Byla 2-454-199/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant ieškovo SIA „Greditreform Latvija“ atstovui advokato padėjėjui Pauliui Grigaliūnui, atsakovo UAB „Evekas‘ atstovui advokatui Tomui Puzinui, nedalyvaujant trečiojo asmens UAB „ Statoil Fuel 8 Retail Lietuva“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „C. L.“ ieškinį atsakovui UAB „Evekas“, tretysis asmuo UAB „ Statoil Fuel 8 Retail“ dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 21408,46lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimo išlaidas. Ieškovo atstovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti pilnumoje. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad UAB „Lietuva Statoil", šiuo metu pakeitusi pavadinimą į UAB „Statoil Fuel 8 Retail Lietuva“ atsakovui už kurą pateikdavo PVM sąskaitas-faktūras, o atsakovas jas apmokėdavo, tačiau 2010-02-28 PVM sąskaitos-faktūros Serija 2908 Nr. 1050223672, 2010-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Serija 2908 Nr. 1050229653 atsakovas pilnai neapmokėjo ir liko skolingas kreditoriui UAB „Lietuva Statoil" 40005,99 Lt. UAB „Lietuva Statoil" savo kreditinę riziką buvo apsidraudusi draudimo bendrovėje „Euler Hermes Kreditversicherungs Aktiengesellschaft“, kuri veiklą Lietuvoje vykdė per savo struktūrinį padalinį – „Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft“ Lietuvos filialą, o draudimo bendrovės teisinį ir techninį aptarnavimą Lietuvoje vykdė UAB „Euler Hermes Services Lietuva". Atsakovui uždelsus atsiskaityti, UAB „Lietuva Statoil" laikydamasi draudimo sutarties sąlygų, 2010-05-14 kreipėsi į draudiką atstovaujantį „Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft“ Lietuvos filialą dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Draudiko atstovas UAB „Euler Hermes Services Lietuva" 2010-10-12 priėmė sprendimą Nr. 1127 dėl draudimo išmokos išmokėjimo UAB „Lietuva Statoil" ir „Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft“ 2010-10-21 išmokėjo paskaičiuotą 21408,46 Lt dydžio draudiminę išmoką UAB „Lietuva Statoil". Draudikui išmokėjus 21408,46 Lt dydžio draudiminę išmoką UAB „Lietuva Statoil", draudimo sutarties bei L R CK 6.101 str. 4d,4p. pagrindu „Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft“ perėjo pirminio kreditoriaus reikalavimo teisės į draudimo išmoką. 2011-03-17 „Euler Hermes Kreditversicherungs Aktiengesellschaft“ ir SIA „C. L." pasirašė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu SIA „C. L." įgijo reikalavimo teises į „Euler Hermes Kreditversicherungs Aktiengesellschaft“ skolininkus, tarp kurių buvo ir atsakovas. Tokiu būdu ieškovas tapo atsakovo kreditoriumi. 2010-12-09 atsakovas UAB „Evekas“ pranešė raštu, kad įskaito priešpriešinius reikalavimus. Ieškovas laiko, kad įskaitymas yra neteisėtas. Ieškovas nurodo, kad yra neaiški, neapibrėžta įskaitymo suma. Nurodomos atsakovu žalos dydžio neapibrėžtumas pasireiškė tuo, kad atsakovas nepateikė jokių žalos pagrindžiančių dokumentų. Ieškovo atstovas nurodo, kad šiame teismo posėdyje atsakovas nurodo kito dydžio žalos sumą. Iš trečiojo asmens pusės nebuvo jokių neteisėtų veiksmų. Atsakovo nuostolių atlyginimo reikalavimas yra nepagrįstas. Pranešimas apie įskaitymą bei pats įskaitymas yra neteisėti. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad tarp „Lietuva Statoil“ ir UAB „Evekas“ buvo sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovas naudojosi kuro kortelėmis su kredito limitu. UAB „Evekas“ vykdė tarptautinius pervežimus. 2010-01-15 UAB „ Lietuva Statoil“ pateikė pranešimą, kuriame pranešė, kad UAB „Lietuva Statoil“ valdybos posėdyje buvo nuspręsta, kad neįvykdžius reikalavimų, bus blokuojamos mokėjimo kortelės. Atsakovas įvykdė reikalavimą, kad minėtos kortelės būtų neužblokuotos. 2010-01-20 atskirai nepranešus UAB „Evekas“, buvo užblokuotos kortelės, daug transporto priemonių patyrė prastovą, negalėjo mokėti už kelius. UAB „Evekas“ veiklos prastovos laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 20d., patyrė nuostolius bendrai 40898,42 Lt sumai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos nuostolius sąlygojo neteisėti pradinio kreditoriaus UAB „ Lietuva Statoil“ veiksmai užblokavus UAB „Evekas“ kuro korteles, nuo 2010 m. sausio 20d. UAB „Evekas“ įgijo reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą iš pradinio kreditoriaus, t. y UAB „Lietuva Statoil“. Atsakovo reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo laikytini priešpriešiniais draudiko „Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft“. UAB „Lietuva Statoil“ blokavo korteles, ko pasėkoje, UAB „Evekas“ nebegalėjo vykdyti veiklos. UAB „Evekas“ veikloje naudojamos transporto priemonės buvo sustabdytos, buvo sustabdyti pervežimai, prasidėjo prastovos. UAB „Lietuva Statoil “ veiksmai blokuojant kuro korteles yra neteisėti, nesąžiningi ir neprotingi. Tokie neteisėti UAB „Lietuva Statoil“ veiksmai buvo vienintelis pagrindas dėl kurio UAB „Evelkas“ kurį laiką negalėjo vykdyti krovinių pervežimų, nes nurodytu laikotarpiu jo veikloje naudojamos 69 transporto priemonės buvo prastovoje. Atsakovas nurodo, kad žalos atsiradimo faktas atsirado 2010 m. sausio mėnesį, nuo to termino UAB „Evekas“ tapo priešpriešiniu kreditoriumi. Prastovą skaičiavo kaip patirtas išlaidas, nuostolius. Pagal pirmą skaičiavimą žala buvo 40898,42Lt. Faktinis žalos dydis ir reikalavimo dydis yra didesnis, negu pagal įskaitymą. Prastovos esmė yra tai, kad vairuotojas, kuris turėjo išvažiuoti, negalėjo važiuoti dėl kuro kortelių blokavimo, o įmonei kiekvienas reisas kainavo brangiau negu įprastai būtų kainavęs, tačiau tai nėra prastova darbo teisinių santykių prasme. Niekas iki šiol neginčijo nuostolių dydžio. Dokumentų, įrodančių prastovos faktą neturi, yra suvestinė, kurioje įvardinta kiekvienos transporto priemonės prastova. Trečiojo asmens UAB „ Statoil Fuel 8 Retail Lietuva “ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta pasirašytinai. Ieškinys tenkintinas. Nustatyta, kad reikalavimų portfelio perleidimo sutartimi 2011-03-17 “Euler Hermes Kreditversicherungs-AG“, perleido SIA „C. L.“ subrogacijos reikalavimų visumą, tai yra žalos atlyginimą piniginiais reikalavimais, įskaitant būsimą piniginį reikalavimą iš skolininkų, kurie nevykdė savo piniginių įsipareigojimų klientams, įskaitant teises į pradelstas palūkanas. Iš sutarties matyti, kad pradinis kreditorius „Euler Hermes Kreditversicherungs AG“ , veikiantis per savo filialus Lietuvoje, Latvijoje, sudarė kredito draudimo sutartis, pagal kurias apdraudė klientus nuo nuostolių, tame trape ir UAB „Lietuva Statoil“, kylančių dėl pirkėjų, perkančių prekes arba paslaugas mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo. Šios sutarties „B“ p numatyta, kad skolininkui neatlikus paskirtų mokėjimų klientui, priklausančių mokėti pagal pagrindines sutartis, sudarytas tarp klientų ir skolininkų, sukelia draudiminius įvykius, numatytus kredito draudimo sutartyse. Sutarties „C“ p. numatyta, kad pradinis kreditorius įgijo arba įgis piniginius reikalavimus, lygius sumoms, kurios buvo sumokėtos kaip žalos atlyginimo mokėjimai, įskaitant teises į pradelstas palūkanas bei garantiją. Šios sutarties “C“ p., jos prieduose Nr 1, Nr 2. nustatyta, kad nuo šios sutarties sudarymo dienos, pradinis kreditorius skolininkų atžvilgiu turi nuosavybės teisę į Subrogacijos reikalavimus/1t, b. l. 96-116/. Tokiu būdu, SIA „C. L." įgijo reikalavimo teisę į „Euler Hermes Kreditversicherungs Aktiengeselschaft“ skolininkus, tarp kurių buvo ir atsakovas. Iš UAB „Lietuva Statoil“ pranešimo 2012-09-13, sąskaitos išrašo 2010/10/29 matyti, kad UAB „Lietuva Statoil“ gavo iš „Euler Hermes Kreditversicherungs AG“ 21408,46lt draudimo išmoką už UAB „Evekas“ įsiskolinimą už kurą/ 1t b.l. 25, 26/. Byloje yra pateiktos UAB „Lietuva Statoil“ PVM sąskaitos-faktūros Nr 1050229653 2010-03-21 13036,45lt sumai, mokėjimo terminas 2010-04-26, pardavėju nurodytas UAB „Lietuva Statoil“ už degalus, Nr 1050223672 2010-02-28 27585,98lt sumai, mokėjimo terminas 2010-03-25 už degalus, pirkėju nurodytas UAB „Evekas“, „Creditreform“ 2012-06-15 raginimas susimokėti skolą / 1t, b. l. 8-24,32/. Nustatytos aplinkybės, kad UAB „Evekas“ buvo skolingas UAB „Lietuva Statoil“ už kurą, įsiskolinimas viršijo 21408,46lt sumą, UAB „Lietuva Statoil“ buvo drausta „Euler Hermes Kreditversicherungs AG“, kuri išmokėjo UAB „Lietuva Statoil“ draudimo išmoką .21408,46lt sumoje, o „Euler Hermes Kreditversicherungs AG “ perleido reikalavimo teisę ieškovui į 210408,46lt sumokėtą draudimo išmoką. Tokiu būdu, „Euler Hermes KreditversicherungsAG“ išmokėjus 21408,46 Lt dydžio draudiminę išmoką UAB „Lietuva Statoil", draudimo sutarties bei L R Civilinio kodekso 6.101 str.4d,4p. pagrindu, „Euler Hermes KreditversicherungsAG“ perėjo pirminio kreditoriaus reikalavimo teisės į 21408,46 Lt. Tokiu būdu, atsakovas privalo sumokėti atsakovui 21408,46lt. Ginčo šioje byloje dėl to, kad atsakovas privalo sumokėti ieškovui 21408,46lt sumą, lygia sumokėtai UAB „ Lietuva Statoil“ draudimo išmokai ieškovui nėra, tačiau atsakovas teigia, kad ši suma yra užskaityta už UAB „Lietuva Statoil“ padarytą žalą atsakovui, kuri yra įskaitytą kaip priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Ieškovas pateikė į bylą pranešimą 2011-04-18 UAB „Evekas“, Lietuvos pašto sąrašą, „Creditreform“ 2012-06-15 raginimą atsakovui susimokėti skolą bei Lietuvos pašto sąrašą, iš kurių matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą į atsakovo skolas bei pareikalavo susimokėti 21408,46lt sumą, be to, į atsakovo atsisakymą sumokėti 21408,46lt, nurodė, kad atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų dėl atsakovu patirtų nuostolių apimties/ /6t b.l. 26-33/. Į raginimą sumokėti skolą atsakovas UAB „Evekas“ 2012-06-20 raštu informavo ieškovą, kad prievolės UAB „Lietuva Statoil“ ir SIA „C. L.“ yra įvykdytos priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu / LR CK 6.130str, 6.131str/, apie kurį UAB „ Lietuva Statoil “ ir kreditorius UAB „Euler Hermės Services Lietuva“ buvo informuoti 2010-12-09 parnešimu/1t, b.l. 28/. Iš 2012-07-20 atsakovo rašto matyti, kad UAB „Evekas“ gavęs ieškovo raštą, nurodo, kad nesutinka su ieškovo nuomone, kad UAB „Evekas“ neturėjo teisės įskaityti turėto reikalavimo UAB „ Lietuva Statoil“ dėl padarytos žalos, atsiradusios 2010 sausio mėnesį. Nurodė, kad 2010-12-09 UAB „Evekas‘ vienašališkai įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus UAB „Lietuva Statoil“ reikalavimo daliai, kurią perleido UAB „Euler Hermės Services Lietuva‘, perėmėjas SIA „C. L.“/ 1t, b.l. 34/. Tokiu būdu, atmestini atsakovo argumentai neva ieškovas, UAB „Lietuva Statoil“ arba jos draudėjas neprieštaravo dėl vienašališko atsakovo nuostolių įskaitymo. Iš UAB „Evekas“ 2010-12-09 rašto-pranešimo UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Euler Hermės Services Lietuva“ dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo“, matyti, kad UAB„ Evekas“ nurodė, kad nors UAB „Evekas“ įvykdė visus UAB „Lietuva Statoil“ reikalavimus, t.y. iki nustatyto termino 2010-01-18 pilnai atsiskaitė bei sumokėjo avansą 14789lt, UAB „Lietuva Statoil“ 2010-01-20 išduotas kuro korteles blokavo, dėl to UAB „Evekas“ 69 krovininės transporto priemonės patyrė 103 dienų prastovas, vienos dienos prastovos kaštai 397lt, todėl dėl UAB „Lietuva Statoil“ kuro kortelių blokavimo patyrė prastovas 40898,42lt. Rašte nurodytina, kad vadovaujantis LR 6.130str., 6.131str., 6.136str. praneša, kad vienašališkai įskaito UAB „Evekas‘ nesumokėtą UAB „Lietuva Statoil“ sumos dalį 18597,53lt su UAB „Evekas“ 18597,53lt patirtų nuostolių dalį, taip užbaigdami prievolę įskaitymu dalies nuostolių. Be to, nurodė, kad įskaito 21408,46lt kaip dalį skolos UAB „Lietuva Statiol“ perėmusiai reikalavimo teises UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ taip baigdami savo prievolę ir UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ / 1t b.l. 29/. Ieškovas neprieštarauja, kad gavo atsakovo 2010-12-09 raštą dėl įskaitymo, tačiau nurodo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad būtent dėl UAB „ Lietuva Statoil‘ veiksmų atsakovo vilkikai patyrė prastovas. Be to, nurodo, kad žalos dydis neapibrėžtas, nėra paskaičiavimų, kad atsakovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų. Taip pat ieškovas nurodo, kad dėl įskaitymo atsakovas kreipėsi į UAB „ Lietuva Statoil“ po to, kaip ji gavo draudimo išmoką iš „Euler Hermes Kreditversicherungs AG“. Tokiu būdu, iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas vienašališkai įskaitė ieškovo reikalavimus 21408,46lt sumoje į atsakovo nuomone patirtus jo nuostolius dėl UAB „Lietuva Statoil“ neteisėtų veiksmų, t.y. kortelių blokavimo, dėl kurių neva patyrė 40898,42lt nuostolių dėl transporto priemonių prastovos, nes negalėjo įsipilti kuro. Tačiau ieškovas nesutiko su įskaitymu bei įskaitomos žalos dydžiu, šią aplinkybę patvirtina atsakovo 2012-09-28 el. laiškas/ 1t b.l. 34/. Atsakovas nuostoliams įrodyti pateikė į bylą 69 automobilių sąrašą, patirtos žalos skaičiavimą, krovininių automobilių kelionės lapus su reiso ridos ataskaita, reiso kuro pirkimais, įsakymus dėl UAB „Evekas“ vairuotojų komandiruočių, duomenis apie UAB „Evekas“ darbuotojų darbo užmokestį, PVM sąskaitas –faktūras dėl puspriekabių nuomos, PZU „Lietuva“ vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijimus su priedais, UAB „Evekas‘ PVM sąskaitas-faktūras UAB „Eveko logistika“ už tarptautinius pervežimus, UAB „Eveko logistika“ krovinio pervežimo užsakymus, krovinio pervežimo sutartį su UAB „Jungtinės transporto pajėgos‘, PVM sąskaitas faktūras SIA „Mediada‘, krovinio pervežimo užsakymus su SIA „Evekas Latvija“, PVM sąskaitas-faktūras SIA „Evekas Latvija‘/1t b. l. 60,61, 126,127, 128-191, 2t b. l. 2-219, 3t b .l. 3-85, 86-133, 134-141,142-206, 4t, b. l. 3-104, 105-172, 5t, 3-27, 28-82, 83-83-169, 171, 172, 175, 176-203 /. Patirtos žalos skaičiavime nurodytos 69 transporto priemonės- vilkikai MB Actros su priekabomis, reiso trukmės, maršrutai, prastovos laikas, delspinigiai sumokėti per prastovas, darbo užmokestis per dieną, per mėnesį, sumokėtas per prastovas, vilkikų, priekabų amortizacija, nuoma per prastovas, civilinės atsakomybės draudimas, priskaičiuoti 53875,95lt nuostoliai /žala/1t b.l. 126,127/. Tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių transporto priemonių prastovas dėl užblokuotų kuro kortelių. 2013-04-23 Kauno apylinkės teismo nutartimi, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, atsakovui buvo pasiūlyta pateikti teismui papildomus įrodymus, patvirtinančius transporto priemonių prastovas, jų įforminimą, nuostolių atsiradimą / 6t.,b.l. 7/. Atsakovas nurodė, kad neteiks įrodymų dėl prastovų fiksavimo, nes jų nėra. Dokumentų, įrodančių prastovų faktą, neturi, yra suvestinė, kurioje įvardinta kiekvienos transporto priemonės prastova, kuri nėra prastova darbo teisinių santykių prasme. Prastovas buhalterija nustatė pagal žodinius vairuotojų paaiškinimus/ 6t, b. l. 41/. Tokiu būdu, atsakovas neįformino prastovų, jų nefiksavo, atsakovo buhalterija išrašė pažymas dėl prastovų pagal vairuotojų paaiškinimus, kurie nėra patvirtinti įrodymais. Iš atsakovo pateikto sąskaitos išrašo iš „Swedbank“ AB , elektroninio laiško matyti, kad atsakovas, kad UAB „Lietuva Statoil“ neblokuotų kuro kortelių 2010-01-18 pervedė į jos sąskaitą 30000lt/ 1t b.l. 54,55-57/. Tretysis asmuo pateikė UAB „Evekas“ pirkimų, atliktų naudojantis UAB „Lietuva Statoil“ suteiktomis kreditinėmis kortelėmis, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-01-20 suvestinę, kurioje nurodyti UAB „Evekas‘ kuro pirkimai laikotarpiu nuo 2010-01-02 iki 2010-01-20, kurie buvo atliekami UAB „Lietuva Statoil“, viso buvo už 41878,02lt / 6t b. l. 36, 37/.38/. Apklaustas teismo posėdžio metu liudytoju UAB „Statoil Fuel 8 Retail Lietuva“ kontrolės skyriaus vadovas G. S. nurodė aplinkybes, kad dirba „Statoil Fuel and Retail Lietuva“. Įmonė turėjo sutartį, remiantis kuria buvo išduotos UAB „Evekas“ kuro kortelės. 2010-01-20 buvo užblokuotos UAB „Evekas‘ kuro kortelės, prieš tai įmonę informuojant raštu, nurodant jai koks yra skolos likutis, prašant skolą sumokėti, kad kortelės nebūtų blokuojamos. UAB „Evekas“ sumokėjo, už kurą, tačiau 2010-01-20 dienai kuro buvo sunaudota daugiau negu buvo už jį sumokėta. Kai vyko kortelių blokavimas, buvo suvartota degalų 42000lt sumai, o iš UAB „Evekas“ gavo 30 000 Lt. Kuro kortelės buvo teisėtai blokuotos. Trečiojo asmens įmonės „Statoil Fuel and Retail Lietuva“ vadovas žino apie šį ieškinį, jį palaiko/ 6t b. l. 41-42/. Tokiu būdu, iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų, liudytojo parodymų, negalima daryti išvados, kad UAB „ Lietuva Statoil“ blokavo atsakovo kuro korteles neteisėtai, nes jo įsiskolinimas UAB „ Lietuva Statoil“ 2010-01-20 buvo 41878,02lt ir viršijo nurodomą atsakovu skolos sumą 15511lt bei jo sumokėtą 30000lt sumą UAB „Lietuva Statoil“. Atsakovas nurodo skirtingas patirtų nuostolių/žalos/ dėl transporto priemonių prastovų dėl kuro kortelių blokavimo sumas, t.y. patirtos žalos skaičiavime 53875.95lt, pranešime dėl įskaitymo 40898,42lt, prastovos kainos detalizavime - 12110,71lt / b .l. 29, 31, 126,127/. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, negalima laikyti, kad atsakovui yra padaryta žala dėl trečiojo asmens neteisėtų veiksmų bei kaltės, be to, ieškovas neįrodė žalos, jos dydžio, priežastinio ryšio. LR CK 6.130str. str. numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdinamas pagal pareikalavimo momentą. LR CK 6.131str. 1d. numato, kad įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo. LR CK 6.136str numato, kad kai reikalavimas perleistas, skolininkas turi teisę įskaityti naujo kreditoriaus reikalavimui patenkinti savo reikalavimą, turimą ankstesniam kreditoriui, jeigu skolininko reikalavimo terminas suėjo iki pranešimo apie reikalavimo perleidimą gavimo arba jeigu tas terminas nenurodytas ar apibudintas pagal reikalavimo momentą. Tokią teisę numato ir LR CK 6.108str su nurodytomis išimtimis. Tokiu būdu, nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, ar sutinka kita prievolės šalis su tokiu įskaitymu, tačiau tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: Visų pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų , t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius savo skolininko skolininkas. Antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai , t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai. Trečia, šie reikalavimai turi būti vienarūšiai. Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti. Penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini. Šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes bei ištirtus įrodymus matyti, kad atsakovas UAB „Evekas‘ 2010 metais buvo skolingas UAB „Lietuva Statoil“/ kuri pakeitė pavadinimą į UAB „Statiol Fuel 8 Retail Lietuva“/ pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr 1050229653 2010-03-31 13036,45lt, Nr1050223672 2010-02-28 27585,98lt, kurių mokėjimo terminai buvo suėję, tačiau tuo metu atsakovas užfiksuotos, aiškiai apibrėžtos konkrečios žalos/ nuostolių/ bei jos konkrečių dydžių dėl blokuotų kuro kortelių neturėjo, todėl negalima laikyti, kad UAB „Evekas“ ir UAB „ Lietuva Statoil“ turėjo viena kitai priešpriešinių vienarūšių reikalavimų. Be to, kaip jau minėta, nei ieškovas, nei tretysis asmuo nesutiko su atsakovo pranešimu dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų vienašališko įskaitymo, o atsakovas neteikė žalos/nuostolių/ patvirtinančių įrodymų, transporto priemonių prastovų neformino, patirtos žalos skaičiavimą pateikė teismui po bylos iškėlimo teisme. Be to, nepriklausomai nuo tuo, sutinka kita prievolės šalis su prievolės pasibaigimu, ar ne, ji turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, ką ir daro turintis reikalavimo teisę asmuo. Tokiu būdu, išnagrinėtomis bylos aplinkybėmis bei ištirtais įrodymais nustatyta, kad atsakovas neįrodė žalos fakto dėl UAB „Lietuva Statoil“ 2010-01-20 blokuotų UAB „Evekas“ kuro kortelių bei jos dydžio, be to, neįrodė UAB „Lietuva Statoil“ neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio. Pažymėtina, kad atsakovas neįrodė, jog UAB „Lietuva Statoil“ pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl negalima laikyti, kad UAB „Lietuvos Statoil“ kalta dėl UAB „Evekas“ kuro kortelių blokavimo. Tokiu būdu, atsakovo vienašalis įskaitymas 21 408,46lt sumos laikytinas neteisėtu. Atsakovas nenuginčijo sumokėtos trečiajam asmeniui draudimo išmokos dydžio teisėtumo. LR CK 6.1015str.nustatyta, kad draudikui turto draudimo sutarties pagrindu išmokėjus draudimo išmoką , pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Kaip jau minėta, 2010-10-21 draudikas „ Euler Hermes Kreditversicherungs AG“ UAB „Lietuva Statoil“ išmokėjo draudimo išmoką 21408,46lt sumoje dėl UAB „Evekas‘ nesumokėtos skolos, o reikalavimo teises iš skolininko UAB „Evekas‘ perleido ieškovui reikalavimų portfelio perleidimo sutartimi 2011-03-17. Ieškovas pateikė į bylą pranešimą 2011-04-18 UAB „Evekas‘ bei Lietuvos pašto sąrašą, 2012-06-15 raginimą susimokėti skolą bei Lietuvos pašto sąrašą, iš kurių matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą į atsakovo skolas bei pareikalavo susimokėti 21408,46lt sumą , be to, į atsakovo atsisakymą sumokėti 21408,46lt, nurodė, kad atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų dėl patirtų nuostolių apimties/ /6t b.l. 26-33/. Tokiu būdu, ieškovo ieškinio reikalavimai dėl 21408,46lt priteisimo iš atsakovo yra pagrįsti, kaip iš atsakingo už padarytą žalą asmens, todėl tenkintini. Be to, atsakovas laiku nėra atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-09 iki visiško sprendimo įvykdymo./ LR CK 6.37str, 6.101str., 6.108str., 6.109str., 6.111str., 6.112str, 6.113str,6.210str.2d, 6.1015str/. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus esančius byloje, ieškovo, atsakovo atstovų paaiškinimus, liudytojo parodymus, ieškinys tenkintinas/ LR CK 1.5str, 6.37str, 6.73str, 6.101str., 6.108str., 6.109str.,6.111str., 6.112str., 6.113str., 6.130str., 6.131str., 6.134str., 6.136str 6.210str, 6.245str, 6.246str-6.249str, 6.263str., 6.1015str/. Patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas žyminis mokestis, išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą, atsižvelgiant į įdėtą darbą šioje civilinėje byloje į „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patv“, 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr IR-85, kitos būtinos išlaidos, t.y. už vertimą pagal pateiktas sąskaitas, bei valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu / LR CPK 79str, 88str.1d. 3p, 6p., 8p., 93str, 96str, 98str./. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 12str, 17str, 42str, 45str, 176str., 177str, 178str, 185str, 259str, 263str, 264str-268str, 270str, 279str.

Nutarė

3Ieškinį tenkinti. Priteisti iš atsakovo UAB „Evekas“, į. k. 134976941 ieškovo SIA „C. L.“, į. k. ( - ) naudai 21408,46lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-09 iki visiško sprendimo įvykdymo, 642lt žyminio mokesčio, 1151,44lt už vertimą, 3100lt už advokato padėjėjo teisinę pagalbą, valstybei 30lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojai valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, surenkamoji sąskaita Nr ( - ) „Swedbank“ AB, į. k. 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai