Byla 1-68-239/2012

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant prokurorei Žanai Sokolovskai, nukentėjusiajam A. D., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2G. A., a. k. ( - ) gim. 1964-01-31, ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvena adresu: ( - ), neteistas.

3kaltinamas pagal LR BK 140 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą:

Nustatė

5G. A. smurtaudamas artimoje aplinkoje sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent:

62011 m. vasario 14 d. apie 22 val. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, savo gyvenamo namo, esančio ( - ), virtuvėje, dėl priešiškų asmeninių tarpusavio santykių su A. D. kilusio konflikto metu, tyčia sudavė peiliu tris kartus nukentėjusiajam į dešinę koją, padarydamas A. D. dešinės šlaunies durtines-pjautines žaizdas t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą- šie veiksmai pagal LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (Žin. 2011, Nr. 72-3475) traktuojami kaip smurtas artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 1 d.

7Kaltinamasis G. A. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad nukentėjusysis yra jo dukters G. A. sugyventinis. 2011 m. vasario 14 d. ginčo metu name, esančiame ( - ), tyčia sudavė peiliu tris kartus A. D. į koją. Kaltinamasis teigė, jog ankščiau buvusių konfliktų metu A. D. smurtaudavo prieš jį, todėl manė, kad ir šį kartą bus sumuštas ir dėl to griebėsi peilio. Šį barnį galėjo girdėti vaikai: Augustinas, Valentinas, dukra G. A.. Dėl nusikalstamos veikos kaltinamasis nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo, pasižada daugiau nenusikalsti. Nurodo, kad su nukentėjusiuoju A. D. susitaikė ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti, kaltinamajam susitaikius su nukentėjusiuoju.

8Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 273 str.).

9Be kaltinamojo G. A. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pilnai įrodyta sekančiais įrodymais:

10Nukentėjusysis A. D. parodė, kad jis 2011-02-14, vakare, grįžo į namus būdamas girtas. Grįžus namuose buvo G. A. ir jo vaikai: G. A. bei jos broliai V. ir A. Kadangi buvo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, tiksliai nepamena įvykio aplinkybių. Pamena, kad G. A. virtuvės patalpoje jam kažkuo dūrė į dešinę koją. Iš sužalotos kojos pradėjo bėgti kraujas. Taip pat, kad buvo nuėjęs pas G. A. kaimyną, bet nepamena apie ką su juo kalbėjo. G. A. jokių pretenzijų dėl sužalojimo neturi.

11Sutinkamai su byloje esančiu 2011-09-05 Trakų rajono apylinkės prokuratūros prokurorės reikalavimu matyti, kad dėl A. D. padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas baudžiamasis procesas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (b. l. 5).

12Iš 2011-02-24 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą –namą, esantį ( - ), nustatyta, kad ant laiptelių, šalia namo durų matyti dėmės, panašios į kraują. Nuo šio namo apie 110 metrų atstumu stovi medinis vieno aukšto namas, esantis ( - ), kur ant betoninės laiptų aikštelės matyti dėmės, panašios į kraują (b. l. 7-13).

13Sutinkamai su 2011-08-29 specialisto išvada Nr. G 932/11(01), A. D. nustatyta: dešinės šlaunies durtinės-pjautinės žaizdos. Sužalojimai galėjo būti padaryti aštriais, duriančiais-pjaunančiais daiktais ar įrankiais (pvz.: peiliu ir pan.) Sužalojimai galėjo būti padaryti iki patekimo į ligoninę (b. l. 23-24).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Č. T. parodė, kad 2011-02-14 išgirdo jog kažkas vaikšto lauke palei jo namo langus. Išėjęs į lauką pamatė, kad kieme stovi nukentėjusysis. Jo pilvas buvo kruvinas. Tai pamatęs Č. T. iškvietė policiją. Kol jis skambino, atbėgę kaimynų vaikai nusivedė Anatolijų link savo namų.

15Liudytoja G. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-02-14 vakare ji buvo namuose. Kartu buvo ir tėvas G. A. bei jos sugyventinis A. D., kurie virtuvėje gėrė alų. Begeriant, tarp jų kilo žodinis konfliktas ir jau būdama kitame kambaryje girdėjo, jog virtuvėje kilo triukšmas. Tiek tėvas, tiek ir jos sugyventinis išbėgo į lauką. Po kurio laiko į virtuvę atėjo brolis V., o nukentėjusysis tuo metu gulėjo virtuvėje ant grindų ir jam iš dešinės kojos bėgo kraujas. Atvykę medikai išvežė A. į ligoninę.

16Liudytoja M. A. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-02-14 vakare ji svečiavosi pas kaimyną Č. T.. Būnant pas jį į duris pasibeldė jos sūnus V., kuris pasakė, kad virtuvėje susistumdė jos vyras G. A. su žentu A. D.. Nuėjusi į namus, nei vyro, nei A. D. nerado. Netrukus į namus atėjo sūnus V. bei A. D., kurio dešinė koja buvo sužalota, ji kraujavo. Į namus atvažiavo medicininė pagalba ir A. D. išvežė į ligoninę. Kadangi virtuvėje ant grindų buvo kraujo, sūnus V. jį išvalė.

17Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju B. P., parodė kad 2011-02-14 vakare eidamas Miško gatve, Onuškyje, pamatė, kad prie vieno iš namų ant sniego guli A. D.. Liudytojas nutempė A. D. į Aleksų namus. Prie namų juos pasitiko G. A. ir jos mama M. A.. Užėjus į namus G. A. ten nebuvo. Jam būnant pas A. į namus grįžo kaltinamasis G. A.. Atvykusi greitoji medicininė pagalba išvežė A. D. į ligoninę.

18Nukentėjusysis A. D. pateikė kelnes, kuriomis jis buvo apsiavęs nusikaltimo padarymo metu (b.l. 26, 71-76, 77-78), o kaltinamasis G. A. pateikė marškinėlius kuriais ji buvo apsirengęs A. D. sužalojimo metu (b. l. 71-76, 77-78).

19Sutinkamai su 2011-02-15 kaltinamojo G. A. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad kaltinamasis įvykio vietoje, t. y. gyvenamojo namo, esančio ( - ),kambaryje nurodė vietą, kur jis 2011-02-14 kilusio konflikto metu peiliu sužalojo A. D. ir įvykio vietoje paaiškino nusikaltimo padarymo aplinkybes. Taip pat kaltinamasis nurodė vietą, kur jis po A. D. sužalojimo įsmeigė peilį. Peilis buvo išimtas, ir prijungtas prie baudžiamosios bylos medžiagos (b. l. 64-76).

20Iš 2011-09-16 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad parodymų patikrinimo vietoje metu su įtariamuoju G. A. rastas ir išimtas peilis yra 7,92 mm kalibro 1898/1935 m. pavyzdžio ,,MAUSER“ sistemos karabino durtuvas, duriamojo poveikio nešaunamasis ginklas. (b.l. 79-80).

21Kad kaltinamasis G. A. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pilnai įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais, liudytojų parodymais. Be to, ir pats kaltinamasis neneigia, kad jis 2011 m. vasario 14 d. apie 22 val. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, savo gyvenamo namo, esančio ( - ), virtuvėje, dėl priešiškų asmeninių tarpusavio santykių su A. D. kilusio konflikto metu, tyčia sudavė peiliu tris kartus nukentėjusiajam į dešinę koją, padarydamas A. D. dešinės šlaunies durtines-pjautines žaizdas t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą, t. y. G. A. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad G. A. kaltu prisipažino pilnai ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

23Bylos nagrinėjimo teisme metu nukentėjusysis A. D. ir kaltinamasis G. A. pareiškė, kad jie susitaikė, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir yra pagrindo manyti, kad ateityje nedarys naujų nusikaltimų, todėl prašo atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius. Taigi, kaltinamojo padaryta nusikalstama veika įstatymo priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, susitaikė su nukentėjusiuoju ir yra pagrindo manyti, kad nedarys nusikalstamų veikų, G. A. neteistas. Vadovaudamasis išdėstytu, teismas laiko, kad kliūčių atleisti kaltinamąjį G. A. nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam susitaikius su nukentėjusiuoju- nėra (BK 38 str.).

24Vilniaus valstybinės ligonių kasos pareikštas ieškinys dėl 981,25 Lt išlaidų turėtų ryšium su A. D. gydymu yra pagrįstas ir tenkintinas pilnai.

25Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d. ir 308 str.,

Nutarė

26G. A. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. kaltininkui susitaikius su nukentėjusiuoju A. D. ir baudžiamąją bylą nutraukti.

27Kardomąją priemonę iki įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

28Priteisti iš G. A. 981,25 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai už A. D. gydymą.

29Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: marškinėlius, kelnes, peilį, saugomus Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK saugojimo kameroje, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

30Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. G. A., a. k. ( - ) gim. 1964-01-31, ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas pagal LR BK 140 str. 1 d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą:... 5. G. A. smurtaudamas artimoje aplinkoje sukėlė fizinį skausmą savo šeimos... 6. 2011 m. vasario 14 d. apie 22 val. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas... 7. Kaltinamasis G. A. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad nukentėjusysis... 8. Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos... 9. Be kaltinamojo G. A. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė... 10. Nukentėjusysis A. D. parodė, kad jis 2011-02-14, vakare, grįžo į namus... 11. Sutinkamai su byloje esančiu 2011-09-05 Trakų rajono apylinkės prokuratūros... 12. Iš 2011-02-24 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus... 13. Sutinkamai su 2011-08-29 specialisto išvada Nr. G 932/11(01), A. D. nustatyta:... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Č. T. parodė, kad 2011-02-14... 15. Liudytoja G. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-02-14 vakare ji buvo... 16. Liudytoja M. A. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-02-14... 17. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju B. P., parodė kad 2011-02-14... 18. Nukentėjusysis A. D. pateikė kelnes, kuriomis jis buvo apsiavęs nusikaltimo... 19. Sutinkamai su 2011-02-15 kaltinamojo G. A. parodymų patikrinimo vietoje... 20. Iš 2011-09-16 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad parodymų patikrinimo... 21. Kad kaltinamasis G. A. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pilnai... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad G. A. kaltu... 23. Bylos nagrinėjimo teisme metu nukentėjusysis A. D. ir kaltinamasis G. A.... 24. Vilniaus valstybinės ligonių kasos pareikštas ieškinys dėl 981,25 Lt... 25. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d.,... 26. G. A. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą nusikalstamą... 27. Kardomąją priemonę iki įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią –... 28. Priteisti iš G. A. 981,25 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai už A. D.... 29. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 30. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...