Byla 2-4052-341/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui Z. V. (Z. V.) dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Z. V., prašydamas priteisti iš atsakovo 1933,93 Lt skolą, kurią sudaro 1500 Lt paskola, 433,93 Lt palūkanos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-02-13 tarp šalių pagal „( - )“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 1500 Lt 24 mėnesių terminui (iki 2015-02-13). Kadangi atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nuo paskolos išdavimo dienos neįmokėjo nei vienos įmokos, ieškovas 2013-05-03 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį.

3Ieškovas, vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 p., specialiosiomis sąlygomis, bei taikydamas numatytą 78,82 procentų metinę palūkanų normą, už laikotarpį nuo 2013-02-13 iki 2013-04-18 paskaičiavo 433,93 Lt palūkanų. Remiasi CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003. Taipogi, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, teigia, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 433,93 Lt iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu; iš atsakovo atsiliepimo į ieškinį, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Byloje nustatyta, kad 2013-02-13 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovas suteikė atsakovui 1500 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti mokėdamas mokėjimo grafike nurodytą kredito dalį ir palūkanas, t.y. po 125,87 Lt per mėnesį; sutartyje nustatyta 78,82 procentų dydžio metinė palūkanų (Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3.1 p., Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiosios sąlygos). Iš ieškovo sąskaitos ataskaitos matyti, kad atsakovas Z. V., sumokėdamas į ieškovo sąskaitą 0,01 Lt, sutiko su ( - ) taisyklėmis, o ieškovas tą pačią dieną pervedė į atsakovo sąskaitą 1500 Lt sumą (mokėjimo paskirtyje nurodyta – Kredito sutarties Nr. ( - )), t.y. įvykdė savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Ieškovas nurodo, kad atsakovas nėra sumokėjęs nei vienos įmokos, todėl 2013-05-03 ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas sutartyje numatytų prievolių nevykdė, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo Z. V. 1500 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 433,93 Lt palūkanų, paskaičiuotų nuo 2013-02-13 iki 2013-04-18. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Įvertinus bendrą prašomą priteisti kompensacinių palūkanų sumą, jų skaičiavimo laikotarpį bei vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies sąlygomis, Bendrųjų sąlygų 7.1 p., ieškovo reikalavimas priteisti 433,93 Lt palūkanų tenkintinas (CK 6.261 str.).

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo Z. V. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 1933,93 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt tris litus 93 ct/atitinka 560,11 EUR) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-09-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai