Byla e2VP-12031-880/2019
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Bikuvos“ prekyba pareiškimą suinteresuotiems asmenims P. S., G. S., antstolei Vilmai Leskevičienei dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti, kad nekilnojamuose daiktuose: 1) Pastatas - Gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 2) Pastatas - Garažas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 3) Pastatas - Ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 4) Pastatas - Viralinė, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. 16; 5) Kiti inžineriniai statiniai — Kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 6) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 7) Inžineriniai tinklai - Šiluminiai tinklai (bendras tinklų ilgis 126,90 m), unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 8) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 9) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 10) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 11) Pastatas - Siurblinė, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 12) Pastatas - Turgaus paviljonas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ); 13) Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (turgaus prekystaliai - 18 vnt., prekybos kioskai - 2 vnt., aikštelė, tvora, vartai), unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), P. S. (a. k. ( - ) priklausanti dalis yra 1/2 (viena antroji), G. S. (a. k. ( - ) – ½ (viena antroji).

3Nurodė, kad UAB „Bikuvos“ prekyba naudai išieškojimas iš skolininko P. S. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2015-09-22 vykdomojo rašto Nr. 2-4385-852/2015 ir 2019-01-08 sutarties dėl reikalavimo teisių perleidimo Nr. ( - ), sudarytos tarp BUAB „Grysta“ ir UAB „Bikuvos“ prekyba, pagrindu. UAB „Bikuvos“ prekyba 2019-11-04 d. gavo antstolės Vilmos Leskevičienės 2019-10-30 pasiūlymą dėl turto dalies nustatymo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolės pasiūlyme nurodoma, kad iki šiol skola iš skolininko P. S. neišieškota, per mėnesį iš gaunamų išmokų išskaitoma 77,60 Eur suma, piniginių lėšų skolininko banko sąskaitose nėra, jo vardu registruotų transporto priemonių nėra, kito kilnojamojo turto skolininkas neturi. Taip pat nurodoma, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis skolininkui P. S. kartu su sutuoktine G. S., su kuria santuoka sudaryta ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas. Išieškojimas iš P. S. tenkančios turto dalies yra galimas atidalinus jam priklausančią turto dalį iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės ir nustačius kokia konkreti dalis turto jam priklauso asmeniškai. Antstolė skolininkui pateikė pasiūlymą dėl turto dalies nustatymo, o skolininkas 2019-10-01 surašė sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Antstolė 2019-10-07 Patvarkymu Nr. ( - ) išieškotojams pasiūlė iki 2019-10-28, pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. UAB „Bikuva“ pateikė prieštaravimą dėl P. S. pateikto sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, nes pasiūlytas turto pasidalijimas neatitinka įstatymų reikalavimų (CK 3.117 str. 1 d.), pažeistų išieškotojo teises ir teisėtus interesus, nes užkirstų kelią atgauti visą išieškomą skolą. Skolininkui P. S. ir jo sutuoktinei G. S. sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausančiuose nekilnojamuose daiktuose dalys nustatytinos kaip lygios. Išieškotojas UAB „Bikuvos“ prekyba neprašo teismo nustatyti naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos.

4Suinteresuotas asmuo P. S. atsiliepime prašė atmesti UAB „Bikuvos“ prekyba prašymą dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo. Nurodė, kad vykdydamas CPK 667 straipsnio 1 dalį, P. S. 2019 m. spalio 1 d. pateikė antstolei V. Leskevičienei Sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. P. S. siūlė pasidalinti jo su G. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą atskirais turto vienetais, taip išlaikant nekilnojamojo turto vientisumą ir užbaigiant bendrosios nuosavybės teisinius santykius. Jo siūlymas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotą taisyklę ir keliamus tikslus. Antstolė informavo, kad UAB „Bikuvos“ prekyba prieštarauja P. S. siūlymui dėl bendro turto pasidalinimo. Nei antstolės 2019 m. spalio 30 d. pasiūlyme dėl turto dalies nustatymo, nei prašyme teismui UAB „Bikuvos“ prekyba nenurodo konkrečių faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis pagrįstų argumentų, kodėl prieštarauja skolininko siūlymui dėl turto pasidalijimo. UAB „Bikuvos“ prekyba, reikšdama prieštaravimus skolininko siūlymui, apsiriboja deklaratyviais teiginiais. CPK 667 straipsnio teisės normų tikslas yra išieškoti skolą iš skolininko turto. Savaime suprantama, kad parduoti visą nekilnojamojo turto vienetą yra daug paprasčiau nei jo dalį, ypač kai net nėra nustatyta naudojimosi tuo daiktu tvarka. Todėl turto pasidalinimas bendraturčiams skiriant konkrečius nekilnojamojo turto objektus, kaip siūlo P. S., o ne jų dalį, kaip prašo UAB „Bikuvos“ prekyba, užtikrina išieškojimą iš šio turto, t. y. užtikrina išieškotojo UAB „Bikuvos“ prekyba interesus. UAB „Bikuvos“ prekyba nepagrindžia, kodėl skolininko siūlomas turto padalijimo būdas neatitinka UAB „Bikuvos“ prekybos interesų, tačiau prašymu nori suvaržyti P. S. ir kitų suinteresuotų asmenų – G. S., teises labiau, nei to reikia UAB „Bikuvos“ prekyba teisėms užtikrinti.

