Byla N-756-1224-10
Dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutarties S. V. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. V. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutarties S. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

5Valstybės įmonės Telšių miškų urėdijos (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas surašė S. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad šis, 2009 m. kovo mėnesį, tvarkydamas savo mišką, esantį Telšių rajone, Ubiškės girininkijoje, ir ištraukdamas medieną, su traktoriumi išvažinėjo pasodintas miško kultūras (62 eglaites) Ubiškės girininkijoje, 80 kvartale, 9 sklype, taip padarydamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 61 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą.

6Institucija, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, 2009 m. balandžio 14 d. nutarimu pripažino S. V. kaltu padarius ATPK 63 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą ir paskyrė 75 Lt baudą. Nutarime nurodė, kad S. V. pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, be to, nuostolių Institucijai geranoriškai neatlygino.

7II.

8S. V., nesutikdamas su Institucijos priimtu nutarimu, pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Skundą grindė tuo, kad miško kultūrų neišvažinėjo, eglaičių nesunaikino ir jokios žalos nepadarė. Nurodė, kad eglaitės buvo nulaužytos seniau (į tą pusę, kurioje yra jo miškas, važinėja medžiotojai). Teigė, kad nors eglaitės pasodintos jau seniai, tačiau jos neužaugo, nes keliuku, kuriame jos yra pasodintos, nuolat yra važinėjama. Nurodė, kad ir pats naudojasi šiuo keliuku, nes kitaip privažiuoti prie savo miško neturi galimybių (pati Institucija užsodino visus keliukus, kuriais būtų galima privažiuoti).

9Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartimi S. V. skundą atmetė. Teismas nurodė, kad S. V. į teismo posėdį atvyko, tačiau prieš posėdžio pradžią teismo patalpose padarė nedidelį chuliganizmą, todėl buvo pristatytas į policijos komisariatą. Nors teismo posėdis buvo atidėtas dviem valandoms, tačiau S. V. į teismo posėdį nebeatvyko. Liudytojai (Institucijos pareigūnai) P. R., P. M. ir A. G. parodė, kad 2009 m. balandžio mėnesį apžiūrint Institucijai priklausantį mišką, besiribojantį su S. V. nuosavu mišku, buvo pastebėta, kad išvažinėtos Institucijos pasodintos eglaitės. Aplinkybę, kad mediena buvo traukta iš S. V. priklausančio miško, patvirtino tai, jog S. V. turimos traktoriaus priekabos padangų raštai buvo tokie patys kaip ir pažeidimo padarymo vietoje palikti pėdsakai. Teismas nustatė, kad S. V. atsisakė dalyvauti apžiūrint pažeidimo padarymo vietą. Teismas nurodė, kad tiki ir remiasi liudytojų parodymais, nes jie yra nuoseklūs bei pagrįsti nenuginčijamais įrodymais.

10III.

11S. V., nesutikdamas su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartimi, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šią nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – Institucijos priimtą nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant, todėl nebuvo išvengta vienpusiškumo. Nurodo, kad miško kultūros buvo išvažinėtos, nes nėra kito kelio jam ir kitiems asmenims privažiuoti prie savo miškų. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pasisakyti, pro kur jis turi privažiuoti prie savo miško, norėdamas jį prižiūrėti. Nurodo, kad prašė pirmosios instancijos teismo išsireikalauti iš Institucijos miško sodinimo dokumentus, iš kurių būtų matyti, kad nulaužtos eglaitės buvo pasodintos daugiau kaip prieš 10 metų, todėl jei tuo keliuku nebūtų naudojamasi, šios eglutės būtų užaugusios iki 2 m (šiuo metu jos yra 0,5 – 0,6 m aukščio), ir jis 2009 m. kovo mėnesį nebūtų galėjęs jų nulaužti, o tik išversti iš šaknų.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo jo netenkinti. Nurodo, kad S. V. buvo nubaustas pagrįstai, nes be miško savininkų ar valdytojų sutikimo niekas negali per jų mišką traukti, vežti ar vilkti rąstų ne miško keliais. Be to, S. V., traukdamas rąstus žeme, sunaikino miško kultūras ir padarė 310 Lt nuostolį Institucijai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16S. V. buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 63 straipsnyje, kuriame įtvirtinta, kad savavališkas pomiškio, miško želdinių, sėjinukų arba sodinukų miško daigynuose bei plantacijose, taip pat savaiminės kilmės jaunuolynuose, skirtuose miškui atkurti, naikinimas arba žalojimas – užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

17S. V. kaltinamas tuo, kad išvažinėjo miško kultūras - 62 eglaites (b. l. 17). Jis neneigia važiavęs keliuku, kuriame buvo pasodintos eglaitės, tačiau tvirtina, kad šios eglaitės buvo išvažinėtos seniau.

18Teisėjų kolegija, išanalizavusi administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog S. V. kaltė, padarius ATPK 63 straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą, įrodyta, veika kvalifikuota bei nuobauda individualizuota tinkamai.

19Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo aspektu, konstatuoja, kad aplinkybės, jog 2009 m. kovo mėnesį S. V., tvarkydamas savo mišką ir ištraukdamas medieną, su traktoriumi išvažinėjo pasodintas miško kultūras (62 eglaites) Ubiškės girininkijoje, 80 kvartale, 9 sklype, įrodytos administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 17); Ubiškės girininkijos girininko P. R. 2009 m. balandžio 8 d. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2009 m. balandžio 7 d., 8 val., girininko pavaduotojas P. M. informavo, jog Ubiškės girininkijoje, 80 kvartale, 9 sklype, pastebėti išvažinėti miško želdiniai, nuvykus į įvykio vietą buvo rastos 62 nulaužtos eglaitės, mediena buvo traukiama iš S. V. miško valdos (b. l. 20); Ubiškės girininko pavaduotojo P. M. 2009 m. balandžio 8 d. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2009 m. balandžio 8 d., 10.30 val., važiuodamas apžiūrėti išvažinėtų miško kultūrų, Ubiškės girininkijoje, 73 kvartale, 9 sklype sutiko miško savininką S. V., prisistatė jam ir prašė važiuoti kartu į pažeidimo padarymo vietą, tačiau šis pradėjo šaukti ir grasindamas užvedė pjūklą. Nuvažiavęs į pažeidimo padarymo vietą rado išvažinėtas kultūras ir 62 nulaužtas eglaites, mediena buvo ištraukta iš S. V. miško valdos (b. l. 21); nuotraukomis, kuriose matyti nulaužtos eglaitės ir sunkių daiktų tempimo žymės (b. l. 29 – 31); Institucijos atstovo K. G. ir liudytojų (Institucijos pareigūnų) P. R., P. M. bei A. G. parodymais teismo posėdžio metu apie tai, kad 2009 m. balandžio 7 d. buvo pastebėta, jog per valstybinį mišką, kuriame prieš 8 metus buvo pasodintos eglaitės, buvo pertempta mediena, tokiu būdu sužalojant miško kultūras ir nulaužiant 62 eglaites, pagal paliktas tempimo žymes bei padangų pėdsakus buvo matyti, kad mediena buvo tempiama iš S. V. miško valdos su tokia priekaba, kurią turi tik jis. Riba tarp S. V. ir valstybinio miško yra aiški, medieną jis galėjo ištraukti keliu, einančiu aplink jo sklypą (b. l. 33 – 34); S. V. prisipažinimu apie tai, kad jis, tvarkydamas savo mišką, važiavo pažeidimo padarymo vieta, t. y. valstybiniu mišku (b. l. 44 – 47). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi prieš tai paminėtų liudytojų parodymais, nes jų suinteresuotumas bylos baigtimi nenustatytas, jų parodymai atitinka kitą byloje surinktą medžiagą.

20Atsakydama į apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog „Parengus bylą nagrinėti teisme, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešama asmeniui, dėl kurio surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, nukentėjusiam asmeniui, institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusiai institucijai (pareigūnui). Šių subjektų ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo pranešta ir nėra pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti“. Šiuo atveju S. V. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą buvo pranešta (b. l. 25), tačiau S. V., atvykęs į teismo posėdį, prieš teismo posėdžio pradžią įvykdė nedidelį chuliganizmą, todėl buvo pristatytas į policijos komisariatą. Teismo posėdis buvo atidėtas 2 valandoms, bet S. V. teismo posėdyje nebepasirodė (b. l. 37 – 39, 40 – 41). Taigi pats administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo atsisakė savo teisės dalyvauti teismo posėdyje ir duoti paaiškinimus. S. V. apeliaciniu skundu neprašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, teisėjų kolegija taip pat nenustatė būtinybės gauti apelianto paaiškinimus žodžiu, nes byloje jokių abejonių dėl bylos teisingam išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo nekilo ir nekyla.

21Apeliaciniame skunde formuluojamas prašymas išsireikalauti valstybinio miško pasodinimo dokumentus. Šis apelianto prašymas netenkintinas, nes nėra ginčo dėl to, kad eglaitės pažeidimo padarymo vietoje buvo pasodintos. Institucijos pareigūnai teismo posėdžio metu parodė, kad šie medeliai buvo pasodinti prieš 8 m. (apelianto teigimu – prieš 10 m.). Ta aplinkybė, kad eglaitės buvo nedidelės, neturi jokios įtakos administracinio teisės pažeidimo nustatymui ir kvalifikavimui, nes medelių augimas ir jų aukštis priklauso nuo įvairių veiksnių.

22S. V. nurodyta aplinkybė, kad jis neturi kitos išeities, kaip tik privažiavimui prie savo miško naudotis valstybiniu mišku, paneigta liudytojų parodymais, kad aplink S. V. mišką eina kelias (b. l. 33 – 35). Jokių įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, S. V. nepateikė. Priešingai, pats patvirtino, kad toks kelias yra, tačiau, jo nuomone, šis kelias yra netinkamas važiavimui (b. l. 2 – 4).

23Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą. Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

26S. V. apeliacinio skundo nepatenkinti.

27Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 5. Valstybės įmonės Telšių miškų urėdijos (toliau – ir... 6. Institucija, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, 2009 m.... 7. II.... 8. S. V., nesutikdamas su Institucijos priimtu nutarimu, pateikė Šiaulių... 9. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartimi... 10. III.... 11. S. V., nesutikdamas su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo jo netenkinti. Nurodo,... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. S. V. buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą,... 17. S. V. kaltinamas tuo, kad išvažinėjo miško kultūras - 62 eglaites (b. l.... 18. Teisėjų kolegija, išanalizavusi administracinio teisės pažeidimo bylos... 19. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo aspektu, konstatuoja,... 20. Atsakydama į apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 21. Apeliaciniame skunde formuluojamas prašymas išsireikalauti valstybinio miško... 22. S. V. nurodyta aplinkybė, kad jis neturi kitos išeities, kaip tik... 23. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. S. V. apeliacinio skundo nepatenkinti.... 27. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....