Byla 2-2664/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. B2-4486-567-2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB lizingas ieškinį atsakovams A. M. , bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Pet recycling“, dalyvaujant trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei prekybos namai „Lina“, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB SEB lizingas prašė priteisti iš atsakovų UAB prekybos namai „Lina“, A. M. ir UAB “Pet recycling“ 141 123,64 Lt skolos ir delspinigių. Šiam reikalavimui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – neviršijant ieškinio sumos areštavo atsakovams priklausančius nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o nesant šio turto, teismas areštavo atsakovams priklausančias turtines teises, pinigines lėšas, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovo A. M. darbo užmokestis, leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovui. (1 t., 61-62 b. l.).

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartimi UAB prekybos namai „Lina“ iškelta bankroto byla (1 t., 98-100 b. l.), o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi atsakovui UAB „Pet recycling“ iškelta bankroto byla.

6Ieškovas 2011 m. rugsėjo 5 d. patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“ 375 746,84 Lt nuostolių, 32 246,22 Lt delspinigių, iš viso – 407 993,06 Lt. Šiam reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – papildomai areštuoti atsakovų nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises už 266 869,42 Lt sumą, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad pradiniame ieškinyje ieškovas prašė teismo iš atsakovų priteisti 141 123,64 Lt ir šiam reikalavimui užtikrinti teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo reikalavimo dydis atsakovams ne kartą keitėsi, o patikslintu ieškiniu prašoma iš atsakovų priteisti suma yra padidėjusi (407 993,06 Lt). Reikalavimo dydis atsakovų atžvilgiu laikytinas labai dideliu, nes vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, o kitam atsakovui iškelta bankroto byla. Be to, atsakovas A. M. turi ir kitų kreditorių, kurių reikalavimų užtikrinimui jau yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 521 402, 41 Lt sumai. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovo A. M. finansinė padėtis yra sunki.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pakeitė 2010 m. vasario 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – panaikino 141 123,64 Lt dydžio areštą atsakovo BUAB „Pet recycling“ ir bankrutavusios UAB prekybos namai „Lina“ priklausančiam nekilnojamajam ir/ar kilnojamam turtui ir draudimą šiuo turtu disponuoti. Teismas patenkino iš dalies ieškovo prašymą ir patikslinto ieškinio reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui A. M. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 266 869,42 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leidžiant atsakovui A. M. gauti darbo užmokesčio lėšas ir atlikti atsiskaitymus su ieškovu.

9Įsiteisėjusiomis teismo nutartimis atsakovams UAB prekybos namai „Lina“ ir UAB „Pet recycling“ iškeltos bankroto bylos, todėl teismas sprendė, kad šios aplinkybės sudaro teisinį pagrindą panaikinti areštą bankrutuojančių įmonių turtui, trukdantį vykdyti įmonių administratoriams jų teises ir pareigas (CPK 150 str. 2 d. 1 p., ĮBĮ 11, 18, 35, 36 str.). Be to, teismas nurodė, kad pagal 2011 m. rugsėjo 5 d. patikslintą ieškinį bankrutavusiai UAB prekybos namai „Lina“ nėra pareikšti jokie turtiniai reikalavimai. Pagal suformuotą teismų praktiką, aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas A. M. yra fizinis asmuo, pagal byloje esančius duomenis (turto arešto aktus) matyti, kad jo turtinė padėtis yra sunki, todėl teismas sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių jo atžvilgiu, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas A. M. atskiruoju skundų prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių jo atžvilgiu taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Faktiškai ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė pakartotinai antrą kartą, nenurodydamas (išskyrus didelę reikalavimo sumą) pakankamai svarių priežasčių ir rimtų pagrindų jų taikymo būtinumui, nepateikdamas jokių naujų duomenų. Ieškovas, būdamas verslo subjektas ir veikdamas savo rizika, privalėjo numatyti visus įmanomus rizikos atvejus. Ieškovas pakeitė pirminio ieškinio šalis ir nukreipė reikalavimą į silpnesniąją sandorio šalį, žinodamas, kad taikomi apribojimai disponuoti turtu ir turinėmis teisėmis sukels atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, nepatogumus.
  2. Teismas neatsižvelgė į kreditoriaus ir skolininko tarpusavio santykį, apelianto ir kito atsakovo pateiktus ieškovui pasiūlymus dėl turto pardavimo jiems, kaip laiduotojams, siekiant išvengti galbūt atsirasiančios žalos ar nuostolių atsiradimo, prievolės įvykdymo ypatumus ir kitas aplinkybes, kurios sąlygotų išvadą, jog laikinąsias apsaugos priemones taikyti nebuvo būtina.
  3. Ieškovo nurodyti motyvai – tai, kad reikalavimo dydis labai didelis, kad atsakovo A. M. finansinė padėtis yra sunki ir dėl šių aplinkybių kils grėsmė įvykdyti galutinį teismo sprendimą, negali būti pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kiekvienos prievolės neįvykdymas ir ginčo tarp šalių atsiradimas visada leidžia daryti abstrakčias išvadas, tačiau ydinga prievolės neįvykdymo faktą bet kuriuo atveju sieti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe.
  4. Reikalavimo dydis pats savaime nesuponuoja būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra jokių objektyvių duomenų apie atsakovo BUAB „Pet recycling“ kreditorinius ir debitorinius įsipareigojimus, bei galimybę pirmiausia iš jų tenkinti ieškovo reikalavimus.
  5. Ginčo suma nelaikytina didelė, atsižvelgiant į lizingo sutarčių kainas bei sąlygas. Be to, nuostoliai ieškovui susidarė dėl paties ieškovo veiksmų – jam nuostolingai pardavus lizingo būdu įgytą turtą.
  6. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, nes tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pasisakymai teisės taikymo ir aiškinimo klausimais yra privalomi ir nekvestionuojami, tik jais turi būti remiamasi, grindžiant reikalavimus ir priimant sprendimus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Pet recycling“ atstovas prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atsakovai atsako solidariai, todėl neturi teisinės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo A. M. turto taikymui duomenys apie atsakovo BUAB „Pet recycling“ kreditorinius ir debitorinius įsipareigojimus. Ieškinio reikalavimas yra piniginio pobūdžio, o prašoma priteisti suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos byloje aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų netaikant teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, gali kilti problemos dėl būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo.

16Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele. Atsakovas atskirajame skunde dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.). Paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat turi atsižvelgti į tai, kuriai iš bylos šalių yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Geriausiai savo turtinę padėtį žino, taigi ir gali ją įrodyti, būtent atsakovas.

17Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovui pareiškus patikslintą ieškinį, kuriuo prašoma priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „Pet recycling“ 407 993,06 Lt delspinigių ir nuostolių atlyginimą, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patenkino iš dalies ieškovo prašymą ir patikslinto ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui A. M. nuosavybės teise priklausantį 266 869,42 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nesutikdamas su šia teismo nutartimi, apeliantas nurodo, kad ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė pakartotinai, nenurodydamas pakankamai svarbių priežasčių (išskyrus didelę reikalavimo sumą), kad taikyti jas būtina. Apelianto manymu, vien didelė reikalavimo suma ir apelianto finansinė padėtis negali būti pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, apeliantas pažymėjo, kad

18ginčo suma nelaikytina didelė, atsižvelgiant į lizingo sutarčių kainas bei sąlygas. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka. Kaip minėta, didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškinyje pareikšto reikalavimo dydis atsakovų atžvilgiu neabejotinai laikytinas dideliu, kadangi vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, o kitas atsakovas yra teismo pripažintas nemokiu ir jam iškelta bankroto byla. Apeliantas neteisingai nurodo, kad ginčo suma nelaikytina didelė, atsižvelgiant į lizingo sutarčių kainas bei sąlygas, kadangi minėta suma vertintina atsižvelgus į atsakovo finansinę padėtį. Apeliantas jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškinio suma pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, nepateikė. Priešingai, iš byloje esančių duomenų (turto arešto aktų) matyti, kad kitų kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui A. M. turtui jau yra pritaikytos 521 402,41 Lt dydžio laikinosios apsaugos priemonės (2 t., 61-63, 65-68 b. l.). Taigi turimų įrodymų visetas leidžia daryti išvadą, jog ieškinio suma atsakovo A. M. atžvilgiu laikytina didele, o tai sudaro objektyvaus pobūdžio prielaidą, kad būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

19Apelianto argumentai, kad ieškovas pakeitė pirminio ieškinio šalis ir nukreipė reikalavimą į silpnesniąją sandorio pusę, žinodamas, kad taikomi apribojimai disponuoti turtu ir turtinėmis teisėmis, sukels atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, nepatogumų, nėra pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Esant solidariajai skolininkų atsakomybei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str., 6.81 str.). Taigi ieškovas turi teisę pasirinkti atsakovą, iš kurio išsiieškoti priteistą sumą.

20Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CPK 151 straipsnio 2 dalį teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neskundžiamos, todėl teismų praktiką šios kategorijos bylose formuoja Lietuvos apeliacinis teismas. Teismai yra saistomi savo pačių ir aukštesnės instancijos teismų sprendimų, priimtų analogiškose bylose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

21Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB SEB lizingas prašė priteisti iš atsakovų UAB prekybos namai... 5. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartimi UAB prekybos namai... 6. Ieškovas 2011 m. rugsėjo 5 d. patikslintu ieškiniu prašė priteisti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pakeitė 2010 m.... 9. Įsiteisėjusiomis teismo nutartimis atsakovams UAB prekybos namai „Lina“... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas A. M. atskiruoju skundų prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Pet recycling“ atstovas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos byloje aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 16. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 17. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovui pareiškus patikslintą... 18. ginčo suma nelaikytina didelė, atsižvelgiant į lizingo sutarčių kainas... 19. Apelianto argumentai, kad ieškovas pakeitė pirminio ieškinio šalis ir... 20. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo... 21. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....