5Suinteresuotas asmuo antstolė Vilma Leskevičienė atsiliepime sutiko su UAB „Bikuvos“ prekyba prašymu.

6Prašymas tenkintinas.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė Vilma Leskevičienė vykdo 2015 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4385-852/2015 dėl 86986,30 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko P. S. išieškotojo UAB „Bikuvos“ prekyba (pradinis kreditorius BUAB „Grysta“) naudai (vykdomoji byla Nr. ( - )). Skolininkas asmeninio registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, piniginių lėšų banko sąskaitose taip pat nėra. Skolininkas gauna išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Ukmergės skyriaus. Vykdymo proceso metu nustatyta, kad išieškojimas negali būti įvykdytas per šešis mėnesius darant įstatyme nustatyto dydžio išskaitymus iš skolininkui priklausančių pajamų, todėl išieškojimas gali būti nukreipiamas į kitą skolininko turtą. Skolininkas yra sudaręs santuoką G. S. nuo ( - ). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad skolininkui P. S. kartu su sutuoktine G. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: pastatas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); statinys (inžinerinis statinys), unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); statinys (inžinerinis statinys), unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); statinys (inžinerinis įrenginys), unikalus Nr. ( - ). Skolininko dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje buvo areštuota 2019 m. sausio 17 d. bei 2019 m. kovo 29 d., įregistravimo Nr. ( - ). Antstolė 2019 m. gegužės 27 d. skolininkui P. S. išsiuntė pasiūlymą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. 2019 m. rugsėjo 13 d. antstolės Vilmos Leskevičienės patvarkymu Nr. ( - ) buvo atnaujintas terminas pateikti antstoliui nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. 2019 m. spalio 3 d. antstolės Vilmos Leskevičienės kontoroje buvo gautas skolininko užpildytas 2019 m. spalio 1 d. Sutikimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Antstolė 2019 m. spalio 7 d. patvarkymu Nr. ( - ), visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pateikė skolininko užpildyto sutikimo kopiją bei pasiūlė per 20 dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. 2019 m. spalio 16 d. antstolės Vilmos Leskevičienės kontoroje buvo gauti UAB „Bikuvos” prekyba ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prieštaravimai.

8Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį statusą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) trečiosios knygos normos. Duomenų apie galiojančių vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis Vedybų sutarčių registre nėra, todėl sutuoktinių turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą.

9Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). Sutuoktinių turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis). Vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio nuostatos.). Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad tais atvejais, kai išieškojimas pagal skolininko prievolę turi būti vykdomas nukreipiant išieškojimą į jo asmeninį turtą, tai būtina nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje CPK 667 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-17 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-484/2005). Pažymėtina, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

10Nagrinėjamu atveju išieškotojui UAB „Bikuvos“ prekyba pateikus antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, išieškotojui pasiūlyta kreiptis į teismą dėl turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymo.

11Išieškotojas UAB „Bikuvos“ prekyba prieštaravimuose nurodė, kad skolininko pasiūlytas turto pasidalijimas neatitinka įstatymų reikalavimų (CK 3.117 straipsnio 1 dalis), pažeis išieškotojo teises ir teisėtus interesus, nes užkirs kelią atgauti visą išieškomą skolą. Kaip jau buvo minėta, skolininkas su tuo nesutiko, teigdamas, kad parduoti visą nekilnojamojo turto vienetą yra daug paprasčiau nei jo dalį, ypač kai net nėra nustatyta naudojimosi tuo daiktu tvarka.

12Iš skolininko pateikto 2019 m. spalio 1 d. Sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka matyti, kad skolininkui atitektų žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-siurblinė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), o jo sutuoktinei žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-garažas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-viralinė, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), inžineriniai tinklai-šiluminiai tinklai, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) ir pastatas-turgaus paviljonas, unikalus Nr. ( - ).

13Antstolės turto areštų aktuose yra nurodytos skolininkui ir jo sutuoktinei atiteksiančių daiktų vertės. Preliminariai paskaičiavus skolininkui atitektų turtas, kurio bendra vertė yra 5256 Eur, o jo sutuoktinei atitektų turtas, kurio vertė yra 34 465,50 Eur. Paskaičiavus turto vertes pagal Nekilnojamojo turto registro išrašuose nurodytas vidutines turto vertes, skolininkui atitektų turto už 9893 Eur, o jo sutuoktinei – už 62913 Eur. Taigi akivaizdu, kad skolininko sutuoktinei atitektų net šešis kartus vertingesnis turtas.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu nustatoma skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, turi būti taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CK 3.117 straipsnį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o nuo šio principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. CK 3.123 straipsnio 1 dalyje pateiktas atvejų, kai teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį, sąrašas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, taikant CK 3.123 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl nukrypimo nuo bendro turto lygių dalių principo, neužtenka tik konstatuoti esant tam tikras aplinkybes, dėl kurių toks nukrypimas yra galimas, bet reikia nustatyti, kiek toks nukrypimas yra tikslingas, apsaugantis tam tikrus įstatymo saugomus interesus. Nukrypimas nuo lygių dalių principo galimas tik esant įstatyme nustatytam kriterijui ir teismo pripažintoms svarbioms aplinkybėms bei nustačius realų tokio nukrypimo poreikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

15Atsiliepime skolininkas nenurodė, kodėl teismas turėtų nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo, todėl visiškai sutiktina su išieškotojo prašyme išdėstyta pozicija, kad skolininko pasiūlytas turto pasidalijimas neatitinka įstatymų reikalavimų, pažeistų išieškotojo teises ir teisėtus interesus, nes sumažės arba išnyks reali skolos išieškojimo iš skolininko galimybė.

16Nagrinėjamu atveju prezumpcijos, įtvirtintos CK 3.88 straipsnio 2 dalyje ir CK 3.117 straipsnio 1 dalyje, nėra nuginčytos, be to, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų nukrypti nuo lygių dalių principo (CK 3.123 straipsnio 1 dalis), todėl išdėstytų argumentų pagrindu teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad pareiškėjo UAB „Bikuvos“ prekyba pareiškimas turi būti tenkinamas.

17Pažymėtina, kad išieškotojas neprašė nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos, todėl ji nenustatoma (CPK 667 straipsnio 3 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str., 513 str., 667 str.,

Nutarė

19Pareiškėjo UAB „Bikuvos“ prekyba prašymą tenkinti.

20Nustatyti, kad nekilnojamuose daiktuose: 1) Pastatas - Gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 2) Pastatas - Garažas, unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, A. B. g. ( - ); 3) Pastatas - Ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, A. B. g. ( - ); 4) Pastatas - Viralinė, unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, A. B. g. ( - ); 5) Kiti inžineriniai statiniai — Kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ), A. B. g. ( - ); 6) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 7) Inžineriniai tinklai - Šiluminiai tinklai (bendras tinklų ilgis 126,90 m), unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, A. B. g. 16; 8) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, A. B. g. ( - ); 9) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 10) Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) k.; 11) Pastatas - Siurblinė, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 12) Pastatas - Turgaus paviljonas, unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ); 13) Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (turgaus prekystaliai - 18 vnt., prekybos kioskai - 2 vnt., aikštelė, tvora, vartai), unikalus Nr. ( - ), adresas: Ukmergė, Anykščių g. 4, P. S. (a. k. ( - ) priklausanti dalis yra 1/2 (viena antroji), G. S. (a. k. ( - ) priklausanti dalis yra 1/2 (viena antroji).

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas... 2. Pareiškėjas prašo nustatyti, kad nekilnojamuose daiktuose: 1) Pastatas -... 3. Nurodė, kad UAB „Bikuvos“ prekyba naudai išieškojimas iš skolininko P.... 4. Suinteresuotas asmuo P. S. atsiliepime prašė atmesti UAB „Bikuvos“... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė Vilma Leskevičienė atsiliepime sutiko su UAB... 6. Prašymas tenkintinas. ... 7. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė Vilma Leskevičienė vykdo 2015 m.... 8. Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto... 9. Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad... 10. Nagrinėjamu atveju išieškotojui UAB „Bikuvos“ prekyba pateikus... 11. Išieškotojas UAB „Bikuvos“ prekyba prieštaravimuose nurodė, kad... 12. Iš skolininko pateikto 2019 m. spalio 1 d. Sutikimo dėl turto dalies... 13. Antstolės turto areštų aktuose yra nurodytos skolininkui ir jo sutuoktinei... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu nustatoma... 15. Atsiliepime skolininkas nenurodė, kodėl teismas turėtų nukrypti nuo bendro... 16. Nagrinėjamu atveju prezumpcijos, įtvirtintos CK 3.88 straipsnio 2 dalyje ir... 17. Pažymėtina, kad išieškotojas neprašė nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 19. Pareiškėjo UAB „Bikuvos“ prekyba prašymą tenkinti.... 20. Nustatyti, kad nekilnojamuose daiktuose: 1) Pastatas - Gyvenamasis namas,... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...