Byla e2-23938-1044/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio studijų fondo ieškinį atsakovui M. A. (M. A.) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Valstybinis studijų fondas (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti jo ir M. A. (toliau – atsakovas) 2007 m. balandžio 27 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. G071170015 (toliau ir paskolos sutartis), priteisti jam iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintos paskolos, 133,79 Eur palūkanų, 21,70 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad šalys 2007 m. balandžio 27 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1000 Lt (289,62 Eur) paskolą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, tačiau atsakovas įsipareigojimų tinkamai nevykdė.

4Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu: ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, atsakovas nedirba. Iš Gyventojų registro departamento išrašo matyti, jog atsakovas yra deklaravęs išvykimą į ( - ) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ieškovo prašymu, ieškinio su priedais kopija ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteikti atsakovui teismo 2020 m. liepos 24 d. nutartimi viešo paskelbimo būdu, 2020 m. liepos 27 d. paskelbiant nustatyto turinio pranešimą specialiame www.teismai.lt tinklapyje. Dėl to laikytina, kad atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 straipsnis).

5Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju vertinami tik vienos ginčo šalies – ieškovo – pateikti įrodymai, nes atsakovas nuomonės dėl ieškinio nepateikė.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas (iki 2010-01-01 – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas) ir atsakovas 2007 m. balandžio 27 d. sudarė paskolos sutartį Nr. G071170015, kurios pagrindu atsakovui suteikta 1000 Lt (289,62 Eur) paskola. Atsakovas įsipareigojo jam perduotas lėšas ieškovui grąžinti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal paskolos grąžinimo grafiką (e. b. l. 3-6). Pagal sutarties 3.1 punktą atsakovas pirmąją ketvirtinę įmoką turėjo sumokėti iki 2011 m. birželio 10 d. ir toliau mokėti eilines ketvirtines įmokas kiekvieną ketvirtį pagal paskolos grąžinimo grafiką. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovo negrąžinta paskolos dalis pagal paskolos sutartį sudaro 289,62 Eur negrąžintos paskolos, 133,79 Eur palūkanų ir 21,70 Eur delspinigių (2020-06-26 asmens įsiskolinimo lentelė). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą (CPK 178 str.).

9Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos sutartis nenumato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 straipsnio 2 dalis). Sutartis gali būti nutraukta, jei viena iš šalių sutarties nevykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad atsakovas įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė ir įmokų nemoka, tai vertintina kaip esminis paskolos sutarties pažeidimas, todėl ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir paskolos sutartis Nr. G071170015 nutraukiama. Vadovaujantis CK 6.872 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas. Dėl to ieškovui iš atsakovo priteisiama 289,62 Eur negrąžintos paskolos (CK 6.873 straipsnis) ir 133,79 Eur palūkanos (sutarties 3.2 punktas).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Tarp šalių sudarytos sutarties 1.1.4. ir 3.3 punktuose numatyta atsakovo pareiga už laiku negrąžintą paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos dalies ir palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 21,70 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, kai viena šalis yra fizinis asmuo, įstatymas numato 5 procentų metines palūkanas, todėl tokio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovo už priteistą sumą (311,32 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. rugpjūčio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, valstybei iš atsakovo priteistinas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

14Kadangi procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, šis sprendimas už akių atsakovei įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Nutraukti ieškovo Valstybinio studijų fondo (j. a. k. 191722967) iš atsakovo M. A. (a. k. ( - ) 2007 m. balandžio 27 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. G071170015.

18Priteisti ieškovui Valstybiniam studijų fondui (j. a. k. 191722967) iš atsakovo M. A. (a. k. ( - ) 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 62 ct) negrąžintos paskolos, 133,79 Eur (vienas šimtai trisdešimt trys eurai, 79 ct) palūkanų, 21,70 Eur (dvidešimt vienas euras ir 70 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (311,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. rugpjūčio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

19Priteisti valstybei iš atsakovo M. A. (a. k. ( - ) 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti teismui.

20Atsakovui M. A. (a. k. ( - ) šį sprendimą už akių įteikti viešo paskelbimo būdu.

21Atsakovas negali skųsti šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

22Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Valstybinis studijų fondas (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl... 5. Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas (iki... 9. Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 10. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 11. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10... 13. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 14. Kadangi procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu,... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Nutraukti ieškovo Valstybinio studijų fondo (j. a. k. 191722967) iš atsakovo... 18. Priteisti ieškovui Valstybiniam studijų fondui (j. a. k. 191722967) iš... 19. Priteisti valstybei iš atsakovo M. A. (a. k. ( - ) 15,00 Eur (penkiolika... 20. Atsakovui M. A. (a. k. ( - ) šį sprendimą už akių įteikti viešo... 21. Atsakovas negali skųsti šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo...