Byla A2-1465-635/2011
Dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, pagal Agentūros prašymą atnaujintą procesą dalyje dėl agentūros išmokų padalijimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Irenai Valužienei, dalyvaujant ieškovui A. G., jo atstovei, advokatei Irmai Grikšelienei, atsakovei D. G., jos atstovui, advokatui Vytautui Kelpšui, teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinėje byloje Nr. 2-6-750/2010 pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovei D. G., trečiajam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste – ir Agentūra) dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, pagal Agentūros prašymą atnaujintą procesą dalyje dėl agentūros išmokų padalijimo,

Nustatė

2Civilinėje byloje Nr. 2-6-750/2010, 2010 m. sausio 29 d., Šilutės r. apylinkės teismas priėmė teismo sprendimą, kuriuo nutraukė santuoką tarp ieškovo A. G. ir atsakovės D. G. bei padalino santuokoje įgytą turtą.

32010-11-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi sprendimo dalis dėl santuokos nutraukimo ir Agentūros mokėtinų išmokų padalijimo įsiteisėjo, likusioje dalyje sprendimas panaikintas, byla perduota nagrinėti iš naujo.

42011-06-02 tretysis asmuo - Agentūra pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo bei jos įtraukimo į bylos nagrinėjimą. 2011-09-15 prašymas tenkintas ir teismo nutartimi procesas civilinės bylos Nr. 2-6-750/2010 dalyje pagal 2010m. sausio 29d. Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimo įsiteisėjusią dalį dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros gaunamos paramos padalijimo, atnaujintinas. Dėl kito santuokoje įgyto turto, 2011-04-14 Šilutės rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuris šiuo metu apskųstas apeliacine tvarka.

5Tretysis asmuo savo prašyme ir atstovas nagrinėjimo metu nurodo, kad nutraukus santuoką, dalinant turtą neteisėtai buvo paskirstytos Agentūros išmokos, t.y. sprendime pripažinta ieškovui A. G. teisė ½ Nacionalinės mokėjimo agentūros ateityje mokamos paramos atsakovei D. G. (2006-12-19patvirtiną 2006-05-18 paraišką). Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tik atsakovei numatytos išmokos, kaip smulkaus pieno ūkio savininkei, o ieškovas į šią išmoką pretenduoti kaip sutuoktinis, negali. Prašo pakeisti 2010-01-29 sprendimą ir dalyje dėl turto padalinimo, Nacionalinės mokėjimo agentūros mokamą paramą pagal 2006-12-19 patvirtiną 2006-05-18 paraišką priteisti tik atsakovei D. G..

6Šalys su prašymu dėl sprendimo pakeitimo iš esmės sutiko, nurodė, kad nežinojo apie teisinius paramos mokėjimo nedalumo niuansus. Dėl būsimos paramos atsakovei iš Agentūros, šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti.

7Ieškinys dalyje dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos(išmokų) ½ priteisimo A. G., atmestinas.

8Ištyrus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus ir išklausius šalių paaiškinimus nustatyta, kad Šilutės r. apylinkės teismui nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovei D. G., dėl santuokos nutraukimo, ieškinys buvo tenkintas, nutraukta santuoka tarp šalių, tačiau į bylos nagrinėjimą nebuvo įtraukta trečiuoju asmeniu Agentūra, kuri buvo suinteresuota bylos baigtimi. Būtent Agentūra administruoja paramos mokėjimą. Kvota bei išmokos pareiškėjai(atsakovei) buvo skiriamos remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2010, Nr. 137-6992) bei vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintomis Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" administravimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 114-4272; 2005, Nr. 42-1338, Nr. 105-3894) (toliau - Administravimo taisyklės), kuriose nustatyti pareiškėjų, siekiančių gauti paramą pagal Priemonę, tinkamumo kriterijai, sąlygos gauti paramą, sankcijos. Nustatyta, kad ieškovas paraiškos pateikimo metu neatitiko Administravimo taisyklių 11.1 p. numatyto amžiaus cenzo, todėl jis negalėjo pretenduoti į gaunamos išmokos dalį, o pareiškėjai (atsakovei) skirta parama, gali būti išmokama tik jai. Be to, pagal gaunamą paramą, jai iš to kyla teisinės pasekmės, t.y. atitinkamos teisės ir pareigos(gauti išmokas, neužsiimti tam tikra veikla bei sankcijos, pažeidus nustatytus apribojimus). Remiantis išdėstytais motyvais šio reikalavimo dalyje sprendimas keistinas ir ieškinys atmestinas, priteisiant išmokas atsakovei.

9Šalys dėl Agentūros mokėtinų lėšų atsakovei ateityje, tarpusavyje susitarė taikiai, be to išspręsdamos ir visą santuokoje įgyto turto pasidalijimą ir prašo šią sutartį tvirtinti.

10Šalių pateikta taikos sutartis atitinka CK 6.983 straipsnio nuostatas, dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Todėl esant šioms aplinkybėms, tenkintinas šalių prašymas ir tvirtintina jų pateikta taikos sutartis.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 371 str. 1 d. 2 p., 296 str. 1 d. 12 p., 370 str. 4 d., Civilinio kodekso 6.,983, 6.985 str. str. teismas

Nutarė

12Pakeisti 2010 m. sausio 29 d., Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6-750/2010, dalį dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos(išmokų) padalijimo tarp šalių ir Nacionalinės mokėjimo agentūros mokamą paramą pagal 2006-12-19 patvirtiną paraišką, priteisti atsakovei D. G..

13Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

14Prašymą tenkinti ir patvirtinti A. G. ir D. G. taikos sutartį: “ 1. Šia sutartimi D. G., asmens kodas ( - ) ir A. G., asmens kodas ( - ) susitaria, kad iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos D. G. mokamų lėšų pagal Kaimo plėtros 2004-2006m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ D. G. iš kasmet gaunamų šių lėšų nuo 2012metų 40 procentų gautos sumos sumokės A. G. per 10 dienų nuo tos datos, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos D. G. priklausančią pinigų sumą praves į jos asmeninę sąskaitą. D. G. A. G. pinigus praves į jo nurodytą sąskaitą banke. 2. D. G. įsipareigoja A. G. kasmet iki šioje sutartyje minimos kompensacijos išmokėjimo pateikti rašytinį dokumentą, gaunamą iš nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos, patvirtinantį apie D. G. tais metais išmokėtas(mokėtinas) pinigų sumas. 3. D. G. ir A. G. susitaria, kad D. G. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos pagal Kaimo plėtros 2004-2006m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ D. G. sumokėtų pinigų už 2009metus 10093.83 lito, už 2010metus 6459,96 lito, už 2011metus 6459,96 lito, viso 23013,75 lito, 40 procentų šios sumos, tai yra 9205, 50 lito privalo sumokėti A. G.. 4. D. G. ir A. G. susitaria, kad A. G. už jam atitenkantį didesnės vertės santuokoje įgytą turtą D. G., atlikus visus tarpusavio įskaitymus, lieka skolingas 750 litų, tačiau ši A. G. skola yra įskaitoma į D. G. A. G. mokėtiną 2012metais iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos gautos pinigų sumos 40 procentų dalį. D. G. 2012metais iš nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos gautos sumos perves A. G. 750 litų mažiau. 6. D. G. per 3 darbo dienas nuo šios sutarties įsiteisėjimo dienos atsiima iš Klaipėdos apygardos teismo apeliacinį skundą, pateiktą dėl 2011 metų balandžio 12 d. Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-299/2011. Šios sąlygos neįvykdymas šią taikos sutartį daro negaliojančia. A. G. atsisako savo 2011-05-30 prašymo dėl aritmetinės klaidos ištaisymo 2011-04-12 teismo sprendime šioje byloje. 7. Šalims yra žinomos šios sutarties pasirašymo pasekmės, kad teismui patvirtinus šią taikos sutartį civilinė byla bus nutraukta, kad šalys negalės kelti naujos bylos tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ir kad teismo patvirtina taikos sutartis galės būti pateikta priverstiniam vykdymui. 8. Šalys susitaria nereikalauti viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. 9. Sutartis surašyta trimis egzemplioriais: teismui ir šalims.“

15Nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo per 7d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai