionuoti dėl ilgesnių šalčių (Lietuvos klimato zonoje), todėl turi būti montuojamas įrenginys su elektriniu pašildytuvu (kaloriferiu), ginčo įrenginys neturi galimybės pajungti elektrinio pašildytuvo, kadangi neturi jungties, todėl ekspertas vertinimo akte nurodė, kad vienintelis būdas ištaisyti susiklosčiusią padėtį – sumontuoti naujus rekuperatorius. Šios aplinkybės, apeliantų teigimu, paneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą. Tačiau teisėjų kolegija su tokiais apeliacinio skundo argumentais, grindžiamais minėtomis eksperto D. K. vėdinimo sistemos vertinimo akto išvadomis, negali sutikti, kadangi apeliantų pateikta eksperto išvada vertintina kritiškai dėl jos spėjamojo, o ne konstatuojančiojo pobūdžio, dėl jos neobjektyvumo ir nekonkretumo.

28Pirmiausia dėmesys atkreiptinas į tai, kad nurodytas vėdinimo sistemos vertinimo aktas nėra didesnę įrodomąją galią turintis dokumentas, o taip pat nėra teismo paskirtos ekspertizės išvada, nes tokios savo procesinės teisės apeliantas tinkamai nerealizavo ir šia įrodinėjimo priemone nesiekė pasinaudoti, nors dar 2014 m. sausio 21 d. parengiamojo posėdžio metu teismas siūlė šalims apsvarstyti galimybę dėl ekspertizės skyrimo techninio pobūdžio klausimams spęsti (b.l. 183, t.1). Be to CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Teismo vidinis įsitikinimas – tai įsitikinimas, pasiektas kruopščiai ir visapusiškai tiriant visas bylos aplinkybes ir išplaukiantis iš nustatytų bei tirtų aplinkybių. Ekspertas D. K. 2014 m. gegužės 22 d., apžiūrėjęs vieną iš 35 vnt. rekuperatorių, nurodė, kad pagal esamą situaciją matyti, jog sumontuoti 35 vnt. rekuperatorių šaltuoju metų laiku tiekė į patalpas orą ir apšerkšnijo. Tačiau tokia eksperto konstatacija negali būti pripažinta pagrįsta, nes nėra aišku, kokiame bute esantį rekuperatorių apžiūrėjo ekspertas (ieškovų teigimu, rekuperatoriai tuo metu jau buvo išmontuoti), kokiu būdu, apžiūrėjęs rekuperatorių gegužės mėn., nustatė aplinkybes, buvusias šaltuoju metų laiku, ir pan.

29Apeliantų pateiktose vėdinimo sistemos vertinimo akto išvadose teigiama, kad, siekiant užtikrinti rekuperacijos veikimą šaltuoju metų laiku, montuotini rekuperatoriai, turintys savyje pašiltytuvą. Jau minėta, kad aplinkybę, jog apeliantui buvo siūloma įsigyti įrangą HRV 1Q Plus, turinčią pašiltutuvą (kanalinius kaloriferius), patvirtina 2012 m. balandžio 23 d. apeliantui paruoštas komercinis pasiūlymas (b.l. 54, t.2). Ieškovai šiuo pasiūlymu nepasinaudojo. Be to nagrinėjamu atveju yra aktualus ekspertizės atlikimo laikas - šaltasis metų sezonas, kadangi ginčas tarp šalių kilo dėl įrangos tinkamo funkcionavimo oro temperatūrai lauke nukritus žemiau - 10° C. Ekspertas D. K. vėdinimo sistemos objektų apžiūrą atliko 2014 m. gegužės 22 d., todėl toks įrangos priešužšaliminių funkcijų tyrimas, ginčo įrangos stovio apibūdinimas (nurodoma, kad rekuperatoriai buvo užšalę), teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų. Pažymėtina, kad minimo specialisto išvados teiginius, kad, naudojant rekuperatorius TITON HRV1 Q Plus, negalima naudoti kanalinio kaloriferio, nes nėra papildomos jungties, paneigia atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateikta Švedijos gamintojo VEAB kanalinio kaloriferio aprašymo kopija, kurioje nurodyta, kad šis įrenginys yra montuojamas atskirai ant oro padavimo ortakio ir veikia autonomiškai automatiniu režimu. Be aptarto eksperto vėdinimo sistemos vertinimo akto byloje pateiktas ir atsakovo - įrangos gamintojo „Titon Hardware Limited“ atliktos apžiūros pranešimas, kuriame užfiksuota, kad įranga prijungta prie bendros ventiliacijos sistemos, tuo išbalansuojant sistemą. Šio pranešimo išvadose nurodoma, kad apelianto įsigyta įranga HRV 1Q Plus veikė pagal gamintojo specifikacijas (b.l. 104-117, t.1). Todėl pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas įrangos defektų, neatitikties jos techniniams parametrams, nurodytiems jos dokumentacijoje, neįrodė (CPK 178 str.).

30Kiti ieškovų apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; kt.).

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

32Apeliacinį skundą atmetus, išspręstinas bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, kompensavimo klausimas (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas UAB „Magnit“ pateikė rašytinius įrodymus, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jis patyrė 1 500 Lt išlaidų advokato teisinių paslaugų atlyginimui (b.l. 138-140, t.2), kurios atsakovui priteistinos iš abiejų apeliantų lygiomis dalimis, t.y. po 750 Lt, kas atitinka 217,20 EUR, iš kiekvieno (CPK 93 str.). Atsakovas „Titon Hardware Limited“ pateikė rašytinius įrodymus, jog apeliacinėje instancijoje jis patyrė 2 400 EUR išlaidų advokato teisinių paslaugų atlyginimui, kurios atsakovui taip pat priteistinos iš abiejų apeliantų lygiomis dalimis, t.y. po 1 200 EUR, iš kiekvieno (CPK 93 str.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovų UAB „Inžiniera“ ir UAB „NT statybų valdymas“ po 217,20 EUR (du šimtus septyniolika eurų 20 centų) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Magnit“ naudai.

36Priteisti iš ieškovų UAB „Inžiniera“ ir UAB „NT statybų valdymas“ po 1 200 EUR (vieną tūkstantį du šimtus eurų) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų atsakovo „Titon Hardware Limited“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ 2013 m. spalio... 6. Atsakovas UAB „Magnit“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 7. Atsakovas „Titon Hardware Limited“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Ieškovai UAB „NT statybų valdymas“ ir UAB „Inžinera“ apeliaciniu... 12. Atsakovas UAB „Magnit“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 13. Atsakovas „Titon Hardware Limited“ atsiliepime prašo atmesti ieškovų... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovų atstovė palaikė... 16. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovų atstovai prašė... 17. Apeliacinės instancijos teismas CPK 314 straipsnio tvarka priėmė ir ištyrė... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 20. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas UAB „Inžinera“ 2012 m. gegužės 17... 21. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 22. Apeliaciniame skunde ieškovai kelia įrodinėjimo naštos paskirstymo,... 23. Ieškovai apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 24. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė bei bylos duomenys... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas UAB „Inžinera“... 26. Ieškovai nagrinėjamoje byloje aplinkybes apie 35 vnt. rekuperatorių gedimus... 27. Apeliaciniame skunde teigiama, kad, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 28. Pirmiausia dėmesys atkreiptinas į tai, kad nurodytas vėdinimo sistemos... 29. Apeliantų pateiktose vėdinimo sistemos vertinimo akto išvadose teigiama,... 30. Kiti ieškovų apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 32. Apeliacinį skundą atmetus, išspręstinas bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš ieškovų UAB „Inžiniera“ ir UAB „NT statybų valdymas“... 36. Priteisti iš ieškovų UAB „Inžiniera“ ir UAB „NT statybų valdymas“...