Byla 2VP-3698-344/2016
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio S. D. prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Tavo pastogė“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir R. S. dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis S. D. 2016 m. rugpjūčio 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu vykdymo procese pakeisti pradinį išieškotoją UAB „Tavo pastogė“, į. k. 166576994, dalyje dėl 839,43 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. S., a. k. ( - ) į tos dalies teisių perėmėją UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, į. k. 166901968. Pareiškėjas nurodė, kad vykdant vykdomąją bylą Nr. 0156/08/00800, užvestą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2003 m. gruodžio 23 d. išduoto vykdomojo dokumento Nr. L2-2848-01/2003 pagrindu dėl 1 286,87 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. S., išieškotojo UAB „Tavo pastogė“ naudai, vykdymo eigoje gauta reikalavimo teisės perleidimo sutartis pagal kurią UAB „Tavo pastogė“ perleido reikalavimo teisę į dalį skolos, t. y. 839,43 Eur, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

6Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7Iš prašymo ir jo priedų bei vykdomosios bylos Nr. 0156/08/00800 nustatyta, kad vykdymo proceso metu išieškotoja UAB „Tavo pastogė“ 2004 m. balandžio 1 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 59 pagrindu perleido UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ reikalavimo teisę į skolininko R. S. dalį skolos, tai yra 839,43 Eur, pagal išduotą vykdomąjį dokumentą, kuris vykdomas vykdomojoje byloje Nr. 0156/08/00800.

8Esant suinteresuoto asmens prašymui, teismas nutartimi pakeičia išieškotoją į jo teisių perėmėją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo ir kt. atvejais (CPK 596 straipsnio 1 dalis), todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas.

9Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48, 290–292 straipsniais, 593 straipsnio 1 dalimi, 596 straipsniu,

Nutarė

11pareiškėjo antstolio S. D. prašymą patenkinti.

12Vykdomojoje byloje Nr. 0156/08/00800, užvestoje pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2003 m. gruodžio 23 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-2848-01/2003, pakeisti pradinį išieškotoją UAB „Tavo pastogė“, į. k. 166576994, dalyje dėl 839,43 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. S., a. k. ( - ) į jo teisių perėmėją UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, į. k. 166901968.

13Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti pareiškėjui.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai