Byla A-525-2731-11
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-2731/2011 pagal atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skundą pareiškėjai N. P., trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 3R-237(2010/03-4R-313).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjos prašymas, kuriuo ji prašo priteisti jos naudai iš atsakovo jos patirtų paskaičiuotų transporto išlaidų atlyginimą – 375 Lt, ir 320 Lt dienpinigių.

10Teigia, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra protingos ir apskaičiuotos, remiantis kuro sąnaudų norma 100 km bei vidutine kuro kaina 2010 ir 2011 metais (2010 m. spalio mėn. – 3,52 Lt, 2010 m. gruodžio mėn. – 3,54 Lt, 2011 m. gegužės mėn. – 4,32 Lt, 2011 m. spalio mėn. – 4,37 Lt). Pažymi, jog vyko į teismo posėdžius: 2010 m. spalio 5 d. – Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje, 2010 m. gruodžio 22 d. – Vilniaus apygardos administraciniame teisme, 2011 m. gegužės 23 d. Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje, 2011 m. spalio 12 d. – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Transporto išlaidos apskaičiuotos, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai priklausančio automobilio kuro norma 100 km yra 8,5 l dyzelino, atstumas Jonava – Kaunas – Vilniaus – Kaunas – Jonava yra apie 280 km, o vidutinė kuro kaina – 3,94 Lt. Taip pat prašo priteisti dienpinigius, sudarančius 320 Lt. Nurodo, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos neprašė atlyginti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, nes tik teismo posėdžio metu sužinojo, jog ji turi šią teisę, todėl neišsaugojo ir kuro pirkimo kvitų.

11Atsakovas Ministerija atsiliepimu į prašymą prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodo, jog pareiškėjos prašoma priteisti transporto išlaidų suma nepagrįsta, nes ji apskaičiuota, nurodant, kad pareiškėja į teismo posėdžius vyko keturis kartus, nors vyko tik du teismo posėdžiai – 2010 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir 2011 m. spalio 12 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Tuo tarpu išlaidų atlyginimo už atvykimą į ikiteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją teisės aktai nenumato. Be to, pareiškėja nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, kad nurodytomis dienomis ji jai priklausančiu automobiliu vyko į teismo posėdžius ir pirko degalus, siekdama atvykti į teismo posėdžius. Taip pat teigia, jog nepagrįstai prašoma priteisti pareiškėjai dienpinigius, nes teismo posėdžiai vyko tik dvi dienas, Vilniaus apygardos administraciniame teisme posėdis vyko 40 min., o Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 30 min., todėl prašoma priteisti 320 Lt suma neadekvati pareiškėjos sugaištam laikui. Be to, pareiškėja nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad teismo posėdžių dienomis ją siejo darbo teisiniai santykiai ir dėl nedirbto laiko ji turėjo nuostolių. Pažymi, kad, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A146-2022/2010), prašymas atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas turi būti ne tik pagrįstas ir motyvuotas, tačiau kartu su juo turi būti pateikti ir įrodymai, faktiškai pagrindžiantys turėtas bylinėjimosi išlaidas. Be to, pareiškėja prašo atlyginti tiek išlaidas, turėtas nagrinėjant bylą pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teisme, nors apeliacinės instancijos teismui gali būti pateikiamas tik prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas tenkintinas iš dalies.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

17Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja šiuo atveju įgijo teisę į jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo, ji prašo priteisti išlaidas, susijusias su bylinėjimusi tiek pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime nurodytu argumentu, jog apeliacinės instancijos teismui gali būti pateikiamas tik prašymas dėl išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimo, todėl šiuo atveju teisėjų kolegija vertins būtent tik pastarąją pareiškėjos prašymo dalį, o likusi dalis perduotina spręsti pirmosios instancijos teismui.

18Pareiškėja prašo jai priteisti bylinėjimosi išlaidas – transporto išlaidas ir nurodyto dydžio dienpinigius.

19Pažymėtina, jog kartu su prašymu, kaip pripažino ir pati pareiškėja, nebuvo pateikti transporto išlaidas patvirtinantys įrodymai. Remiantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, t. y. prašymas atlyginti teismo išlaidas turi būti tinkamai motyvuotas, kartu su juo turi būti pateikti turėtas išlaidas patvirtinantys įrodymai. Todėl pareiškėjai nepateikus jokių įrodymų dėl kuro pirkimo, o byloje nesant duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja patyrė jos nurodytas transporto išlaidas, ši jos prašymo dalis negali būti tenkinama.

20Kaip jau minėta, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas, jeigu procesinis sprendimas priimtas jo naudai, turi teisę prašyti priteisti jam dienpinigius, t. y. 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną. Kadangi Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2011 m. spalio 12 d. vyko vienas teismo posėdis, atsižvelgiant į tai, kad aktualiu laikotarpiu minimalus gyvenimo lygis buvo 130 Lt dydžio, o pareiškėja gyvena Jonavoje, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS556-114/2008), teisingumo ir protingumo principais, pareiškėjai priteistina 13 Lt dienpinigių.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos prašymas dalyje dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas iš dalies, pareiškėjai priteisiant 13 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovo Ministerijos, o likusi pareiškėjos prašymo dalis perduotina nagrinėti pagal kompetenciją pirmosios instancijos teismui.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23pareiškėjos N. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-2731/2011, patenkinti iš dalies.

24Pareiškėjai iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priteisti 13 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

25Likusią prašymo dalį perduoti spręsti pagal kompetenciją Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi... 8. II.... 9. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjos prašymas,... 10. Teigia, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra protingos ir... 11. Atsakovas Ministerija atsiliepimu į prašymą prašo prašymą atmesti kaip... 12. Nurodo, jog pareiškėjos prašoma priteisti transporto išlaidų suma... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 17. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja šiuo atveju įgijo teisę į jos... 18. Pareiškėja prašo jai priteisti bylinėjimosi išlaidas – transporto... 19. Pažymėtina, jog kartu su prašymu, kaip pripažino ir pati pareiškėja,... 20. Kaip jau minėta, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas, jeigu... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos prašymas dalyje dėl teismo... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 23. pareiškėjos N. P. prašymą dėl teismo išlaidų... 24. Pareiškėjai iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 25. Likusią prašymo dalį perduoti spręsti pagal kompetenciją Vilniaus... 26. Nutartis neskundžiama....