Byla II-101-718/2012
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimo Nr. VET 000702 panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam L. P., nutarimą priėmusios institucijos atstovui Virgilijui Valantinui, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), individualios įmonės savininko, skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimo Nr. VET 000702 panaikinimo,

Nustatė

22012-04-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorė I. U. L. P., baustam administracine tvarka pagal LR ( - ) str., surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl to, kad 2012-03-06 atlikus patikrinimą pagal gautą pranešimą buvo nustatyti gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimai: gyvūnų augintinių laikymo vietose nėra įrengta slėptuvių; narvuose nėra maisto; narvuose esantis vanduo gausiai užterštas pjuvenomis; narvai nešvarūs, gausus kiekis išmatų; prekiaujama sergančiu degu; gyvūnų laikymo patalpoje bloga ventiliacija, sienos vietomis padengtos pelėsiais, ant lango gausus vandens kondensato kiekis; žiurkių patelės ir patinėliai laikomi kartu, vykdomas nelegalus žiurkių veisimas. Tuo L. P. pažeidė Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 4 str. 1 p., Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010-07-12 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ 16, 17, 18.2, 19, 20, 22.1., 22.2., 22.5., 23, 34, 38, 39, 42, 43, 47.2., 47.4., 47.5., 47.6., 47.7., 49, 50, 55 p. reikalavimus. L. P. veiksmai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 4 dalį.

3Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas V. L. 2012-04-10 nutarimu L. P. už padarytą ( - ) straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą paskyrė 400 Lt baudą.

4L. P. skundu prašo panaikinti 2012-04-10 nutarimą arba sumažinti paskirtą baudą. Nurodo, jog 2012-03-06 patikrinimo išvados prieštarauja 2011-10-14 ir 2011-12-02 atliktų patikrinimų išvadoms, kas leidžia matyti, kad Institucija siekia ne nustatyti realias faktines aplinkybes, o neišvengiamai nubausti jį pagal neaiškius skundus. 2012-03-06 patikrinimo metu gyvūnų narvai kaip tik buvo valomi, darbuotoja ateina tik nuo 10.00 val., todėl natūralu, kad ne visi dar buvo išvalyti. Taip pat nepagrįstai nurodyta, jog jis vykdo nelegalų žiurkių veisimą, kadangi smulkiųjų graužikų veisimui leidimas nėra reikalingas. Jam nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su jam pareikštais kaltinimais ir pateikti paaiškinimus. Jo gaunamos pajamos yra nedidelis, moka savo dviems dukroms po 250 Lt per mėnesi išlaikymą, todėl paskirta bauda turėtų būti sumažinta.

5Teismo posėdžio metu L. P. palaikė skundo reikalavimus jame nurodytais motyvais. Paaiškino, jog jo parduotuvė veikia nuo 2005 m. ir iki šiol jis baustas nebuvo, per patikrinimus viskas būdavo gerai. 2011 m. atsirado paauglė, kuri terorizuoja pardavėjas, rašo įvairius skundus. 2012-03-06 patikrinimas buvo atliekamas 10.15 val., tuo metu pardavėja kaip tik tvarkėsi. Iš pagrindų narvai tvarkomi 2 kartus per savaitę, ypač po savaitgalio. Žiurkių masiškai neveisė ir tam jokio leidimo nereikia, degu buvo išgydytas ir parduotas. Į bylos nagrinėjimą veterinarijos tarnyboje negalėjo, atvyko vėliau. Parduotuvė dirba nuostolingai, jis išlaiko dvi dukras, dėl to paskirta bauda yra labai didelė.

6Atsiliepime nutarimą priėmusi institucija prašo skundo netenkinti, kadangi 2012-03-06 patikrinimo metu buvo nustatyti grubūs gyvūnų gerovės pažeidimai. Pareiškėjo teiginiai, kad institucijos tikslas buvo neišvengiamai jį nubausti yra niekuo nepagrįsti. Į bylos nagrinėjimą L. P. neatvyko ir paaiškinimų nepateikė, nors buvo informuotas apie patikrinimo rezultatus ir nutarimas surašytas praėjus 35 dienoms nuo patikrinimo, t.y. buvo pakankamas laikas susipažinti su medžiaga ir pateikti paaiškinimus.

7Protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą ir prašė pareiškėjo skundą atmesti. Paaiškino, jog patikrinimas buvo atliktas pagal gautą skundą. Jis pats dalyvavo patikrinime. Nustatyta, kad narveliai nešvarūs, nevalyti, taip pat užfiksuoti kiti pažeidimai. Sekmadieniais parduotuvė nedirba, nors gyvūnams reikalinga nuolatinė priežiūra.

8Skundas atmestinas.

9Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamai į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką ir už kurį įstatymai nustato administracinę atsakomybę (LR ATPK 9 str.). Nagrinėjant bylą, būtina nustatyti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, kurio padarymu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra kaltinamas, ar pažeidėjas kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (LR ( - ) str. 1 d.).

10Iš skundžiamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimo matyti, kad L. P. yra nubaustas pagal LR ( - ) str. 4 d. už 2012-03-06 patikrinimo metu nustatytus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus, t.y. už Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 4 str. 1 p., Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010-07-12 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ 16, 17, 18.2, 19, 20, 22.1., 22.2., 22.5., 23, 34, 38, 39, 42, 43, 47.2., 47.4., 47.5., 47.6., 47.7., 49, 50, 55 p. reikalavimų pažeidimą.

11Pagal LR ( - ) str. 4 d., gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas, padarytas už tai jau bausto asmens, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

12Iš byloje esančių duomenų bei paaiškinimų teismo posėdyje matyti, jog L. P. nesutinka su 2012-03-06 atlikto patikrinimo išvadomis ir jo metu nustatytais pažeidimais, t.y., kad gyvūnų augintinių laikymo vietose nėra įrengta slėptuvių, narvuose nėra maisto; narvuose esantis vanduo gausiai užterštas pjuvenomis, narvai nešvarūs, gausus kiekis išmatų, prekiaujama sergančiu degu, gyvūnų laikymo patalpoje bloga ventiliacija, sienos vietomis padengtos pelėsiais, ant lango gausus vandens kondensato kiekis, žiurkių patelės ir patinėliai laikomi kartu, vykdomas nelegalus žiurkių veisimas. Tačiau teismas neturi pagrindo abejoti 2012-03-06 patikrinimo akte Nr. 37SG1-37 (b.l. 15-16) užfiksuotomis aplinkybėmis. Parduotuvėje rastų pažeidimų faktą teismo posėdžio metu patvirtino vienas iš 2012-03-06 patikrinimą atlikusių pareigūnų - V.Valantinas. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta duomenų, jog patikrinimą atlikę V.Valantinas ir I. U. anksčiau būtų turėję konfliktų su L. P., būtų asmeniškai suinteresuoti L. P. kalte ar būtų suinteresuoti patikrinimo akte rašyti netiesą. Be to, tam tikrų pažeidimų buvimas (pelijančios patalpų sienos, nešvarūs narveliai, nešvarus geriamasis vanduo) aiškiai matomas ir pateiktose 2012-03-06 patikrinimo metu darytose fotonuotraukose.

13Pareiškėjo nurodytas argumentas, kad ankstesnių - 2011-10-14 ir 2011-12-02 atliktų patikrinimų metu jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, o 2012-03-06 pažeidimai nustatyti iš esmės tik tam, kad jį būtų galima nubausti, laikytinas visiškai nepagrįstu. Tai, kad ankstesnių patikrinimų metu nebuvo nustatyti pažeidimai neduoda pagrindo išvadai, kad vėliau situacija negali būti pasikeitusi, t.y. gyvūnų laikymo sąlygos pablogėjusios. Aplinkybė, ar patikrinimas atliktas pagal gautą skundą ar kitu pagrindu, šiuo atveju jokios įtakos neturi ir atsakomybės už nustatytus pažeidimus nepašalina.

14L. P. argumentas, kad jis neturėjo galimybės susipažinti su jam pateiktais kaltinimais ir pateikti paaiškinimus taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. 2012-03-06 patikrinimo akte užfiksuota, jog jo antras egzempliorius buvo atiduotas parduotuvėje patikrinimo metu dirbusiai pardavėjai S. M. ir jame buvo nurodyta parduotuvės savininkui 2012-03-08 13.00 val. atvykti į Klaipėdos VMTV (b.l. 15-16). S. M., kaip darbuotoja, šį aktą turėjo perduoti savininkui L. P. ir tai buvo padaryta, nes 2012-03-13 L. P. rašė paaiškinimą Klaipėdos VMTV viršininkui (b.l. 19-20), kas rodo, jog apie įvykusį patikrinimą, jo rezultatus ir kvietimą atvykti duoti paaiškinimą jis neabejotinai žinojo.

15Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad L. P. jam priklausančioje parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), neužtikrino, jog nebūtų pažeisti ten laikomų gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010-07-12 įsakyme Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“. Kadangi L. P. 2012-02-03 administraciniu nurodymu pagal LR ( - ) str. 1 d. jau buvo paskirta 20 Lt bauda, jo veiksmai pagrįstai kvalifikuoti pagal LR ( - ) str. 4 d.

16Pareiškėjas skunde taip pat prašo, jei nutarimas nebus panaikintas, paskirti jam mažesnę nei paskirtoji (400 Lt) baudą. LR ( - ) str. 4 d. sankcijoje numatyta bauda nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo. Taigi, kaip matyti, L. P. paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Tai, kad jis turi mokėti išlaikymą dviem dukroms bei turi įsipareigojimų bankui nesudaro pagrindo taikyti ( - ) str. nuostatas ir skirti jam švelnesnę nei įstatymo nustatyta nuobauda ar visai jos neskirti.

17Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą buvo laikytasi įstatymų nustatytos šių bylų teisenos tvarkos, nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, L. P. administracinėn atsakomybėn pagal LR ( - ) str. 4 d. patrauktas pagrįstai ir teisėtai, jo veikla kvalifikuota teisingai, o paskirtos baudos dydis parinktas nepažeidžiant nuobaudų skyrimo taisyklių. Atsižvelgiant į tai, tenkinti L. P. skundą ir naikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimą ar keisti juo paskirtos baudos dydį nėra jokio pagrindo.

18Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 125 str., 302 str. 1 d. 5 p., 3024 str. 1 d., 2 d.,

Nutarė

19Administracinėn atsakomybėn patraukto L. P. skundo netenkinti.

20Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-04-10 nutarimą Nr. VET 000702, kuriuo L. P. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str. 4 d. paskirta 400 Lt bauda, palikti nepakeistą.

21Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė,... 2. 2012-04-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos... 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir... 4. L. P. skundu prašo panaikinti 2012-04-10 nutarimą arba sumažinti paskirtą... 5. Teismo posėdžio metu L. P. palaikė skundo reikalavimus jame nurodytais... 6. Atsiliepime nutarimą priėmusi institucija prašo skundo netenkinti, kadangi... 7. Protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas teismo... 8. Skundas atmestinas.... 9. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 10. Iš skundžiamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos... 11. Pagal LR ( - ) str. 4 d., gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo,... 12. Iš byloje esančių duomenų bei paaiškinimų teismo posėdyje matyti, jog L.... 13. Pareiškėjo nurodytas argumentas, kad ankstesnių - 2011-10-14 ir 2011-12-02... 14. L. P. argumentas, kad jis neturėjo galimybės susipažinti su jam pateiktais... 15. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad L. P. jam... 16. Pareiškėjas skunde taip pat prašo, jei nutarimas nebus panaikintas, paskirti... 17. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina... 18. Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 19. Administracinėn atsakomybėn patraukto L. P. skundo netenkinti.... 20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir... 21. Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo...