Byla 2-204-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės AB Ūkio bankas atstovams K. A., adv. Dianai Ingridai Vinklerytei, Atsakovės UAB „Merlangas“ atstovei S. V., Trečiojo asmens UAB „Agmedas“ atstovui D. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl įsiskolinimo priteisimo pagal AB Ūkio bankas ieškinį atsakovei UAB „Merlangas“, trečiajam asmeniui UAB „Agmedas“ ir atsakovės priešieškinį dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 146 032,45 Lt įsiskolinimo, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus grindžia reikalavimo perleidimo sutartimi, sudarytą 2009-06-05 su trečiuoju asmenimi UAB „Agmedas“.

3Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad su trečiuoju asmenimi buvo sudarę subrangos sutartis, pagal kurias UAB „Agmedas“ atliko subrangos darbus, balkonų atitvarų ir slankiojančių sistemų montavimą, gyvenamuosiuose namuose Tulpių g. 1, 19, 21, Nevėžio g. 40b, Panevėžyje. Apžiūrėjus UAB „Agmedas“ atliktus darbus, buvo nustatyti defektai, kurie surašyti 2009-05-11 defektiniame akte. Aktas bei pranešimai dėl trūkumų šalinimo buvo išsiųsti UAB „Agmedas“ tačiau pastarasis trūkumų šalinimo darbų neatliko. Kadangi UAB „Agmedas“, gavęs pretenzijas dėl atliktų darbų, jokių veiksmų ištaisyti atliktų darbų trūkumus nesiėmė, atsakovė konkurso būdu parinko naują subrangovą, UAB „Stikmeta ir partneriai“, kuri pagal 2009-07-15 subrangos sutartį Nr. 09/07/15 įsipareigojo atlikti ir atliko UAB „Agmedas“ atliktų darbų defektų šalinimo darbus. Trūkumų šalinimo išlaidos sudarė 146 032, 45 Lt. Atsakovė nesutinka su ieškovės AB Ūkio banko argumentu, kad atsakovė yra pasirašius tarpusavio skolų suderinimo aktą ir savo skolą pripažino. Tarpusavio skolų suderinimo aktą pasirašė UAB „Merlangas“ finansų direktorė, kuri apie atliktų darbų trūkumus nežinojo ir skolą nustatė pagal UAB „Agmedas“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Mano, kad UAB Agmedas“ neturėdama reikalavimo teisės negalėjo jos ir perleisti ieškovei AB Ūkio bankas. Atsakovė 2009-08-20 pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 223 397,62 Lt atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidoms atlyginti (tokia pagal subrangos sutartį atliekamų darbų kaina), 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Tretysis asmuo UAB „Agmedas“ atsiliepimuose nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimais ir nesutinka su priešieškiniu.

5Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, panaikinti byloje priimtą preliminarų sprendimą, laikinąsias apsaugos priemones, o civilinę bylą dėl skolos ir delspinigių priteisimo nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą užbaigė taikiai. Atsisakyti ieškinio reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir jų atstovams suteikta atstovavimo bei pavedimo dokumentuose (CPK 42 str. 1 d.). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodo, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d., 295 str. ir 584 str. 1 d. 4 p. Su CPK 294 str., numatančiu bylos nutraukimo tvarką ir pasekmes, susipažinusios ir žino, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2009-07-09 ir 2009-07-21 nutartimis, naikintinos (CPK 150 str.).

8Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei lygiomis dalimis atlygina ieškovė ir atsakovė, o Šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims. CPK 87 str. 2 d. pagrindu ieškovei ir atsakovei iš valstybės biudžeto grąžintina 75 % sumokėto žyminio mokesčio, t. y. AB Ūkio bankas grąžinama 2 940 Lt, o UAB „Merlangas“ – 4 101 Lt (t. 1, b. l. 4, t. 2, b. l. 22). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš ieškovės ir atsakovės lygiomis dalimis, po 34, 50 Lt.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150, 293 – 294 straipsniais, 430 str. 9 d. teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovės AB Ūkio bankas, atsakovės UAB „Merlangas“ ir trečiojo asmens „Agmedas“, sudarytą taikos sutartį:

11„TAIKOS SUTARTIS

122010 m. sausio 12 d.

13Panevėžys

14Ieškovas (atsakovas pagal priešieškinį) AB Ūkio bankas. įmones kodas 112020136, buveinės adresas Maironio g. 25, Kaunas, atstovaujamas AB Ūkio bankas Panevėžio filialo valdytojo pavaduotojo komercijai K. A. (toliau tekste – Ieškovas),

15Atsakovas (ieškovas pagal priešieškinį) UAB „Merlangas“, įmonės kodas 147706465, buveinės adresas Beržų g. 10, LT-36233 Panevėžys, atstovaujamas direktorės S. V. (toliau tekste - Atsakovas) ir

16Tretysis asmuo (atsakovas pagal priešieškinį) UAB „Agmedas“, įmonės kodas 148404224, buveinės adresas J. Janonio g. 6, Panevėžys, atstovaujamas direktoriaus D. Ž. (toliau tekste Tretysis asmuo, o kartu - Šalys), atsižvelgdami į tai, kad:

17šiuo metu Panevėžio apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-204-212/2010 yra nagrinėjamas Ieškovo ieškinys Atsakovui bei Atsakovo priešieškinis Ieškovui bei Trečiajam asmeniui;

18Šalys nori tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti kilusį konfliktą, baigti jį taikos sutartimi ir prašyti Teismo ją patvirtinti bei nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti; Šalys susitaria:

191. UAB „Merlangas" sumoka AB Ūkio bankas 40.000 Lt (keturiasdešimt tūkstančių litų) tokia tvarka:

201. 2. kitą dieną po 'Teismo nutarties, kuria patvirtinta ši laikos sutartis, Įsiteisėjimo dienos UAB „Merlangas“ sumoka AB Ūkio bankas 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) į sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB Ūkio bankas, banko kodas 70100;

211. 3. praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Taikos sutartis. įsiteisėjimo dienos UAB „Merlangas“ sumoka AB Ūkio bankas likusius 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) į sąskaitą Nr. ( - ) , esančią AB Ūkio bankas, banko kodas 70100;

222. AB Ūkio bankas atsisako visų su 2009-06-05 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.03-012/09 ir visais jos pakeitimais bei pagal 2009-01-05 pasirašytas subrangos sutartis Nr.09/01/05-1, Nr.09/01/05-2. Nr.09/01/05-3 ir Nr.09/01/05-4 UAB „Agmedas“ išrašytomis sąskaitomis-faktūromis susijusių pretenzijų ar reikalavimų UAB „Merlangas“, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-204-212/2010;

233. UAB „Merlangas" atsisako visų savo reikalavimų AB Ūkio bankas, susijusių su UAB „Merlangas“ ir UAB „Agmedas" 2009-01-05 pasirašytomis subrangos sutartimis Nr.09/01/05-1, Nr.09/01/05-2, Nr.09/01/05-3 ir Nr.09/01/05-4' pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-204-212/2010;

244. AB Ūkio bankas patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų UAB „Agmedas", susijusių su 2009-06-05 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.03-012/09 ir visais jos pakeitimais, o UAB „Merlangas" patvirtina, kad atsisako visų pretenzijų ar reikalavimų UAB „Agmedas", susijusių su 2009-06-05 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.03-012/09 ir/ar 2009-01-05 pasirašytomis subrangos sutartimis Nr.09/01/05-1, Nr.09/01/05-2. Nr.09/01/05-3 ir Nr.0

259/01/05-4;

265. UAB „Agmedas" atsisako visų pretenzijų ar reikalavimų UAB „Merlangas". susijusių su 2009-06-05 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.03-012/09 bei visais jos pakeitimais ir/ar 2009-01-05 pasirašytomis subrangos sutartimis Nr.09/01/05-1, Nr.09/01/05-2, Nr.09/01/05-3 ir Nr.09/01/05-4;

276. UAB „Agmedas" pripažįsta ir patvirtina, kad subrangos darbus 106 032,45 Lt sumai pagal 2009-01-05 pasirašytas subrangos sutartis Nr.09/01/05-1, Nr.09/01/05-2, Nr.09/01/05-3 ir Nr.09/01/05-4 įvykdė netinkamai ir nekokybiškai, sutinka su 2009-05-25 Statinio apžiūros aktuose (statiniuose, esančiuose adr. Nevėžio g. 40b Panevėžys, Tulpių g. 1 Panevėžys, Tulpių g. 21 Panevėžys ir Tulpių g. 19 Panevėžys) konstatuotais UAB „Agmedas“ atliktų darbų trūkumais, todėl įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo šios Taikos sutarties pasirašymo išrašyti ir pateikti UAB „Merlangas“ kreditinę sąskaitą 106 032,45 Lt (vienas šimtas šeši tūkstančiai trisdešimt du litai ir keturiasdešimt penki centai) sumai;

287. AB Ūkio bankas, UAB „Merlangas“ ir UAB „Agmedas“' patvirtina, kad su civiline byla Nr. 2-204-212/2010 susijusios bylinėjimosi išlaidos tenka jas turėjusiai Šaliai ir jos viena kitai neturi bei ateityje neturės jokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su bylinėjimosi išlaidų atlyginimu;

298. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina AB Ūkio bankas ir UAB ,,Merlangas“ lygiomis dalimis, o Šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka Šalims ir nėra atlyginamos;

309. Ieškovas AB Ūkio bankas ir atsakovas UAB „Merlangas“, remdamiesi LR CPK 87 str. 2 d., prašo Teismo grąžinti 75% sumokėto žyminio mokesčio;

3110. Taikos sutarties Šalys yra susipažinusios ir visiškai supranta LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytas pasekmes, atsirandančias sudarius ir Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį bei dėl to nutraukus civilinę bylą, t.y. supranta, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties Šalims yra žinoma, kad Teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis Teismo sprendimo (res judicata) galią;

3211. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina, jog atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis/įsipareigojimais ir reikalavimais. Taikos sutarties Šalys taip pat patvirtina, jog šios Sutartis sąlygos/įsipareigojimai ir reikalavimai yra joms visiškai suprantami. Šalys pasižada jų sąžiningai laikytis;

3312. Pasirašydami šią Taikos sutartį Šalys patvirtina, jog Taikos sutartis atitinka tikruosius Šalių ketinimus ir valią, todėl prašo Teismo patvirtinti šią laikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti bei panaikinti visas Šalims Teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones;

3413. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos;

3514. Ši sutartis yra sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas iš kurių yra pateikiamas Panevėžio apygardos teismui, o kiti - Šalims. Parašai: Ieškovas

36Atsakovas

37Tretysis asmuo AB Ūkio banko

38UAB „Merlangas“

39UAB „Agmedas“ Panevėžio filialo valdytojo

40Direktorė S.

41Direktorius D. Pavaduotojas komercijai

42V.

43Ž. K. A.“. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 9 d. ir 2009 m. liepos 21 d. nutartimi, UAB „Merlangas“ kilnojamam ir nekilnojamam turtui bei piniginėms lėšoms.

44Civilinę bylą dėl įsiskolinimo priteisimo pagal AB Ūkio bankas ieškinį atsakovei UAB „Merlangas“, trečiajam asmeniui UAB „Agmedas“ ir atsakovės priešieškinį dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo, nutraukti.

45Priteisti iš AB Ūkio bankas, įm. k. 112020136 ir UAB „Merlangas“, įm. k. 147706465, po 34,50 Lt (trisdešimt keturis litus 50 ct.) iš kiekvieno, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

46AB Ūkio bankas, įm. k. 112020136, buv. Maironio g. 25, Kaunas, grąžinti 2 940 Lt (du tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt litų), t. y. 75 procentus žyminio mokesčio, įmokėto 2009-07-02 AB Ūkio banke, mokėjimo nurodymas Nr. 814836. Mokesčio grąžinimą pavesti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

47UAB „Merlangas“, įm. k. 147706465, buv. Beržų g. 10, Panevėžys, grąžinti 4 101 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą vieną litą), t. y. 75 procentus žyminio mokesčio, įmokėto 2009-08-28 AB DnB NORD banke, mokėjimo nurodymas Nr. 83. Mokesčio grąžinimą pavesti Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

48Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 146 032,45 Lt įsiskolinimo, 6 %... 3. Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad su trečiuoju... 4. Tretysis asmuo UAB „Agmedas“ atsiliepimuose nurodė, kad sutinka su... 5. Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, panaikinti... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą... 8. Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150, 293 – 294... 10. Patvirtinti ieškovės AB Ūkio bankas, atsakovės UAB „Merlangas“ ir... 11. „TAIKOS SUTARTIS... 12. 2010 m. sausio 12 d.... 13. Panevėžys... 14. Ieškovas (atsakovas pagal priešieškinį) AB Ūkio bankas. įmones kodas... 15. Atsakovas (ieškovas pagal priešieškinį) UAB „Merlangas“, įmonės kodas... 16. Tretysis asmuo (atsakovas pagal priešieškinį) UAB „Agmedas“, įmonės... 17. šiuo metu Panevėžio apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-204-212/2010... 18. Šalys nori tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti kilusį konfliktą,... 19. 1. UAB „Merlangas" sumoka AB Ūkio bankas 40.000 Lt (keturiasdešimt... 20. 1. 2. kitą dieną po 'Teismo nutarties, kuria patvirtinta ši laikos sutartis,... 21. 1. 3. praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Teismo nutarties, kuria... 22. 2. AB Ūkio bankas atsisako visų su 2009-06-05 reikalavimo perleidimo... 23. 3. UAB „Merlangas" atsisako visų savo reikalavimų AB Ūkio bankas,... 24. 4. AB Ūkio bankas patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų UAB „Agmedas",... 25. 9/01/05-4;... 26. 5. UAB „Agmedas" atsisako visų pretenzijų ar reikalavimų UAB... 27. 6. UAB „Agmedas" pripažįsta ir patvirtina, kad subrangos darbus 106 032,45... 28. 7. AB Ūkio bankas, UAB „Merlangas“ ir UAB „Agmedas“' patvirtina, kad... 29. 8. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina AB Ūkio bankas ir UAB... 30. 9. Ieškovas AB Ūkio bankas ir atsakovas UAB „Merlangas“, remdamiesi LR... 31. 10. Taikos sutarties Šalys yra susipažinusios ir visiškai supranta LR CPK 42... 32. 11. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina, jog atidžiai... 33. 12. Pasirašydami šią Taikos sutartį Šalys patvirtina, jog Taikos sutartis... 34. 13. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos;... 35. 14. Ši sutartis yra sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais... 36. Atsakovas... 37. Tretysis asmuo AB Ūkio banko... 38. UAB „Merlangas“... 39. UAB „Agmedas“ Panevėžio filialo valdytojo... 40. Direktorė S.... 41. Direktorius D. Pavaduotojas komercijai... 42. V.... 43. Ž. K. A.“. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 44. Civilinę bylą dėl įsiskolinimo priteisimo pagal AB Ūkio bankas ieškinį... 45. Priteisti iš AB Ūkio bankas, įm. k. 112020136 ir UAB „Merlangas“, įm.... 46. AB Ūkio bankas, įm. k. 112020136, buv. Maironio g. 25, Kaunas, grąžinti 2... 47. UAB „Merlangas“, įm. k. 147706465, buv. Beržų g. 10, Panevėžys,... 48. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...