Byla 2-416/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo UAB „NCC Titanas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties dalies, kuria nepatenkintas atsakovo UAB „NCC Titanas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-5323-178/2009 pagal ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškinį atsakovams UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“ dėl įpareigojimo nugriauti UAB „NCC Titanas“ pastatytus pastatus, panaikinti atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus ir ieškovo suteiktą įgaliojimą bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių,

Nustatė

2Ieškovas 16 GSNB 2009 m. liepos 2 d. pateikė teismui ieškinį (b. l. 3-11, 133-143), prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ nugriauti visus jo pastatytus pamatus Vilniaus m., Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, panaikinti 2009 m. sausio 9 d. ir 10 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus, 2008 m. liepos 10 d. ieškovo suteiktą įgaliojimą UAB „NCC Plėtra“ bei 2009 m. vasario 23 d. nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. 563558 bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti tokios vertės UAB „NCC Titanas“ turto, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, taip pat įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ savo sąskaita pašalinti dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją adresu Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2 tam, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti ar jai padidėti.

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi (b. l. 52-54) iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo UAB „NCC Titanas“ nekilnojamąjį turtą, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, nutarė areštuoti UAB „NCC Titanas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei.

4Atsakovas UAB „NCC Titanas“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė: panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi jo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, esant Švedijos bendrovės NCC AB išduotam laidavimo raštui, kuriuo 5 635 000 Lt suma laiduojama už atsakovą UAB „NCC Titanas“ (b. l. 144-148).

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi nepatenkino atsakovo UAB „NCC Titanas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (b. l. 156-158).

6Atsakovas UAB „NCC Titanas“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties dalį, kuria nepatenkintas jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (b. l. 161-168).

7Ieškovas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašė jį atmesti (b. l. 186-191).

8Apeliantas UAB „NCC Titanas“ 2010 m. kovo 31 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakymą nuo savo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties, pareiškime nurodydamas, kad apeliantui yra žinomos tokio procesinio veiksmo pasekmės (CPK 308 str. 3 d.).

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Civilinio proceso kodekso 308 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka - iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Teismas gali nepriimti apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio antrojoje dalyje numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui; apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakęs asmuo neturi teisės jį paduoti pakartotinai (CPK 308 str. 1 d., 3 d., 338 str.).

11Apeliantas UAB „NCC Titanas“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, pareiškime dėl atsisakymo pažymėdamas, kad jam yra žinomos tokio procesinio veiksmo pasekmės.

12Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atskirąjį skundą padavusio apelianto atsisakymas nuo šio skundo įstatymui neprieštarauja ir nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar įstatymo saugomus interesus arba prieštarauja viešajam interesui.

13Todėl priimtinas apelianto atsisakymas nuo atskirojo skundo ir nutrauktinas apeliacinis procesas pagal šį atskirąjį skundą (CPK 338 str., 308 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio antrąja dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

15Priimti atsisakymą nuo atskirojo skundo ir nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „NCC Titanas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties.

Proceso dalyviai