Byla e2-1748-918/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei I. A. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 4987,87 Eur skolą, 180,08 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai 2015-12-01. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekė šilumą butui ( - ), kurio savininke yra Kauno miesto savivaldybė. Kauno miesto savivaldybė šį butą 1999-02-10 nuomos sutartimi išnuomojo I. A.. Tarp I. A. ir ieškovo 1994-11-28 sudaryta sutartis dėl atsiskaitymo už butui tiekiamą šilumos energiją. Atsakovė mokesčių laiku nemokėjo ir už tiekiamą šilumą patalpų šildymui ir šilumą karštam vandeniui ruošti įsiskolino 4987,87 Eur. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškovu, atsakovei paskaičiuota 180,08 Eur delspinigių. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas įrodinėja šiais rašytiniais įrodymais: Nekilnojamojo turto registro išrašu, atsakovo pateikta 1999-02-10 nuomos sutartimi, pažymą apie bute deklaruotus asmenis.

7Pagal energijos (ar energijos išteklių, taip pat šilumos energijos, karšto ir šalto vandens) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 str. 1 d.).

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą ir atsakovei nepateikus įrodymų, kad ji su ieškovu yra atsiskaičiusi, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 4987,87 Eur skola už 2011-03-01 – 2015-09-01 laikotarpį (CK 4.82-4.84 str. 4.86 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.383 str., 6.388 str.).

9Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę. Atsakovė prievolės neįvykdė, už paslaugas laiku neatsiskaitė, todėl pagal 1994-11-28 sutarties dėl atsiskaitymo už butui tiekiamą šilumos energiją 8 punktą ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. 1 d. ieškovui iš atsakovės priteistina 180,08 Eur delspinigių už 2015-04-01 – 2015-10-01 laikotarpį, skaičiuojamų po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos skolos už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.71 str., 6.258 str.).

10CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.).

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinas 116 Eur žyminis mokestis ir 1,71 Eur už duomenų gavimą bei 51,43 Eur advokato paslaugoms apmokėti, iš viso 169,14 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaune, iš atsakovės I. A., a. k. ( - ) gyv( - ), 4987,87 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 87 ct) skolą už 2011-03-01 – 2015-09-01 laikotarpį, 180,08 Eur (šimtas aštuoniasdešimt eurų 8 ct) delspinigių už 2015-04-01 – 2015-10-01 laikotarpį, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5167,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 169,14 Eur (šimtas šešiasdešimt devyni eurai 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai