Byla 2S-2252-485/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, teisėjų Ramūno Mitkaus ir Egidijaus Tamašausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. V. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1896-214/2010 pagal ieškovės patikslintą ieškinį atsakovui J. Č., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims sodininkų bendrijai „Lepšiškiai“, UAB „Iventora“ dėl žemės sklypo ribų nustatymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 12 d. parengiamajame teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. 2-1896-214/2010 nutarė tenkinti prašymus dėl pateiktų dokumentų patvirtinimo, pakeitė atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, tenkino prašymus dėl bylos atidėjimo, paskiriant sekantį teismo posėdį 2010-12-14, atidėjo kitų pateiktų prašymų išsprendimo klausimą sekančiame parengiamajame teismo posėdyje, dalyvaujant atstovams.

6Ieškovė pateikė pirmosios instancijos teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį išsprendžiant patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, prašymą dėl teismo liudijimų išdavimo bei įrodymų išreikalavimo.

7Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 20 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą.

8Teismas nurodė, jog ieškovė iš esmės skundžia ne teismo išspręstus klausimus, o teismo neveiklumą, t.y. parengiamojo teismo posėdžio metu neišspręstus klausimus. Parengiamojo teismo posėdžio tikslas yra imtis priemonių geriau ir išsamiau pasirengti nagrinėti bylą teisme (CPK 228 str. 1 d.), išsiaiškinti ginčo esmę, galutinai suformuluoti šalių reikalavimų ir atsikirtimų į pareikštus reikalavimus turinį, įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus, įtrauktinus dalyvauti byloje asmenis ir atlikti kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai išnagrinėti bylą teismo posėdyje (CPK 230 str. 1 d.). Europos žmogaus teisių teismas byloje Frydlender v. France išaiškino, kad konkretus civilinis procesas paprastai lemiamas ne vienos aplinkybės, bet bylos aplinkybių visuma, todėl visada būtina atsižvelgti į visus nagrinėjamo proceso aspektus. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė G. V. ieškinį teismui yra pateikusi 2010-05-11, patikslintą ieškinį pateikė 2010-06-01, taip pat pateikė 2010-09-17 patikslintą ieškinį, kuris teisėjos vertinimu turėjo kivaizdžių trūkumų, todėl 2010 09 21 vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais buvo priimta rašytinė nutartis dėl trūkumų pašalinimo; 2010-10-06 pateiktas patikslintas ieškinys, kuris šiuo metu yra nepriimtas. Atsižvelgdamas į parengiamojo teismo posėdžio tikslus, teismas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą spręs parengiamojo teismo posėdžio metu, nes pateikus bylos pasirengimo nagrinėjimui stadijoje, teismo vertinimu pagal CPK 230 str., būtina byloje dalyvaujančių asmenų nuomonė dėl patikslinto ieškinio. Tuo tikslu teismas byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinimui išsiuntė pateikto patikslinto ieškinio nuorašus, kad šie galėtų parengiamojo teismo posėdžio metu pareikšti savo nuomonę dėl patikslintame ieškinyje keliamų reikalavimų. Ir tiktai galutinai išsiaiškinus ginčo esmę ir galutinai suformavus šalių reikalavimus, galima bus spręsti dėl prašomų išreikalauti įrodymų tikslingumo ir teismo liudijimo išdavimo. Todėl teismas darė išvadą, kad atsižvelgiant į visas byloje esančias aplinkybes, 2010-10-12 parengiamojo teismo posėdžio metu priimta žodinė nutartis padės geriau ir išsamiau pasirengti nagrinėti bylą teisme. Parengiamasis posėdis atidėtas suderinus į bylą pateiktus šalių, atstovų nurodytas datas ir teismo darbo grafiką. Teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). CPK 290 str. 2 d. nurodo, jog teismo nutartis turi būti rašytinė, jeigu ji pagal LR CPK gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Todėl darytina išvada, kad šiuo atveju priimta teismo žodinė nutartis, įrašyta parengiamojo teismo posėdžio protokole, neskųstina atskiruoju skundu. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-10-12 parengiamojo teismo posėdžio metu priimta žodine nutartimi nuspręsta parengiamąjį teismo posėdį atidėti 2010-12-14 13.30 val., todėl kelias tolimesnei bylos eigai nėra užkirstas.

9Ieškovė atskiruoju skundu prašo 2010 m. spalio 20 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti patikslintą ieškinį.

10Ieškovė nurodo, jog teismas nepriėmė jo patikslinto ieškinio rezoliucija ir tai patvirtina skundžiama nutartis. Toks neapibrėžtumas vertintinas kaip sąmoningas CPK pažeidimas, vilkinantis bylos nagrinėjimą. teismas nutartyje pažymėjo, kad atskiruoju skundu gali būti skundžiama tik rašytinė nutartis. taigi, 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartis yra neskundžiama, o pastarosios žodinės nutarties ieškovė taip pat negali apskųsti. Tokie veiksmai išvis neleistų ieškovei pasinaudoti nutarčių apskundimo teise.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

13CPK 334 str. 1 d. numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais ar kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti ieškovės atskirąjį skundą dėl nutarimų, priimtų 2010 m. spalio 12 d. parengiamajame teismo posėdyje. CPK 334 str. 1 d. 1 p. įtvirtinama bendroji pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo atskiruoju skundu galimybė, kai šią galimybę numato CPK. CPK formuluotė „šio kodekso nustatytais atvejais“ reiškia, jog teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį paprastai nurodoma tiek pačiame CPK straipsnyje, kuris reglamentuoja teismo atliekamus procesinius veiksmus, tiek atitinkamą procesinį institutą reglamentuojančiame CPK skirsnyje. Taigi, nagrinėjamu atveju, CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu apskųsti teismo posėdyje priimtų nutarimų tenkinti prašymus dėl pateiktų dokumentų patvirtinimo, pakeisti atsakovą, paskiriant sekantį teismo posėdį, atidėti kitų pateiktų prašymų išsprendimo klausimą sekančiame parengiamajame teismo posėdyje, dalyvaujant atstovams. Taip pat pritartina ir pirmosios instancijos teismo argumentai, jog minėta 2010-10-12 parengiamojo teismo posėdžio metu priimta žodine nutartis neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui. Priešingai, minėtais nutarimais teismas įtraukė dalyvauti byloje tinkamus asmenis, atliko kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai išnagrinėti bylą teismo posėdyje (CPK 230 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kolegija daro išvadą, kad 2010 m. spalio 12 d. parengiamojo teismo posėdyje priimta nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, dėl Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 20 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties.

14Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad naikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartį ieškovės atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai