Byla I-1891-208/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. J. skundu,

Nustatė

22009-05-22 gautas A. J. skundas, kuriuo skundžiamas VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-04-16 sprendimas Nr. 121.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Analizuojamu atveju nustatyta, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi A. J. skundą dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-03-09 rašto Nr. 2050/08-S1-164 panaikinimo, 2009-04-16 sprendimu Nr. 121 paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Taigi faktiškai tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjai sukelia ne VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos, o VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atsisakymas išregistruoti ginčo statinius, todėl būtent pastaroji institucija turi būti byloje patraukta atsakovu.

6Vadovaujantis viešai skelbiamais duomenimis, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas yra įsikūręs adresu Baltijos pr. 123/Minijos g. 123, Klaipėdoje. Atsižvelgiant į tai, kad nurodyto viešojo administravimo subjekto buveinė yra Klaipėdos mieste, ir vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., nustatančiu, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo veiklos teritorija patenka į Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritoriją, konstatuotina, kad pareiškėjos skundas priskirtas nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti A. J. skundą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2009-05-19 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti pareiškėjos atstovei Birutei Kabalinienei.

10Išaiškinti pareiškėjai, kad pažeistas teises ji gali ginti paduodama skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Pažymėtina, kad skundžiant VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-03-09 sprendimą Nr. 2050/08-S1-164, kartu šiam teismui turi būti pateiktas motyvuotas ir įrodymais pagrįstas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai