Byla 2-2154-889/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo priteisimo, n u s t a t e :

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Milda Valiulyte, dokumentinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškoves UADB „Seesam Lietuva“ ieškini atsakovei UAB „Construction Management“ del nuostoliu atlyginimo priteisimo, n u s t a t e :

2ieškove prašo priteisti iš atsakoves 555,62 Lt netiesioginiu nuostoliu, 6 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 27 Lt žymini mokesti.

3Ieškovei prašant nagrineti byla dokumentinio proceso tvarka, priimtinas preliminarus sprendimas (CPK 262 str. 1 d., 428 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškoves pateiktais rašytiniais irodymais nustatyta, kad 2010-06-18 šalys sudare draudimo sutarti Nr. 270/0066615/2010, pagal kuria ieškove isipareigojo suteikti draudimo apsauga nuo 2009-06-19 iki 2011-06-19, o atsakove isipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais moketi draudimo imokas, iš viso 1 950 Lt. Atsakove pirmaja draudimo imoka 487,50 Lt isipareigojo sumoketi iki 2010-06-30, taciau nesumokejo, todel ieškove vienašališkai nuo 2010-09-30 draudimo sutarti nutrauke. Ieškove paskaiciavo, kad sutarties galiojimo laikotarpiu (104 dienos nuo 2010-06-19 iki 2010-09-30) jos uždirbta draudimo imoka sudaro 555,62 Lt. Del atsakoves netinkamu sutartiniu isipareigojimu vykdymo ieškove patyre 555,62 Lt netiesioginiu nuostoliu (CK 6.249 str. 1 d.).

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius irodymus, konstatuotina, kad tarp šaliu sudarytos draudimo sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2 str., 6.987 str.). Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakove pažeide savo sutartine prievole, nes nustatytais terminais ieškovei nesumokejo imoku už suteikta draudimo apsauga (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Ieškove irode ir pagristai paskaiciavo susidariusiu netiesioginiu nuostoliu dydi, todel jos reikalavimas tenkintinas, iš atsakoves priteistinas 555,62 Lt netiesioginiu nuostoliu atlyginimas (CK 6.249 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.).

7Atsakove UAB „Construction Management“ praleido termina ivykdyti pinigine prievole, todel iš jos ieškovei priteistinos 6 procentu metines palukanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

8Patenkinus ieškini, ieškovei iš atsakoves priteistinos rašytiniais irodymais pagristos bylinejimosi išlaidos, t. y. 27 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str.1 d. 4 p., 82 str., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu, teismas

Nutarė

10ieškini tenkinti.

11Priteisti iš atsakoves UAB „Construction Management“ 555,62 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt penkiu Lt litu 62 ct) netiesioginiu nuostoliu atlyginima, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos 555,62 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme 2011-01-17 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 27 Lt (dvidešimt septynis Lt 00 ct) bylinejimosi išlaidu ieškovei UADB „Seesam Lietuva“.

12Atsakove per 20 dienu nuo šio sprendimo iteikimo dienos privalo ivykdyti sprendima ir raštu pateikti teismui tai patvirtinancius dokumentus arba sprendima priemusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, sprendimas isiteises, ir jo pagrindu ieškovei gali buti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai