Byla TA-525-26-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. N. ir D. N. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. N. ir D. N. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo padavimo terminą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai R. N. ir D. N. skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.

72011 m. sausio 17 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjų apeliacinis skundas.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų apeliacinį skundą, konstatuodama, jog pareiškėjai praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti.

9II.

102011 m. vasario 14 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjų apeliacinis skundas kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui pateikti ir priimti nagrinėti apeliacinį skundą.

11Nurodo, jog dėl teisinių žinių trūkumo (anksčiau jie niekada nėra dalyvavę teisminiame procese ir su terminų skaičiavimo taisyklėmis nebuvo susipažinę) klaidingai apskaičiavo galutinę apeliacinio skundo padavimo teismui termino datą ir manė, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti baigiasi 2011 m. sausio 14 d. Be to, pareiškėjai 2011 m. sausio 13 d. banke nespėjo sumokėti žyminio mokesčio ir gauti sumokėjimą patvirtinančio dokumento. Pažymi, jog terminas praleistas nežymiai, todėl toks praleidimas neturi būti laikomas esminiu procesiniu pažeidimu. Teigia, jog neteisinga iš jų atimti teisę į apeliaciją, nes jie siekė tinkamai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis (pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą) ir įforminti apeliacinį skundą, o ne vilkinti procesą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjai praleido apeliacinio skundo padavimo teismui terminą. Tokia aplinkybė yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartimi.

16Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 2 dalimi, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. ABTĮ įtvirtina aiškius apeliacinio skundo padavimo teismui terminus, tokių terminų atnaujinimą iš esmės siedamas su išskirtinėmis, objektyviomis, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis.

17Pareiškėjai prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo teismui terminą grindžia tuo, kad terminas praleistas nežymiai, jis praleistas dėl to, kad pareiškėjai laiku nespėjo gauti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento, taip pat jie netinkamai skaičiavo terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl teisinių žinių trūkumo.

18Įstatymas, įtvirtindamas asmens teisęs kreiptis į teismą, atitinkamai nustato tam tikrus procesinius reikalavimus, kurių būtina laikytis, įgyvendinant tokią teisę. ABTĮ numato aiškius apeliacinio skundo padavimo teismui terminus, kurių privaloma laikytis, todėl termino praleidimas negali būti vertinamas kaip nežymus apeliacinio skundo priėmimo kontekste ir vien dėl to atnaujintinas.

19Tuo tarpu kiti pareiškėjų argumentai (dėl techninės kliūties ir teisinių žinių trūkumo) negali būti vertinami kaip patvirtinantys, jog terminas šiuo atveju praleistas dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo pareiškėjų valios. Pareiškėjai, patys negalėdami paduoti apeliacinio skundo dėl teisinių ar kito pobūdžio žinių trūkumo, galėjo, siekdami tinkamai įgyvendinti savo teises, kreiptis į teisines paslaugas teikiančius asmenis ar savo teises įgyvendinti, įgaliodami kitus asmenis. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pareiškėjus atstovavo atstovas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti taip pat yra pakankamai ilgas, todėl pareiškėjai, būdami rūpestingi, galėjo tinkamai įgyvendinti savo teises. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta, jog pareiškėjai terminą apeliaciniam skundui paduoti būtų praleidę dėl objektyvių, nuo jų valios nepriklausiusių priežasčių.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjų prašymas nėra pagrįstas, todėl negali būti tenkinamas, o apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22pareiškėjų R. N. ir D. N. prašymo netenkinti, atsisakyti atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Apeliacinį skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai