Byla 2-692-232/2019
Dėl prievolių įskaitymų ir įtraukimo į bankrutavusios kredito unijos „Baltija“ kreditorių sąrašą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Eglei Čeponienei, dalyvaujant ieškovui A. R., jo atstovui advokatui J. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovui bankrutavusiai kredito unijai „Baltija“ dėl prievolių įskaitymų ir įtraukimo į bankrutavusios kredito unijos „Baltija“ kreditorių sąrašą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ

41.

5Ieškovas A. R. prašė: 1) pripažinti ieškovo 2017 06 21 atsakovui pateiktą prašymą dėl vartojimo paskolos Nr. 12-00001 ir papildomo pajaus sudengimo bei priešpriešinių kreditorinių reikalavimų užskaitymo tinkamu pranešimu kitai prievolės šaliai apie atliekamą įskaitymą ir visų prievolių atsakovui pabaigą, 2) pripažinti ieškovo depozitinėje (papildomo pajaus) sąskaitoje buvusias lėšas ne papildomu pajumi, o terminuotu indėliu, buvusiu atsakovo depozitinėje sąskaitoje, 3) įpareigoti atsakovą atlikti priverstinę užskaitą ir pripažinti visų prievolių tiek atsakovui, tiek ieškovui pabaigą, panaikinti visus atsakovo priskaičiuotus delspinigius ir netesybas, viršijančias ieškovo turtą kredito unijoje.

62.

7Nurodė, kad su atsakovu (kredito unijos „Savas rūpestis“ reikalavimų teisių perėmėju) 2012 01 04 sudarė vartojimo kredito (paskolos) sutartį Nr. 12-00001 (toliau – Paskolos sutartis). Pagal paskolos sutartį gavo 23 000 Lt paskolą iki 2016 12 25. Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2012 01 04 iš paskolos lėšų buvo suformuotas papildomas pajinis įnašas, kuris sudarė 3 450 Lt (999,19 Eur) bei sudaryta laidavimo sutartis Nr. 12-00001 tarp atsakovo ir D. G., kuris solidariai laidavo už paskolos grąžinimą.

83.

9Pažymėjo, jog 2017 m. birželio mėn. skola kredito unijai sudarė apie 970 Eur, o kredito unijos depozitinėje sąskaitoje laikoma suma sudarė apie 999 Eur. Paaiškino, kad 2017 06 20, remiantis paskolos sutartie 11.1.1 punktu ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 10 14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8353-901/2014 tarp šalių patvirtintos, 2014 10 09 sudarytos taikos sutarties 4 punktu prašė kredito unijos užskaityti tarpusavio priešpriešinius reikalavimus. Papildomus prašymus teikė 2017 06 21 ir 2017 08 07, tačiau nesulaukė teigiamo atsakymo.

104.

11Atsakovas bankrutavusi kredito unijai „Baltija“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

125.

13Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 10 20 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5458-232/2017 iškėlė bankroto bylą KU „Baltija“, nutartis įsiteisėjo 2017 11 02. Pažymėjo, kad nuo nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla KU „Baltija“, įsiteisėjimo, nėra galimi jokie mokėjimai, prievolių vykdymai, įskaitymai, todėl bankroto administratorius neturi teisės užskaitinėti ieškovo prievolių ir atlikti kitų su tuo susijusių veiksmų, kadangi tai prieštarautų ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktui bei KUĮ 75 straipsnio 3 dalies 2 punktui.

146.

15Nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl pajaus pripažinimo terminuotu indėliu, kadangi tai yra dvi atskiros piniginių įnašų rūšys. Pajinis įnašas – tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Tuo tarpu indėlis – tai banke padėta pinigų suma, kurią bankas įsipareigoja grąžinti ir už kurią moka palūkanas, todėl nėra pagrindo pripažinti ieškovo turimo pajaus terminuotu indėliu.

167.

17Ieškovas A. R. kredito unijos „Baltija“ bankroto byloje pateikė prašymą įtraukti jį į bankrutavusios kredito unijos „Baltija“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 999,19 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad 2012 01 04 į kredito unijos „Baltija“ sąskaitą Nr. 02-00090-9 įnešė paskolos grąžinimo garantą – 999,19 Eur (3 450 Lt). Paaiškino, kad niekuomet neinvestavo į kredito uniją. Nurodė, kad 2012 01 04 kredito unijos prašė išduoti vartojimo paskolą, o ne pirkti vertybinius popierius. Teigė, kad jokių investicijų, išskyrus privalomą pajų, be kurio nebūtų gavęs vartojimo paskolos, į kredito uniją neįnešė.

188.

19Bankroto administratorius N. Č., atstovaujantis bankrutavusią kredito uniją „Baltija“, prašė netenkinti A. R. prašymo dėl įtraukimo į bankrutavusios kredito unijos „Baltija“ kreditorių sąrašą su 999,19 Eur finansiniu reikalavimu. Paaiškino, kad kredito unijos nario mokamas pajinis įnašas atlieka specialią funkciją – sudaro kredito unijos kapitalą, t. y. pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise. Kredito unijų įstatymas nenumato galimybės tenkinti kreditorinius reikalavimus, kylančius iš kredito unijų nuosavo kapitalo.

209.

21Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi sujungė ieškovo A. R. reikalavimus kredito unijai „Baltija“ į vieną bylą.

22II. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO MOTYVAI

2310.

24Remiantis šalių paaiškinimais, rašytiniais byloje pateiktais įrodymais, byloje nustatytos toliau įvardijamos faktinės bylos aplinkybės.

2511.

26Ieškovas su kredito unija „Savas rūpestis“, kurios teisių perėmėju yra atsakovas 2012 01 04 sudarė vartojimo kredito (paskolos) sutartį Nr. 12-00001, pagal kurią gavo 23 000 Lt paskolą, kurios galutinis gražinio terminas pagal sutarties 2.2. punktą buvo nustatytas - 2016 12 25.

2712.

28Paskolos sutarties specialiosios dalies 2.14 punktas numatė, jog paskolos gražinimas užtikrinamas, fizinio asmens laidavimu, garantija bei sutarties bendrosios dalies 9 punkte nustatytomis priemonėmis. Tą pačią dieną suformuotas papildomas pajinis įnašas, kuris sudarė 3 450 Lt (999,19 Eur), kuris remiantis sutarties 9 - 11punktų nuostatomis laikytinas papildoma paskolos gražinimo užtikrinimo priemone, finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas paskolos gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas. Taip pat numatytos ir kitos prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės (sutarties specialiosios dalies 2.17 punktas) bei sudaryta laidavimo sutartis Nr. 12-00001 tarp kredito unijos ir D. G., kuris solidariai laidavo už paskolos grąžinimą.

2913.

30Kad 3 450 Lt suma pagal sutarties sąlygas nelaikytinas pajumi KUĮ 16 straipsnio prasme, nes jo gražinimas nesiejamas su išstojimu iš kredito unijos. Pagal sutarties bendrosios dalies 11.1.1 ir 11.1.2 punktus paskolos gavėjas turi teisę prašyti sumažinti turimo pajinio įnašo dydį tokiais atvejais: kai jis pilnai įvykdo prievoles pagal sutartį, jeigu likusi pajinio įnašo suma nebus mažesnė nei kredito unijos nustatytoji bei visais atvejais ne mažesnė kaip 1/10 turimų paskolų bei kitų įsipareigojimų unijoje bendros sumos dalis, ne dažniau kaip kartą per metus, tačiau paskolos gavėjo pajinio įnašo Unijoje suma turi likti ne mažesnė nei unijos nustatyta bei visais atvejais ne mažesnė kaip 1/10 pagal sutartį likusios sumokėti paskolos sumos ir kitų paskolų bei kreditorinių įsipareigojimų unijai bendros sumos.

3114.

32Atsakovo bankroto administratorius neginčija ieškovo nurodyto fakto, kad 2017m. 06 mėn. ieškovo skola unijai sudarė apie 970 Eur, o kredito unijos depozitinėje sąskaitoje laikoma pajaus suma sudarė apie 999 Eur. Taip pat neginčija ir fakto, kad KU „Savas rūpęstis“ 2013 03 22 reikalavimus į ieškovą perleido kredito unijai „LKU turto valdymas“, kuri 2014 09 18 kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl skolos išieškojimo. 2014 08 19 įsakymu Šiaulių apylinkės teismas skolą išieškojo. Atsakovui pareiškus prieštaravimus, kredito unija „LKU turto valdymas“ pareiškė ieškinį. 2014 10 14 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi byla buvo nutraukta, patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią atsakovai A. R. (skolininkas) ir D. G. (laiduotojas) pripažino, jog ieškovas „LKU turto valdymas“ turi teisę reikalauti sumokėti 6 400,00 Eur skolą, kilusią iš 2012-01-04 Vartojimo kredito (paskolos) sutarties Nr. 12-00001, kurią sudarė negrąžinta paskola - 6 282,51 Eur, palūkanos - 117,49 Eur.

3315.

34Atsakovai įsipareigojo nurodytą sumą (6 400,00 Eur) su 6,0 procentų metine palūkanų norma sumokėti per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, pradedant nuo 2014 m. spalio mėnesio, iki kiekvieno mėnesio 28 dienos sumokant įmokų grafike nustatytą įmoką. Paskutiniu mokėjimu, atliekamu pagal mokėjimų tvarkaraštį, sumokamas visos skolos likutis. Taikos sutarties 4 punktas numatė atsakovų teisę gražinti skolą iki šia sutartimi nustatyto termino.

3516.

36Taip pat nėra ginčo, jog ieškovas iki 2017 06 10 yra sumokėjęs visas grafike prie taikos sutarties nustatytas sumas išskyrus sumą, kurią jis prašo užskaityti 970 Eur ir kad 999 Eur buvo laikomi kredito unijos depozitinėje sąskaitoje kaip jo papildomas pajus.

3717.

382016 06 20 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu remiantis vartojimo paskolos sutarties 11.1.1. punktu bei šalių taikos sutarties 4 punktu užskaityti atsiradusius priešpriešinius kreditorinius reikalavimus ir 2017 06 28 pasirašyti užskaitos arba galutinį skolų suderinimo aktą, atliekant paskolos sudengimą. Tačiau į šį jo prašymą ieškovas negavo jokio atsakymo.

3918.

402017 09 29 Lietuvos bankas ieškinio pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad Lietuvos Bankas atsižvelgdamas į 2017-08-07 pradėto inspektavimo metu gautą informaciją, išnagrinėjo surinktą medžiagą ir nustatė, kad kredito unijos „Baltija“ veikla kelia grėsmę kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui ir yra grėsmė, kad dėl kredito unijos veiklos ir finansinės būklės bus pažeisti indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesai, todėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius 2017-08-10 sprendimu paskelbė kredito unijai veiklos apribojimą (moratoriumą), laikinuoju administratoriumi paskyrė UAB „Insolvensa“ ir nustatė, kad administratorius pateiktų Lietuvos bankui Kredito unijų 65 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytą išvadą bei pasiūlymus, t. y. išnagrinėtų ir įvertintų kredito unijos finansinę būklę, galimus veiklos stabilumo ir patikimumo atkūrimo bei kitus kredito unijos problemų sprendimų būdus ir pateiktų priežiūros institucijai išvadą bei pasiūlymus kartu su atlikto finansinės būklės įvertinimo pagrindu sudarytomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis ir kitais duomenimis.

4119.

42Atsakovas KU „Baltija“, atstovaujamas laikinojo administratoriaus UAB „Insolvensa“, atsiliepimu prašė iškelti kredito unijai bankroto bylą.

4320.

442017 10 20 Vilniaus apygardos teismas iškėlė KU „Baltija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė N. Č., UAB „Bankroro valdymas“. 2018 01 11 ieškovas kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu anuliuoti visus jam priskaičiuotus delspinigius ir netesybas ir išspręsti klausimą susijusį su jo vartojimo paskolos Nr. 12-0001 užskaitymo papildomi pajumi (depozitu).

4521.

462018 03 22 raštu bankroto administratorius remdamasis Kredito unijų įstatymo 75 straipsnio 3 dalies 2 punktu draudžiančiu vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo atsisakė užskaityti priešpriešinius reikalavimus.

4722.

48Taigi, byloje nustatyta, jog šalis siejo sutartiniai vartojimo paskolos teisiniai santykiai, todėl siekiant išspręsto šalių ginčą būtina aiškintis šalių pasirašytos sutarties esmę ir jos sąlygas.

4923.

50Remiantis CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatomis teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.158 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos taisyklė reikalaujanti, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai.

5124.

52CK 6.193 straipsnyje įvardijamos sutarčių aiškinimo taisyklės numato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

5325.

54Šiuo atveju teismas, remdamasis minėtomis įstatyme suformuluotomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatė, kad paskolos sutarties specialiosios dalies 2.14 punktas numatė, jog paskolos gražinimas užtikrinamas, fizinio asmens laidavimu, garantija bei sutarties bendrosios dalies 9 punkte nustatytomis priemonėmis. Taip pat nustatė, kad be minimalaus ieškovo anksčiau įnešto 100 Lt pajinio įnašo, tą pačią dieną buvo suformuotas papildomas pajinis įnašas, kuris sudarė 3 450 Lt (999,19 Eur), kuris aiškinant ginčo sutarties 9 – 11 punktų nuostatas sistemiškai laikytinas papildoma paskolos gražinimo užtikrinimo priemone, finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas paskolos gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas, kuris galėjo būti mažinamas periodiškai mažėjant paskolos sumai, paskolos gavėjui tinkamai vykdant savo prievoles ir kurio gražinimas nebuvo siejamas su naryste unijoje išstojimu iš kredito unijos narių. Todėl 3 450 Lt suma pagal sutarties sąlygas nelaikytina pajumi KUĮ 16 straipsnio prasme. Pagal sutarties bendrosios dalies 11.1.1 ir 11.1.2 punktus paskolos gavėjas turi teisę prašyti sumažinti turimo šios sumos (sutartyje įvardijamos pajiniu įnašu) dydį tokiais atvejais: kai jis pilnai įvykdo prievoles pagal sutartį, jeigu likusi pajinio įnašo suma nebus mažesnė nei kredito unijos nustatyta bei visais atvejais ne mažesnė kaip 1/10 turimų paskolų bei kitų įsipareigojimų unijoje bendros sumos dalis, ne dažniau kaip kartą per metus, tačiau paskolos gavėjo pajinio įnašo unijoje suma turi likti ne mažesnė nei unijos nustatyta bei visais atvejais ne mažesnė kaip 1/10 pagal sutartį likusios sumokėti paskolos sumos ir kitų paskolų bei kreditorinių įsipareigojimų unijai bendros sumos.

5526.

56Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pasinaudojęs savo teise reikalauti sumažinti pajaus (piniginio užstato) dydį iki 2017 06 20. Todėl jo reikalavimas įskaityti paskolos likutį 970,60 Eur į jo įneštą 999,19 Eur (arba 3450 Lt) pareikštas dar iki atsakovo veiklos apribojimo laikytinas pagrįstu ir teisėtu bei atitinkančiu ginčo šalių sudarytos sutarties nuostatas, o jo prievolė gražinti paskolos likutį laikytina pasibaigusia įskaitymu į papildomo pajaus sumą, remiantis CK 6.130 straipsniu numatančiu, jog prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą, nes pagal CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Ieškovo pranešimo apie prievolių įskaitymą, metu neegzistavo CK 6.134 straipsnyje numatytos aplinkybės, kurioms esant įskaitymas draudžiamas.

5727.

58Todėl ieškinys tenkinamas Dalinai pripažįstant, kad ieškovas remiantis šalių sudarytos sutarties sąlygomis turėjo reikalavimo teisę įskaityti ginčo sumas ir jo prievolė dėl 970, 20 Eur paskolos pasibaigė 2017 06 20 priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu.

5928.

60Pripažinus, jog ieškovo prievolės atsakovo atžvilgiu yra pasibaigusios įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa privalomu visiems asmenims, todėl likę ieškinio reikalavimai: pripažinti ieškovo depozitinėje (papildomo pajaus) sąskaitoje buvusias lėšas ne papildomu pajumi, o terminuotu indėliu, buvusiu atsakovo depozitinėje sąskaitoje; įpareigoti atsakovą atlikti priverstinę užskaitą ir pripažinti visų prievolių tiek atsakovui, tiek ieškovui pabaigą, panaikinti visus atsakovo priskaičiuotus delspinigius ir netesybas, viršijančias ieškovo turtą kredito unijoje, įtraukti jį kreditorių sąrašą, netenkinami, nes pripažinus, jog visos šalių prievolės pasibaigė 2017 06 20 įskaitymu šių reikalavimų tenkinimas nebetenka prasmės.

61Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

62Pripažinti, kad ieškovo A. R., asmens kodas ( - ), prievolės atsakovui Kredito unijai „Baltija“, juridinio asmens kodas 300007695, pagal 2012 sausio 4 d. vartojimo paskolos sutartį Nr. 12-00001 ir 2014 m. spalio 14 d. Šiaulių apylinkės teismo patvirtintą taikos sutartį, pasibaigė ieškovo A. R. 2017 m. birželio 20 d. vienašališku priešpriešinių kreditorinių reikalavimų įskaitymu, išsiuntus pranešimą atsakovui apie atliekamą įskaitymą ir visų prievolių atsakovui pabaigą.

63Sprendimas 30 d. laikotarpiu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.GINČO ESMĖ... 4. 1.... 5. Ieškovas A. R. prašė: 1) pripažinti ieškovo 2017 06 21 atsakovui pateiktą... 6. 2.... 7. Nurodė, kad su atsakovu (kredito unijos „Savas rūpestis“ reikalavimų... 8. 3.... 9. Pažymėjo, jog 2017 m. birželio mėn. skola kredito unijai sudarė apie 970... 10. 4.... 11. Atsakovas bankrutavusi kredito unijai „Baltija“ atsiliepimu prašė... 12. 5.... 13. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 10 20 nutartimi civilinėje byloje... 14. 6.... 15. Nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl pajaus... 16. 7.... 17. Ieškovas A. R. kredito unijos „Baltija“ bankroto byloje pateikė prašymą... 18. 8.... 19. Bankroto administratorius N. Č., atstovaujantis bankrutavusią kredito uniją... 20. 9.... 21. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi sujungė ieškovo... 22. II. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO MOTYVAI... 23. 10.... 24. Remiantis šalių paaiškinimais, rašytiniais byloje pateiktais įrodymais,... 25. 11.... 26. Ieškovas su kredito unija „Savas rūpestis“, kurios teisių perėmėju yra... 27. 12.... 28. Paskolos sutarties specialiosios dalies 2.14 punktas numatė, jog paskolos... 29. 13.... 30. Kad 3 450 Lt suma pagal sutarties sąlygas nelaikytinas pajumi KUĮ 16... 31. 14.... 32. Atsakovo bankroto administratorius neginčija ieškovo nurodyto fakto, kad... 33. 15.... 34. Atsakovai įsipareigojo nurodytą sumą (6 400,00 Eur) su 6,0 procentų metine... 35. 16.... 36. Taip pat nėra ginčo, jog ieškovas iki 2017 06 10 yra sumokėjęs visas... 37. 17.... 38. 2016 06 20 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu remiantis vartojimo... 39. 18.... 40. 2017 09 29 Lietuvos bankas ieškinio pareiškimu kreipėsi į Vilniaus... 41. 19.... 42. Atsakovas KU „Baltija“, atstovaujamas laikinojo administratoriaus UAB... 43. 20.... 44. 2017 10 20 Vilniaus apygardos teismas iškėlė KU „Baltija“ bankroto... 45. 21.... 46. 2018 03 22 raštu bankroto administratorius remdamasis Kredito unijų įstatymo... 47. 22.... 48. Taigi, byloje nustatyta, jog šalis siejo sutartiniai vartojimo paskolos... 49. 23.... 50. Remiantis CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatomis teisėtai sudaryta ir... 51. 24.... 52. CK 6.193 straipsnyje įvardijamos sutarčių aiškinimo taisyklės numato, jog... 53. 25.... 54. Šiuo atveju teismas, remdamasis minėtomis įstatyme suformuluotomis... 55. 26.... 56. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pasinaudojęs savo teise reikalauti... 57. 27.... 58. Todėl ieškinys tenkinamas Dalinai pripažįstant, kad ieškovas remiantis... 59. 28.... 60. Pripažinus, jog ieškovo prievolės atsakovo atžvilgiu yra pasibaigusios... 61. Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais... 62. Pripažinti, kad ieškovo A. R., asmens kodas ( - ), prievolės atsakovui... 63. Sprendimas 30 d. laikotarpiu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...