Byla e2S-226-230/2016
Dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ (buvusi UAB „Prienų energija) ir atsakovo S. P. Š. atskiruosius skundus dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria ieškovės ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. e2-1311-805/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ ieškinį atsakovui S. P. Š. dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskiruosius skundus ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė UAB „Trakų energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo S. P. Š. ir jo sutuoktinės atsakovei priteisti 432,38 Eur skolą, 6,40 Eur delspinigius, 5 % dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovui priklauso butas, esantis adresu ( - ), kurio šildymo sistemos įrenginiai 1997 metais atjungti nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, tačiau pastatui, kuriame yra minėtas butas, tiekiama centralizuotai gaminama šilumos energija. Nors atsakovo butas šildomas autonomiškai, tačiau butų, kurių šilumos įrenginiai teisėtai atjungti nuo centralizuotai teikiamo šilumos tiekimo tinklų, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, privalo prisidėti prie namo išlaikymo ir šilumos bei karšto vandens tiekėjui apmokėti už jiems tenkančią daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti sunaudotos šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka. Iki 2015-06-01 atsakovas yra skolingas ieškovei 438,78 Eur už daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti sunaudotos šilumos dalį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi ieškovės UAB „Trakų energija“ ieškinį atsakovui S. P. Š. dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo paliko nenagrinėtą.

7Teismas nustatė, kad į parengiamąjį teismo posėdį, paskirtą 2015 m. lapkričio 2 d. 13 val. 30 min., neatvyko ieškovės UAB „Trakų energija“ atstovas. Ieškovei apie parengiamojo teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta CPK 1751 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovės atstovas prašymų atidėti parengiamąjį teismo posėdį nepateikė. Atsakovui S. P. Š. apie parengiamojo teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai – teismo šaukimas įteiktas asmeniškai. Atsakovas 2015 m. spalio 29 d. pateiktu prašymu prašė atidėti posėdį iki 2015 m. lapkričio 15 d., kadangi nori kreiptis į specialistus-energetikus ir tais klausimais konsultuojančius teisininkus, tuo metu iš užsienio bus sugrįžęs jo atstovas P. M.. Atsakovo atstovui Nacionalinei teisingumo ir gynybos sąjungai apie parengiamojo teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta CPK 1751 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovo atstovas P. M. 2015 m. spalio 30 d. prašymu prašė atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi posėdžio data ir laikas su juo nebuvo suderinta. Teismas konstatavo, jog tuo atveju, jeigu ketina dalyvauti teismo posėdyje asmeniškai, gavusios tinkamą teismo šaukimą (pranešimą), kuriame nurodyta teismo posėdžio laikas ir vieta, šalys turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku. Kai pageidauja bylą vesti per atstovus, šalys turi laiku pasirūpinti atstovavimu ir išduoti atstovui jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Teismas laikė, kad šalys, jų atstovai į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, teismo posėdžio neprašė atidėti, juolab, kad 2015 m. spalio 5 d. parengiamasis teismo posėdis atidėtas atsakovo prašymu, suteikiant teisę susirasti atstovą, nauja atstovavimo sutartis iki parengiamojo posėdžio nebuvo pateikta, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo atstovo prašymą atidėti teismo posėdį teismas nelaikė pagrįstu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Trakų energija“ prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti sprendimą už akių ir patenkinti ieškinį dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas palikti ieškinį nenagrinėtą, nes į parengiamąjį posėdį neatvyko nei ieškovė, nei atsakovas, neįvertino esminės aplinkybės, jog ieškovė 2015 m. spalio 1 d. pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis, jis privalėjo spręsti dėl sprendimo už akių priėmimo, nes ieškovė ieškinyje prašė, kad CPK nustatyta tvarka būtų priimtas sprendimas už akių.

10Atskiruoju skundu atsakovas S. P. Š. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui, kad būtų išspręstas klausimas dėl sprendimo už akių priėmimo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas palikti ieškinį nenagrinėtą, nes į parengiamąjį posėdį neatvyko nei ieškovė, nei atsakovas, neįvertino esminės aplinkybės, jog atsakovas atsiliepime prašė priimti sprendimą už akių ir ieškinį atmesti, jei ieškovė neatvyks į parengiamąjį posėdį. Šis atsakovo prašymas nebuvo išspręstas. Nors teismas pripažino atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis, tačiau privalėjo spręsti klausimą dėl sprendimo už akių priėmimo.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Trakų energija“ nurodo, jog palaiko savo atskirajame skunde nurodytus reikalavimus ir prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį bei išspręsti klausimą iš esmės – priimti sprendimą už akių ir patenkinti ieškinį dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką atsakovo atstovas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga neturi teisinio pagrindo atstovauti atsakovą, todėl skundas vien šiuo pagrindu turėtų būti atmestas.

12IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirieji skundai netenkintini. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą į parengiamąjį teismo posėdį neatvykus ieškovei ir atsakovui bei neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis/pripažinus neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis nesvarbiomis.

15Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 straipsnio 4 dalis). Pagal CPK 230 straipsnio 3 dalį jeigu į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą. CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad teismas palieka pareiškimą nenagrinėtą, jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių. Iš esmės analogiška norma yra įtvirtinta ir CPK 246 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Pastarosios teisės normos reglamentuoja neatvykimo į visus teismo paskirtus posėdžius, neišskiriant ir parengiamojo, neatvykimo padarinius. Taigi minėtų teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt., tinkamu įgyvendinimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Nesilaikydamas šių principų, ieškovas privalo prisiimti įstatyme numatytas neigiamas savo veiksmų (neveikimo) pasekmes.

16Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Prienų energija“ ieškinį atsakovui S. P. Š. dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo parengiamąjį teismo posėdį paskyrė 2015 m. spalio 5 d. 13.30 val. 2015 m. spalio 1 d. pirmosios instancijos teisme buvo gautas ieškovės UAB „Trakų energija“ pareiškimas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, kuriuo ieškovė informavo teismą, kad negalės dalyvauti 2015 m. spalio 5 d. posėdyje ir prašo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. 2015 m. spalio 2 d. teisme buvo gautas atsakovo S. P. Š. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi atsakovas neturi advokato. Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 5 d. protokoline nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad į bylos nagrinėjimą neatvyko nei ieškovės UAB „Trakų energija“ atstovas, nei atsakovas S. P. Š., atsakovas prašo bylos nagrinėjimą atidėti, kadangi nori susirasti atstovą, su tokiu prašymu į teismą kreipėsi pirmą kartą, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą ir paskirti kitą parengiamąjį posėdį. Kitą parengiamąjį teismo posėdį teismas paskyrė 2015 m. lapkričio 2 d. 13.30 val.

17Iš bylos duomenų matyti, kad šalims buvo tinkamai ir laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Ieškovei apie parengiamojo teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį šio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Todėl šiuo atveju laikytina, kad teismo šaukimas ieškovės atstovui buvo įteiktas 2015 m. spalio 7 d. Ieškovės atstovas prašymų atidėti 2015 m. lapkričio 2 d. parengiamąjį teismo posėdį nepateikė, nagrinėti bylą jam nedalyvaujant neprašė, neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežasčių nenurodė. Ieškovės atstovo 2015 m. spalio 1 d. teismui pateiktas pareiškimas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje negali būti laikomas prašymu nagrinėti bylą ieškovės atstovui apskirtai nedalyvaujant bylos nagrinėjimo procese, kadangi 2015 m. spalio 1 d. pareiškime ieškovės atstovas aiškiai nurodė, kad negalės dalyvauti būtent 2015 m. spalio 5 d. parengiamajame teismo posėdyje ir prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Be to, pažymėtina, kad ieškovė civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti savo inicijuotoje byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui prašymus ir argumentus, motyvuotai ir laiku pranešti teismui apie pagrįstas aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti proceso įstatymo suteiktomis teisėmis. Įvertinus šias aplinkybes, spręstina, jog ieškovė (apeliantė) nesirūpino kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu ir teisinės taikos tarp šalių atkūrimu (CPK 2 straipsnis), motyvuotai ir laiku nepranešė teismui apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje ir neprašė nagrinėti bylą nedalyvaujant jos atstovui. Atsakovui S. P. Š. teismo šaukimas į 2015 m. lapkričio 2 d. parengiamąjį teismo posėdį buvo įteiktas pasirašytinai 2015 m. spalio 7 d. (CPK 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovas S. P. Š. prieš 2015 m. lapkričio 2 d. parengiamąjį teismo posėdį pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi atsakovas nori kreiptis į specialistus-energetikus ir tais klausimais konsultuojančius teisininkus, be to, tuo metu jau bus grįžęs jo atstovas P. M.. Atsakovo atstovas P. M. taip pat pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi posėdžio data ir laikas su juo nebuvo suderinta. Pirmosios instancijos teismas šias atsakovo ir jo atstovo neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis pripažino nesvarbiomis. Apeliacinės instancijos teismas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka ir laiko jas pagrįstomis. Pažymėtina, jog šalys, gavusios tinkamą teismo šaukimą (pranešimą), kuriame nurodyta teismo posėdžio laikas ir vieta, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku. Kai šalys pageidauja bylą vesti per atstovus, jos turi laiku pasirūpinti atstovavimu ir išduoti atstovui jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymu vieną kartą atidėjo parengiamąjį teismo posėdį tam, kad atsakovas galėtų pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Teismo posėdis buvo atidėtas beveik mėnesiui laiko, tačiau atsakovas per šį laikotarpį nepasirūpino tinkamu savo atstovavimu ir neužtikrino atstovo dalyvavimo 2015 m. lapkričio 2 d. parengiamajame teismo posėdyje. Be to, pagal CPK 161 straipsnį atidėti bylos nagrinėjimą, pasiūlant byloje dalyvaujantiems asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu, galima tik vieną kartą. Šaliai arba trečiajam asmeniui nepasinaudojus teismo pasiūlymu pasirūpinti atstovavimu, byla nagrinėjama toliau. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad egzistavo visos CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir 246 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos ieškinį palikti nenagrinėtą, t. y. ieškovė ir atsakovas buvo tinkamai informuoti apie parengiamąjį teismo posėdį, į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko abi šalys, kurios nepateikė prašymo nagrinėti bylą joms nedalyvaujant, šalys neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių.

18Tiek ieškovė, tiek atsakovas savo atskiruosiuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą ir nesprendė sprendimo už akių priėmimo klausimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantų argumentais nesutinka ir pažymi, jog jie nepagrindžia skundžiamos teismo nutarties neteisėtumo. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos yra numatytos CPK 285 straipsnio 1 dalyje. Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Be to, CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatytas dar vienas sprendimo už akių priėmimo ribojimas – kai byloje yra pateikti abiejų šalių įrodymai, teismas bylą nagrinėja pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Taigi sprendimas už akių gali būti priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Nagrinėjamu atveju į 2015 m. lapkričio 2 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko abi šalys – tiek ieškovė, tiek atsakovas, byloje buvo pateiktas ieškovės ieškinys, atsakovo atsiliepimas į ieškinį, prie šių procesinių dokumentų šalys pridėjo ir įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Todėl, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, neatvykus ieškovės atstovui ir atsakovui į teismo posėdį, neturėjo teisinio pagrindo svarstyti klausimo dėl sprendimo už akių priėmimo. Šiuo atveju teismas pagrįstai vadovavosi CPK 230 straipsnio 3 dalimi, 246 straipsnio 4 dalimi bei 296 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir paliko ieškinį nenagrinėtą.

19Pažymėtina, jog pagal CPK 297 straipsnio 2 dalį pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka, todėl toks pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas neužkerta kelio ieškovei apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus. Nors ieškovei pasinaudojus CPK 297 straipsnio 2 dalyje numatyta teise ir iš naujo kreipiantis su ieškiniu dėl skolos, delspinigių ir kitų išlaidų priteisimo bendra tvarka, nebūtų įgyvendinami proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principai, tačiau vien šių principų užtikrinimas nėra pagrindas pateisinti netinkamą ieškovės ir atsakovo procesinį elgesį ir panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

20Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskiruosius skundus ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė UAB „Trakų energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Prienų rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi ieškovės... 7. Teismas nustatė, kad į parengiamąjį teismo posėdį, paskirtą 2015 m.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Trakų energija“ prašo panaikinti Prienų... 10. Atskiruoju skundu atsakovas S. P. Š. prašo panaikinti Prienų rajono... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Trakų energija“ nurodo,... 12. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirieji skundai netenkintini. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 14. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 15. Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje... 16. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad šalims buvo tinkamai ir laiku pranešta apie... 18. Tiek ieškovė, tiek atsakovas savo atskiruosiuose skunduose nurodo, kad... 19. Pažymėtina, jog pagal CPK 297 straipsnio 2 dalį pašalinus aplinkybes,... 20. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 21. Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti...