Byla 2-4072-160/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės N. O. ir atsakovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2N. O. ieškiniu prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu vykdomąjį įrašą, išduotą 2012-10-16 Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaro T. P. V., notarinio registro Nr. 6395; panaikinti sutartinės hipotekos lakštą Nr. 01/1/2009/0007899 CK 4.197 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

3N. O. ir kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį. Paaiškino, kad taikos sutartimi išspręsti visi su ginčo objektu susiję klausimai. Kadangi kredito unija atleido ieškovę nuo prievolės pagal 120000 Lt vertės vekselį, ieškovė atsisako ir visų kitų išvestinių reikalavimų, taip pat ir reikalavimo naikinti vykdomąjį įrašą bei prašo Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notarą T. P. V. pašalinti iš civilinės bylos.

4Prašymas patvirtinti taiko sutartį tenkintinas, byla nutrauktina.

5Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nenustatyta (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės yra nurodytos taikos sutartyje (CPK 293 str., 294 str. 2 d.). Todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina. Kadangi taikos sutartis nepažeidžia atsakovo notaro T. P. V. teisių ir pareigų, o ieškovė atsisako visų reikalavimų notaro atžvilgiu, todėl byla šioje dalyje taip pat nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

6Išsprendus ginčą taikiu susitarimu Vilniaus apygardos teismo 2013-04-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausti vykdyti išieškojimo veiksmus iki teismo sprendimo priėmimo iš N. O. (a. k. ( - ) priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, gyvenamojo namo, namo priklausinių, esančių ( - ), naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

7Taikos sutartyje šalys sutarė, kad tuo atveju, jei užbaigiant taikos sutartimi civilinę bylą teismas įpareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei, šalys jas atlygins lygiomis dalimis. Ieškovė paduodant ieškinį privalėjo sumokėti 4483 Lt žyminio mokesčio. Pagal CPK 86 str. 2 d. jeigu byla baigiama šalims sudarius taikos sutartį, 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio grąžinama. Todėl ieškovei, jei ji būtų žyminį mokesti sumokėjusi visą, būtų gražinama 3362 Lt. Valstybei turi likti 1121 Lt. Kadangi ieškovė sumokėjo 186 Lt, nuo likusios dalis atleista, atsakovas savo dalį turi sumokėti – viso 560,50 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,

Nutarė

9Patvirtinti ieškovės N. O. (a. k. ( - ) ir atsakovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690) sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

101.1. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

111.1.1.

12Šalys 2009-05-11 sudarė Paskolos sutartį Nr. 09-00084, kuria VTK O. paskolino 120000 litų (toliau tekste vadinama Paskolos sutartimi);

131.1.2.

14Šalys 2009-05-12 pasirašė Sutartinės hipotekos lakštą Nr. 01/1/2009/0007899 su vėlesniais pakeitimas, kuriuo užtikrino Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau tekste vadinamas Hipotekos lakštu).

151.1.3.

16Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaras T. P. V. 2012-10-16 išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 6395, kurio išdavimo pagrindas – Hipotekos lakštas.

171.1.4.

18O. 2009-05-11 VTK naudai pasirašė paprastąjį vekselį 120000 litų sumai, vekselio padengimo terminas – 2012 m. vasario 20 d. (toliau tekste vadinamas Vekseliu).

191.1.5.

20Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaras T. P. V. 2012-02-27 išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 1387, kurio išdavimo pagrindas – neapmokėtas Vekselis.

211.1.6.

22Antstolis R. V. šiuo metu vykdo išieškojimą pagal 2012-10-16 vykdomąjį įrašą ir 2012-02-27 vykdomąjį įrašą, ko pagrindu užvestos vykdymo bylos Nr. 0128/12/00796 ir 0128/12/02684 (toliau tekste vadinamos Vykdomosiomis bylomis).

231.1.1.

242009-05-18 O. įmokėjo į VTK 18 000 litų pajinį įnašą ir tapo VTK nare (toliau tekste vadinamas Pajiniu įnašu).

251.1.2.

26O. skola pagal Paskolos sutartį sudaro 200872,29 litų, iš kurių 120000 litų paskolos suma, 29041,21 litų priskaičiuotų palūkanų suma, 43200 litų priskaičiuotų delspinigių suma (už 180 d.), 8631,08 litų teisinių išlaidų suma.

271.2.

28Šalys susitaria, kad visis santykiai tarp šalių kylantys iš 2009-05-11 Paskolos sutarties Nr. 09-00084, tęsiami tik ta apimtimi ir sąlygomis, kurios yra aptartos šia taikos sutartimi.

291.3.

30Šalys susitaria, kad VTK įskaitys O. Pajinį įnašą (18000 Lt) jos Paskolos sutarties grąžintiną sumą ir sumažins priskaičiuotų delspinigių sumą per pusę iki 21600 Lt. Tokiu būdu O. prievolė VTK pagal Paskolos sutartį sudaro 161272,29 litų.

311.4. Šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties sudarymo dienai O. VTK iš viso privalo sumokėti 161272,29 litų. Šalys susitaria, kad 161272,29 litų O. VTK mokės šia tvarka ir terminais:

321.4.1.

33iki 2013-08-15 O. VTK sumoka 600 litų;

341.4.2.

35iki 2013-09-15 O. VTK sumoka 600 litų;

361.4.3.

37iki 2013-10-15 O. VTK sumoka 600 litų;

381.4.4.

39iki 2013-11-15 O. VTK sumoka 600 litų;

401.4.5.

41iki 2013-12-15 O. VTK sumoka 600 litų;

421.4.6.

43nuo 2014-01-15 O. moka VTK po 1500 litų mėnesinę įmoką ir moka iki kiekvieno mėnesio 15 dienos už einamąjį mėnesį iki bus padengta visa šioje sutartyje aptarta 161272,29 litų skola VTK. Šalys susitaria, kad pirmąją 1500 litų įmoką O. atlieka 2014-01-15.

441.5.

45Šalys susitaria, kad VTK neatlygintinai atleidžia O. nuo prievolės pagal Vekselį vykdymo ir šiuo pagrindu O. VTK yra nebeskolinga.

461.6.

47Šalys susitaria, kad VTK atsiima visas Vykdomąsias bylas ir šalys laiko ir patvirtina, kad toliau visas prievoles jos vykdys geranoriškai šios taikos sutarties pagrindu.

481.7.

49Šalys susitaria ir patvirtina, kad O. atsiskaičius su VTK šios sutarties pagrindu, pasibaigia ir Hipotekos lakštas bei laikoma, kad šalys yra visiškai tarpusavyje atsiskaičiusios.

501.8.

51Šalys patvirtina, kad pasirašius šią taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, šalys viena kitai neturi jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, taip pat yra visiškai atsiskaitę, išskyrus tas prievoles, kurios tiesiogiai aptartos šia sutartimi, o taip pat jų nesieja jokie tarpusavio santykiai, išskyrus tas teises ir pareigas, kurios tiesiogiai išplaukia iš šios sutarties ir yra joje aptartos, taip pat įskaitant ir hipotekos teisinius santykius kylančius iš Hipotekos lakšto.

522.

53Kiti pareiškimai ir nuostatos

542.1. Sutarties Šalys yra susipažinusios su LR Civilinio Kodekso 6.985 str. nuostatomis, t. y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo spręsimo (res judicata) galią ir teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

552.2.

56Sutarties Šalims yra žinoma, jog, sudarius taikos sutartį, ją patvirtinus teisme pagal Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus nuostatas, tokia taikos sutartis tampa vykdytinu dokumentu (CPK 584 str. 1 d. 4 p., 595 str. 4 d.), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama (CPK 293 str. 5 p, 294 str.).

572.3.

58Šalys susitaria, kad kiekviena šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir jos papildomai iš šalių nepriteisiamos.

592.4.

60Pasirašydamos šią Sutartį, Šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais ir pasižada jų laikytis.

612.5.

62Šalys susitaria, kad teismui patyrus bylos vedimo (pašto) išlaidų, jas padengs šalys lygiomis dalimis.

632.6.

64Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas teismui tvirtinančiam šią taikos sutartį ir po vieną Šalims.

652.7.

66Ši Sutartis įsigalioja teismui ją patvirtinus.

67Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės N. O. (a. k. ( - ) ieškinį atsakovams kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690) ir Vilniaus rajono 3 notarų biuro notarui T. P. V. dėl vykdomojo įrašo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei sutartinės hipotekos lakšto panaikinimo.

68Priteisti iš kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690) 560,50 Lt žyminio mokesčio Valstybei.

69Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-04-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

70Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė,... 2. N. O. ieškiniu prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu vykdomąjį... 3. N. O. ir kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo patvirtinti tarp... 4. Prašymas patvirtinti taiko sutartį tenkintinas, byla nutrauktina.... 5. Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti... 6. Išsprendus ginčą taikiu susitarimu Vilniaus apygardos teismo 2013-04-16... 7. Taikos sutartyje šalys sutarė, kad tuo atveju, jei užbaigiant taikos... 8. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,... 9. Patvirtinti ieškovės N. O. (a. k. ( - ) ir atsakovo kredito unijos... 10. 1.1. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:... 11. 1.1.1.... 12. Šalys 2009-05-11 sudarė Paskolos sutartį Nr. 09-00084, kuria VTK O.... 13. 1.1.2.... 14. Šalys 2009-05-12 pasirašė Sutartinės hipotekos lakštą Nr.... 15. 1.1.3.... 16. Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaras T. P. V. 2012-10-16 išdavė... 17. 1.1.4.... 18. O. 2009-05-11 VTK naudai pasirašė paprastąjį vekselį 120000 litų sumai,... 19. 1.1.5.... 20. Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro notaras T. P. V. 2012-02-27 išdavė... 21. 1.1.6.... 22. Antstolis R. V. šiuo metu vykdo išieškojimą pagal 2012-10-16 vykdomąjį... 23. 1.1.1.... 24. 2009-05-18 O. įmokėjo į VTK 18 000 litų pajinį įnašą ir tapo VTK nare... 25. 1.1.2.... 26. O. skola pagal Paskolos sutartį sudaro 200872,29 litų, iš kurių 120000... 27. 1.2.... 28. Šalys susitaria, kad visis santykiai tarp šalių kylantys iš 2009-05-11... 29. 1.3.... 30. Šalys susitaria, kad VTK įskaitys O. Pajinį įnašą (18000 Lt) jos Paskolos... 31. 1.4. Šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties sudarymo dienai O. VTK iš... 32. 1.4.1.... 33. iki 2013-08-15 O. VTK sumoka 600 litų;... 34. 1.4.2.... 35. iki 2013-09-15 O. VTK sumoka 600 litų;... 36. 1.4.3.... 37. iki 2013-10-15 O. VTK sumoka 600 litų;... 38. 1.4.4.... 39. iki 2013-11-15 O. VTK sumoka 600 litų;... 40. 1.4.5.... 41. iki 2013-12-15 O. VTK sumoka 600 litų;... 42. 1.4.6.... 43. nuo 2014-01-15 O. moka VTK po 1500 litų mėnesinę įmoką ir moka iki... 44. 1.5.... 45. Šalys susitaria, kad VTK neatlygintinai atleidžia O. nuo prievolės pagal... 46. 1.6.... 47. Šalys susitaria, kad VTK atsiima visas Vykdomąsias bylas ir šalys laiko ir... 48. 1.7.... 49. Šalys susitaria ir patvirtina, kad O. atsiskaičius su VTK šios sutarties... 50. 1.8.... 51. Šalys patvirtina, kad pasirašius šią taikos sutartį ir teismui ją... 52. 2.... 53. Kiti pareiškimai ir nuostatos... 54. 2.1. Sutarties Šalys yra susipažinusios su LR Civilinio Kodekso 6.985 str.... 55. 2.2.... 56. Sutarties Šalims yra žinoma, jog, sudarius taikos sutartį, ją patvirtinus... 57. 2.3.... 58. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi... 59. 2.4.... 60. Pasirašydamos šią Sutartį, Šalys patvirtina, jog yra atidžiai... 61. 2.5.... 62. Šalys susitaria, kad teismui patyrus bylos vedimo (pašto) išlaidų, jas... 63. 2.6.... 64. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas teismui... 65. 2.7.... 66. Ši Sutartis įsigalioja teismui ją patvirtinus.... 67. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės N. O. (a. k. ( - ) ieškinį... 68. Priteisti iš kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690)... 69. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-04-16 nutartimi taikytas laikinąsias... 70. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti...