Byla e2-1226-905/2020
Dėl sumokėtų lėšų grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Arūnė Bernatonytė,

3dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui M. U., advokato padėjėjui M. V. Lileikiui,

4atsakovui A. J.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idea 3“ ieškinį atsakovui A. J. dėl sumokėtų lėšų grąžinimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė: 1) išnagrinėti ginčą iš esmės ir panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. liepos 11 d. nutarimą ir atsakovo reikalavimus atmesti; 2) įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui 320 Eur, kuriuos atsakovas gavo ieškovui vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą. Ieškovas nurodė, kad jis 2017 m. balandį pardavė atsakovui keturias padangas. Maždaug po metų naudojimo atsakovas prašė tas pačias padangas subalansuoti, o dar po metų prašė grąžinti pinigus už parduotas nekokybiškas padangas. Anot ieškovo, atsakovas atsisakė ieškovo pasiūlymų siųsti padangas gamintojui, kad šis įvertintų jų kokybę. Ieškovo teigimu, ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka metu padangų kokybės patikrinimas vyko netinkamai, nes nebuvo patikrintas padangų oro slėgis (kuris yra esminis kriterijus), padangos tikrintos ant aiškiai nekokybiškų ratlankių, neišvalius nei ratlankių, nei tikrinimo staklių – iš automobilio bagažinės išimti ratai buvo iš karto dedami ant tikrinimo staklių. Be to, ieškovas pabrėžė, kad atliktas patikrinimas parodė padangų būklę tą dieną, o ne parduotų naujų padangų būklę pardavimo metu. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo pateiktos naudotos padangos buvo laiptuotos dėl jų naudojimo netinkamu slėgiu arba dėl netinkamo automobilio ratų suvedimo-geometrijos. Ieškovo teigimu, siekdamas gauti ginčo padangas jis sumokėjo atsakovui Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodomą sumą ir iš karto padangas išsiuntė jų gamintojui, kuris nenustatė padangų gamyklinio broko. Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Tuvlita“ automobilių techninės būklės patikrinimo metu netikrina ratų geometrijos ir ratų balansavimo, todėl atsakovas nepagrįstai teigia apie savo automobilio techninių trūkumų nebuvimą, remdamasis UAB „Tuvlita“ atliktais patikrinimais.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, pastebėjęs, kad pirktos keturios padangos buvo pagamintos skirtingais laikotarpiais, jis per pirmąjį naudojimo sezoną ant automobilio galinės ašies sumontavo padangas, pagamintas 2017 m. 12-tąją savaitę, o ant priekinės ašies – pagamintas 2017 m. 13-tąją savaitę. Per visą 2017 m. sezoną jokių padangų defektų nepastebėta. 2018 m. vasarinių padangų sezono pradžioje atsakovas sukeitė vietomis priekinius ir galinius ratus, tačiau jau pirmos užmiesčio kelionės metu pastebėta vairo vibracija (mušimas) važiuojant 120-130 km/h greičiu. Atlikus UAB „Tuvlita“ neeilinę automobilio važiuoklės būklės patikrą, jokių techninių gedimų nenustatyta. Nors ieškovas atsakovo prašymu padangas perbalansavo, tačiau vairo vibracija (mušimas) neišnyko. Atsakovas pažymėjo, kad jis keletą kartų mėgino pašalinti vairo vibracijos (mušimo) priežastis, tačiau nesėkmingai. Atsakovo teigimu, jis padangomis naudojosi tvarkingai, nevažinėjo per duobes, neužvažiuodavo ant šaligatvio, jo kraštų; ratlankiai idealios būklės. Po ginčo padangų įsigijimo automobilis buvo remontuotas (pakeisti atraminiai guoliai, granatos, daryti ratų suvedimai). Nepažeisdamas CK 6.338 straipsnyje įtvirtinto 2 metų laikotarpio, atsakovas kreipėsi į ieškovą su pretenzija grąžinti 640 eurų, sumokėtų už nekokybiškas padangas. Ieškovui atsisakius priimti pretenziją, šalių ginčą išnagrinėjo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios atlikto tyrimo metu nustatyta, jog dvi padangos neatitinka kokybės reikalavimų.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

10Dėl šalių ginčo (iš)nagrinėjimo ikiteismine tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje

11Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu.

12Aiškindamas ir taikydamas šias bei kitas su jomis glaudžiai susijusias Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas, priimtas dėl individualaus vartotojo ir pardavėjo ar paslaugos teikėjo ginčo, yra tik rekomendacinio pobūdžio, juo šalims įvertinus ginčo aplinkybes pasiūlomas ginčo sprendimo variantas, tačiau nenustatoma privalomų įpareigojimų (VTAĮ 27 straipsnio 3 dalies 10 punktas). <...> VVTAT nutarimas yra rekomendacinio, o ne privalomojo pobūdžio, jis neužkerta galimybės suinteresuotai šaliai kreiptis į teismą su ieškiniu dėl to paties ginčo, o kreipimasis į teismą nereiškia VVTAT sprendimo apskundimo. <...> Vartotojų teisių apsaugos institucijos priimtas sprendimas nėra apskundimo objektas, jo teisinė galia teismo nagrinėjamoje byloje yra tik kaip rašytinio įrodymo, kurį teismas vertina kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais ir iš jų viseto daro išvadą dėl ginčo esmės. <...> Nustačius, kad VVTAT nutarimas, priimtas išnagrinėjus individualų vartotojo ir paslaugų teikėjo ginčą, neskundžiamas teismui, o VVTAT negali būti atsakovu civilinėje byloje, konstatuotina, kad <...> bylos dalis pagal VVTAT pareikštą reikalavimą turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2013).

13Atsižvelgdamas į nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas sprendžia, kad ieškinyje suformuluotas ieškovo reikalavimas – panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. liepos 11 d. nutarimą – negali būti nagrinėjamas teismine tvarka. Dėl to bylos dalis dėl šių ieškinio reikalavimų nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

14Dėl parduotų padangų kokybės

15Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). CK 6.363 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. daikto savybės turi atitikti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. Pardavėjas atsako pirkėjui už bet kokią daikto neatitiktį sutarčiai, esančią daikto perdavimo metu. To paties straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

161) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

172) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

183) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

194) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

20CK 6.363 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta pardavėjo atsakomybė už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Šiame straipsnyje nustatytoms pirkėjo teisėms taikomas dvejų metų ieškinio senaties terminas.

21Aiškindamas ir taikydamas nurodytas CK 6.363 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad „Vartotojas disponuoja CK 6.363 straipsnyje įtvirtintomis pirkėjo (vartotojo) teisėmis ir turi teisę pasirinkti kurį nors iš šio straipsnio 4–8 dalyse įtvirtintų pažeistų teisių gynimo būdų, o ginčą nagrinėjantis teismas patikrina, ar yra užsakovo (ieškovo-vartotojo) pasirinkto teisių gynybos būdo taikymo sąlygos ir arba taiko užsakovo (ieškovo-vartotojo) pasirinktą, nurodytame straipsnyje įtvirtintą pažeistų teisių gynimo būdą, arba argumentuotai atsisako jį taikyti, arba parenka ir taiko proporcingą bei adekvatų užsakovo (ieškovo–vartotojo) teisių gynimo būdą. <...> Reikalavimus daikto kokybei reglamentuoja šio straipsnio 1–3 dalys. Kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, spręstina dėl daikto atitikties tinkamos kokybės reikalavimams, o nustačius, kad daiktas yra netinkamos kokybės, vertintina, ar nustatyti nukrypimas nuo kokybės reikalavimų ir netinkama daikto kokybė yra tokie, jog sudaro pagrindą taikyti vartotojo pasirinktą teisių gynimo būdą, tarp jų ir įtvirtintą CK 6.363 straipsnio 8 dalyje“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2013).

22Nurodytų Civilinio kodekso normų ir jų aiškinimo bei taikymo taisyklių kontekste teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šalys pirkimo-pardavimo sutartį sudarė 2017 m. balandžio 17 d. Pretenziją dėl daiktų trūkumų atsakovas pateikė ieškovui 2019 m. balandžio 4 d., t. y. nepraleidęs CK 6.363 straipsnio 10 dalyje įtvirtinto dvejų metų ieškinio senaties termino. Atsižvelgiant į tai, atmetami kaip nepagrįsti ieškovo procesiniai prašymai atsakovo (pirkėjo) teisių gynimui taikyti ieškinio senaties terminą.

23Nagrinėdamas šalių ginčą dėl padangų kokybės, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pardavėjo atsakomybė už bet kokią daikto neatitiktį sutarčiai, esančią būtent daikto perdavimo metu. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl daikto kokybės-būklės ne padangų perdavimo metu, bet 2018-2019 metais, t. y. po pakankamai ilgo jų eksploatavimo 1-2 vasaros sezonus. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į bendrąją Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo taisyklę, lemiančią atsakovo (pirkėjo), teigiančio apie parduoto daikto trūkumą, pareigą įrodyti daikto trūkumo buvimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Civilinio kodekso 6.333 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę (o pagal jau nurodytą CK 6.363 straipsnio 1 dalį laikoma, kad esant vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčiai pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę), jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Atsižvelgdamas į šias CK 6.333 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje būtent ieškovui (pardavėjui) tenka procesinė pareiga įrodyti, kad padangų trūkumai po jų perdavimo atsakovui (pirkėjui) atsirado dėl to, kad atsakovas (pirkėjas) pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

24Konstatavus tokias šalių įrodinėjimo pareigas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei liudytojas G. B., nei pats atsakovas neneigė-neginčijo ieškovo argumentų, kad padangų patikros metu, t. y. 2019 m. birželio 11 d., padangų kokybė buvo tikrinama prieš tai nepatikrinus jose oro slėgių, nors iš pateikto ratų balansavimo ir diagnostikos stendo „Hunter road force GSP 9700 wheel balancer“ žinyno matyti, kad reikiamas padangos oro slėgis yra būtinas tiksliam duomenų matavimui. Kadangi 2019 m. birželio 11 d. patikrinimo metu nebuvo užfiksuoti konkretūs tikrinamų padangų oro slėgiai, tai teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad tokio patikrinimo rezultatai (išvados dėl pasipriešinimo jėgų riedėjimui) negali būti vertinami kaip patikimi įrodymai, neva patvirtantys padangų netinkamą kokybę. Šiuo aspektu papildomai atkreiptinas dėmesys ir į paties atsakovo (vartotojo) 2019 m. balandžio 4 d. pretenzijoje ieškovui (pardavėjui) ir tos pačios dienos vartotojo prašyme Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nurodytą aplinkybę, kad ratai buvo balansuoti du kartus ir kad vieną kartą tai nedavė jokio efekto, o kitą kartą tai padėjo trumpam. Ši aplinkybė, kad ratus, paties atsakovo teigimu, vis dėlto pavyko subalansuoti (nors ir trumpam), teismo vertinimu, patvirtina ieškovo argumentus, kad padangas vis dėlto buvo įmanoma tinkamai subalansuoti ir kad, atitinkamai, jos neturėjo tokių trūkumų, dėl kurių (tinkamai padangas subalansavus) jų nebūtų galima naudoti pagal paskirtį. Dar daugiau, tokią išvadą patvirtina ir ta paties atsakovo (vartotojo) nurodoma aplinkybė, kad padangos po jų įsigijimo 2017 m. balandžio 17 d. buvo naudojamos visą 2017 m. vasaros sezoną, kurio metu atsakovas nepastebėjo jokių padangų trūkumų. Teismas taip pat sutinka ir su tais ieškovo argumentais, kad atsakovas ėmė reikšti pretenzijas dėl padangų kokybės tuo metu, kai padangos buvo jau pakankamai nudilusios – nuo padangų pradinio 8 mm protektoriaus, 2019 m. birželio 11 d. patikrinimo metu (VVTAT gaminio vertinimo išvadoje) užfiksuoti 6,28 mm ir 5,78 mm gylio protektoriai, t. y. nudilusios iš esmės ketvirtadalį-trečdalį protektoriaus. Remdamasis šių motyvų visuma, teismas sprendžia, kad atsakovas (pirkėjas-vartotojas) vis dėlto neįrodė padangų trūkumų. Jau vien ši išvada yra pakankama ieškiniui patenkinti.

25Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į ieškovo (pardavėjo) pateiktą 2019 m. lapkričio 20 d. „ekspertinį vertinimą“. Nors atsakovas ir prašė šio įrodymo nevertinti, kaip nepatikimo-šališko ar netgi neleistino, tačiau įstatymai nedraudžia civilinėse bylose remtis pačių šalių teikiamais tam tikrų sričių specialistų-profesionalų atliktų tyrimų-vertinimų rezultatais (CPK 177 straipsnio 1, 2 dalys). Nors atsakovas ir apeliavo į vertinimą atlikusių asmenų ir ieškovo įmonės vadovo asmenines pažintis, tačiau tokias pažintis, jų buvimą neigė tiek ieškovo įmonės vadovas, tiek vertinimą atlikę asmenys. Šiuo aspektu vertinimą atlikęs ir liudytoju apklaustas S. N. nurodė, kad ieškovo įmonės vadovas yra vienas iš buvusių jo studentų ir kad daugiau santykių (iki atlikto vertinimo) tarp šių asmenų nebuvo susiklostę. Dėl to teismas neįžvelgia teisinio pagrindo-prielaidų neatsižvelgti į ieškovo pateiktą vertinimą. Iš aptariamo rašytinio įrodymo matyti, kad atsakovo pateiktos padangos buvo ne tik pakankamai (ketvirtadaliu ar trečdaliu) nudilusios, bet ir nudilusios nevienodai (žr. vertinimo 3 puslapio priešpaskutinę pastraipą ir 3 pav.). Ši aplinkybė patvirtina, kad padangos buvo naudojamos esant automobilio techniniams trūkumams (netinkamam ratų suvedimui-geometrijai), o atsakovo nurodoma vairo vibracija (mušimas) kaip tik ir galėjo atsirasti sukeitus vietomis galinius ir priekinius ratus (kai techniškai netvarkingos ašies (ir todėl netolygiai nudilę) ratai buvo užmauti ant kitos ašies). Šiuo aspektu vertinimą atlikę liudytojai S. N. ir V. Ž. nurodė, kad toks laiptuotas padangų nudilimas nors ir nėra esminė priežastis, tačiau vis dėlto gali turėti įtakos vairo vibracijai (mušimui). Pažymėtina ir tai, kad (netgi nevertinant kaip įrodymo ieškovo pateikto ekspertinio vertinimo) visi trys posėdžio metu apklausti liudytojai, t. y. G. B., S. N. ir V. Ž., įvertinę nuotraukose užfiksuotas ginčo padangas, jų konkrečią būklę, nurodė, kad atsakovo nurodomai vairo vibracijai (mušimui) didesnės įtakos galėjo turėti būtent automobilio techninės būklės trūkumai. Šiuo aspektu nors atsakovas ir pateikė UAB „Tuvlita“ 2018 m. balandžio 27 d. pažymą, kurioje nurodoma, kad „laisvumų pakabos detalių srityje nepastebėta, amortizatorių būklė – gera“, tačiau sutiktina su ieškovo argumentais, kad UAB „Tuvlita“ atliekamos techninės apžiūros metu netikrinami ir juolab nefiksuojami nei ratų subalansavimas, nei oro slėgiai padangose, nei ratų suvedimas-geometrija – tokių techninių duomenų neužfiksuota ir atsakovo pateiktoje UAB „Tuvlita“ pažymoje. Dėl to darytina išvada, kad atsakovo pateikta pažyma nepatvirtina tuo metu buvusios geros automobilio techninės būklės, t. y. būtent subalansuotų ratų, tinkamo ratų suvedimo-geometrijos ir gamintojo nustatyto oro slėgio buvimo padangose. Remiantis šių motyvų visuma, darytina išvada, kad ne tik atsakovas (pirkėjas-vartotojas) neįrodė parduotų padangų trūkumų, bet ir ieškovas (pardavėjas) pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jeigu padangų trūkumai ir galėjo atsirasti, tai dėl jų netinkamo naudojimo.

26Apibendrindamas nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia, kad atsakovas neturėjo teisinio pagrindo reikalauti sutarties nutraukimo ir pinigų grąžinimo (CK 6.363 straipsnio 7 dalies 4 punktas). Dėl to ieškovo 2019 m. liepos 24 d. kasos išlaidų orderiu atsakovui sumokėti 320 Eur grąžintini ieškovui, atitinkamai, atsakovui grąžinant jo pirktas-įsigytas padangas (nors atsakovas ir neišreiškė valios atsiimti padangas). Taigi likusi ieškinio dalis tenkintina. Kitus dalyvaujančių byloje asmenų argumentus ir nurodomas aplinkybes teismas vertina kaip mažareikšmius ir (arba) neturinčius teisinės reikšmės priimamo sprendimo esmei (bylos baigčiai), todėl išsamiau jų nenagrinėja (CPK 265 straipsnis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys iš esmės tenkinamas (nutraukiant bylos dalį dėl nenagrinėtinų reikalavimų), tai ieškovui iš atsakovo priteisiama 15 Eur žyminio mokesčio, 500 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir 400 Eur už ekspertinį vertinimą. Atsižvelgdamas į nagrinėtų faktinių aplinkybių gausą ir bylos nagrinėjimo iš esmės trukmę, teismas šių ieškovo išlaidų dydžio nevertina kaip per didelio, todėl jų nemažina. Be to, teismo sprendimas priimtas remiantis ir ieškovo iniciatyva atliktu vertinimu, todėl šio įrodymo teismas nevertina kaip perteklinio ar teisiškai nereikšmingo ir todėl, atitinkamai, konstatuoja ieškovo teisę į šiam įrodymui pateikti patirtų išlaidų atlyginimą. Valstybei iš atsakovo priteisiama 8,49 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma įmokėtina į atitinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

29Teismo išvada

30Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų, kuriais prašoma panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. liepos 11 d. nutarimą.

31Kitą ieškinio dalį tenkinti.

32Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Idea 3“, j. a. k. 301674738, iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 320 (tris šimtus dvidešimt) Eur, kurie nepagrįstai išmokėti 2019 m. liepos 24 d. kasos išlaidų orderiu.

33Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Idea 3“, j. a. k. 301674738, iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 915 (devynis šimtus penkiolika) Eur bylinėjimosi išlaidų

34Priteisti valstybei iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 8,49 Eur (aštuonis eurus 49 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu

35Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

36Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Arūnė Bernatonytė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui M. U., advokato padėjėjui M.... 4. atsakovui A. J.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas prašė: 1) išnagrinėti ginčą iš esmės ir panaikinti... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, pastebėjęs, kad pirktos... 9. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 10. Dėl šalių ginčo (iš)nagrinėjimo ikiteismine tvarka Valstybinėje... 11. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 12. Aiškindamas ir taikydamas šias bei kitas su jomis glaudžiai susijusias... 13. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas... 14. Dėl parduotų padangų kokybės... 15. Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog laikoma, kad... 16. 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti... 17. 2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą... 18. 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;... 19. 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą... 20. CK 6.363 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta pardavėjo atsakomybė už daikto... 21. Aiškindamas ir taikydamas nurodytas CK 6.363 straipsnio nuostatas, kasacinis... 22. Nurodytų Civilinio kodekso normų ir jų aiškinimo bei taikymo taisyklių... 23. Nagrinėdamas šalių ginčą dėl padangų kokybės, teismas atkreipia... 24. Konstatavus tokias šalių įrodinėjimo pareigas, atkreiptinas dėmesys į... 25. Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į ieškovo (pardavėjo) pateiktą 2019 m.... 26. Apibendrindamas nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia, kad... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 29. Teismo išvada... 30. Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų, kuriais prašoma panaikinti... 31. Kitą ieškinio dalį tenkinti.... 32. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Idea 3“, j. a. k.... 33. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Idea 3“, j. a. k.... 34. Priteisti valstybei iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 8,49 Eur (aštuonis eurus... 35. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 36. Vitalijus Abramovičius...