Byla AS-143-568-09
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P. prašymą ištirti norminio administracinio akto dalies teisėtumą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P. prašymą ištirti norminio administracinio akto dalies teisėtumą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P. (toliau – pareiškėjai) skundą, kuriuo jie prašė įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teritorijose, kurios jų pateiktoje schemoje pažymėtos oranžine spalva (į pietus nuo žemės sklypo ( - ), į vakarus nuo žemės sklypų ( - ) ir ( - ), į vakarus nuo žemės sklypo ( - )), suformuoti žemės sklypus atkurti nuosavybės teisėms natūra, organizuoti kadastrinius matavimus, patvirtinti žemės sklypų planus, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį ir perduoti šią informaciją Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Panevėžio miesto žemėtvarkos skyriui.

5Pareiškėjai Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą ištirti, ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-1 „Dėl Panevėžio miesto bendrojo plano (korektūros) patvirtinimo“ dalis, kuria visa teritorija tarp ( - ) priskirta rekreaciniams želdynams, atitinka Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu

6Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7, 10 punktų, Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.39 straipsnio, 4.93 straipsnio 4 dalies, Žemės įstatymo 45, 46 straipsnių nuostatas.

7Pareiškėjai nurodė, kad paminėtas sprendimas priimtas pažeidžiant nurodytuose teisės aktuose nustatytas viešojo svarstymo procedūras, taip pat nuosavybės teisę.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 111 str. 2 d. 4 p.).

10Teismas nurodė, kad pareiškėjai nesutinka su paminėto plano sprendiniais, kuriais jų pageidaujamos susigrąžinti žemės dalis yra priskirta rekreaciniams želdynams, tačiau nekelia reikalavimo panaikinti atitinkamą plano dalį. Prašydami ištirti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-1 dalies atitikimą išvardintiems teisės aktams, pareiškėjai nenurodė teisinių motyvų, o išdėstė faktines aplinkybes, kurių pagrindu turėtų būti grąžintas žemės sklypas. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė pareiškėjų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą.

11III.

12Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą pradėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-1 dalies teisėtumo tyrimą.

13Pareiškėjai nurodo, kad prašydami ištirti norminio administracinio akto teisėtumą tiksliai nurodė, kokias įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatas, jų manymu, pažeidžia prašomas ištirti teisės aktas. Vadovaujantis ABTĮ 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašymas panaikinti neteisėtą akto dalį būtų perteklinis. Prašyme nurodytos tik tos faktinės aplinkybės, kurios yra būtinos teisiniams argumentams pagrįsti.

14Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

15Panevėžio apskrities viršininko administracija nurodo, kad pareiškėjai nekelia reikalavimo panaikinti atitinkamą bendrojo plano dalį.

16Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Panevėžio miesto savivaldybės administracija nurodo, kad bendrasis planas nėra norminis teisės aktas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis procesas nutrauktinas.

21Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi apeliacijos objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys.

22Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartis priimta sprendžiant pareiškėjų prašymo, pareikšto šio teismo nagrinėjamoje konkrečioje administracinėje byloje dėl jų teisių pažeidimo, ištirti, ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-1 „Dėl Panevėžio miesto bendrojo plano (korektūros) patvirtinimo“ dalis, kuria visa teritorija tarp ( - ) priskirta rekreaciniams želdynams, atitinka Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7, 10 punktų, CK 4.39 straipsnio, 4.93 straipsnio 4 dalies, Žemės įstatymo 45, 46 straipsnių nuostatas, priėmimo klausimą.

23Tačiau ABTĮ 111 straipsnis, reglamentuojantis prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla padavimą, priėmimą ir nagrinėjimą, nenumato, kad teismo nutartis dėl atsisakymo priimti tokį prašymą (atmesti prašymą) gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Be to, tokio pobūdžio nutartis neužkerta kelio ir tolesnei bylos eigai, nes net ir atsisakius priimti prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, bylos nagrinėjimas yra tęsiamas toliau, o argumentai dėl nesutikimo su tokiu teismo procesiniu sprendimu gali būti pareiškiami apeliaciniame skunde dėl išnagrinėjus bylą iš esmės priimto teismo sprendimo.

24Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad teismo nutartis dėl atsisakymo priimti prašymą (atmesti prašymą) ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla negali būti skundžiama atskiruoju skundu, nes nėra pagrindų, numatytų ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktuose.

25Taigi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartis negalėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė pareiškėjų atskirąjį skundą dėl šios nutarties, todėl apeliacinis procesas pagal pareiškėjų atskirąjį skundą nutrauktinas.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134, 148 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

27Apeliacinį procesą pagal pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutarties nutraukti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė... 5. Pareiškėjai Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą... 6. Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese... 7. Pareiškėjai nurodė, kad paminėtas sprendimas priimtas pažeidžiant... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 5 d.... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjai nesutinka su paminėto plano sprendiniais,... 11. III.... 12. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 13. Pareiškėjai nurodo, kad prašydami ištirti norminio administracinio akto... 14. Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį... 15. Panevėžio apskrities viršininko administracija nurodo, kad pareiškėjai... 16. Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį... 17. Panevėžio miesto savivaldybės administracija nurodo, kad bendrasis planas... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 21. Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo)... 22. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartis... 23. Tačiau ABTĮ 111 straipsnis, reglamentuojantis prašymo ištirti norminio... 24. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad teismo nutartis dėl... 25. Taigi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d.... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134, 148 straipsniais,... 27. Apeliacinį procesą pagal pareiškėjų J. K., G. V. D., A. S., J. K. ir G. P.... 28. Nutartis neskundžiama....