Byla 2-384-538/2011
Dėl 154 601,36 Lt žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant atsakovės individualios įmonės „Girmena“ atstovei I. V., advokatei Vilijai Viešūnaitei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ atstovui advokatui Giedriui Murauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovėms individualiai įmonei „Girmena“, uždarajai akcinei bendrovei „YIT Technika“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Eurovaistinė“, uždarajai akcinei draudimo bendrovei „ERGO Lietuva“ dėl 154 601,36 Lt žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovių IĮ „Girmena“ ir

3UAB „YIT Technika“ 154 601,36 Lt žalos atlyginimo, 2 046 Lt žyminio mokesčio ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodo, kad 2006-07-08 dėl gaisro buvo apgadintas ieškovės draudėjui UAB „Eurovaistinė“ priklausantis turtas. Dėl padarytos žalos draudėjui buvo išmokėtas 154 601,36 Lt žalos atlyginimas. Klaipėdos m. priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nustatė, kad gaisro kilimo priežastis – trumpasis elektros jungimas elektros skaitiklyje. Gedimas įvyko atsakovei

4IĮ „Girmena“ priklausančiame kontroliniame elektros skaitiklyje, todėl ieškovė nurodo, kad atsakovė, kaip įrenginio savininkė bei valdytoja, turi atlyginti padarytą žalą. Ieškovė teigia, kad atsakovei atsakomybė kyla iš delikto, nes kontrolinis elektros skaitiklis nuomininkei

5UAB „Eurovaistinė“ nebuvo išnuomotas, jis nebuvo išnuomotų patalpų priklausinys ir objektyviai negalėjo būti trečiojo asmens valdomas, todėl atsakovei negali būti taikoma sutartinė atsakomybė. Taip pat ieškovė pažymi, kad tarp IĮ „Girmena“ ir UAB „YIT Technika“ buvo sudaryta Energetinio ūkio techninio aptarnavimo sutartis. UAB „YIT Technika“ įsipareigojo užtikrinti energetinio ūkio įrenginių patikimą ir saugią eksploataciją. Atsakovė tinkamai ir nustatytu periodiškumu vykdydama prisiimtus įsipareigojimus, turėjo galimybę nustatyti elektros instaliacijos gedimus ir imtis prevencinių priemonių jiems išvengti. Esant šioms aplinkybėms, atsakovėms IĮ „Girmena“ ir UAB „YIT Technika“ kyla solidari atsakomybė, nes žala yra padaryta jų bendrais veiksmais ir nėra galimybės nustatyti kiekvienos iš jų kaltės laipsnio.

6Ieškovei prašant, byla buvo išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka, Klaipėdos apygardos teismas 2009-09-24 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino.

7Atsakovė IĮ „Girmena“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė perkeldama regreso tvarka reikalavimą į atsakovę IĮ „Girmena“ neįvertino aplinkybių, kad patalpos pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuriose kilo gaisras, buvo perduotos nuomininkui – trečiajam asmeniui UAB „Eurovaistinė“. Nuo šių patalpų perdavimo nuomininkui momento patalpų valdytoju tapo UAB „Eurovaistinė“. Patalpos perduotos tinkamos kokybės, jos atitiko visus saugos reikalavimus. Tai pripažino ir licenciją verstis vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išduodanti institucija. Be to, atsakovė nurodo, kad ją ir UAB „Eurovaistinė“ siejo sutartiniai santykiai, todėl atsakovės atsakomybė turi būti nustatinėjama ne pagal deliktinės, o pagal sutartinės atsakomybės teisės normas. Ieškinyje nėra nurodoma, kuo pasireiškė atsakovės neteisėti veiksmai dėl žalos atsiradimo. Taip pat pažymi, kad pagal Sutarties 4.3 p. nuomotojas nėra atsakingas už nuomininko turto ir dokumentų, esančių nuomojamose patalpose, sugadinimą ar netekimą. Atsakovė taip pat teigia, kad sutartį su elektros energijos tiekėju sudarė UAB „Jukna ir Ko“, kuri perparduodavo elektros energiją UAB „Eurovaistinė“. Atsakovė tarp šių bendrovių susiklosčiusiuose santykiuose nedalyvavo. Be to, atsakovė nurodo, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad gaisras kilo būtent elektros skaitiklyje. Taip pat prašo ieškovės ieškiniui dėl žalos atlyginimo priteisimo taikyti ieškinio senatį.

8Atsakovė UAB „YIT Technika“ atsiliepimu prašo ieškovės reikalavimui priteisti iš

9UAB „YIT Technika“ 154 601,36 Lt žalos atlyginimo, 2046 Lt žyminio mokesčio ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taikyti ieškinio senatį; ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „YIT Technika“ atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad turi būti taikomas CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kurio eigos pradžia laikytina data, kada žalą patyręs asmuo, t. y. UAB „Eurovaistinė“, sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Gaisras kilo ir žala UAB „Eurovaistinė“ buvo padaryta dar 2006-07-08 ir trejų metų terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti baigėsi 2009-07-08. Be to, už

10UAB „Eurovaistinė“ padarytą žalą atsakovei UAB „YIT Technika“ civilinė atsakomybė negali būti taikoma, kadangi nėra būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Gaisras UAB „Eurovaistinė“ nuomojamose patalpose kilo dėl trumpo elektros laidų jungimosi kontroliniame elektros skaitiklyje ir tai patvirtina 2006-07-09 Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos vyriausiojo specialisto J. M. tarnybinis pranešimas, 2006-07-20 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nutarimas ir 2006-07-24 pastarosios institucijos pažyma. Be to, kontrolinis elektros skaitiklis patalpų nuomininkui UAB „Eurovaistinė“ nebuvo perduotas, todėl UAB „Eurovaistinė“ negalėjo kontrolinio elektros skaitiklio priežiūros perleisti ir UAB „YIT Technika“. Išoriniai kontrolinio elektros skaitiklio prijungimo kontaktai yra uždengti skaitiklio dangteliu, prie kurio pritvirtinta plomba, todėl nėra matomi plika akimi. Nenuėmus dangtelio, skaitiklio kontaktų kaitimą galima nustatyti nebent iš kvapo, tačiau nei paskutiniosios UAB „YIT Technikos“ apžiūros metu, nei gaisro dieną jokio pašalinio kvapo nustatyta nebuvo. Apžiūras UAB „Eurovaistinė“ nuomojamose patalpose atsakovė UAB „YIT Technika“ vykdė kas mėnesį tinkamai. Paskutinioji elektros ūkio įrenginių apžiūra prieš gaisrą buvo atlikta dar 2006-06-22, t. y. likus maždaug dviem savaitėms iki gaisro, tačiau jokių gedimų nebuvo pastebėta.

11Preliminarusis sprendimas naikintinas, ieškinys atmestinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005-07-12 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi

13Nr. 050712-7 IĮ „Girmena“ išnuomojo UAB „Eurovaistinė“ komercinės paskirties patalpas, esančias ( - ). Dėl 2006-07-08 kilusio gaisro ( - ), ieškovė draudėjui UAB „Eurovaistinė“ išmokėjo 154 601,36 Lt žalos atlyginimą. 2005-08-01 tarp UAB „YIT Technika“ ir UAB „Eurovaistinė“ buvo sudaryta Energetinio ūkio techninio aptarnavimo sutartis, kurios pagrindu UAB „YIT Technika“ privalėjo atlikti UAB „Eurovaistinė“ vaistinės nuomojamų patalpų, esančių ( - ), energetinio ūkio įrenginių techninės priežiūros, aptarnavimo ir avarijų lokalizavimo darbus. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija 2006-07-24 pažymoje Nr. 1.14-1935 nurodė, kad gaisro priežastis – trumpasis elektros laidų jungimas elektros skaitiklyje. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011-05-16 rašte nurodyta, kad elektros skaitiklio užsidegimo priežasties be ekspertizės nustatyti negalima.

14Dėl atsakovės IĮ „Girmena“ atsakomybės.

15Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė (CK 6.245 straipsnio 2 dalis). Sutartinei atsakomybei būdinga tai, kad šalis sieja civiliniai teisiniai santykiai ir civilinės teisės pažeidimas atsiranda dėl sutarties pažeidimo (CK 6.256 straipsnis). Šios bylos kontekste žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui subrogacijos pagrindu perėjusi reikalavimo teisė

16(CK 6.1015 straipsnis) įgyvendinama pagal sutartinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas, nes naudos gavėjo trečiojo asmens ir atsakovės IĮ „Girmena“ prievolės kyla iš patalpų nuomos sutarties. Ieškovė nurodo, kad atsakomybė atsakovei IĮ „Girmena“ kyla iš delikto, kadangi kontrolinis elektros skaitiklis trečiajam asmeniui - nuomininkui UAB „Eurovaistinė“ nebuvo išnuomotas, jis nebuvo patalpų priklausinys, nebuvo trečiojo asmens valdomas. Teismas nesutinka su ieškovės nurodymu. Kontrolinis elektros skaitiklis buvo trečiojo asmens išsinuomotose patalpose, jis juo naudojosi Be to, minėtų nuomojamų patalpų priėmimo–perdavimo akte aprašomas elektros skaitiklis, pateikiami jo rodmenys ir nurodoma, kad papildomai perduodama kita Įranga. Tai parodo, kad kontrolinis elektros skaitiklis buvo perduotas trečiajam asmeniui ir jis buvo atsakingas už elektros skaitiklio eksploataciją. Konstatuotina, kad atsakovės ir trečiojo asmens prievoliniai santykiai susiformavo sutarties pagrindu, todėl taikytinos sutartinę, o ne deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos.

17Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, kai įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Taigi įstatymuose civilinė atsakomybė kai kuriais atvejais numatyta ir be kaltės. Vienas iš tokių atvejų įtvirtintas CK 6.256 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodoma, kad jeigu sutartinės prievolės nevykdo ar netinkamai vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją vykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymas ar sutartis nenumato ko kita. Nuomos sutarties 4.3 punkte nurodyta, kad nuomotojas neatsako už nuomininko turto ir dokumentų, esančių patalpose, sugadinimą ar netekimą. Vadinasi, sutartyje numačius, kad nuomotojas už turto sugadinimą neatsako, šalys susitarė dėl atsakomybės ribojimo ir toks susitarimas yra privalomas ieškovei, kaip subrogacijos pagrindu įgijusiai reikalavimo teisę į atsakovę IĮ „Girmena“. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra atsakovės IĮ „Girmena“ civilinės atsakomybės ir ieškovės ieškinys atsakovei IĮ „Girmena“ atmestinas (CPK 178, 185 str.).

18Dėl atsakovės UAB „YIT Technika“ atsakomybės.

19Byloje nustatyta, kad 2005-08-01 tarp UAB „YIT Technika“ ir UAB „Eurovaistinė“ buvo sudaryta Energetinio ūkio techninio aptarnavimo sutartis, pagal kurią UAB „YIT Technika“ privalėjo atlikti UAB „Eurofarmacijos“ vaistinės nuomojamų patalpų, esančių ( - ), energetinio ūkio įrenginių techninės priežiūros, aptarnavimo ir avarijų lokalizavimo darbus (Sutarties 3.1. p.), privalėjo teisės aktų ir gamintojų techninių instrukcijų nustatyta tvarka atlikti energetikos įrenginių patikrinimus, apžiūras, pastebėtų smulkių defektų trūkumų, gedimų šalinimą tam, kad įrenginių naudojimas būtų patikimas ir saugus, įsipareigojo užtikrinti energetinio ūkio įrenginių patikimą ir saugią eksploataciją (Sutarties 5.1.1. p.). Taip pat atsakovė UAB „YIT Technika“ privalėjo atlikti periodiškai kompleksą veiksmų energetinių sistemų išoriniams defektams nustatyti, atlikdama remonto darbus, atlikti defektų, gedimų atsiradimo prevencijos darbus ir kt. Byloje nustatyta, kad UAB „YIT Technika“ buvo paskyrusi atsakingą savo darbuotoją A. J., prižiūrėti elektros ūkiui UAB „Eurovaistinė" nuomojamose patalpose ( - ).

20Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija 2006-07-24 pažymoje Nr. 1.14-1935 nurodyta, kad gaisro priežastis – trumpas elektros laidų jungimas elektros skaitiklyje, tačiau jau 2011-05-16 Valstybinė energetikos inspekcija rašte nurodo, kad elektros skaitiklio užsidegimo priežasties be ekspertizės nustatyti negalima. Taip pat nurodo, kadangi elektros skaitikliui, kuris priešgaisrinės tarnybos nutarime įvardytas kaip gaisro priežastis, neatlikta teisminė ekspertizė, teigti, kad skaitiklis užsidegė nuo trumpo jungimo pačiame skaitiklyje nepaveikus apsaugos aparatams, negalima; apie metus laiko elektros energija buvo tiekiama per minimą elektros skaitiklį ir apskaitoma, todėl galima vienareikšmiškai teigti, kad elektros skaitiklis buvo prijungtas (sumontuotas) teisingai; kadangi nepateikta informacija, kokie apsaugos prietaisai gaisro metu veikė ir ar išvis jie veikė, negalima nustatyti, kas sukėlė trumpąjį jungimą skaitiklyje. Iš šių faktinių aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė IĮ „Girmena“, kaip patalpų savininkė, tinkamai vykdė visas jai priskirtas pareigas, įskaitant ir pareigą perduoti patalpas, kurios atitinka nuomos sutartyje nurodytą paskirtį. Taip pat ir byloje nenustatyta, kad atsakovė UAB „YIT Technika“ netinkamai vykdė savo pareigas. Atsakovė UAB „YIT Technika“ pateikė UAB „Eurovaistinė“ pasirašytus atliktų darbų aktus, iš kurių matosi, jog atsakovė UAB „YIT Technika“ elektros apžiūras vykdė ir 2006 m. sausio, ir vasario, ir kovo, ir balandžio, ir gegužės, ir birželio mėnesį. Paskutinioji elektros ūkio įrenginių apžiūra prieš gaisrą buvo atlikta 2006-06-22, t. y. likus maždaug dviem savaitėms iki gaisro, tačiau jokių gedimų nebuvo pastebėta.

21CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas dėl to, kad jis pats nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Darytina išvada, kad atsakovė UAB „YIT Technika“ tinkamai vykdė Energetikos ūkio techninio aptarnavimo sutartį, todėl ieškovės ieškinys atsakovei UAB „YIT Technika“ atmestinas

22(CPK 178, 185 str.).

23Dėl ieškinio senaties termino taikymo.

24Atsakovės IĮ „Girmena“ ir UAB „YIT Technika“ prašo taikyti ieškinio senatį. Teismas sutinka su atsakovių prašymu.

25CK 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog jei draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacinio reikalavimo teisė). Tokia reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, todėl ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma

26CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Kadangi subrogacija nėra nauja regresinė prievolė, o tik asmenų pasikeitimas toje pačioje žalos atlyginimo prievolėje, dėl to subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina tai, kad reikia skirti ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymą, kai reiškiamas subrogacinis reikalavimas, ir draudiko subrogacijos teisės atsiradimo momentą: minėta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma pagal tai, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis); tuo tarpu draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimams atsakovėms taikytina bendroji ieškinio senaties termino eigos pradžios taisyklė, t. y. faktinio sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie savo teisės pažeidimą momentas. Gaisras

27UAB „Eurovaistinė“ nuomojamose patalpose kilo 2006 m. liepos 8 d. Teisės į žalos atlyginimą dėl gaisro atsiradimo momentas sietinas su žalos atsiradimo dėl gaisro momentu, nes bylos medžiaga patvirtina, kad tretysis asmuo UAB „Eurovaistinė“ apie padarytą žalą sužinojo tą pačią gaisro kilimo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos (CK 1.128 str.), todėl ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimui dėl išmokėtos draudimo išmokos išreikalavimo iš atsakovių IĮ „Girmena“, UAB „YIT Technika“ trejų metų ieškinio senaties termino eigos pradžia skaičiuotina nuo 2006-07-08. Byloje nustatyta, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ 2009-09-18 pareiškė ieškinį atsakovei

28IĮ „Girmena“ ir 2011-05-23 pareiškė ieškinį atsakovei UAB „YIT Technika“, todėl ieškovė laikytina praleidusia CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo ir nėra nustatyta svarbių šio termino praleidimo priežasčių (CK 1.131 str. 2 d.). Dėl to, atsakovėms pareiškus prašymus taikyti ieškinio senatį

29(CK 1.126 str. 2 d.), ieškinio senatis taikytina ir ieškovės ieškinys atsakovėms IĮ „Girmena“ ir

30UAB „YIT Technika“ atmestinas (CK 1.131. str. 1 d.).

31Ieškinį atmetus atlygintinos atsakovės UAB „YIT Technika“ turėtos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, už teisines paslaugas paruošiant atsiliepimą į ieškinį, atstovavimą teismo posėdžiuose bei atsižvelgiant į surašytų procesinių dokumentų skaičių ir apimtį, bylos sudėtingumą, teismas mano, kad yra pagrindas atsakovės prašomas priteisti 10 736,26 Lt išlaidas už advokato teisines paslaugas sumažinti iki 2 500 Lt. Esant šioms aplinkybėms iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ priteistinos atsakovės UAB „YIT Technika“ turėtos 2 500 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 str. 1 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu, teismas

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-24 preliminarųjį sprendimą, kuriuo ieškovei

34AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovės IĮ „Girmena“ priteista 154 601,36 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-09-18 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 046 Lt žyminio mokesčio, panaikinti.

35Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovėms IĮ „Girmena“, UAB „YIT Technika“, tretiesiems asmenims UAB „Eurovaistinė“, UADB „ERGO Lietuva“ dėl 154 601,36 Lt žalos atlyginimo priteisimo atmesti.

36Iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atsakovei UAB „YIT Technika“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), priteisti 2 500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

37Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-24 nutartimi atsakovės IĮ „Girmena“, įmonės kodas ( - ), turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

38Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovių... 3. UAB „YIT Technika“ 154 601,36 Lt žalos atlyginimo, 2 046 Lt žyminio... 4. IĮ „Girmena“ priklausančiame kontroliniame elektros skaitiklyje, todėl... 5. UAB „Eurovaistinė“ nebuvo išnuomotas, jis nebuvo išnuomotų patalpų... 6. Ieškovei prašant, byla buvo išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka,... 7. Atsakovė IĮ „Girmena“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad... 8. Atsakovė UAB „YIT Technika“ atsiliepimu prašo ieškovės reikalavimui... 9. UAB „YIT Technika“ 154 601,36 Lt žalos atlyginimo, 2046 Lt žyminio... 10. UAB „Eurovaistinė“ padarytą žalą atsakovei UAB „YIT Technika“... 11. Preliminarusis sprendimas naikintinas, ieškinys atmestinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005-07-12 negyvenamųjų patalpų nuomos... 13. Nr. 050712-7 IĮ „Girmena“ išnuomojo UAB „Eurovaistinė“ komercinės... 14. Dėl atsakovės IĮ „Girmena“ atsakomybės.... 15. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 16. (CK 6.1015 straipsnis) įgyvendinama pagal sutartinę atsakomybę... 17. Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė... 18. Dėl atsakovės UAB „YIT Technika“ atsakomybės.... 19. Byloje nustatyta, kad 2005-08-01 tarp UAB „YIT Technika“ ir UAB... 20. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija 2006-07-24 pažymoje Nr.... 21. CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia,... 22. (CPK 178, 185 str.).... 23. Dėl ieškinio senaties termino taikymo.... 24. Atsakovės IĮ „Girmena“ ir UAB „YIT Technika“ prašo taikyti ieškinio... 25. CK 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog jei draudimo sutartis nenustato... 26. CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas... 27. UAB „Eurovaistinė“ nuomojamose patalpose kilo 2006 m. liepos 8 d. Teisės... 28. IĮ „Girmena“ ir 2011-05-23 pareiškė ieškinį atsakovei UAB „YIT... 29. (CK 1.126 str. 2 d.), ieškinio senatis taikytina ir ieškovės ieškinys... 30. UAB „YIT Technika“ atmestinas (CK 1.131. str. 1 d.).... 31. Ieškinį atmetus atlygintinos atsakovės UAB „YIT Technika“ turėtos... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-24 preliminarųjį sprendimą, kuriuo... 34. AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovės IĮ „Girmena“ priteista 154... 35. Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovėms IĮ „Girmena“,... 36. Iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), adresas ( -... 37. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 38. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima...