Byla B2-1330-567/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui UAB „Arlena“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Arlena“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pacta Servanda“. Nurodė, kad UAB „Arlena“ įsiskolinimas 2012-11-26 VSDFV biudžetui sudarė 34153,36 Lt.

3Ieškovas 2013-01-03 pateikė pareiškimą teismui dėl atsisakymo nuo ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo ir civilinės bylos nutraukimo, nurodant, kad ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Nurodė, kad UAB „Arlena“ 2012-12-19 sumokėjo dalį skolos 13000 Lt sumai ir einamąsias įmokas už 2012 m. lapkričio mėnesį 1569,60 Lt. Likusiai skolos daliai UAB „Arlena“ pateikė prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo dalimis, todėl išnyko pagrindas bankroto bylai UAB „Arlena“ iškelti.

4Ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio tenkintinas, priimant atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukiant, nes tai neprieštarauja byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui. Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Arlena“ laiku neatsiskaito su trečiuoju asmeniu, savaime nesudaro teisinio pagrindo nepriimti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atsisakymo nuo ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo, nes trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos nėra pareiškęs savarankiškų reikalavimų dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Arlena“. Tai, kad yra priimamas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio, neužkerta kelio trečiajam asmeniui pareikšti savarankišką ieškinį įstatymų nustatyta tvarka. Įvertinęs, kad bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius rinkos dalyvius, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Arlena“ yra aktyvus rinkos dalyvis, siekiantis UAB „Arlena“ išlaisvinti nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo, todėl šiuo metu būtina įgyvendinti atkuriamąjį arba reabilitacinį atsakovo veiklos užtikrinimo tikslą ir teisinį stabilumą. Ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 42 str. 2 d., 294 str. 2 d.).

5Vadovaudamasis LR CPK 3 str., 140 str., 290 str. - 292 str., 293 str. 4 p., 290 str. – 292 str., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

6Priimti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atsisakymą nuo ieškinio atsakovui UAB „Arlena“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

7Nutraukti civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui UAB „Arlena“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai