Byla Iv-1704-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „Prentas“ skundu,

Nustatė

22010-12-30 UAB „Prentas“ pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-06-04 sprendimą Nr. 69-146.

3Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Paaiškina, kad skundžiamas sprendimas jai buvo įteiktas 2010-08-02. Dėl šio sprendimo panaikinimo Mokestinių ginčų komisija 2010-12-07 sprendime Nr. S-326 nustatė, kad taip ir liko neaišku, kodėl iš pašto įmonės siunčiamų pranešimų pareiškėja negavo, laikė, kad pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga ir turėjo pati domėtis, ar jai yra siunčiamas skundžiamas sprendimas. Nurodo, kad objektyviai negalėjo žinoti apie prasidėjusią sprendimo apskundimo termino eigą (Mokesčių administravimo įstatymo 164 str. 3 d.), todėl yra pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti.

4Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą netenkintinas, skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui ginčo šalis gali skųsti per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d.).

6Iš UAB „Prentas“ pateiktos 2010-10-04 Vilniaus 5-ojo pašto viršininkės pažymos matyti, kad registruota korespondencijos siunta, adresuota pareiškėjai ir siųsta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010-06-09, pareiškėjai nunešta buvo 2010-06-11. Gavėjo neradus darbo vietoje, buvo paliktas pranešimas. 2010-06-17 ir 2010-06-22 dar kartą palikti pranešimai, o pasibaigus saugojimo laikui, siunta grąžinta siuntėjui. UAB „Prentas“ skunde nurodo, kad skundžiamą sprendimą gavo 2010-08-02. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-07 sprendimu Nr. S-326 (7-232/2010) neatnaujino termino skundui paduoti dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-06-04 sprendimo Nr. 69-146 panaikinimo.

7Nors pareiškėja skunde paaiškina, kad Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-07 sprendimą Nr. S-326 (7-232/2010) gavo 2010-12-10, tačiau žinodama, kad skundo padavimo terminas kreiptis į teismą yra praleistas, delsė ir skundą teismui padavė tik 2010-12-30. Minėto Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo neskundžia. Tai, kad pareiškėja delsė kreiptis į teismą, laikytina jos pasirinktu elgesio variantu ir negali būti laikoma svarbia priežastimi ir pagrindu praleistam terminui atnaujinti. UAB „Prentas“ išvardintos termino praleidimo priežastys nelaikytinos objektyviomis ir nuo jos valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis, sutrukdžiusiomis į teismą kreiptis anksčiau. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

8Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

11netenkinti UAB „Prentas“ prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

12Atsisakyti priimti UAB „Prentas“ skundą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Prentas“

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai