Byla 2S-832-730/2016
Dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų I. ir G. V. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens I. L. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. V. ir G. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „Swedbank“, Palangos kredito unija, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, UAB „Mokilizingas“, V. R., R. K., Ž. K., A. Š. ir antstoliui Jonui Petrikui dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-24 nutartimi pareiškėjams I. ir G. V. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-04-24 nutartimi patvirtintas pareiškėjų mokumo atkūrimo planas.

3Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2016-03-04 pateikė teismui prašymą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Nurodė, kad 2016-03-01 įvyko pakartotinis G. ir I. V. kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai nepritarė fizinių asmenų patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bankrutuojantys fiziniai asmenys savo mokumo atkūrimo planą tikslino dėl dviejų priežasčių – dėl FABĮ pakeitimų, kuriais sutrumpintas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas, ir Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-01-29 nutarties, priimtos šioje civilinėje byloje, kuria kreditorius BUAB bankas Snoras pakeistas teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Pažymėjo, jog kreditorius AB „Swedbank“ nesutinka su mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino trumpinimu iki 3 metų, nes bankrutuojantiems asmenims per plano vykdymo laikotarpį iki šiol nepavyko atkurti savo mokumo.

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi netenkino bankrutuojančių asmenų I. V. ir G. V. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens I. L. prašymo dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nepateikta jokių duomenų kaip iki šiol pareiškėjai stengiasi įgyvendinti mokumo atkūrimo planą. Teismas sutiko su kreditoriaus AB „Swedbank“ nesutikimo motyvais dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, jog plano termino trumpinimas konkrečiu atveju nėra tikslingas ir racionalus, visiškas skolų nurašymas po 36 mėnesių, negali būti laikomas atitinkančiu teisingumo ir sąžiningumo principus, o tuo pačiu kreditorių teisėtus lūkesčius. Kol kas pareiškėjams nepavyko įgyvendinti plane užsibrėžtų tikslų, t.y. G. V. – įsidarbinti, o I. V. - pasididinti pajamas. Kreditorius nurodė, kad per plano įgyvendinimo laikotarpį kol kas nebuvo pervesta lėšų kreditorių reikalavimų tenkinimui. Pareiškėjai jokių duomenų, kad būtų priešingai, nepateikė. Teismo vertinimu, I. V. ir G. V. patikslintas mokumo atkūrimo planas sutrumpinant jo įgyvendinimo trukmę iki 3 metų, neleistų maksimaliai įgyvendinti FABĮ įtvirtintos paskirties, siekiant išlaikyti teisingą bankrutuojančių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros, todėl bankrutuojančių asmenų I. V. ir G. V. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens I. L. prašymas dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo netenkintas.

5Atskirajame skunde bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016-03-14 nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, kuriam nepritarė kreditorių surinkimas, išsprendė rašytinio proceso tvarka, taip pažeisdamas imperatyvią įstatymo nuostatą (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis) ir nesuteikdamas galimybės šalims pasisakyti.
  2. Pirmosios instancijos teismas nevertino svarbių aplinkybių, jog bankrutuojantys asmenys yra vyresnio nei 50 metų amžiaus, pareiškėjui nustatytas 50 proc. darbingumas, spręsdamas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano termino.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).

8Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nepatvirtintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektas, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-24 nutartimi pareiškėjams I. ir G. V. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“. Kretingos rajono apylinkės teismo 2015-04-24 nutartimi patvirtintas pareiškėjų mokumo atkūrimo planas. Pareiškėjų bankroto administratorius 2016-03-04 kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu patvirtinti patikslintą pareiškėjų mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas. Nustatyta, kad 2016-03-01 vyko pakartotinis pareiškėjų kreditorių susirinkimas, kadangi pirmasis susirinkimas (2016-02-29) neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Kreditoriams buvo pateiktas patikslintas kreditorių reikalavimo tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektas, vadovaujantis tuo, kad nuo 2016-01-01 įsigaliojo FABĮ pakeitimai, kurie numato 3 metų bankroto proceso trukmę bei dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-01-29 nutarties, kuria pakeistas kreditorius BUAB Snoras jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“.

10Nustatyta, kad 2016-03-01 kreditorių susirinkime nebuvo pritarta patikslintam kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui. Kreditorius AB „Swedbank“ išreiškė pastabas dėl minėto plano, kuriose nurodyta, kad kreditorius nesutinka su kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino trumpinimu iki 3 metų, kadangi pareiškėjams per plano vykdymo laikotarpį dar nepavyko atkurti mokumo. Be to nurodė, kad siūlant trumpinti plano vykdymo laikotarpį, tikslinga koreguoti ir bankroto administratoriaus atlyginimo dydį, kadangi sutrumpinus plano vykdymo trukmę dviem metais, bankroto administratorius patirs mažiau išlaidų.

11Bankroto administratorius prašyme nurodydamas, kad kreditoriai nepritarė kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su FABĮ 7 straipsnyje nustatytais reikalavimais planui, pateikė teismui tvirtinti patikslintą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą, vadovaudamasis FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

12Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi rašytinio proceso tvarka pripažino, kad nėra pagrindo tvirtinti patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto.

13Atskirajame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas išsprendė prašymą dėl mokumo plano tvirtinimo, kuriam nebuvo pritarta kreditorių susirinkime rašytinio proceso tvarka, taip pažeisdamas imperatyvią įstatymo nuostatą (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis) ir nesuteikdamas galimybės šalims pasisakyti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu.

14FABĮ 8 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas. FABĮ 8 straipsnyje, reglamentuojančiame mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procesą, numatyta, jog jei kreditorių susirinkimas pritarė mokumo atkūrimo planui, tai planas teikiamas teismui tvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 10 dalis). Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad planas neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju fizinis asmuo, atsižvelgdamas į kreditorių pastabas, turi patikslinti mokumo atkūrimo plano projektą ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti. FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje sureguliuota teisinė situacija, kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, bet nenurodo tokio nepritarimo priežasčių arba nurodo priežastis, kurios nesusijusios su plano projektui nustatytais šio įstatymo 7 straipsnyje reikalavimais, – šiuo atveju įstatyme nenustatoma galimybė patikslinti planą ir jis gali būti iš karto teikiamas teismui tvirtinti. Tokiais atvejais teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, jį patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis). Teismo nutartis tokiu atveju priimama žodinio proceso tvarka (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

15Pažymėtina, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato Fizinių asmenų bankroto įstatymas (FABĮ 5 straipsnio 1 dalis). FABĮ numatyta, kad fizinio asmens bankroto bylą iškelia ir nagrinėja teismas žodinio proceso tvarka, išskyrus išimtį, numatytą FABĮ 8 straipsnio 6 dalyje (nutartis dėl mokumo plano, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas priimama rašytinio proceso tvarka). Kaip buvo minėta anksčiau, įstatyme imperatyviai numatyta, jog nutartį dėl mokumo atkūrimo plano, kuriam nebuvo pritarta kreditorių susirinkime, teismas priima žodinio proceso tvarka.

16Iš skundžiamos nutarties įžanginės dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė FABĮ 8 straipsnio 6 punkte nustatytos tvarkos, klausimą dėl pareiškėjų mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, kuriam kreditorių susirinkime nebuvo pritarta, sprendė rašytinio proceso tvarka, nors šis klausimas, kaip minėta, turėjo būti spendžiamas žodiniame teismo posėdyje. Byloje nėra jokių įrodymų, jog teismas net ir apie posėdį rašytinio proceso tvarka būtų pranešęs byloje dalyvaujantiems asmenims, kad jie galėtų pasinaudoti teise pateikti papildomus įrodymus, paaiškinimus.

17Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas buvo tikslinamas iš esmės dėl FABĮ įstatymo pakeitimų, iš kurių vienas – 3 metų fizinių asmenų plano įgyvendinimo trukmės nustatymas (FABĮ 7 straipsnio 5 dalis).

18Nuo 2016-01-01 FABĮ 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje numatyta, jog plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Tačiau šį pakeitimą įtvirtinusio FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalies nuostatoje, reglamentuojant šio įstatymo taikymą, numatyta, kad fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje išdėstytas FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. Taigi, bankrutuojantys asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki minėto įstatymo įsigaliojimo dienos, turi tik teisę siūlyti keisti mokumo plano įgyvendinimo trukmę, tačiau pareigos nustatyti 3 metų bankroto proceso trukmę neturi nei kreditoriai, nei teismas.

19Kreditoriai nepritarė patikslintam plano projektui, būtent dėl mokumo atkūrimo plano trukmės. Kreditorius AB „Swedbank“ papildomai išreiškė pastabas ir dėl bankroto administratoriaus atlyginimo mažinimo, jei būtų svarstoma dėl mokumo atkūrimo trukmės mažinimo, todėl kreditoriaus nurodytos pastabos susijusios su FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte, 5 dalyje numatytais reikalavimais.

20Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, susijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pareiga patikslinti, pataisyti planą taip, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, nepažeistų kreditorių interesų pusiausvyros, priklauso fiziniam asmeniui. Dėl to teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti atsisakymo pritarti priežastis. Jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

21Iš įrodymų, kurie pateikti į bylą matyti, kad nei pareiškėjai, nei bankroto administratorius nevykdė kreditorių susirinkimo nurodymų – netikslino, netaisė plano projekto pagal kreditoriaus pastabas, plano projektą pateikė tvirtinti teismui.

22Iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog bankroto administratorius, nepaisant to, kad patikslintam mokumo atkūrimo planui nepritarė kreditorių susirinkimas, pateikė jį tvirtinti teismui, tačiau pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo formuojama praktika, nepatikrino tokio atsisakymo pritarti mokumo atkūrimo plano projektui priežasčių, konkrečiu atveju nustatęs, kad yra priežasčių, susijusių su FABĮ 7 straipsnio reikalavimais, pirmosios instancijos teismas nepatikrino, ar pareiškėjai laikėsi įstatyme nustatytos plano projekto tikslinimo ir pakartotinio svarstymo procedūros, ir nustatęs, jog nebuvo laikytasi pakartotinio svarstymo procedūros, pirmosios instancijos teismas neatsisakė priimti tokio bankroto administratoriaus prašymo, o iš esmės pasisakė dėl patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto.

23Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo padaryto procesinio pažeidimo (neskirdamas bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka), galėjo būti neteisingai išspręstas prašymas (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Be to, teismas nagrinėdamas bankroto administratoriaus prašymą iš naujo, turėtų vadovautis formuojama teismų praktika bei teisės normomis reglamentuojančiomis kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūrą ir išsiaiškinti aplinkybes, ar pareiškėjai laikėsi pakartotinio kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano pakartotinio svarstymo procedūros (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

24Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamą nutartį naikinti, o apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo ar nutarties teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdas ir negali šalių ginčo išnagrinėti iš esmės.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis dėl proceso teisės normų pažeidimo naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

27panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjų I. V. ir G. V. patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-24 nutartimi pareiškėjams I. ir G.... 3. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2016-03-04 pateikė teismui... 4. Kretingos rajono apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi netenkino... 5. Atskirajame skunde bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo... 6. Atskirasis skundas tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 8. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės... 10. Nustatyta, kad 2016-03-01 kreditorių susirinkime nebuvo pritarta patikslintam... 11. Bankroto administratorius prašyme nurodydamas, kad kreditoriai nepritarė... 12. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi rašytinio proceso tvarka... 13. Atskirajame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas išsprendė... 14. FABĮ 8 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir... 15. Pažymėtina, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos... 16. Iš skundžiamos nutarties įžanginės dalies matyti, kad pirmosios... 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad... 18. Nuo 2016-01-01 FABĮ 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje numatyta, jog plano... 19. Kreditoriai nepritarė patikslintam plano projektui, būtent dėl mokumo... 20. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas... 21. Iš įrodymų, kurie pateikti į bylą matyti, kad nei pareiškėjai, nei... 22. Iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies nustatyta, kad pirmosios... 23. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo... 24. Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų atskirojo... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis dėl proceso teisės normų... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 27. panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį ir...