Byla 2S-426-510/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Anelės Marcelės Juodsnukienės atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei Anelei Marcelei Juodsnukienei dėl savavališkai pradėto statyti gyvenamojo namo nugriovimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. sprendimu už akių tenkino ieškovo ieškinį ir įpareigojo atsakovę per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype (kadastrinis Nr. 6938/0002:128), esančiame Skuigės kaime, Naujosios Ūtos seniūnijoje, Prienų rajono savivaldybėje – nugriauti savavališkai pradėtą statyti antrą gyvenamąjį namą; atsakovei per teismo sprendimu nustatytą terminą neįvykdžius nurodyto įpareigojimo, leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype (kadastrinis Nr. 6938/0002:128), esančiame Skuigės kaime, Naujosios Ūtos seniūnijoje, Prienų rajono savivaldybėje – nugriauti savavališkai pradėtą statyti antrą gyvenamąjį namą, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės. Teismas priėmė sprendimą už akių, nes atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.

5Atsakovė Anelė Marcelė Juodsnukienė 2010 m. spalio 1 d. pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė priimtą sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti šios bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovė nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko dėl blogos sveikatos. Atsakovė turi invalidumą dėl stuburo ligos. 2010 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje atsakovė buvo hospitalizuota dėl virškinimo trakto susirgimų. Išleista į namus, atsakovė blogai jautėsi ir negalėjo judėti dėl invalidumo. Atsakovė jokių ryšio priemonių neturi, o nueiti iki seniūnijos centro, iki kurio 13 km atstumas ir jokio susisekimo nėra, negalėjo dėl susirgimų. Tvarkant paveldėto nekilnojamo turto duomenis, VĮ Registrų centre yra padaryta klaida, kad žemė, ant kurios stovi pastatai yra dirbama žemė. Iš VĮ Registrų centro 2010 m. rugsėjo 24 d. pažymos matyti, kad iš 0,32 ha sklypo 0,12 ha yra žemės ūkio naudmenos (sodo žemė), o likusios 0,20 ha įvardinta kaip „užstatyta teritorija“. Ūkininkų įstatymo 11 straipsnyje numatyta, kad ūkininkas savo nuosavybe turimoje žemėje gali statyti sodybą neatsižvelgiant į tai ar yra detalieji planai ar jų nėra. Toks leidimas išduodamas, jeigu ūkininkas valdo ne mažiau, kaip 0,5 ha žemės. Atsakovei nuosavybės teise priklauso 3,45 ha žemės. 0,20 ha valdomos žemės yra ne žemės ūkio paskirties žemė, o kitos paskirtie, tačiau ieškovas teismą suklaidino, teigdamas, kas visa 0,32 ha žemės, ant kurios stovi ginčo statinys, yra žemės ūkio naudmenos. 12 arų žemės sklypo užima sodas, o 20 arų – kitos paskirties žemė (namų valda). Po pastatais žemė negali būti dirbama. Tai yra atsakovės paveldėtos sodybos žemė. Šią klaida VĮ Registrų centras ištaisė. Todėl dalyvaudama teismo posėdyje atsakovė teismui turės pateikti duomenis, kad statomas namas yra ne žemės ūkio naudmenų žemėje, o kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemė. Be to, nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Statybos įstatymo redakcija, kurioje numatyta, kad jeigu žemės sklype pradėti statyti statiniai ir jų statyba nepažeidžia niekieno interesai, gali būti išduotas statybai leidimas. Atsakovė dėl leidimo išdavimo kreipėsi į leidimus statybai išduodančią instituciją.

6Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsakovės Anelės Marcelės Juodsnukienės pareiškimo dėl sprendimo už akių panaikinimo netenkino. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovės nurodytų priežasčių nelaikė svarbiomis, kadangi iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė gulėjo ligoninėje iki 2010 m. rugpjūčio 18 d., be to, atsakovė teismui gydytojo pažymos, patvirtinančios su stuburu susijusių problemų, nepateikė. Atsakovė kartu su pareiškimu nepateikė teismui jokių naujų įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

7Atsakovė Anelė Marcelė Juodsnukienė atskirajame skunde prašė Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir priimti sprendimą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovė atskirajame skunde pakartojo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstytus argumentus. Atsakovė papildomai nurodė, kad su UAB „Prienų projektas“ yra sudaryta Statinio projektavimo užduotis. Iš šios užduoties matyti, kad statiniui, dėl kurio 2010 m. rugsėjo 13 d teismo priimtas sprendimas jį nugriauti, bus ruošiama projektinė dokumantacija ir jo statybai išduodamas leidimas. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis sutvarkyti stalinio leidimo dokumentaciją per teismo nustatytą laiką. Taigi, atsakovė dokumentaciją tvarkyti yra pradėjusi.

8Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas nurodė, kad atsakovė, žinodama savo sveikatos būklę, beveik tris mėnesius turėjo laiko susirasti advokatą ir su juo sudaryti susitarimą dėl jos atstovavimo teisme, tačiau atstovė tokio susitarimo teismui nepateikė. Prie atsakovės pareiškimo pridėti dokumentai nepatvirtina aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti abejonių dėl sprendimo už akių bei nutarties teisėtumo ar pagrįstumo.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10CPK 287 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad neatvykusi į teismo posėdį (arba nepateikusi procesinio dokumento (CPK 135 straipsnio 1 dalies 5 punktas)) šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodytos aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, ir aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktai).

12Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė tenkinti atsakovės Anelės Marcelės Juodsnukienės pareiškimą dviem pagrindais: 1) atsakovė nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių neatvykimo į teismo posėdį priežasčių svarbumą; 2) atsakovė nepateikė įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui;

13Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės rašytinius įrodymus, susijusius su atsiliepimo nepateikimo priežastimis, ir atsižvelgusi į tai, kad 2010 m. gegužės 24 d. parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovės prašymu kitas parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas 2010 m. rugsėjo 13 d., nes atsakovė išreiškė norą susirasti atstovą byloje, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada ir sprendžia, kad atsakovės nurodytos aplinkybės, pagrindžiančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimą apie neatvykimą, nagrinėjamu atveju negali būti pripažintomis svarbiomis.

14Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu pripažino, jog CPK 288 straipsnio 4 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtų sprendimų peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams.

15Lietuvos teismai yra suformavę praktiką, jog teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) ir teisinės valstybės principą yra pagrindas naikinti priimtą teismo sprendimą už akių. Šaliai neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2008). Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-560/2008 yra pasisakęs, jog tuo atveju, jeigu atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikiami įrodymai, kurie leidžia abejoti priimto sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, teismas turi panaikinti priimtą sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

16Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. priimdamas sprendimą už akių, byloje esančius įrodymus įvertino formaliai, t.y. įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškinį (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Vertindamas atsakovės pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytas aplinkybes ir įrodymus, pirmosios instancijos teismas laikė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto už akių sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

17Atsakovė pareiškime nurodė, kad ginčo žemės ūkio paskirties sklype užstatytą teritoriją sudaro 0,20 ha. Atsakovė prie pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė VĮ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010 m. rugsėjo 24 d. išrašą, patvirtinantį šią aplinkybę. Atsakovė papildomai nurodė, kad dėl leidimo išdavimo kreipėsi į atitinkamas institucijas. Atsakovė atskirajame skunde dėstomas aplinkybes grindė Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio ir Statybos (nauja 2010 m. spalio 1 d. redakcija) įstatymų nuostatomis. Tačiau, pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių ir įrodymų nevertino šių įstatymų kontekste, formaliai nurodydamas, kad atsakovė kartu su pareiškimu nepateikė teismui jokių naujų įrodymų ir duomenų, turinčių įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu atsakovės pareiškime dėl sprendimo už akių nurodytų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų vertinimu. Taigi, teisėjų kolegija, sprendžia, kad ieškovo reikalavimų, kurie buvo patenkinti priimtu sprendimu už akių, pagrįstumas kelia abejonių, todėl remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu ir jo pagrindu susiformavusia teismų praktika Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis turi būti panaikinta (CPK 288 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

18Remiantis išdėstytais motyvais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nagrinėjimą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis panaikinama, klausimą išsprendžiant iš esmės – panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Atskirąjį skundą tenkinti.

21Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės. Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. sprendimu už akių... 5. Atsakovė Anelė Marcelė Juodsnukienė 2010 m. spalio 1 d. pateikė... 6. Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsakovės... 7. Atsakovė Anelė Marcelė Juodsnukienė atskirajame skunde prašė Prienų... 8. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. CPK 287 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad neatvykusi į teismo posėdį (arba... 11. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodytos... 12. Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė... 13. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės rašytinius įrodymus, susijusius su... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu... 15. Lietuvos teismai yra suformavę praktiką, jog teismo sprendimo už akių... 16. Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. priimdamas sprendimą... 17. Atsakovė pareiškime nurodė, kad ginčo žemės ūkio paskirties sklype... 18. Remiantis išdėstytais motyvais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 20. Atskirąjį skundą tenkinti.... 21. Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti....