Byla P2-108-949/2014
Dėl baudos skyrimo asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą dėl baudos skyrimo asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų, ir

Nustatė

2Antstolis Ričardas Kudrauskas kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašo teismo už antstolio įpareigojimo nevykdymą skirti 4000 Lt piniginę baudą R. K.. Pareiškime nurodė, kad antstolis R. Kudrauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0098/14/00652 pagal Šiaulių apygardos teismo 2014-04-23 vykdomąjį raštą Nr. B2-646-357/2014 dėl įpareigojimo perduoti įmonės bankroto administratoriui UAB „Tytus“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. 2014-05-02 buvo priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą ir 2014-05-02 įpareigojimas, kuriuo buvęs UAB „Krislita“ vadovas R. K. įpareigotas nedelsiant perduoti bankroto administratoriui UAB „Tytus“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Taip pat R. K. buvo įpareigotas raštiškai pranešti apie įvykdytą įpareigojimą. Minėti dokumentai R. K. įteikti asmeniškai 2014-05-09, tačiau antstolio įpareigojimas nėra įvykdytas, skolininkas neinformavo antstolio dėl kokių priežasčių neįvykdė minėto įpareigojimo. Dėl to antstolis prašo skirti R. K. baudą.

3Pareiškimas atmestinas.

4Iš byloje esančių dokumentų ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 98-652/2014 medžiagos matyti, kad antstoliui R. Kudrauskui yra pateiktas vykdyti vykdomasis raštas, kuriuo UAB „Krislita“ valdymo organams nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. R. K. 2014-05-02 išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įpareigojimas, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas (5–10 vykdomosios bylos lapai).

5LR CPK 18 straipsnyje nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame straipsnyje įtvirtintas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo privalomumo principas reiškia, kad teismo procesiniame sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, nes teismo procesinio sprendimo nevykdymas vertintinas ne tik kaip išieškotojo teisių pažeidimas, bet ir kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo procesinio sprendimo nevykdymas.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Už antstolio reikalavimų įvykdyti sprendimą nevykdymą be svarbių priežasčių neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – skirti įstatymo nustatyto dydžio baudas.

7Remiantis CPK 771 straipsnio 1 dalimi, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. LR CPK 771 str. 5 d. nustatyta antstolio pareiga tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą perduoti vykdymo vietos apylinkės teismui.

8Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje Nr. 98-652/14 nėra pateiktas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju nėra LR CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka antstolio konstatuotų duomenų, kad R. K. neįvykdė įpareigojimo perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

9Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tokio pobūdžio baudos skyrimo tikslus ir paskirtį, teismas sprendžia, kad prašymą skirti baudą už teismo sprendimu paskirto įpareigojimo nevykdymą antstolis pateikė teismui nesant tam įstatymo nustatytų sąlygų ir pagrindų (CPK 771 str.). Kadangi antstolis įstatymų nuostatas šiame vykdymo procese taikė pažeisdamas įstatymų jam suteiktą kompetenciją, teismo manymu, nagrinėjamu atveju baudos, kaip priemonės, palengvinančios vykdymo veiksmų atlikimą, taikymas neatitiktų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų.

10Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog tenkinti pareiškimą dėl baudos skyrimo nėra teisinio pagrindo, todėl antstolio pareiškimas atmetamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d. 593, 290-292, 335, teismas

Nutarė

12Pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai