Byla 2A-40-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Dalios Višinskienės sekretoriaujant Renatai Anderson dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei J.Stuckai atsakovo atstovui R.V. G.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Meyer & John GMBH & CO. KG Vilniaus filialo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo Meyer & John GMBH & CO. KG Vilniaus filialo ieškinį atsakovui UAB „AS Development“ dėl atliktų darbų apmokėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl rangos sutarties sąlygų aiškinimo bei užsakovo pareigos apmokėti už vykdant rangos sutartį papildomai atliktus darbus, dėl kurių apmokėjimo sąlygų šalys rangos sutartyje tiesiogiai nebuvo susitarę.

6Ieškovas Meyer & John GMBH & CO. KG kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „AS Development“ 32 368 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad šalys 2008-06-12 sudaryta Rangos sutartimi Nr. 1015-W005 susitarė dėl vamzdžių klojimo bei atsiradusių kliūčių šalinimo darbų atlikimo pagal iš anksto sutartas kainas. Ieškovas atliko vamzdžių klojimo darbus, kurių eigoje teko 2008-08-01 ir 2008-08-04 pašalinti dvi atsiradusias kliūtis. Ieškovo teigimu, atsakovas atliktus darbus, tame tarpe ir kliūčių šalinimo, priėmė, tačiau už kliūčių šalinimo darbus su ieškovu neatsiskaitė, todėl pastarajam liko skolingas 32 368 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 31 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

10Teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, analizuodamas rangos sutartį ir jos priedus, nustatė, kad šalys rangos sutartimi aptarė ir suderino galutinę sutartimi sulygtų darbų atlikimo kainą (sutarties 3.2 p.), kurios šalys be atskiro susitarimo negali keisti, ką įtvirtino sutarties 3.3 punktu. Teismo teigimu, sutarties priedai patvirtina tarp šalių vykusias derybas – darbų kaina 2008-05-22 pasiūlyme buvo numatyta 325 774,40 Lt, o šalys 2008-06-12 sutartimi susitarė dėl mažesnės – 276 131,80 Lt darbų kainos. Sutartimi šalys atskirų papildomų darbų – kliūčių šalinimo darbų kainos neaptarė, ką patvirtino ir posėdžio metu, paaiškinusios, jog kliūčių šalinimo darbų kaina į sutartimi sulygtų atlikti darbų kainą neįtraukta. Todėl teismas sprendė, kad šiuo atveju susitarimas dėl papildomų darbų – kliūčių šalinimo darbų kainos nebuvo pasiektas CK 6.653 str. 5 dalyje nustatyta tvarka, nes atsakovas, pasirašydamas komercinį pasiūlymą, įvardintą sutarties priedu Nr. 1, buvo informuotas tik apie vienos kliūties šalinimo darbų kainos dydį, dėl kurios šalys nebuvo galutinai suderinusios savo valios. Tokį aiškinimą teismas grindė sutarties 3.3 punktu, numačiusiu, kad į sutarties kainą neįtrauktos išlaidos nebus padengiamos, jeigu dėl to nebuvo atskiro susitarimo. Teismo teigimu, tai, kad kliūtis yra aplinkybė, trukdanti atlikti / tęsti pradėtus statybos darbus, posėdyje paaiškino ieškovo prašymu apklausti liudytojai, aiškinę, jog nepašalinus kliūčių 2008-08-01 ir 2008-08-04 nebuvo galima toliau tęsti statybos darbų (sutarties priedo Nr. 5 2.9 punktas). Tačiau tam, kad užsakovui, šioje byloje atsakovui, atsirastų pareiga atlyginti papildomus darbus, susijusius su kliūčių šalinimu, turėjo būti aiškiai suderinta abiejų šalių valia. Kilus tokiam ginčui, pareiga įrodyti buvus tokį susitarimą tenka ieškovui, vadovaujantis ne tik CPK 178 str. įtvirtinta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykle, bet ir 6.193 str. 4 dalyje įtvirtinta nuostata dėl sutarties sąlygų, kurias ginčija kita šalis, aiškinimo, nes šią sąlygą pasiūlė ieškovas.

11Be to, teismas aiškindamasis šalių valią ir tikruosius ketinimus, prisiimtus sutartimi, atsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad ieškovui kaip rangovui pagal sutartį sulygti atlikti statybos darbai yra verslas – profesinė veikla, todėl ieškovas, sudarydamas statybos darbų sutartį, galėjo numatyti ir numatė galimų papildomų darbų atsiradimą, apie ką iš dalies patvirtina sutarties priede Nr. 1 nuoroda apie vienos kliūties šalinimo kainą, tačiau abipusio konkretaus susitarimo šalys nebuvo priėmusios, nes ši preliminari vienos kliūties šalinimo kaina nurodyta komerciniame pasiūlyme, kuriame visų darbų kaina nurodyta 325 774,40 Lt, o šalys susitarė dėl mažesnės darbų kainos – 276 131,80 Lt, todėl teismas laikė, kad ieškovas neįrodė, kad buvo ne tik pasiektas susitarimas dėl vienos kliūties kainos, bet ir toks susitarimas abiejų šalių bendra valia buvo suderintas. Teismas pažymėjo ir tai, kad komerciniame pasiūlyme vienos kliūties šalinimo kaina gali būti vertinama tik kaip preliminari, nes kliūtis nebuvo detalizuota nei pagal savo kilmę ar sudėtingumą ją šalinant, nei jos lokalizaciją, priemonių (rankiniu būdu, panaudojant tam tikrus įrenginius ar specializuotus mechanizmus) jai pašalinti panaudojimą, kliūties mastą ir pan. Teismo išvadą, kad šalys nesusitarė dėl konkrečių papildomų darbų, patvirtina ir tai, kad nei viename atliktų darbų akte – 2008-06-30 aktas Nr. 1, Nr. 08.08/72, 2008-10-20 aktas Nr. 2, 2008-11-28 akte Nr. 3 kliūčių šalinimo darbų kaina į galutinę atsiskaitymo už atliktus darbus kainą neįtraukta.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas Meyer & John GMBH & CO. KG prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-31 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Rangos sutarties priedas Nr. 1 buvo įtrauktas į pagrindinėje Rangos sutartyje išvardintų priedų sąrašą, todėl turi būti laikomas sudedamąja Rangos sutarties dalimi. Teigia, kad Rangos sutarties priedas Nr.1 buvo sutarties šalių pasirašytas, todėl priešingai nei nenurodė pirmosios instancijos teismas, galima daryti išvadą, kad su jame išdėstytomis sąlygomis šalys sutiko, dėl jų susitarė ir šalims jos buvo priimtinos. Apeliantas nurodo, jog pasirašydamos Rangos sutarties priedą Nr. 1 šalys susitarė, kad atsiradus nenumatytoms kliūtims, kurių nebuvo galima nustatyti pagal projektinę dokumentaciją, užsakovas įsipareigojo apmokėti už papildomus darbus, kurie atsirado dėl minėtų kliūčių pašalinimo. Apelianto nuomone, atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutarties pasirašymo metu nebuvo galimybės numatyti, ar vykdant rangos darbus nurodytos kliūtys bus aptiktos ir atitinkamai nustatyti šių kliūčių kiekį, šalys sutarė dėl vieno vieneto kliūties pašalinimo kainos. Apeliantas mano, kad nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad pasiūlyme nurodyta vienos kliūties kaina gali būti vertinama tik kaip preliminari, nes kliūtis nebuvo detalizuota nei pagal savo kilmę ar sudėtingumą ją šalinant, nei jos lokalizaciją, priemonių jai pašalinti panaudojimą, kliūties mastą, nes sudarant Rangos sutartį visų galimų kliūčių rūšių numatyti iš viso nebuvo įmanoma, todėl buvo sutarta dėl vienos bet kurios kliūties pašalinimo kainos.
  2. teigia, kad CK 6.653 str. 5 d. norma šio ginčo sprendimui nėra taikytina, nes ji būtų taikoma tik tuo atveju, jei šalys nebūtų sutarusios dėl darbų kainos skaičiavimo tvarkos. Nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl tokio darbų kainos skaičiavimo: dėl fiksuotos kainos, kuri yra numatyta Rangos sutartyje ir kuri buvo sumažinta, palyginus su numatyta Rangos sutarties priede Nr. 1, ir papildomų darbų kainos. Atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutarties priedas Nr. 1 buvo įtrauktas į Rangos sutartį, būtų visiškai neaišku, kokiu tikslu sutarties šalys būtų jį įtraukusios, kai fiksuota darbų kaina buvo sumažinta palyginus su pirminiu pasiūlymu ir Rangos sutartyje buvo numatyta būtent sumažinta darbų kaina, t.y. Rangos sutarties priede Nr. 1 nurodyta darbų kaina būtų vertintina tik kaip pasiūlymas. Ieškovo nuomone, akivaizdu, kad įtraukdamos šį priedą į Rangos sutartį, šalys pripažino, kad likusios Rangos sutarties Priedo Nr. 1 sąlygos, kurios nebuvo pakeistos Rangos sutartyje, liko šalims galioti. Taigi neprotinga būtų sutikti su atsakovo atstovo paaiškinimais, kad Rangos sutarties Priedas Nr. 1 buvo įtrauktas tam, kad būtų galima nustatyti atsakovo atstovo, vedusios derybas dėl Rangos sutarties sąlygų, atsakovo naudai suderėtos darbų kainos skirtumą. Apelianto manymu, tokiu atveju būtų visiškai nebūtina įtraukti šio priedo į Rangos sutartį, kadangi priedas turėtų reikšmės tik vidiniams atsakovo santykiams ir niekaip neįtakotų ieškovo. Taigi Rangos sutartimi sulygtos kainos nustatymas neprieštaravo imperatyvioms normoms, bei išreiškė tikrąją šalių valią dėl darbų kainos nustatymo, todėl pagal sutarčių laisvės principą turi būti vadovaujamasis šalių suderintomis sutarties sąlygomis;
  3. teisminio nagrinėjimo metu atsakovas patvirtino, kad kliūčių šalinimo darbus jis laiko papildomais darbais, kurių neįmanoma buvo numatyti Rangos sutarties sudarymo metu. Atsižvelgiant į tai, atsakovui turėjo būti žinoma, kad kliūčių pašalinimo darbų kaina nebuvo įtraukta į sutarties kainą, nes papildomų darbų apmokėjimo kaina sudarė atskirą sutarties kainos dalį. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo padengti išlaidų, viršijančių sutarties kainą, jeigu dėl jų nebuvo atskiro susitarimo. Kliūčių šalinimo kaina buvo aptarta Rangos sutarties priede, todėl atskiro šalių susitarimo šiuo atveju nereikėjo;
  4. teisminio nagrinėjimo metu atsakovas neginčijo, kad kliūtys iš tikrųjų buvo ieškovo aptiktos ir pašalintos, o ginčijo tik savo prievolę papildomai sumokėti už jų pašalinimą, bet ne patį jų pašalinimo faktą. Atsakovo argumentai, susiję su tuo, kad kliūčių pašalinimo darbai turėjo būti priimti pagal Priėmimo – perdavimo aktą, ieškovo nuomone nėra reikšmingi, kadangi šių darbų atlikimas ir perdavimas buvo byloje nustatytas kitų įrodymų pagrindu, todėl atsakovo atsisakymas įforminti šių darbų priėmimą nepaneigia šių darbų perdavimo fakto.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „AS Development“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-31 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Teigia, kad apeliantas iškraipo tarp šalių pasiekto susitarimo esmę, klaidingai aiškina sutarties šalių valią, o tuo pačiu klaidina ir teismą. Atsakovas pripažįsta, kad sutartis buvo pasirašyta gera šalių valia, o pati valios išraiška buvo aiškiai suformuluota tekstiniame sutarties išdėstyme. Taigi Sutarties priedas Nr. 1 negali būti šalių, pastarosioms elgiantis sąžiningai, aiškinamas atskirai nuo pačios sutarties teksto, kuris ir apibrėžia tikruosius šalių ketinimus pasirašant sutartį. Pirmosios instancijos teismas teisingai Sutarties priedą Nr. 1 įvardino kaip ieškovo teiktą komercinį pasiūlymą atsakovui dėl preliminarios atliekamų darbų kainos, kuri buvo tik kaip startinė pozicija pradėti šalių derybas. Be to, paties ieškovo panaudotos Sutarties priedo Nr. 1 formuluotės apie pasiūlymo galiojimo laikotarpį nurodytą priedą taip pat leidžia vertinti tik kaip komercinį pasiūlymą.

17Nurodo, jog apeliantas be jokio faktinio ir teisinio pagrindo tvirtina, kad Sutarties priedu Nr. 1 buvo sutarta ne konkreti atliekamų darbų suma, o buvo pasiektas susitarimas tik dėl apmokėjimo skaičiavimo tvarkos. Šiuos apelianto teiginius paneigia Sutarties 3.2 p., kuriame šalys pripažino, jog sutarties kaina yra 276 131,80 Lt. Atsakovo nuomone, tokia sutarties formuluotė reiškia tik vieną, kad šalys pripažino, jog ieškovo atliekami darbai bus apmokami konkrečia aiškia pinigine suma. Todėl šalių santykiams CK 6.653 str. 5 d. nuostatos privalėjo būti taikomos.

18Pirmosios instancijos teismas teisingai laikė, kad pats savaime kliūčių pašalinimo faktas negali sukelti atsakovui tas teisines pasekmes, kurių savo ieškiniu siekė ieškovas. Sutarties priedas Nr. 1 numatė, kad kliūčių pašalinimas yra apmokamas kaip papildomi darbai, nes jie sutarties 3.2 p. nustatytoje rangos darbų kainoje nebuvo numatyti. Vadinasi, ieškovas, norėdamas gauti apmokėjimą už kliūčių pašalinimą kaip už papildomus darbus, privalėjo įvykdyti CK 6.653 str. 4 d. reikalavimus, t.y. apie tokių kliūčių atsiradimą ir būtinybę jas šalinti, privalėjo laiku pranešti atsakovui, kaip užsakovui. Kitoks sutarties teksto ir jos priedų interpretavimas nėra galimas, nes sutarties šalys neišreiškė valios išankstiniam įsipareigojimui atlikti mokėjimus už tokius darbus, kuriuos neaišku ar iš viso bus būtina atlikti. Be to, reikalavimą raštu pranešti apie aplinkybes, trukdančias ieškovui atlikti darbus objekte, buvo numatytas ir Sutarties priedo Nr. 5 2.9 p. Todėl ieškovas aiškiai žinojo, kokia tvarka turi būti pranešama atsakovo atstovams apie kliūčių atsiradimą. Tačiau jokių būtinų ir pagal Sutartį numatytų veiksmų ieškovo atstovai neatliko. Tai reiškia, jog kliūčių šalinimo nepriėmus perdavimo – priėmimo aktu, atsakovui nekyla pareiga atlikti mokėjimus už tokio pobūdžio darbus, kas reiškia, jog minėtus darbus ieškovas atliko savo rizika.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

22Byloje nustatyta, kad šalys- ieškovas ir atsakovas 2008-06-12 sudarė Rangos sutartį Nr. 1015-W005, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti vamzdžių klojimo darbus už 276 131,80 Lt sumą, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktų darbų rezultatą ir atsiskaityti su ieškovu. Sutarties 3.3 punktu numatyta, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo padengti išlaidų, viršijančių sutarties kainą, jeigu dėl jų nebuvo atskiro susitarimo. Šalių pasirašytame sutarties priede Nr. 1 nurodyta vienos kliūties šalinimo kaina - 13 600 Lt + PVM . Meyer & John GMBH & CO. KG Vilniaus filialo atstovo pasirašytame statybų žurnalo išraše įvardinti kliūčių šalinimo darbai, atlikti 2008-08-01 ir 2008-08-04. Atsakovas už 2008-06-12 rangos sutartimi Nr. 1015-W005 atliktus darbus ieškovui sumokėjo 277 193,80 Lt sumą, ginčas tarp šalių kilo dėl papildomų darbų- kliūčių šalinimo- apmokėjimo.

23Apeliantas skunde nurodo, kad remiantis sutarties 4.8 punktu, 1 priedas- Rangovo 2008-05-22 pasiūlymas Nr. 08-04-02 ,,Mikrotuneliavimo darbai Šiaulių g. Vilnius“ yra sudėtinė sutarties dalis. Su šia pozicija nėra pagrindo nesutikti, nes šalys susitarimu šį pasiūlymą įtraukė kaip vieną iš sudėtinių sutarties dalių. Tačiau tai savaime nereiškia, jog vertinant šiuo sutarties priedu apibrėžto susitarimo turinį neturi būti atsižvelgiama į kitas sutarties nuostatas, į sutarties šalių suderintą valią dėl darbų apimčių, jų kainos. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šį sutarties priedą kaip patvirtinantį sutarties šalių derybų eigą ir liudijantį startinę ieškovo, kaip rangovo poziciją dėl darbų kainos, pagrįstai pastebėjo, kad šiame pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina, pasirašant sutartį, buvo sumažinta nuo 325774,40 Lt iki 276131,80 Lt (sutarties 3.2 punktas). Be to, sutarties 3.3 punkte aiškiai aptarta, kad į sutarties kainą įtrauktas visas už sutarties atlikimą numatytas užmokestis ir rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro susitarimo. Taigi, vertinant sutarties tekstinio varianto ir jo priedo Nr. 1 turinį, darytina išvada, jog šalys priedu Nr.1 numatė kliūčių šalinimo, kaip papildomų darbų, tikimybę, taip pat aptarė, kas pagal šį susitarimą laikoma papildomomis kliūtimis (akmenys, kurių diametras didesnis negu 50 mm, gelžbetoniniai gaminiai, mūras, medžio rąstai ir kt.), tačiau tuo pačiu sutarties 3.3 punktu nustatė, kad dėl bet kokių papildomų darbų, taigi, ir dėl tokio pobūdžio kliūčių šalinimo, šių darbų kainos turi būti sudarytas atskiras susitarimas. Priešingas aiškinimas prieštarautų paties sutarties priedo Nr. 1 turiniui, kadangi jame taip pat yra nurodyta darbų kaina, skirtinga nuo nurodytos sutartyje, todėl, jeigu remtis apelianto pozicija, kad sutarties priede Nr. 1 yra susitarimas dėl papildomų kliūčių šalinimo kainos, tai tokia pat pozicija turėtų būti grindžiamas ir susitarimas dėl bendros rangos sutarties darbų kainos, tačiau ieškovas sutinka, kad šalys sutarties 3.2 punktu susitarė (suderėjo) kitokią sutarties darbų kainą. Tas pats pasakytina ir apie priede Nr. 1 nurodytą jo galiojimo terminą- iki 2008-06-20, nors pačioje sutartyje numatyta darbų pradžia 2008-06-16 ir pabaiga- 2008-07-30, t.y., remiantis apelianto pozicija, šis susitarimas (sutarties priedas Nr. 1) turėtų galioti vos keturias dienas nuo sutartyje nurodytos darbų pradžios, o kliūčių šalinimo momentu (2008-08-01 ir 20008-08-04) jis jau būtų nebegaliojantis. Todėl akivaizdu, jog sutarties priedas Nr. 1 negali būti vertinamas ir aiškinamas atsietai nuo vėliau šalių pasirašytos sutarties, kaip galutinio šalių suderintą valią išreiškiančio dokumento, kurio turiniu remiantis, dėl bet kokių papildomų darbų atlikimo ir jų kainos turėjo būti sudaromas atskiras susitarimas (sutarties 3.3 punktas), kokiu negali būti pripažįstamas šalių derybų pradžioje sudarytas principinis susitarimas, įtvirtintas priede Nr. 1, jog nenumatytų kliūčių šalinimas yra papildomi darbai, dėl kurių kainos turėtų būti tariamasi, atsiradus tokių darbų būtinybei.

24Rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti užsakovui žinomi, atliekami su jo sutikimu ir jam perduodami pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2003).

25Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009 teisingai nurodo, kad darbų kaina – tai rangovo turėtų išlaidų kompensavimas ir atlyginimas jam už darbą, t. y. rangovo pelnas. Taip pat, kad darbų kaina gali būti nustatoma tiek sutartyje nurodant konkrečią kainą arba sudarant sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. Tačiau taip pat pastebėtina, kad CK 6.653 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtinto dispozityvaus teisinio reglamentavimo prasmė yra ta, jog jis įpareigoja sutarties šalis apsispręsti renkantis kainos nustatymo būdą. Šių nuostatų tikslas – statybos rangos sutarties šalims suteikti alternatyvias galimybes joms labiau priimtinu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su darbų kainos koregavimu, taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, drausminti statybos proceso dalyvius ir kita. Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė arba kai ši nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų. Nagrinėjamoje byloje šalys susitarė dėl konkrečios darbų kainos, jos keitimo būdų (atskiru susitarimu), taip pat- dėl kliūčių šalinimo, kaip papildomų darbų, tačiau tai nereiškia, jog susitarimas, kad kliūčių šalinimas laikomas papildomais darbais, neįpareigoja šalių laikytis sutarties nuostatų ir tokioms kliūtims atsiradus, susitarti dėl jų šalinimo būdo bei kainos.

26Dėl šios priežasties apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo vadovautis Civilinio kodekso 6.653 str. norma. Šio straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, jos negalima keisti, t. y. nei didinti, nei mažinti. Draudimas keisti konkrečią kainą galioja net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009)

27Pagal CK 6.684 straipsnio 4 ir 5 dalis rangovas įgyja teisę reikalauti apmokėti už papildomai atliktus darbus, jeigu rangovas dėl jų atlikimo užsakovą įspėjo ir gavo sutikimą didinti konkrečią darbų kainą. Rangovas, laiku neįspėjęs užsakovo dėl papildomų darbų atlikimo pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį, privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą ir neturi teisės reikalauti apmokėti už papildomus darbus (CK 6.653 straipsnio 4 dalis, 6.684 straipsnio 5 dalis).

28Nagrinėjamos bylos atveju šalims nepasiekus susitarimo dėl darbų, kurių atlikimo būtinybės nustatyti sutarties sudarymo metu, nebuvo galimybių, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad apeliantas turi teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus kliūčių šalinimo darbus. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad šalys sutarties priedu Nr. 1 papildomais darbais įvardijo ne bet kokių, o tam tikros apimties bei pobūdžio kliūčių šalinimą. Atsakovas, neginčydamas fakto, kad kliūtys buvo šalinamos, pažymėjo ir tai, kad byloje nėra įrodyta, jog būtent sutarties priede Nr. 1 aptarto pobūdžio kliūtys konkrečiu atveju buvo šalinamos. Dėl šios priežasties nepripažįstamas pagrįstu ir apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas priėmė kliūčių šalino darbus, pasirašydamas Statybos darbų žurnale, todėl privalo už šiuos darbus apmokėti.

29Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą sutartį aiškino pagal Civilinio kodekso 6.193 str. reikalavimus, šalių teisnius santykius kvalifikavo teisingai, tinkamai taikė materialinės teisė normas, dėl to apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.).

30Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo į valstybės biudžetą priteisiamos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos- 15,45 Lt.

31Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

32Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš apelianto Meyer & John GMBH & CO. KG Vilniaus filialo į valstybės biudžetą 15,45 Lt (penkiolika litų ir 45 centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl rangos sutarties sąlygų aiškinimo bei užsakovo... 6. Ieškovas Meyer & John GMBH & CO. KG kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Nurodė, kad šalys 2008-06-12 sudaryta Rangos sutartimi Nr. 1015-W005... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 31 d. sprendimu ieškovo... 10. Teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, analizuodamas... 11. Be to, teismas aiškindamasis šalių valią ir tikruosius ketinimus,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas Meyer & John GMBH & CO. KG prašo Vilniaus... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Rangos... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „AS Development“ prašo... 16. Teigia, kad apeliantas iškraipo tarp šalių pasiekto susitarimo esmę,... 17. Nurodo, jog apeliantas be jokio faktinio ir teisinio pagrindo tvirtina, kad... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai laikė, kad pats savaime kliūčių... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 22. Byloje nustatyta, kad šalys- ieškovas ir atsakovas 2008-06-12 sudarė Rangos... 23. Apeliantas skunde nurodo, kad remiantis sutarties 4.8 punktu, 1 priedas-... 24. Rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti... 25. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d.... 26. Dėl šios priežasties apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, jog... 27. Pagal CK 6.684 straipsnio 4 ir 5 dalis rangovas įgyja teisę reikalauti... 28. Nagrinėjamos bylos atveju šalims nepasiekus susitarimo dėl darbų, kurių... 29. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 30. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo į valstybės biudžetą... 31. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti iš apelianto Meyer & John GMBH & CO. KG Vilniaus filialo į...