Byla Ik-561-406/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, susipažinęs su pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko pasirašytu skundu,

Nustatė

2

32010 m. kovo 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko pasirašytas skundas atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, K. S. Š., R. L. , kuriame prašoma: 1) įpareigoti Marijampolės apskrities viršininko administraciją atkurti pareiškėjai nuosavybės teises į 0,2494 ha J. D. iki nacionalizacijos valdytos žemės natūroje, t.y. (Duomenys neskelbtini), Marijampolėje; 2) išreikalauti iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos (Duomenys neskelbtini), Marijampolėje, žemės tvarkymo bylos kopiją; 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. uždrausti atsakovui laikinai disponuoti, t.y. parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti, žemės sklypu, esančiu (Duomenys neskelbtini), Marijampolėje; 4) priteisti visas bylinėjimosi išvadas iš atsakovo.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Kaip matyti iš skundo turinio, pareiškėja nurodo, kad atsakovas, t.y. Marijampolės apskrities viršininko administracija, vilkina ir vengia atlikti veiksmus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusią J. D. turėtą žemę natūroje.

6Nustatant, ar administracinėje byloje pareiškėja skundžia administracinį aktą ar neveikimą, atsižvelgtina į individualaus teisės akto sąvoką, pateiktą ABTĮ 2 str. 14 d. (tai – vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos, nėra tapačios. Atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas ir pagrįstumas sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Sprendžiant, ar pareiškėja skundžia atsakovo aktą, ar neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjos reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007).

7Šiuo atveju, kaip matyti iš prie skundo pateiktų priedų, pareiškėjos atstovui Marijampolės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriaus 2008 m. gegužės 19 d. raštu Nr. SR-713 nurodyta, kadangi žemės sklype yra pastatai, nuosavybės teise priklausantys kitiems asmenims, I. D. grąžinti natūra žemės sklypą nėra teisinio pagrindo. Tokiu būdu institucija atsisakė atlikti veiksmus, kurie būtini tam, kad atkurti nuosavybės teises į pareiškėjos nurodytą žemės sklypą.

8Ginčams dėl administracinių aktų, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-56/2006, 2006 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-124/2006, Administracinių teismų praktika“ Nr. 4, P. 290-298). Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 122 punktą skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje numatyta tvarka, todėl tokio pobūdžio ginčai prieš kreipiantis į teismą turi būti išnagrinėti apskričių viršininkų, kurių sprendimai skundžiami Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, o nesutinkant su šios institucijos sprendimu, jis gali būti skundžiamas teismui (Administracinių teismų praktika Nr. 3, p.186).

9Pareiškėjos reikalavimas nuosavybės teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo prieš kreipiantis į teismą turi būti išnagrinėtas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (ABTĮ 25 str.), t.y. kreipiantis į apskrities viršininką, o nesutikus su jo sprendimu kreipiantis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

10Kadangi pareiškėja nesilaikė įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

11Pareiškėjos atstovas prašo teismą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. uždrausti atsakovui laikinai disponuoti, t.y. parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti, žemės sklypu, esančiu (Duomenys neskelbtini), Marijampolėje. Kadangi skundą atsisakytina priimti, todėl prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkintinas (ABTĮ 71 str.).

12Ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, atitinkantį LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 str. reikalavimus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 71 straipsniu, teisėjas

Nutarė

14Atsisakyti priimti pareiškėjos I. D. (D.) atstovo advokato Eligijaus Karbausko pasirašytą skundą.

15Atsisakyti tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai