Byla 2A-244/2012
Dėl turto padalinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės J. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. L. ieškinį atsakovams L. L. ir bankrutavusiai L. L. individualiai įmonei dėl turto padalinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė J. L. nurodė, kad su atsakovu L. L. susituokė 1977 m. Santuokos metu buvo įgytas žemės sklypas, su jame esančiu nebaigtu statyti gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu bei pirtimi, taip pat butas, esantis ( - ) (toliau – butas). 2001 m. gegužės 1 d. atsakovas įsteigė L. L. individualią įmonę (toliau – individuali įmonė), kuriai 2008 m. kovo 26 d. teismo nutartimi iškelta bankroto byla. Ieškovė pažymėjo, kad nuo 1986 m. šeima faktiškai iširo, sutuoktiniai gyveno atskirai, tačiau santuoka oficialiai nebuvo nutraukta. Nežinant ieškovei, atsakovas įsteigė individualią įmonę. Įmonė nebuvo šeimos verslas, nes atsakovas sprendimus priimdavo vienasmeniškai, gautos pajamos buvo naudojamos išimtinai atsakovo poreikiams – nurodytų nebaigtų statyti gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai. Verslui nebuvo naudojamas bendras sutuoktinių turtas, darbas. Dėl šių priežasčių individuali įmonė negali būti laikoma bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe, o iš jos veiklos kilusios prievolės pripažintinos asmeninėmis atsakovo prievolėmis. Ieškovė taip pat nurodė, kad buto, skirto jai 1987 m., kainą sumokėjo iš savo asmeninių lėšų. Atsakovas neprisidėjo prie buto išpirkimo, išlaikymo, jo gyvenamoji vieta niekada nebuvo deklaruota buto adresu. Dėl šios priežasties butas pripažintinas asmenine ieškovės nuosavybe.

6Ieškovės, remdamasi išdėstytu, ieškovė prašė: 1) pripažinti butą ieškovės asmenine nuosavybe; 2) pripažinti individualią įmonę atsakovo asmenine nuosavybe; 3) pripažinti iš individualios įmonės veiklos kilusias prievoles atsakovo asmeninėmis prievolėmis.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nurodė, kad individuali įmonė įsteigta ieškovės ir atsakovo santuokos metu. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad sutuoktiniai nevedė ir neveda bendro ūkio įmonės steigimo ir jos veiklos metu. Priešingai, ieškovė pripažįsta, kad po individualios įmonės įsteigimo jie su atsakovu įgijo ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė, naudojo ir disponavo žemės sklypu, nebaigtu statyti gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu, pirtimi. Aplinkybė, jog sutuoktiniai, nebūdami sudarę vedybų sutarties, santuokos metu įgytą turtą valdė, naudojo ir disponavo bendrosios jungtinės nuosavybės teise, akivaizdžiai patvirtina sutuoktinių turto bendrumo prezumpciją, apimančią visą sutuoktinių turtą, tarp jų ir individualią įmonę, kuri, kaip ir kitas turtas, buvo ir yra bendras ieškovės ir atsakovo turtas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 str. 1 d. 4 p., 2 d.). Kad individuali įmonė buvo šeimos verslas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog joje dirbo šeimos nariai, – be atsakovo įmonėje daugiau kaip trejus metus dirbo ir ieškovės duktė Gintarė Mušinskienė. Pagal CK 3.109 straipsnį iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, veiklos atsiradusios prievolės laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš sutuoktinių bendro turto.

10Teismas nurodė, kad butas, įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepaisant to, įgytas vieno iš sutuoktinių ar jų abiejų vardu (Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso (toliau – SŠK) 21 str. 3 d., CK 3.88 str. 1 d. 1 p.). Ieškovės argumentai, kad ji butui įgyti naudojo tik asmenines lėšas, nėra įrodyti, be to, asmeninių lėšų panaudojimo faktas, atsižvelgiant į galiojusį teisinį reglamentavimą (SŠK 21 str. 3 d.), nesudaro pagrindo pripažinti, jog yra paneigta sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija. Šeimos santykių ypatumai lemia ir tokių santykių dalyvių veiksmus civilinėje teisinėje apyvartoje, t. y. jog sutuoktinis veikia ir gali veikti vienas, siekdamas abiem sutuoktiniams sukurti teises (CK 3.109 str.), todėl, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą ir egzistuojančias faktines aplinkybes dėl ginčo turto teisinio statuso, t. y. jog turtas yra įgytas santuokoje ir nepaneigta sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija, tenkinti ieškovės reikalavimą dėl buto pripažinimo jos asmenine nuosavybe nėra pagrindo.

11Teismas taip pat pažymėjo, kad sutuoktiniai butą 2007 m. birželio 14 d. sutartimi buvo padovanoję dukrai S. L. . Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. sprendimu (c. b. Nr. 2-952-123/2009) dovanojimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia bei taikyta restitucija. Teismas konstatavo, kad sutuoktiniai, norėdami išvengti skolos valstybei, turtą perleido dukrai, žinodami, kad yra pažeidžiamos kreditorių teisės. Įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartimi butą leistą įskaityti į bendrą skolininko turtą ir naudoti visų kreditorių reikalavimų tenkinimui, t. y. išieškojimas paskirtas iš buto jį parduodant.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliantė J. L. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Teismas nepagrįstai nepripažino individualios įmonės atsakovo asmenine nuosavybe, taip pat iš jos veiklos kylančių prievolių asmeninėmis atsakovo prievolėmis. Teismas netinkamai įvertino apeliantės argumentus ir įrodymus, kuriais buvo bandoma paneigti sutuoktinių bendro turto prezumpciją. Teismas visiškai neatsižvelgė į CK 3.88 straipsnio 3 dalį, pagal kurią turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai; kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Sprendime nenustatyta, kad individualios įmonės savininkais registre būtų nurodyti abu sutuoktiniai, arba kad registre būtų nurodyta, jog įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė, tačiau vis tiek buvo taikyta turto bendrumo prezumpcija. Teismas taip pat neįvertino, kad pagal CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktą asmenine sutuoktinio nuosavybe pripažįstamas turtas, sutuoktinio įgytas už asmenines lėšas. Nuo 1986 m. sutuoktiniai gyveno atskirai, bendro šeimos ūkio nebevedė, kiekvienas iš sutuoktinių uždirbtas lėšas naudojo savo reikmėms. Tai patvirtino byloje apklausti liudytojai. Individuali įmonė buvo įsteigta nežinant apeliantei, už atsakovo asmenines lėšas, apeliantė įmonės veikloje nedalyvavo, gaunamos lėšos buvo naudojamos tik asmeniniams atsakovo interesams – nurodytų nebaigtų statyti gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai. Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 4 punktą įmonė pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe tik jeigu verslu vertėsi abu sutuoktiniai.

152. Teismas nepagrįstai nepripažino buto apeliantės asmenine nuosavybe. Teismas ir šiuo atveju netaikė CK 3.88 straipsnio 3 dalies ir CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkto. Atsakovas neprisidėjo prie buto išpirkimo, išlaikymo ir niekada jame negyveno. Apeliantė butą įsigijo ir išlaiko iš savo asmeninių lėšų, įregistravo jį tik savo vardu, todėl butas turi būti pripažintas jos asmenine nuosavybe. Teismo nurodytoje Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-952-123/2009 nebuvo sprendžiami sutuoktinių turto padalinimo ir turto pripažinimo vieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe klausimai, todėl teismas nepagrįstais vadovavosi joje priimtais procesiniais sprendimais.

16Atsakovas bankrutavusi L. L. individuali įmonė prašo atmesti apeliacinį skundą.

17Atsakovas pažymi, kad CK 3.88 straipsnio 3 dalies taikymas nagrinėjamu atveju nėra aktualus, nes butas buvo įgytas iki CK įsigaliojimo. Be to, sutuoktinių turto registravimas viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad sutuoktiniai nevedė ir neveda bendro ūkio. Priešingai, sutuoktiniai pripažino, kad 2004 m. pardavė bendrosios jungtinės nuosavybės teise turėtą žemės sklypą su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu ir pirtimi, t. y. tuos pačius daiktus, kuriuos, pasak apeliantės, atsakovas buvo įsigijęs iš individualios įmonės veiklos gautų pajamų. Ši aplinkybė patvirtina ir tai, kad individuali įmonė yra bendras sutuoktinių turtas, šeimos verslas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Byloje sprendžiamas ginčas dėl turto, įgyto santuokos metu, pripažinimo asmenine sutuoktinių nuosavybe.

20Preziumuojama, kad turtas, įgytas santuokos metu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d., SŠK 21 str.). Faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 str. 2 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 str. 3 d.).

21Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai konstatavo, kad apeliantė nepaneigė nurodytos bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcijos.

22Apeliantė remiasi CK 3.88 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai; kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Apeliantės teigimu, tokių nuorodų viešame registre nėra. Tačiau šiuo atveju aptariamas reglamentavimas netaikytinas.

23Individuali įmonė viešame registre registruojama kaip juridinis asmuo, o ne kaip turtas – nekilnojamasis daiktas – CK 3.88 straipsnio 3 dalies prasme (Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 2 str. 1 d., 7 str., Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo 4 str., CK 1.110 str. 1 d., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo registro įstatymo 9 str.). Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą individualios įmonės steigėju (savininku) gali būti tik vienas fizinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 3 str. 2 d., 6 str. 1, 2 d., Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 14 str. 2 d.), tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad pati individuali įmonė, kaip turtas, negali priklausyti sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise (CK 3.88 str. 1 d. 4 p.).

24CK 3.88 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tuomet, kai turtas įregistruojamas įsigaliojus šiam CK (Lietuvos Respublikos kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 25 str. 3 d.). Ginčo butas įgytas 1987 m. ir tais pačiais metais įregistruotas viešame registre (b. l. 21), todėl tai, kad registre vieninteliu buto savininku įvardinta apeliantė, kad butas nenurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, neturi įtakos sprendžiant dėl šio turto teisinio rėžimo.

25Kiti apeliantės argumentai dėl individualios įmonės ir buto nuosavybės remiasi tik jos paaiškinimais, nėra pagrįsti objektyviais įrodymais ar teisiškai reikšmingi. Nors skunde ir nurodoma, kad liudytojai patvirtino, jog nuo 1986 m. sutuoktiniai gyveno atskirai, nevedė bendro šeimos ūkio ir lėšas naudojo savo reikmėms, tačiau pirmosios instancijose teisme jokie liudytojai apklausti nebuvo. Žemės sklypas su jame esančiais statiniais, kurie buvo įgyti jau po to, kai, pasak apeliantės, sutuoktiniai pradėjo gyventi atskirai (b. l. 19) ir, apeliantės teigimu, tebuvo išimtinai asmeninis sutuoktinio poreikis, buvo parduoti kaip bendroji jungtinė nuosavybė siekiant padengti individualios įmonės, apie kurios įsteigimą esą apeliantė nieko nežinojo ir jos veikloje nedalyvavo, skolas. Tuo tarpu vien aplinkybė, kad sutuoktinio gyvenamoji vieta nebuvo registruota ginčo bute, negali paneigti buto, kaip bendrosios jungtinės nuosavybės objekto, prezumpcijos.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje svarbu atkreipti dėmesį ir į kitas susiklosčiusias aplinkybes. Individualiai įmonei yra iškelta bankroto byla. Pripažinus, kad įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė, iš jos veiklos kilusios prievolės tenkintinos iš sutuoktinių bendro turto. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 12 d. nutartimi, priimta individualios įmonės bankroto byloje, leido ginčo butą naudoti įmonės kreditorių reikalavimams tenkinti. Būtent po šios nutarties ir buvo užvesta nagrinėjama byla. Sutuoktinių siekį išvengti prievolių kreditoriams vykdymo patvirtina ir pirmosios instancijos teismo paminėtas Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. sprendimas, kuriame konstatuota, kad sutuoktiniai padovanojo butą savo dukrai siekdami išvengti atsiskaitymo su vienu iš savo kreditorių.

27Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė J. L. nurodė, kad su atsakovu L. L. susituokė 1977 m. Santuokos... 6. Ieškovės, remdamasi išdėstytu, ieškovė prašė: 1) pripažinti butą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad individuali įmonė įsteigta ieškovės ir atsakovo... 10. Teismas nurodė, kad butas, įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė... 11. Teismas taip pat pažymėjo, kad sutuoktiniai butą 2007 m. birželio 14 d.... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliantė J. L. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir... 14. 1. Teismas nepagrįstai nepripažino individualios įmonės atsakovo asmenine... 15. 2. Teismas nepagrįstai nepripažino buto apeliantės asmenine nuosavybe.... 16. Atsakovas bankrutavusi L. L. individuali įmonė prašo atmesti apeliacinį... 17. Atsakovas pažymi, kad CK 3.88 straipsnio 3 dalies taikymas nagrinėjamu atveju... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Byloje sprendžiamas ginčas dėl turto, įgyto santuokos metu, pripažinimo... 20. Preziumuojama, kad turtas, įgytas santuokos metu, yra sutuoktinių bendroji... 21. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir... 22. Apeliantė remiasi CK 3.88 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią turto, kuris yra... 23. Individuali įmonė viešame registre registruojama kaip juridinis asmuo, o ne... 24. CK 3.88 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tuomet, kai turtas... 25. Kiti apeliantės argumentai dėl individualios įmonės ir buto nuosavybės... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje svarbu atkreipti dėmesį ir į... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad pirmosios... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti...