Byla 2A-118-278/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Autairas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7335-452/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės (toliau - AB) „Lesto“ ieškinį atsakovui UAB „Autairas“ dėl nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas AB „Lesto“ nurodė, kad atsakovo UAB „Autairas“ darbuotojas V. G., vykdydamas kelmų rovimo darbus neturint teisės aktų nustatyta tvarka išduoto ieškovo leidimo, nutraukė 10 kV elektros energijos kabelį TR-12/TR-77 ir apgadino apskaitos skydą. Atstatymo darbus atliko UAB „Tetas“, kuriai AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių perėmėjas – ieškovas) už atliktus darbus sumokėjo 4 857,39 Lt (be PVM). Prašė teismą priteisti iš atsakovo 4 857,39 Lt nuostolių atlyginimą.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškinį tenkino visiškai. Teismas konstatavo, kad atsakovas kelmų rovimo darbus vykdė pažeisdamas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 20, 20.3 punktus, numatančius, kad elektros apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama sodinti arba kirsti medžius ir krūmus bei LR energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr.1-93 patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 6.2, 6.7, 16.5 punktus, draudžiančius elektros tinklų apsaugos zonoje dirbti giliau 0,3 m gylyje. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių kelmų rovimo darbų suderinimą su ieškovu, o vykdydamas darbus, neteisėtais veiksmais padarė žalą. Teismas konstatavo, jog atsakovas neturi teisės atlikti aukštos įtampos elektros tinklų gedimų šalinimo, atstatymo bei bandymų ir diagnostikos paslaugų atlikimo darbus elektros įrenginiuose, todėl ieškovas pagrįstai UAB „Tetas“ pavedė atlikti pažeidimo atstatymo darbus.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą. Nurodo, kad įmonė darbus atliko pagal Panevėžio miesto savivaldybės Ūkio skyriaus leidimą, žinant, kad minėti darbai nėra priskiriami prie žemės darbų, nes kasinėjimo darbai buvo vykdomi iki 0,3 m. gylio ir tai nereikalauja gauti leidimą darbams atlikti. Mano, kad ieškovas blogai prižiūrėjo savo tinklus, nes kabelis buvo užkastas mažesniame nei 0,3 m gylyje, tuo sukeliant grėsmę darbus vykdantiems įmonės darbuotojams bei tretiesiems asmenims.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad atsakovas, atlikdamas kelmų rovimo darbus, pažeidė generalinį deliktą – bendrą pareigą elgtis atsargiai ir rūpestingai. Nurodo, kad teismas nustatė visas civilinės atsakomybės sąlygas, o atsakovas nepateikė duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti ir pripažinti, jog jo atsakomybė negalima ar jis gali būti iš dalies atleistas nuo atsakomybės.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-11-04 UAB „Autairas“ vykdė kelmų rovimo darbus, Panevėžio m., J. Jablonskio gatvėje prie namo Nr. 7 ir nutraukė ieškovui nuosavybės teise priklausantį 10 kV elektros energijos kabelį bei sugadino apskaitos skydą (b. l. 15, 19-20). Nepaneigta, jog šiuo kabeliu buvo tiekiama elektros energija daugeliui vartotojų, todėl ieškovas pagrįstai ėmėsi skubių priemonių pažeidimui pašalinti. Nustatyta, kad pažeidimą pašalino UAB „Tetas“, su kuriuo ieškovas 2010-09-30 yra sudaręs rangos sutartį Nr. 34000/501119 ir už atliktus darbus ieškovas sumokėjo 4 857,39 Lt (b. l. 52-71, 75-76). Minėtus nuostolius AB „Lesto“ prašė teismą priteisti iš atsakovo UAB „Autairas“. Bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CPK 178 str., CK 6.246-6.249 str.). Civilinės atsakomybės pagrindinė funkcija yra kompensuoti patirtą žalą, todėl, sprendžiant klausimą, ar yra pažeista bendra rūpestingumo pareiga, civilinėje teisėje vadovaujamasi protingumo, rūpestingumo, atidumo kriterijais, pagal kuriuos vertinamas žalą galimai padariusio asmens elgesys. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio nuostatos įtvirtina kiekvieno asmens pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str. 1 d.); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Byloje nustatyta, kad vykdydamas kelmų rovimo darbus atsakovas neturėjo ieškovo leidimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „Autairas“ pažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 20, 20.3 punktus, numatančius, kad elektros apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama sodinti arba kirsti medžius ir krūmus bei LR energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr.1-93 patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 6.2, 6.7, 16.5 punktus, draudžiančius elektros tinklų apsaugos zonoje dirbti giliau 0,3 m gylyje. CK 6.248 straipsnis nustato, kad skolininko (šiuo atveju – apelianto) kaltė yra preziumuojama ir UAB „Autairas“, nesutikdamas su kalte, turi įrodinėti priešingai, t.y. pateikti įrodymus, nuginčijančius jo kaltę. Apeliantas nepateikė jokių dokumentų, kuriais būtų patvirtinta, jog apeliantas atliko darbus iki 0,3 m gylio. Nors UAB „Autairas“ nurodo, kad darbai buvo vykdomi mažesniame nei 0,3 m. gylyje ir gauti ieškovo leidimą darbų vykdymui nereikėjo, tačiau neabejotina, jog raunant kelmus naudojant techniką, medžių ar krūmų šaknys yra ženkliai giliau nei 0,30 m gylyje. Be to, iš 2010-11-22 atsakovo rašto matyti, kad virš pažeisto kabelio augo apie 40 cm diametro medis, todėl akivaizdu, jog kelmo šaknys nebuvo žemės paviršiuje (b. l. 21). Pradedant darbus, atsakovas, įmonės darbuotojai privalėjo įvertinti minėtas aplinkybes ir išsiaiškinti ar vykdomi darbai nepažeis kokių nors požeminių komunikacijų, o šių veiksmų neatlikus, konstatuotina, jog atsakovas nebuvo atidus ir rūpestingas. Kadangi atsakovas neįrodė savo kaltės nebuvimo, neneigia, jog kabelis buvo nutrauktas bei atlikti remonto darbai, nepaneigė priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir dėl to atsiradusių nuostolių – žalos, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog AB „Lesto“ patirtus nuostolius privalo atlyginti atsakovas. UAB „Autairas“ teiginiai, kad kabelis nebuvo pažymėtas, jokiais įrodymais nepagrįstas, be to, ši aplinkybė taip pat neatleidžia atsakovo nuo pareigos būti atidžiu ir rūpestingu. Kokių aplinkybių neišsiaiškino pirmosios instancijos teismas, apeliantas nenurodė.

9Dėl paminėtų motyvų naikinti ar keisti sprendimą nėra pagrindo.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

11Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai