Byla 2-2338-733/2011
Dėl teisių perėmimo vykdymo procese

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovei L. G., suinteresuotam asmeniui antstolei Andželai Tamašauskienei, suinteresuotų asmenų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilutės skyriaus atstovei Živilei Targonskienei, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Žemukas“ atstovui S. B.,

4išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos L. G. įmonės pareiškimą suinteresuotiems asmenims VSDFV Šilutės skyriui, UAB „Žemukas“, antstolei Andželai Tamašauskienei dėl teisių perėmimo vykdymo procese,

Nustatė

5Pareiškėja L. G. įmonė prašo vykdymo procese pakeisti išieškotoją VSDFV Šilutės skyrių į L. G. įmonę vykdomosiose bylose Nr. 0153/09/02362 ir Nr. 0153/11/00111. Nurodo, kad 2011-02-23 L. G. įmonė ir UAB „Žemukas“ pasirašė reikalavimo perėmimo sutartį Nr. 11/02-01, pagal kurią L. G. įmonė įsipareigojo sumokėti VSDFV Šilutės skyriui 8398,79 Lt vykdomojoje byloje 0153/09/02362 ir 37949,19 Lt vykdomojoje byloje Nr. 0153/11/00111. VSDFV Šilutės skyrius apie šią sutartį žinojo, kadangi UAB „Žemukui“ jis iškėlė bankroto bylą. VSDFV Šilutės skyrius nepareikalavo, kad UAB „Žemukas“ asmeniškai sumokėtų įmokas, priėmė įmokas, kurias sumokėjo L. G. įmonė. Kadangi L. G. įmonė už UAB „Žemukas“ įvykdė prievoles VSDFV Šilutės skyriui, todėl mano įgijusi reikalavimo teisę į UAB „Žemukas“ vietoj VSDFV Šilutės skyriaus.

6Taip pat nurodo, kad šiuo metu Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama kita byla, kurioje UAB „Žemukas“ yra pateikęs atskirąjį skundą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, ten taip pat yra prašymas atnaujinti vykdomąją bylą Nr. 0153/09/02362. Antstolei buvo pateikta reikalavimų perėmimo sutartis kol dar nebuvo nutraukta vykdomoji byla. Prašo apjungti abi bylas, kadangi šios bylos yra susijusios.

7Taip pat paaiškino, kad ginčas kyla iš to, kad pagal 2009 m. vykdomąją bylą L. G. sumokėjo skolą VSDFV Šilutės skyriui už UAB „Žemukas“, o antstolė paskaičiavo ne tik faktines išlaidas, bet ir antstolio atlyginimą. Pareiškėja informavo, kad sieks pakeisti kreditorių vykdymo procese, bet per tą laiką vykdomoji byla buvo užbaigta. Išieškotojo pakeitimas leistų pareiškėjai, perėmusiai reikalavimą vykdymo procese, prašyti antstolės A. Tamašauskienės grąžinti vykdomąjį dokumentą ir antstolei nebūtų sumokėtas antstolio atlygis. Antstolei priklauso atlygis už faktines išlaidas, bet nepriklauso sėkmės mokestis.

8Suinteresuoto asmens UAB „Žemukas“ atstovas S. B. su pareiškimu sutinka, paaiškino, kad jų įmonė buvo blogoje finansinėje situacijoje, kai VSDFV Šilutės skyrius iškėlė bankroto bylą. Kreipėsi į L. G. įmonę, kad padėtų sumokėti įsiskolinimą. Sudarė sutartį ir skolos mokėjimo grafiką, pagal kurį UAB „Žemukas“ moka L. G. įmonei po 2400 Lt kiekvieną mėnesį, o L. G. įmonė sumokėjo VSDFV jų skolą.

9Suinteresuoto asmens VSDFV Šilutės skyriaus atstovė Živilė Targonskienė su pareiškimu nesutinka, paaiškino, kad VSDFV Šilutės skyrius kaip išieškotojas neperleido skolos reikalavimo jokiam kitam asmeniui, liko išieškotojai, vykdomosios bylos yra užbaigtos, nemato pagrindo reikalavimui.

10Suinteresuotas asmuo antstolė Andžela Tamašauskienė su pareiškimu nesutinka, paaiškino, kad ji turėjo vykdyti du sprendimus dėl išieškojimo iš UAB „Žemukas“. UAB „Žemukas“ atsiskaitė su VSDFV Šilutės skyriumi. 2009 m. vykdomojoje byloje ir vykdomosios išlaidos yra sumokėtos. Byla yra užbaigta, vykdomasis dokumentas grąžintas VSDFV Šilutės skyriui. Jai nebuvo pateikta jokių dokumentų, kad VSDFV perleido reikalavimo teisę kokiam nors kitam asmeniui. Prašymas pakeisti išieškotoją yra visiškai nepagrįstas. Antstolės atsiliepime taip pat nurodyta, kad vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš UAB „Žemukas“ išieškotojo VSDFV Šilutės skyriaus naudai yra užbaigtos 2011 m. vasarą: vykdomoji byla 0153/09/02362 užbaigta 2011-07-20 kaip visiškai įvykdyta, o vykdomoji byla Nr. 0153/11/00111 nutraukta 2011-06-28. Kai vykdomoji byla užbaigiama, vykdomieji dokumentai grąžinami, be vykdomojo dokumento vykdymo veiksmus atlikti draudžiama.

11Pareiškimas atmestinas.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad L. G. įmonė ir UAB „Žemukas“ 2011-02-23 sudarė Reikalavimo perėmimo sutartį 11/02-1, kuria susitarė, kad L. G. įmonė įsipareigoja sumokėti VSDFV Šilutės skyriui sumą, atitinkančią reikalavimą iš UAB „Žemukas“ pagal vykdomąsias bylas Nr. 0153/09/02362 ir Nr. 0153/11/00111, o UAB „Žemukas“ įsipareigojo atsiskaityti su L. G. įmone beržiniais ruošiniais arba pinigais pagal nurodytą atsiskaitymų grafiką, mokėti 12 proc. metines palūkanas nuo likusios neapmokėtos sumos (b.l. 4).

13Suinteresuoti asmenys VSDFV Šilutės skyrius ir antstolė Andžela Tamašauskienė nurodė, kad vykdomosios bylos Nr. 0153/09/02362 ir Nr. 0153/11/00111, pagal kurias L. G. įmonė susitarė su UAB „Žemukas“ atsiskaityti už ją VSDFV Šilutės skyriui, yra užbaigtos ir vykdomieji dokumentai grąžinti.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

15Atsižvelgiant į tai, kad vykdomosios bylos Nr. 0153/09/02362 ir Nr. 0153/11/00111, kuriose buvo išieškomos išieškotojui VSDFV Šilutės skyriui sumos, esančios pareiškėjos L. G. įmonės ir suinteresuoto asmens UAB „Žemukas“ reikalavimo perleidimo sutarties objektu, jau pareiškimo padavimo teismui metu buvo įvykdytos, užbaigtos, dokumentai grąžinti išieškotojui, ir į tai, kad pagal CPK 586 straipsnio 2 dalį draudžiama be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus, pareiškėjos prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, pareiškėjos reikalavimas neturi teisinio pagrindo, nes net ir tebevykdant minėtas vykdomąsias bylas, pareiškėja neturėtų teisės prašyti pakeisti išieškotoją VSDFV Šilutės skyrių į ją, o perėmusi UAB „Žemukas“ skolą, vykdymo procese galėtų būti pakeista skolininke, kaip įgijusi teisę ne reikalauti skolos, o grąžinti ją, t.y. skolos perkėlimo atveju.

16Iš pareiškėjos L. G. įmonės priteistina 26,71 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 596 str.,

Nutarė

18Pareiškimą atmesti.

19Priteisti iš L. G. įmonės, įmonės kodas 177321735, 26,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai