Byla 2A-18-357/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. V., ieškovo atstovui advokatui Petrui Labanauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei A. A. dėl skolos už pastatų nuomą priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi ieškiniu į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas 1) pripažinti nuomininkės A. A. nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą neteisėtu ir negaliojančiu, 2) pradiniu reikalavimu prašė priteisti iš atsakovės 4372,17 litų skolą už patalpų nuomą bei komunalinius patarnavimus. Ieškovas mažino ieškinio reikalavimus ir galutiniu reikalavimu prašė priteisti iš atsakovės 3165,43 litų už patalpų nuomą ir 406,74 litus komunalinius patarnavimus, viso 3572,17 litų; 731,88 litus delspinigių; 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės A. A. ieškovui UAB „Vaivorykštė“ įsiskolinimo už nuomos mokestį ir komunalinius patarnavimus 1334,46 litus, delspinigių 124,80 litus, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2002 15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 43,77 litus žyminio mokesčio, 240,01 litų išlaidų gynėjo pagalbai ir 5,75 litus teismo išlaidų valstybei. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidas 11,20 litų. Grąžino ieškovui UAB „Vaivorykštė“ permokėtą žyminio mokesčio dalį, 31,08 litą pagal 2007-08-14 mokėjimo nurodymą Nr.2491. Nusprendė laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje, taikytas 2007-02-15 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

5Sprendime teismas nurodė, kad tarp ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovės A. A. 2006-01-05 buvo pasirašyta terminuota 2 metų patalpų nuomos sutartis, o 2006-12-11 UAB „Vaivorykštė“ gautas pranešimas, kuriuo A. A. prašo nutraukti nuomos sutartį. Teisme yra kilęs ginčas dėl sutarties turinio, būtent dėl sutarties 4.2 punkto, kuris numato, jog jei nuomininkas ar nuomotojas (išskyrus sutarties 5.2 nurodytus atvejus) vienašališkai pirma laiko nutraukia sutartį, jis privalo sumokėti 2 mėn. nuomos dydžio baudą kitai šaliai. Abi šalys sutarties 4.2p. aiškina skirtingai, tačiau, jog nuomininkas įstatymo numatytais pagrindais teisme nutraukdamas nuomos sutartį, turės vis viena mokėti baudą nepagrįstas. Tokiu būdu asmens teisė kreiptis į teismą yra ribojama ir prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas nenumato vienašališko terminuotos nuomos sutarties nutraukimo, tačiau Civilinio kodekso 6.217 str. numato, jog vienašališkai sutartis gali būti nutraukta sutartyje numatytais atvejais, tad šalys gali numatyti tokias sutarties sąlygas, kurios leidžia vienašališką sutarties nutraukimą. 2006-01-05 pasirašytos terminuotos patalpų nuomos sutarties sąlygos vertinimas kaip atvejo, kada galima, sumokėjus nustatytą baudą, vienašališkai pirma laiko nutraukti šią nuomos sutartį, atitinka įstatymo reikalavimus, šalių tikruosius ketinimus bei kitas sutarties sąlygas. Esant 2006-12-11 pranešimui, apie sutarties vienašališką nutraukimą privaloma pranešti per sutartyje numatytą terminą, nesant tokio numatyto termino – prieš 30 dienų. Teismas laikė, jog sutartis nutraukta teisėtai, tad ieškinio reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu atmetė. Atsakovė A. A. savo atsiliepime išsakė poziciją, jog nuomos sutartį yra nutraukusi nuo 2007-01-31. Teismas konstatavo, kad atsakovė apie nuomos sutarties nutraukimą pranešė 2006-12-11, tačiau pranešimas nebuvo tinkamai suformuluotas, jame nurodoma apie prašymą nutraukti sutartį, tačiau tiksli nuomos sutarties nutraukimo data nenurodytą, tad šios datos suderinimui turėjo būti skiriamas protingas laikas iki 2007 m. sausio 31 d. Tokiu būdu, teismas ieškinio pareiškimą tenkino dalinai ir priteisė 1334,46 litus nuomos mokesčio ir įsiskolinimo už komunalinius patarnavimus, 124,8 litus delspinigių iki 2007m.sausio 31d., bei dalį bylinėjimosi išlaidų.

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. už spalio 11 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl pripažinimo nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą neteisėtu ir negaliojančiu, panaikinti ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – pripažinti nuomininkės A. A. 2006-01-05 nuomos sutarties, sudarytos tarp nuomotojo UAB „Vaivorykštė“ ir nuomininkės A. A. nutraukimą prieš terminą neteisėtu ir negaliojančiu. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-10-11 sprendimą dalyje dėl nuomos mokesčio, komunalinių patarnavimų, delspinigių ir palūkanų priteisimo, pakeisti: padidinti ieškovui UAB „Vaivorykštė iš atsakovės A. A. priteistą nuomos mokestį ir komunalinius patarnavimus nuo 1334,46 litų iki 3572,17 litų, t.y. priteisti 3165,43 litų skolą už patalpų nuomos mokestį, 406,74 mokesčių už komunalinius patarnavimus per 2007 m. balandžio, gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius. Padidinti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovės A. A. priteistus delspinigius nuo 124,80 litų iki 731,88 litų. Padidinti ieškovo UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovės A. A. priteistas išlaidas gynėjo pagalbai nuo 240,01 lito iki 708,00 litų ir teismo išlaidas valstybei nuo 43,77 litų iki 129,12 litų. Priteisti iš A. A. bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose. Teismo sprendimą dalyje dėl 11,l20 litų priteisimo iš UAB „Vaivorykštė“ valstybės naudai panaikinti.

7Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

81) Sprendime teismas, netinkamai aiškindamas ir taikydamas CK 6.193 str. normą, padarė neteisingą išvadą, kad sutarties 4.2 punkte numatyta bauda už vienašališką pirmalaikį nuomos sutarties nutraukimą ir atsakovė A. A. neturėjo teisinio pagrindo nutraukti nuomos sutartį prieš terminą Šis punktas nustato tik sankcijas šalims, jos galioja tik tuomet, jei šalis pareiškia reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą teismine tvarka. Šalių teisė nutraukti sutartį prieš terminą neteismine tvarka yra nurodyta sutarties 5 punkte, o teismas, aiškindamas sutarties sąlygas visiškai nepagrįstai neaiškino sutarties 5.1. punkto sąlygos, kuriuo šalys įsipareigojo pilnai vykdyti savo sutartines pareigas nuo šios sutarties pasirašymo dienos iki pilnai bus įvykdyti šalių įsipareigojimai.

92) Pagal LR CK 6.156 str. 1d. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Galioja prezumpcija, kad kiekvienas žodis turi tam tikrą prasmę ir reikšmę, nes šalys be reikalo jų paprastai nevartoja. Teismas aiškindamas sutarties 4.2 punktą padarė išvadą, kad šis punktas numato baudą ne dėl sutarties nutraukimo prieš terminą, o dėl nutraukimo būdo ir padarė nepagrįstą išvadą, jog sumokėjus baudą, sutartį galima nutraukti ne teisme ir tokia išvada nepagrįsta neteisėta, neatitinkanti elementarios logikos (LR CK 6.221str.2d.). Šios sutarties netesybos galioja ir nuomotojui, jei jis nutrauktų sutartį prieš terminą, išskyrus sutarties 5.2 punkte nurodytą atvejį. Teismas netinkamai aiškindamas nuomos sutarties sąlygas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, kai terminuotos sutarties nutraukimą įstatymas riboja, netinkamai taikė LR CK 6.193 str. 5 dalyje nustatytas bendrąsias taisykles.

103) Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai neaiškino ir netaikė įstatymo normų reglamentuojančių nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą. CK 6.59 str. draudžia sutarties šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Nuomos sutarties 1.4 punkte šalys numatė sutarties galiojimo terminą, todėl pagal CK 6.189 str. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis pagal to paties straipsnio 3 dalį sutarties galiojimo termino pabaiga reiškia ir šalių prievolių pagal sutartį pabaigą. Atsakovė A. A. turėjo vienintelį teisinį pagrindą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą pagal CK 6.217 str. ir 6.498 str. su sąlyga, jei ieškovas būtų netinkamai vykdęs ar neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė negrąžino po 2007-01-31 jai siųstos sąskaitos už nuomą, negrąžino patalpų raktų, vadinasi ir toliau patalpomis naudojosi. Ieškovas negavęs atsakymo į savo raštą, nežinodamas jokios konkrečios datos nuo kada ieškovė nori nutraukti sutartį ir atgavęs dalį skolos, buvo įsitikinęs, jog atsakovė ir toliau naudojasi patalpomis. Bendrosios sutarčių pabaigą reglamentuojančios civilinės teisės normos leidžia tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais nutraukti vienašališkai, tai yra nesikreipiant į teismą. Visais kitais neaptartais atvejais sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį (CK 6.217 str.4d.).

114) Sprendime teismas iš esmės pažeidė CPK 185 str. suformuluotas įrodymų vertinimo taisykles, neteisingai nustatė, kad 2006 m. gruodžio 11 d. buvo gautas atsakovės pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą. Ieškovas nesutiko su tokiu atsakovės prašymu nutraukti sutartį, o atsakovė nepateikė kito dokumento ar reikalavimo nutraukti sutartį. Teismas pripažino, jog pranešimas nebuvo tinkamai suformuluotas, jame nenurodyta data, todėl teismo nuomone buvo reikalingas protingas laikas sutarties nutraukimo datai suderinti. Neaišku kas ir kodėl turėjo šią datą derinti, jei atsakovė šios datos nenurodė ir nieko neatsakė į ieškovo 2007-01-05 pranešimą, kad sutarties negalima nutraukti prieš terminą ir pati atsakovė savo 2006-12-11 raštą vadina pasiūlymu nutraukti nuomos sutartį. CK 6.246 str. 1d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu ir šiuo atveju yra visos sąlygos atsakovės sutartinei civilinei atsakomybei taikyti.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės priėmė teisėtą sprendimą, tačiau sprendimas keistinas apeliacinio skundo motyvais, dėl materialinės teisės normų taikymo nuomos mokesčio ir nuostolių priteisimo dalyje.

14Bylos dokumentais nustatyta, kad 2006m.sausio 5d. terminuota patalpų nuomos sutartimi ieškovas UAB “Vaivorykštė“ išnuomojo 2 metams patalpas Vytauto 122, Šiauliuose, atsakovei A. A. (b.l.7). Apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovės 2006m.gruodžio 11d. išsiųsto pranešimo apie prašymą nutraukti nuomos sutartį pagrindu ir CK 6.217 str. 5d. bei CK 6.218 str. normų pagrindu, galima vertinti nuomos sutarties nutraukimą nuo 2007m. sausio 31d. Teismas teisingai pripažino, kad nenurodžius tikslios nuomos sutarties nutraukimo datos, ji turi būti suderinta per protingą terminą, kurį įstatymo normos apibrėžia ne mažiau kaip 30 dienų.

15Sprendžiant šalių ginčą, kolegija vadovaujasi civilinio kodekso specialiosiomis nuomos sutarčių teisės normomis, bendrosiomis prievolių vykdymo ir sutarčių teisės bei sutartinės atsakomybės pagrindais. Apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo sutarties aiškinimo ir taikymo nepagrįsti. Įstatyme reglamentuojamas sutarčių laisvės principas reiškia, kad šalys gali susitarti dėl sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties nutraukimo sąlygas ar sutarties nutraukimo tvarkos reikalavimus nustato imperatyvios teisės normos. Sutarties nutraukimo pagrindus reglamentuoja CK 6.217 str. 5 dalis, kurioje nustatyta, kad vienašališkai nutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Tai reiškia, kad įstatymas šalims suteikia teisę susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį ir tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis. Vadovaujantis šiomis nuostatomis pripažintina, kad šalys gali susitarti dėl teisės vienašališkai nutraukti sutartį esant ir kitoms, sutartyje aptartoms sąlygoms. Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos.

162006m. sausio 5d. nuomos sutarties 4.2 punktas, nustatantis šalių sankcijas, numatė, jei nuomininkas ar nuomotojas vienašališkai pirma laiko nutraukia sutartį, privalo mokėti 2 mėn. nuomos dydžio baudą kitai šaliai, o sutarties 2.2.9. punktas nustatė nuomininko pareigą nutraukus sutartį prieš terminą, išsikelti iš patalpų iki termino, suderinti su nuomotoju. Šiuos sutartinius šalių įsipareigojimus aiškinant CK 6.193str. 4d. pagrindais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Atsakovė, kaip sutarties sąlygas priėmusi šalis, galėjo suprasti savo teisę nutraukti prieš terminą sutartį vienašališkai ir nesant CK 6.217 str. 1-3 dalies pagrindų, sumokant sutartą baudą už sutarties nutraukimą prieš terminą. Tokią išvadą kolegija daro atsižvelgiant į CK 6.158 str., 6.196 str., 6.228 str. nustatytus principus ir sutarties šalių lygiateisiškumą, privalomas lygiavertes sąlygas tiek sutarties 5 punkte nurodytai šaliai-nuomotojui UAB „Vaivorykštė“, tiek 4.2 punkte nurodytai nuomininkei A. A.. Sutarties sąlygos negali būti diskriminuojančios vieną iš šalių, todėl aiškinant sutarties 4.2 punktą kitaip, viena iš šalių taptų nelygiavertė. Kaip atsakovas bevertintų sutarties tekstą, šalių santykiams svarbus faktas, kad sąlyga apie vienasmenišką sutarties nutraukimą įrašyta ne tik sutarties 2.2.9 punkte, 4.2 punkte, bet ir 5 punkte. Nelogiška, kad šalys sutartyje aprašė sankciją už veiksmą, dėl kurio nesusitarė. Todėl ieškovo pasiūlytą sutarties 4.2 punkto tekstą, kolegija vertina kaip šalių susitarimą dėl sąlygos -nutraukti vienašališkai nuomos sutartį prieš terminą. Tokiu būdu, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą sprendimą ir ieškovo ieškinį dalyje dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu pagrįstai atmetė.

17CK 6.221 str. 1 dalis nustato, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Tačiau to paties straipsnio 2 dalis numato, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo. Tuo pačiu atsižvelgtina į nuomos santykius reguliuojančias teisės normas, kai nuomos sutarčiai pasibaigus nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą (patalpas) tokios būklės, kokios gavo arba sutartyje sulygtos būklės. Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius ( CK 6.499 str.,1 dalis, 2 dalis). Todėl konkrečiu atveju atsakovė A. A. privalėjo įvykdyti sutarties 2.2.9 punkto reikalavimus ir nutraukus sutartį prieš laiką išsikelti iš nuomojamų patalpų iki termino suderinto su nuomotoju. Be to, sutarties 2.2.10 punktas įpareigojo nuomojamas patalpas priimti ir perduoti pagal patalpų priėmimo-perdavimo aktus. Iš bylos rašytinių įrodymų darytina išvada, kad atsakovė A. A. realiai neįvykdė visų būtinų pareigų t.y. nesuderino galutinio išsikėlimo iš patalpų termino, neperdavė patalpų pagal aktą. Nepaneigti ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai-kvietimas 2007-08-31 atvykti ir perduoti užimamas patalpas (b.l.95), patalpų atidarymo aktas 2007-08-31 (b.l.96), įrodantys, kad iki 2007m.rugpjūčio 31d. patalpos buvo užimtos nuomininkės daiktais, baldais, neperduotas patalpų raktas. Todėl įvertinusi šiuos įrodymus kolegija daro išvadą, kad ieškovas turi teisę į nuomos mokesčio gavimą iki atsakovės užimtų patalpų perėmimo 2007m.rugpjūčio 31d., taip pat teisę išieškoti nuostolių atlyginimą.

18Iš bylos dokumentų nustatyta, kad šalys buvo sutarusios mokėti 400 litų nuomos mokestį per mėnesį plius PVM (sutarties 1.2.1p.). Ieškovo ieškinys pareikštas dėl negauto nuomos mokesčio priteisimo iki 2007-09-01 ir prašoma priteisti 3165,43 litus nuomos mokesčio, bei priteisti už komunalinius patarnavimus 406,74 litus (b.l.107, 148). Šioje dalyje kolegija apylinkės teismo sprendimą pakeičia, ieškovo ieškinį tenkina ir priteisia prašomą nuomos mokesčio sumą, kuri neviršija sutartos sumos - 3165,43 litus bei nuostolių atlyginimą, kurį sudaro komunalinių patarnavimų išlaidos - 406,74 litai ( b.l. 131-147). Delspinigių reikalavimo dalyje kolegija apylinkės teismo sprendimo nekeičia, nes atsižvelgiant į tai, kad teismas sutartį pripažino nutraukta nuo 2007m.sausio 31d., pagal sutartį delspinigiai nebeskaičiuotini. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad nuo 2007m. vasario 14 d. tarp šalių vyko ginčas teisme dėl atsakovės A. A. prievolės dydžio, kolegija vertina, kad nėra jos kaltės. Ieškovas be komunalinių patarnavimų išlaidų, neįrodinėjo kitų nuostolių buvimo, kurių kompensuojamąją funkciją atitiktų delspinigiai. Todėl remiantis šiomis aplinkybėmis ir taikant CK 6.73 str.,6.74 str., 6.258 str., kolegija ieškinio reikalavimą delspinigių dalyje atmeta.

19Ieškinį patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 85,90 % (3696,97 / 4304,05 x 100 % = 85,90 %). Ieškovui iš atsakovės priteistina 110,91 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios instancijos teisme, dalis (129,12 x 85,90 % = 110,91) bei 73,02 Lt žyminio mokesčio, sumokėto apeliacinės instancijos teisme, dalis (85 x 85,90 % = 73,02); 608,17 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme dalis (708 x 85,90 % = 608,17) bei 608,17 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme dalis (708 x 85,90 % = 608,17). Byloje buvo 20,49 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (16,95 Lt pirmosios instancijos teisme ir 3,54 Lt apeliacinės instancijos teisme). Šios išlaidos proporcingai priteistinos valstybei iš šalių: iš atsakovės priteistina 17,60 Lt (20,49 x 85,90 % = 17,60), iš ieškovo priteistina 2,89 Lt (20,49 x 14,10 % = 2,89).

20Tokiu būdu, kolegija iš dalies tenkindama apeliacinį skundą, Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą pakeičia.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą pakeisti.

23Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

24Priteisti iš atsakovės A. A., a. k. ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 144050881) nuomos mokestį ir nuostolių atlyginimą 3572,17 litų (tris tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt du litus, 17 centų), delspinigių 124,80 litų (vieną šimtą dvidešimt keturis litus, 80 centų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistų sumų, nuo bylos iškėlimo teisme 2002-02-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 183,93 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus, 93 centus) žyminio mokesčio, 1216,34 Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiolika litų, 34 centus) atstovavimo išlaidų ir valstybei 17,60 Lt (septyniolika litų, 60 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

25Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 2,89 Lt (du litus, 89 centus)

27teismo išlaidų valstybei.

28Ieškovo atsisakytų ir sumažintų reikalavimų dalyje bylą nutraukti.

29Grąžinti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ permokėtą žyminio mokesčio dalį 31,08 (trisdešimt vieną litą, 8 centus) pagal 2007-08-14 mokėjimo nurodymą Nr. 2491.

30Laikinąsias ieškinio apsaugos priemones taikytas 2007-02-15 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi palikti iki sprendimo įvykdymo.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi ieškiniu į Šiaulių miesto... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį... 5. Sprendime teismas nurodė, kad tarp ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo Šiaulių miesto... 7. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 8. 1) Sprendime teismas, netinkamai aiškindamas ir taikydamas CK 6.193 str.... 9. 2) Pagal LR CK 6.156 str. 1d. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir... 10. 3) Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai neaiškino ir netaikė... 11. 4) Sprendime teismas iš esmės pažeidė CPK 185 str. suformuluotas įrodymų... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės priėmė teisėtą... 14. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2006m.sausio 5d. terminuota patalpų nuomos... 15. Sprendžiant šalių ginčą, kolegija vadovaujasi civilinio kodekso... 16. 2006m. sausio 5d. nuomos sutarties 4.2 punktas, nustatantis šalių sankcijas,... 17. CK 6.221 str. 1 dalis nustato, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis... 18. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad šalys buvo sutarusios mokėti 400 litų... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos... 20. Tokiu būdu, kolegija iš dalies tenkindama apeliacinį skundą, Šiaulių... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 22. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą pakeisti.... 23. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 24. Priteisti iš atsakovės A. A., a. k. ( - ) ieškovui uždarajai akcinei... 25. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 2,89 Lt (du litus, 89 centus)... 27. teismo išlaidų valstybei.... 28. Ieškovo atsisakytų ir sumažintų reikalavimų dalyje bylą nutraukti.... 29. Grąžinti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ permokėtą žyminio mokesčio... 30. Laikinąsias ieškinio apsaugos priemones taikytas 2007-02-15 Šiaulių miesto...