Byla I-730-561/2013
Dėl sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir palūkanų priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjui J. O., atsakovės atstovei Eglei Toliūnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Simonai Kiūdytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. O. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir palūkanų priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas J. O. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino (t. 2, b. l. 1–6), prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA) 2013-04-23 sprendimą dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų Nr. BR6-2088190 dalyje, kurioje pareiškėjui pritaikyta 9765,57 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija; 2) panaikinti NMA 2013-04-26 sprendimą dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų Nr. BR6-2088882 dalyje, kurioje pareiškėjui pritaikyta 31067,22 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija bei 697,35 Lt dydžio sankcija dėl pavėluoto paraiškos pateikimo; 3) įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), likusią neišmokėtą 9765,57 Lt dydžio išmoką; 4) įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal 2012-06-18 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. 12-1005971461-A1-1, likusią neišmokėtą 31764,57 Lt dydžio išmoką; 5) įpareigoti NMA apskaičiuoti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), priklausančią pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus pagal deklaruotą plotą; 6) įpareigoti NMA apskaičiuoti pareiškėjui pagal 2012-06-18 (skunde nurodyti 2011 m., tačiau, teismo vertinimu, tai rašymo apsirikimas) pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. 12-1005971461-A1-1, priklausančią pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus pagal deklaruotą plotą; 7) priteisti iš NMA 1611,98 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą atlikti išmokas pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ); 8) priteisti iš NMA 42,05 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą atlikti išmokas pagal 2012-06-18 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. 12-1005971461-A1-1; 9) priteisti iš NMA 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią teismas priteis (ir/ar įpareigos išmokėti) laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 10) priteisti iš NMA 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

4Teismas 2013-06-18 nutartimi pareiškėjo reikalavimus išskyrė ir šioje administracinėje byloje priėmė nagrinėti šiuos pareiškėjo pareikštus reikalavimus: panaikinti NMA 2013-04-23 sprendimą dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų Nr. BR6-2088190 dalyje, kurioje pareiškėjui pritaikyta 9765,57 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija (1 reikalavimas, pareiškėjo skunde 3 reikalavimas); įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), likusią neišmokėtą 9765,57 Lt dydžio išmoką (3 reikalavimas, pareiškėjo skunde 5 reikalavimas); įpareigoti NMA apskaičiuoti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus pagal deklaruotą plotą (5 reikalavimas, pareiškėjo skunde 7 reikalavimas); priteisti iš NMA 1611,98 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą atlikti išmokas pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ) (7 reikalavimas, pareiškėjo skunde 9 reikalavimas); priteisti iš NMA 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią teismas priteis (ir/ar įpareigos išmokėti) laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (9 reikalavimas, pareiškėjo skunde 11 reikalavimas); priteisti iš NMA 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio (10 reikalavimas, pareiškėjo skunde 12 reikalavimas).

5Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su atsakovės kontroliniame žemės sklype Nr. 080584-2605 nustatytais pažeidimais. Pabrėžė, kad 2011 m. gegužės mėn. minėtas žemės sklypas buvo nuganytas, todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad pareiškėjas pažeidė Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo (toliau – ir Aprašas) 1.2 punktą. Pareiškėjas taip pat nesutinka su pažeidimo įvertinimu – sunkus. Darė išvadą, kad net nustačius pažeidimą, jo įvertinimas sunkiu yra nepagrįstas.

6Nurodė, kad nebuvo informuotas apie minėto sklypo patikrinimą, todėl negalėjo teikti atsakovei paaiškinimų bei nurodyti jo valdomo sklypo ribų. Pareiškėjo vertinimu, nuganymą nustatantis faktas yra gyvulių išmatos, tačiau minėtame žemės sklype ganėsi avys, kurių išmatų nebeįmanoma aptikti po kelių mėnesių. Pabrėžė, kad atsakovės darytos nuotraukos patvirtina, kad žolė minėtame žemės sklype nėra tolygiai išaugusi, kas irgi gali patvirtinti tą aplinkybę, kad pievose ganėsi gyvuliai. Teisės aktai leidžia palikti lauke medelius kraštovaizdžio tikslais.

7Atsakovė neatsižvelgė ir į tai, kad 2011 m. pareiškėjas turėjo ne tik avis, bet 11 galvijų ir 8 arklius. Nurodė, kad turi pakankamai gyvulių, kad galėtų deklaruoti 159,03 ha nuganomą plotą, todėl atsakovė neturėjo teisinio pagrindo teigti, kad deklaruojami laukai galėjo būti nenuganyti.

8Pabrėžė, kad sprendime Nr. BR6-2088190 nepagrįstai nurodyta, kad 2011-12-21 pareiškėjo valdoje buvo atlikta patikra vietoje, kurios metu Aprašo 1.2 punkto pažeidimai nustatyti šiuose laukuose: 1) kontroliniame žemės sklype Nr. 082588-7749 esančiame lauke Nr. 1, kuriame pareiškėjas deklaravo 4,37 ha 5GP-1 (ganyklos–pievos (iki 5 m.)) plotą (pažeidimas vertinamas kaip nesunkus, nepastovios trukmės, didelio masto); 2) kontroliniame žemės sklype Nr. 083580-0058 esančiame lauke Nr. 2, kuriame pareiškėjas deklaravo 1,77 ha 5DG-1 (daugiametės ganyklos–pievos (5 m. ir daugiau)) plotą (pažeidimas vertinamas kaip sunkus, nepastovios trukmės, didelio masto); 3) kontroliniame žemės sklype Nr. 084580-8144 esančiame lauke Nr. 1, kuriame pareiškėjas deklaravo 8,48 ha 5DG-1 (daugiametės ganyklos–pievos (5 m. ir daugiau)) plotą (pažeidimas vertinamas kaip nesunkus, nepastovios trukmės, didelio masto), nes atsakovė nenurodė, kokie konkrečiai pažeidimai minėtose žemės sklypuose buvo nustatyti.

9Pareiškėjas nesutiko ir su kitais atsakovės nustatytais pažeidimais ir tvirtino, kad žolė žemės sklypuose buvo sumulčiuota, t. y. buvo susmulkinta ir tolygiai paskleista. Minėtuose laukuose buvo ganyklos, kurios buvo sutvarkytos po ganymo. Atsakovas neįvertino minėtų aplinkybių, todėl nepagrįstai nustatė pažeidimus. Nesutiko ir su pritaikyta 15 proc. sankcija, tvirtindamas, kad net nustačius pažeidimus, sankcijos dydis buvo nepagrįstai dauginamas iš 3.

10Tvirtino, kad buvo deklaravęs 159,03 ha plotą, tačiau atsakovė sprendime Nr. BR6-2088190 dėl neaiškių priežasčių pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus apskaičiavo pagal 158,75 ha plotą. Atsakovė vėlavo išmokėti pareiškėjui priklausančias išmokas pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką Nr. ( - ) dėl pačios priimtų neteisėtų 2012-03-30, 2012-06-15, 2012-08-17 sprendimų Nr. BR6-1826188, BR6-1850425, BR6-1927219, kuriuos pati vėliau panaikino. Už vėlavimus išmokėti išmokas pareiškėjas prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas.

11Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė patikslintame skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo patikslintą skundą tenkinti.

12Atsakovė NMA atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą su skundu nesutiko ir prašė teismo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime atsakovė nurodė, kad pareiškėjas NMA 2011-06-15 pateikė paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką Nr. ( - ) (toliau – 2011 m. Paraiška), kurioje deklaravo 159,03 ha žemės ūkio naudmenų plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos. 2011-11-04 pareiškėjas NMA pateikė prašymą skirti paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis. Pabrėžė, kad vertinant pareiškėjo 2011 m. Paraišką, buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjo valdoje buvo nustatyti Apraše įtvirtintų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymo atvejai. Atsakovė plačiai išdėstė 2010 m. atliktus pareiškėjo patikrinimus pagal 2010-06-19 paraišką Nr. 10-1005971461-A1-1 (toliau – ir 2010 m. Paraiška) ir pažymėjo, kad pagal 2010 m. Paraišką skiriama suma pareiškėjui buvo sumažinta 19 proc., nes buvo nustatyti Aprašo geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (toliau – ir GAAB reikalavimai) pažeidimai. Apie pagal 2010 m. Paraišką mokėtinas sumas ir taikomas sankcijas pareiškėjas buvo informuotas NMA 2011-03-03 sprendimu Nr. BR6-1623574.

14Nurodė, kad 2011-08-31 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjo valdoje atliko 2011 m. Paraiškos kompleksinės paramos reikalavimų patikrą vietoje, kurios metu buvo nustatyta, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 080548-2605 esančiame lauke Nr. 1, kuriame pareiškėjas deklaravo 3,23 ha 5DG-1 (daugiametės ganyklos-pievos (5 m. ir daugiau)), nebuvo laikomasi Aprašo 1.2 punkte įtvirtinto reikalavimo, kad ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos turi būti geros agrarinės būklės, naudojamos gyvuliams ganyti (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos) arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujamos. Soduose ir uogynuose, kurių tarpueiliuose laikoma veja ar pieva, turi būti laikomasi šiame punkte nurodytų šienavimo ar ganymo terminų. Ganymo faktą patvirtina gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.) ir pareiškėjo laikomų ūkinių gyvūnų skaičius, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 0,2 SG/ha (toliau – ir GAAB2). Pažeidimo mastas įvertintas kaip didelis (pažeidimas laikomas didelio masto, jei laukas, kuriame nustatomas šis pažeidimas, ribojasi su kito asmens žemės ūkio naudmenomis ir todėl joms turi tiesioginį neigiamą poveikį), pažeidimo sunkumas įvertintas kaip sunkus (pažeidimas laikomas sunkiu, jei lauke, kuriame nustatomas pažeidimas, jo plotas sudaro daugiau nei pusę faktinio lauko ploto), poveikio trukmė įvertinta kaip nepastovi (poveikio trukmė visada laikoma nepastovia). Pabrėžė, kad apie 2011-08-31 patikros rezultatus pareiškėjas buvo informuotas 2011-10-10 pranešimu Nr. 437, prie kurio buvo pridėta ir kompleksinės paramos reikalavimų patikros vietoje ataskaitos Nr. 11-1005971461-D5-1 kopija.

152011-12-21 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas atliko patikrą vietoje, kurioje dalyvavo ir pats pareiškėjas. Šios patikros metu nustatyta, kad pareiškėjas nesilaikė GAAB2 reikalavimo kontroliniame žemės sklype Nr. 082577-7749 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 083580-0058 esančiame lauke Nr. 2, kontroliniame žemės sklype Nr. 084580-8144 esančiame lauke Nr. 1. Taip pat šios patikros metu atsakovė nustatė, kad pareiškėjas nesilaikė Aprašo 1.3 punkte įtvirtinto reikalavimo kontroliniame lauke Nr. 081586-6083 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-9170 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-2478 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-3863 esančiame lauke Nr. 1. Pabrėžė, kad visi šie pažeidimai minėtuose laukuose buvo įvertinti kaip mažo masto, nesunkūs, nepastovios trukmės. Nurodė, kad tinkamai ir išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo pateiktus paaiškinimus ir 2012-02-21 raštu Nr. BR6-(11.13)-1479 atsakė pareiškėjui, kad į pateiktą 2012-01-16 paaiškinimą negali atsižvelgti, nes pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, įrodančių, kad deklaruoti laukai negalėjo būti sutvarkyti laiku dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Pažymėjo, kad pareiškėjas neskundė šio NMA atsakymo.

16Pažymėjo, kad vertinant 2011 m. Paraišką buvo nustatytas pakartotinis netyčinis GAAB2 reikalavimo nesilaikymo atvejis, todėl NMA pareiškėjui pritaikė kompleksinio paramos susiejimo sankciją – pagrindinė tiesioginių išmokų dalis sumažinta 15 procentų, t. Y. iš 3 dauginama sankcija taikytina 2010 m. už nustatytus netyčinius pažeidimus, kurie pakartotinai nustatyti 2011 m., tačiau pažymėjo, kad sankcija negali viršyti 15 procentų: už netyčinį GAAB2 reikalavimo pažeidimą 2010 m. taikoma 5 proc. sankcija. Pareiškėjui už 2010 m. GAAB2 reikalavimo pažeidimo kompleksinio paramos susiejimo netyčinė sankcija (5 procentų) buvo skirta remiantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-306, todėl nustatant 2011 m. taikomą sankciją, ši 2010 m. 5 procentų sankcija dauginama iš 3.

17Nurodė, kad vykdydama administracinę kontrolę, NMA nustatė, jog pareiškėjo 2011 m. Paraiškoje deklaruotas mėsinių avių skaičius tiesioginėms išmokoms gauti buvo 112, o faktiškai nustatytas – 103, todėl pareiškėjui buvo pritaikyta 9 procentų (112–109=9) dydžio paramos sumažinimo sankcija.

18Atsakovė atkreipė dėmesį, kad 2012-01-16 paaiškinime pareiškėjas nurodė, kad 2011-12-21 patikros metu nustatytus trūkumus pašalino. Atsakovės vertinimu, pareiškėjas akivaizdžiai pripažino, kad pažeidimai, nurodyti patikrų vietoje ataskaitoje Nr. 1005971461-D5-2 buvo padaryti, o pareiškėjas juos pašalino jau po patikros. Nesutinka ir su pareiškėjo tvirtinimu, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-6083 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-9170 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-2478 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-3863 esančiame lauke Nr. 1, žolė buvo susmulkinta ir tolygiai paskleista. Pabrėžė, kad pažeidimą patvirtina 2011-12-21 patikros metu padarytos nuotraukos, kuriose aiškiai matyti, kad iš laukų šienas neišvežtas (paliktas eilėse), nesusmulkintas ir nepaskleistas tolygiai. Pažymėjo ir tai, kad 2012-01-16 paaiškinimu pareiškėjas neteikė nesutikimų dėl šių nustatytų pažeidimų, taip patvirtindamas, kad minėti pažeidimai šios patikros metu buvo.

19Atsakydama į pareiškėjo argumentą, jog net nustačius pažeidimus NMA nepagrįstai taikė 15 procentų dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankciją, atsakovė nurodė, kad pagal 2011 m. Paraišką pareiškėjui pritaikyta 15 procentų dydžio kompleksinės paramos susiejimo sankcija dėl to, kad jo valdoje nustatytas pakartotinis netyčinis GAAB2 reikalavimo nesilaikymo atvejis. Atsižvelgiant į tai, pagrindinė tiesioginių išmokų dalis sumažinta 15 procentų. Taikomos sankcijos dydį grindė tuo, kad iš 3 dauginama sankcija taikytina 2010 m. už nustatytus netyčinius pažeidimus, kurie pakartotinai nustatyti 2011 m., tačiau nurodė, kad sankcija negali viršyti 15 procentų. Už netyčinį GAAB2 reikalavimo pažeidimą 2010 m. buvo taikoma 5 procentų sankcija. Nustatant pagal 2011 m. Paraišką taikoma sankcija 2010 m. 5 procentų sankcija dauginama iš 3, t. y. 5 proc. x 3=15 procentų.

20Dėl ploto dydžio pažymėjo, kad 2013-01-28 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas atliko 2011 m. Paraiškos duomenų patikrą vietoje (toliau – 2013-01-28 Patikra). Šios patikros metu atsakovė nustatė, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 082588-4932 esančio lauko Nr. 2, kuriame pareiškėjas deklaravo 1,99 ha 5GP-1 ((ganyklos (pievos) (iki 5 m.)) plotą, dalis (0,28 ha) yra apaugusi krūmais, todėl netinkama paramai gauti. Atsižvelgiant į tai, atsakovė padarė išvadą, kad 2011 m. Paraiškoje pareiškėjas prašė išmokų už 0,28 ha paramai netinkamą plotą, todėl priklausančių išmokų suma apskaičiuota pagal tinkamą paramai skirti (faktinį) 158,75 ha plotą.

21Pažymėjo, kad NMA 2013-04-23 sprendimas yra pagrįstas objektyviais faktais, duomenimis ir teisės aktų normomis, motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, sprendimas pasirašytas tam įgaliojimus turinčio asmens, patvirtintas institucijos antspaudu, todėl visiškai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus ir naikinti šio sprendimo dalį, pagal kurią pareiškėjui pritaikyta 9765,57 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija, nėra pagrindo.

22Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą su skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjo patikslintą skundą atmesti.

24Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo valdoje buvo atliktos patikros, kurių metu NMA nustatė pažeidimus. Pažymėjo, kad NMA tinkamai vertino patikrų metu nustatytus pažeidimus, juos užfiksavo, todėl darė išvadą, kad NMA priimtas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas.

25Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą pateiktus argumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Byloje nustatyta, kad pareiškėjas NMA 2011-06-15 pateikė paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurioje deklaravo 159,03 ha žemės ūkio naudmenų plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos (t. 1, b. l. 54–56).

272011-11-04 pareiškėjas NMA pateikė prašymą skirti paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis (t. 1, b. l. 57, kita lapo pusė).

282011-08-31 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjo valdoje atliko 2011 m. Paraiškos kompleksinės paramos reikalavimų patikrą vietoje (t. 1, 58–62). Patikros metu nustatyta, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 080548-2605 esančiame lauke Nr. 1, kuriame pareiškėjas deklaravo 3,23 ha daugiametės ganyklos–pievos (5 m. ir daugiau), nebuvo laikomasi Aprašo 1.2 punkte įtvirtinto reikalavimo – „ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos turi būti geros agrarinės būklės, naudojamos gyvuliams ganyti (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos) arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujamos. Soduose ir uogynuose, kurių tarpueiliuose laikoma veja ar pieva, turi būti laikomasi šiame punkte nurodytų šienavimo ar ganymo terminų. Ganymo faktą patvirtina gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.) ir pareiškėjo laikomų ūkinių gyvūnų skaičius, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 0,2 SG/ha“. Pažeidimo mastas įvertintas kaip didelis (pažeidimas laikomas didelio masto, jei laukas, kuriame nustatomas šis pažeidimas, ribojasi su kito asmens žemės ūkio naudmenomis ir todėl joms turi tiesioginį neigiamą poveikį), pažeidimo sunkumas įvertintas kaip sunkus (pažeidimas laikomas sunkiu, jei lauke, kuriame nustatomas pažeidimas, jo plotas sudaro daugiau nei pusę faktinio lauko ploto), poveikio trukmė įvertinta kaip nepastovi (poveikio trukmė visada laikoma nepastovia).

29Pareiškėjas apie 2011-08-31 patikros rezultatus buvo informuotas 2011-10-10 pranešimu Nr. 437, prie kurio buvo pridėta ir kompleksinės paramos reikalavimų patikros vietoje ataskaitos Nr. 11-1005971461-D5-1 kopija (t. 1, b. l. 63).

302011-12-21 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas atliko patikrą vietoje, kurioje dalyvavo pats pareiškėjas (t. 1, b. l. 67–81). Šios patikros metu nustatyta, kad pareiškėjas nesilaikė GAAB2 reikalavimo šiuose laukuose: kontroliniame žemės sklype Nr. 082577-7749 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 083580-0058 esančiame lauke Nr. 2, kontroliniame žemės sklype Nr. 084580-8144 esančiame lauke Nr. 1. Taip pat šios patikros metu atsakovė nustatė, kad pareiškėjas nesilaikė Aprašo 1.3 punkte įtvirtinto reikalavimo kontroliniame lauke Nr. 081586-6083 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-9170 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-2478 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-3863 esančiame lauke Nr. 1.

31Pareiškėjas apie 2011-12-21 patikros rezultatus buvo informuotas 2011-12-27 NMA pranešimu Nr. S-VV-0053555 (t. 1, b. l. 64–65).

322011-12-13 pareiškėjas kreipėsi į NMA, prašydamas pakartotinai įvertinti 2011-08-31 rezultatus (t. 1, b. l. 82).

33NMA 2012-01-24 raštu Nr. BR6-(2.48)-744 atsakė į 2011-12-13 pareiškėjo prašymą (t. 1, b. l. 83–84). Rašte pažymėjo, kad pakartotinai įvertino 2011-08-31 patikros rezultatus ir remdamasi patikros vietoje duomenimis bei patikros vietoje metu darytomis nuotraukomis, konstatavo, jog kontroliniame žemės sklype Nr. 080584-2605 esančiame lauke Nr. 1 nebuvo rasta jokių gyvulių buvimo lauke požymių.

342012-01-23 atsakovė gavo pareiškėjo paaiškinimą, kuriame pareiškėjas nurodė, kad NMA 2011-12-27 pranešime Nr. S-VV-0053555 nurodyti trūkumai rasti patikrinimo metu sutvarkyti, o laukas nušienautas pilnai pagal tikrintojo nurodytas ribas. Pabrėžė, kad neatitikimas iškilo dėl techninių kliūčių deklaravimo metu, šiuo metu visi trūkumai yra pašalinti (t. 1, b. l. 85).

35Atsakovė 2012-02-21 raštu Nr. BR6-(11.13)-1479 atsakė pareiškėjui, kad į jo 2012-01-16 paaiškinimą negali būti atsižvelgta, nes pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, įrodančių, kad deklaruoti laukai negalėjo būti sutvarkyti laiku dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (t. 1, b. l. 86).

36Byloje nustatyta, kad atsakovė, vertindama pareiškėjo 2011 m. Paraišką, buvo priėmusi šiuos sprendimus – 2012-03-30 sprendimą Nr. BR6-1826188 (t. 1, b. l. 88–89), 2012-06-15 sprendimą Nr. BR6-1850425 (t. 1, b. l. 98–103), 2012-08-17 sprendimą Nr. BR6-1927219 (t. 1, b. l. 118–120). NMA, atsižvelgdama į tai, kad minėtuose sprendimuose buvo nurodytas neteisingas pareiškėjui pagal 2011 m. Paraišką taikomos sankcijos dydis, iš naujo administravo Pareiškėjo 2011 m. Paraišką ir 2013-04-23 priėmė sprendimą Nr. BR6-2088190 (t. 2, b. l. 20–23). Šiame sprendime atsakovė nurodė pareiškėjui pagal 2011 m. Paraišką mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas. Taip pat pabrėžė, kad 2012-03-30, 2012-06-15 ir 2012-08-17 priimti NMA sprendimai dėl 2011 m. Paraiškos laikytini negaliojančiais.

37Byloje kilęs ginčas dėl NMA 2012-04-23 sprendimo Nr. BR6-2088190 dalies – 9765,57 Lt kompleksinio paramos susiejimo sankcijos pritaikymo pareiškėjo 2011 m. Paraiškai teisėtumo bei pagrįstumo.

38Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2011 m. taisyklių (toliau – ir 2011 Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-03-10 įsakymu Nr. 3D-192, 10 punkte nustatyta, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 97-5049), nurodytus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus. Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse, turi laikytis reikalavimų, numatytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pareiškėjams, užsiimantiems vynuoginių sraigių auginimu, jų tiekimu rinkai ir turintiems šį verslą liudijančius dokumentus, GAAB reikalavimų 1.2 ir 1.3 punktuose minimi šienavimo terminai gali būti atidėti iki 2011-09-30.

39Pažymėtina, kad NMA, vertindama pareiškėjo 2011 m. Paraišką, atsižvelgė į tai, kad pareiškėjo valdoje jau buvo nustatyti Apraše įtvirtintų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymo atvejai – pareiškėjo 2010 m. paraiškoje nustatyti Aprašo 1.2 reikalavimo, kad „ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos turi būti geros agrarinės būklės, naudojamos gyvuliams ganyti (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos) arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujamos (GAAB2) ir Aprašo 1.6 punkto reikalavimo, kad „ariamos žemės, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu, reikalavimų“ (GAAB6) netyčiniai nesilaikymo atvejai bei Aprašo (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 38-1822) 1.4 punkte įtvirtinto reikalavimo, kad „ariamoje žemėje, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose neturi būti medžių ir krūmų, išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis“ (GAAB4) tyčinis nesilaikymo atvejis. Pareiškėjui buvo pritaikyta kompleksinio paramos susiejimo sankcija – pagal 2010 m. Paraišką skiriama suma sumažinta 19 procentų.

40Byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad su šia skirta sankcija pareiškėjas nesutiko ir ją ginčijo, todėl teismas daro išvadą, kad ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra, t. y. pareiškėjo 2010 m. Paraiškai sankcijos buvo taikytos tinkamai.

41Pareiškėjas nesutinka su atsakovės nustatytu pakartotiniu netyčiniu GAAB2 reikalavimo nesilaikymo atveju, vertinant 2011 m. Paraišką, ir tvirtina, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 080584-2605 nebuvo jokio pažeidimo, t. y. 2011 m. gegužės mėn. šis žemės sklypas buvo nuganytas. Pažymėjo, kad šiame sklype ganėsi avys, kurių išmatų po kelių mėnesių aptikti neįmanoma. Su šiais pareiškėjo argumentais teismas negali sutikti. Kompleksinės paramos reikalavimų patikros vietoje ataskaita Nr. 11-1005971461-D5-1 patvirtina, kad 2011-08-31 atliekant patikrą nebuvo nustatyta jokių gyvulių buvimo minėtame lauke požymių, t. y. ekskrementų liekanų, išguldytos žolės ir pan. Patikros metu padarytos fotonuotraukos patvirtina, kad pieva nebuvo nušienauta ar nuganyta (t. 1, b. l. 61–62). Sutiktina su atsakovės argumentu, jog pareiškėjo teiginiai, kad 2011-12-21 patikros metu kontroliniame žemės sklype Nr. 080549-2605 esančiame lauke Nr. 1 nebuvo nustatyta pažeidimų, nepaneigia fakto, kad 2011-08-31 patikros metu laukas buvo blogos agrarinės būklės. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjas jokiais įrodymais nepagrindžia ir savo turimų gyvulių skaičiaus, nors skunde tvirtina, kad turėjo pakankamai gyvulių tam, kad galėtų deklaruoti 159,03 ha nuganomą plotą. Taigi, teismo vertinimu, 2011-08-31 patikros metu Aprašo 1.2 punkto pažeidimas nustatytas ir įvertintas teisėtai bei pagrįstai.

42Pareiškėjas tvirtina ir nurodo, kad 2011-12-21 patikros metu nepagrįstai buvo nustatyti kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-6083 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 081586-9170 esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-2478 esančiame lauke Nr. 1 ir kontroliniame žemės sklype Nr. 082585-3863 esančiame lauke Nr. 1 Aprašo 1.3 punkto nesilaikymo atvejai, nes žolė šiuose sklypuose buvo sumulčiuota, t. y. susmulkinta ir tolygiai paskleista.

43Aprašo (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 97-5049; 2011, Nr. 83-4037) 1.3 punkte nustatyta, kad šienas ar žalioji masė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; žalioji masė šienavimo metu susmulkinta ir tolygiai paskleista ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose; šienas sudėtas į kūgius arba lauke paliekamas supresuotas šienas) iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.

44Šis Aprašo 1.3 punkto reikalavimo nesilaikymo atvejis yra užfiksuotas 2011-12-21 patikros metu padarytose nuotraukose, kuriose aiškiai matyti, kad iš laukų šienas neišvežtas (paliktas eilėse), nesusmulkintas ir nepaskleistas tolygiai, kaip to reikalauja Aprašo 1.3 punkto reikalavimai, todėl pareiškėjo argumentai, kad minėtuose laukuose nebuvo jokių pažeidimų, atmestini (t. 1, b. l. 67–81). Pažeidimo faktą, nustatytą 2011-12-21 patikros metu (Aprašo 1.3 punkto), patvirtino ir pats pareiškėjas 2012-01-16 pateiktame paaiškinime NMA. Pareiškėjas nurodė, kad pašalino nurodytus trūkumus NMA 2011-12-27 pranešime Nr. S-VV-0053555 (šiuo pranešimu pareiškėjas buvo informuotas apie pažeidimus bei pateikta 2011-12-21 patikros vietoje ataskaita).

45Pareiškėjas nesutinka ir su taikyta 15 procentų dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija ir tvirtino, kad jos dydis nepagrįstai dauginamas iš 3. Atsakant į šiuos pareiškėjo teiginius, pabrėžtina, kad, kaip jau buvo minėta, pareiškėjui 2010 metais už netyčinį GAAB2 reikalavimo pažeidimą buvo taikyta 5 procentų sankcija (Sankcijų už kompleksinės paramos pažeidimą taikymo metodikos (toliau – ir 2010 m. Metodika) 7 punktas).

46Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-306 (Žin., 2009, Nr. 52-2058; 2010, Nr. 120-6149) (toliau – ir 2011 m. Metodika), 13.1 punkte nustatyta, kad už to paties reikalavimo pažeidimą ankstesniais metais taikytos sankcijos dydis padidinamas tris kartus. Tos pačios metodikos 13.2 punkte nustatyta, kad nustačius pakartotinį netyčinį reikalavimo pažeidimą ir kito reikalavimo nepakartotinį pažeidimą toje pačioje srityje, sankcijų dydžiai sudedami. Jeigu sudėjus sankcijų dydžius, suma viršija 15 procentų ribą, – taikoma 15 procentų dydžio sankcija. Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad atsakovė, nustatydama 2011 m. taikomą sankciją, pagrįstai 2010 m. 5 procentų sankciją daugino iš 3.

47Nesutinka pareiškėjas ir su 2013-04-23 NMA sprendime nurodytu 158,75 ha plotu, pagal kurį paskaičiuota pagrindinė išmoka, tvirtindamas, kad deklaravo 159,03 ha plotą.

48Rašytiniai bylos duomenis patvirtina, kad 2013-01-28 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas atliko 2011 m. Paraiškos duomenų patikrą vietoje, kurios metu nustatė, kad kontroliniame žemės sklype Nr. 082588-4932 esančio lauko Nr. 2, kuriame pareiškėjas deklaravo 1,99 ha 5GP-1 ((ganyklos (pievos) (iki 5 m.)) plotą, dalis (0,28 ha) yra apaugusi krūmais, todėl netinkama paramai gauti, t. y. pareiškėjas prašė išmokų už 0,28 ha paramai netinkamą plotą (t. 2, b. l. 25–32). Taigi, vertintina, kad pareiškėjui priklausančių išmokų suma apskaičiuota pagal tinkamą paramai skirti (faktinį) 158,75 ha plotą.

49Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad NMA 2013-04-23 sprendimas Nr. BR6-2088190 priimtas, objektyviai ir visapusiškai įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, todėl yra teisėtas ir pagrįstas. Naikinti šio sprendimo dalį, pagal kurią pareiškėjui pritaikyta 9765,57 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankcija, nėra jokio pagrindo.

50Pareiškėjo reikalavimai įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), likusią neišmokėtą 9765,57 Lt dydžio išmoką (3 reikalavimas, pareiškėjo skunde 5 reikalavimas); įpareigoti NMA apskaičiuoti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), priklausančią pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus pagal deklaruotą plotą (5 reikalavimas, pareiškėjo skunde 7 reikalavimas); priteisti iš NMA 1611,98 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą atlikti išmokas pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ) (7 reikalavimas, pareiškėjo skunde 9 reikalavimas); priteisti iš NMA 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią teismas priteis (ir/ar įpareigos išmokėti) laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (9 reikalavimas, pareiškėjo skunde 11 reikalavimas) yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti NMA 2013-04-23 sprendimą dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų Nr. BR6-2088190 dalyje, kurioje pareiškėjui pritaikyta kompleksinio paramos susiejimo sankcija. Teismui konstatavus, kad ginčijamo sprendimo dalis, yra teisėta, yra atmestini ir išvestiniai reikalavimai įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), likusią neišmokėtą 9765,57 Lt dydžio išmoką (3 reikalavimas, pareiškėjo skunde 5 reikalavimas); įpareigoti NMA apskaičiuoti pareiškėjui pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ), priklausančią pagrindinę išmoką už žemės ūkio naudmenų plotus pagal deklaruotą plotą (5 reikalavimas, pareiškėjo skunde 7 reikalavimas); priteisti iš NMA 1611,98 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą atlikti išmokas pagal 2011-06-15 pateiktą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką, kurios reg. Nr. ( - ) (7 reikalavimas, pareiškėjo skunde 9 reikalavimas); priteisti iš NMA 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią teismas priteis (ir/ar įpareigos išmokėti) laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Pareiškėjas taip pat prašė iš atsakovės priteisti 100 Lt žyminio mokesčio. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1 dalį, teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Pareiškėjo skundo reikalavimai atmestini, todėl prašymas priteisti iš atsakovės 100 Lt žyminio mokesčio netenkintinas.

52Vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127 straipsniu, teismas

Nutarė

53Pareiškėjo J. O. skundą atmesti.

54Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas J. O. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 4. Teismas 2013-06-18 nutartimi pareiškėjo reikalavimus išskyrė ir šioje... 5. Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su... 6. Nurodė, kad nebuvo informuotas apie minėto sklypo patikrinimą, todėl... 7. Atsakovė neatsižvelgė ir į tai, kad 2011 m. pareiškėjas turėjo ne tik... 8. Pabrėžė, kad sprendime Nr. BR6-2088190 nepagrįstai nurodyta, kad 2011-12-21... 9. Pareiškėjas nesutiko ir su kitais atsakovės nustatytais pažeidimais ir... 10. Tvirtino, kad buvo deklaravęs 159,03 ha plotą, tačiau atsakovė sprendime... 11. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė patikslintame skunde išdėstytus... 12. Atsakovė NMA atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą su skundu... 13. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad pareiškėjas NMA 2011-06-15 pateikė... 14. Nurodė, kad 2011-08-31 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje... 15. 2011-12-21 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus... 16. Pažymėjo, kad vertinant 2011 m. Paraišką buvo nustatytas pakartotinis... 17. Nurodė, kad vykdydama administracinę kontrolę, NMA nustatė, jog... 18. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad 2012-01-16 paaiškinime pareiškėjas... 19. Atsakydama į pareiškėjo argumentą, jog net nustačius pažeidimus NMA... 20. Dėl ploto dydžio pažymėjo, kad 2013-01-28 NMA Kontrolės departamento... 21. Pažymėjo, kad NMA 2013-04-23 sprendimas yra pagrįstas objektyviais faktais,... 22. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjo... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjo patikslintą... 24. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo valdoje buvo atliktos patikros, kurių... 25. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė... 26. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas NMA 2011-06-15 pateikė paramos už žemės... 27. 2011-11-04 pareiškėjas NMA pateikė prašymą skirti paramą už mėsinius... 28. 2011-08-31 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus... 29. Pareiškėjas apie 2011-08-31 patikros rezultatus buvo informuotas 2011-10-10... 30. 2011-12-21 NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus... 31. Pareiškėjas apie 2011-12-21 patikros rezultatus buvo informuotas 2011-12-27... 32. 2011-12-13 pareiškėjas kreipėsi į NMA, prašydamas pakartotinai įvertinti... 33. NMA 2012-01-24 raštu Nr. BR6-(2.48)-744 atsakė į 2011-12-13 pareiškėjo... 34. 2012-01-23 atsakovė gavo pareiškėjo paaiškinimą, kuriame pareiškėjas... 35. Atsakovė 2012-02-21 raštu Nr. BR6-(11.13)-1479 atsakė pareiškėjui, kad į... 36. Byloje nustatyta, kad atsakovė, vertindama pareiškėjo 2011 m. Paraišką,... 37. Byloje kilęs ginčas dėl NMA 2012-04-23 sprendimo Nr. BR6-2088190 dalies –... 38. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir... 39. Pažymėtina, kad NMA, vertindama pareiškėjo 2011 m. Paraišką, atsižvelgė... 40. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad su šia skirta... 41. Pareiškėjas nesutinka su atsakovės nustatytu pakartotiniu netyčiniu GAAB2... 42. Pareiškėjas tvirtina ir nurodo, kad 2011-12-21 patikros metu nepagrįstai... 43. Aprašo (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 97-5049; 2011, Nr. 83-4037) 1.3... 44. Šis Aprašo 1.3 punkto reikalavimo nesilaikymo atvejis yra užfiksuotas... 45. Pareiškėjas nesutinka ir su taikyta 15 procentų dydžio kompleksinio paramos... 46. Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos,... 47. Nesutinka pareiškėjas ir su 2013-04-23 NMA sprendime nurodytu 158,75 ha... 48. Rašytiniai bylos duomenis patvirtina, kad 2013-01-28 NMA Kontrolės... 49. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad NMA 2013-04-23... 50. Pareiškėjo reikalavimai įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjui pagal... 51. Pareiškėjas taip pat prašė iš atsakovės priteisti 100 Lt žyminio... 52. Vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127 straipsniu,... 53. Pareiškėjo J. O. skundą atmesti.... 54. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...