Byla e2-138-617/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. I. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. I. 1183,29 € dydžio skolą, kurią sudaro 434,43 € negrąžintos paskolos suma, 748,86 € palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad ieškovė UAB „4finance“ su atsakovu J. I. 2012-12-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią ieškovė atsakovui iš viso suteikė 434,43 € ( 1500 Lt ) dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo iki 2015-02-05 grąžinti ieškovei vartojimo kreditą ir sumokėti palūkanas. Pagal LR CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas netinkamai vykdė prievoles – įmokų nemokėjo, sutarties sąlygų laiku nevykdė, nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, iš jo prašomos priteisti skolos dydžio neginčija, todėl laikytina, jog jis su ieškiniu sutinka. Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 434,43 € negrąžintos paskolos suma.

6Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. laiku negrąžino 434,43 € paskolos sumos, todėl ieškovė prašo priteisti 748,86 € palūkanų sumą, kurią sudaro 84,01 € palūkanų už naudojimąsi kreditu iki jo grąžinimo ir 664,85 € palūkanų už kredito negrąžinimą po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2013-04-26 iki 2014-05-06. Pasirašant sutartį atsakovas sutiko sumokėti ieškovei už naudojimąsi kreditu 440,48 € ( 1520,89 Lt ) kredito kainą. Vartojimo kredito sutartis nutraukta 2013-04-25. Iki nutraukiant vartojimo kredito sutartį atsakovas turėjo 2013-03-05 sumokėti 28,54 € palūkanų, 2013-04-05 28,01 € palūkanų, kita periodinė palūkanų suma turėjo būti įmokėta 2013-05-05, tačiau 2013-04-25 vartojimo kredito sutartis buvo nutraukta, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 56,55 € palūkanų suma už naudojimąsi kreditu iki 2013-04-25. Pagal vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą, paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 114,60 proc. dydžio metines palūkanas už visą praleidimo laiką. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomos priteisti palūkanos po sutarties įvykdymo praleidimo vertintinos kaip aiškiai per didelės. Kredito suteikimo momentu galiojo LR Vartojimo kredito įstatymas, kurio 11 str. 8 d. numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas taiko šio įstatymo nuostatas ir priteisia iš atsakovo už ieškovės prašomą priteisti laikotarpį – nuo 2013-04-26 iki 2014-05-06, t.y. už 375 dienas, 0,05 proc. palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. 92,06 € (( 434,43 + 56,55 € ) x 0,05 proc. x 375 d. ). Teismo vertinimu, tokia palūkanų suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

7LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ( 583,04 € ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2015-12-23 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 27 € žyminį mokestį ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. I. ieškovės naudai priteistinas minimalus 15 € dydžio žyminis mokestis ( 434,43 + 56,55 + 92,06 ) x 3 proc. – 25 proc. ) ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d. ).

9Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.38 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.873, 6.874 str., LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš J. I. UAB „4finance“ naudai 434,43 € skolos, 56,55 € palūkanų už naudojimąsi kreditu iki jo grąžinimo, 92,06 € palūkanų po kredito grąžinimo termino, 15 € bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 598,04 € ( penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis € 4 ct ) ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 583,04 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2015-12-23 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas J. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai