Byla I-4116-168/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su pareiškėjo V. O. (V. O.) skundu dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-08-20 gautas V. O. skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-04-24 sprendimo Nr. (23.20-08)-323-3512, Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2011-12-16 sprendimo Nr. S-119(7-117/2012) panaikinimo ir įpareigojimo priimti naują sprendimą – atleisti V. O. nuo delspinigių.

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-08-23 nutartimi nustatė pareiškėjui iki 2012-09-07 terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti skundžiamus aktus ir atitinkamai suformuoti reikalavimą bei įrodymais pagrįsti prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4V. O., vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-08-23 nutartį, 2012-09-10 teismui padavė patikslintą skundą, kuriame teismo prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-04-24 sprendimą Nr. (23.20-08)-323-3512, Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2012-07-24 sprendimą Nr. S-119(7-117/2012) ir priimti naują sprendimą – atleisti V. O. nuo delspinigių.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-09-13 nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2012-09-24 terminą trūkumams pašalinti, t. y. pareiškėjas teismui turėjo pateikti 2 pasirašyto skundo egzempliorius ir Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2012-07-24 sprendimo Nr. S-119(7-117/2012) gavimo faktą patvirtinantį įrodymą.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

7V. O. iki šios dienos (2012-10-04) nepašalino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-09-13 nutartyje nustatytų trūkumų, nesikreipė dėl termino pratęsimo nustatytiems trūkumams pašalinti, todėl jo skundai, teisme gauti 2012-08-20 ir 2012-09-10, laikytini nepaduotais ir grąžintini pareiškėjui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

9V. O. skundus, teisme gautus 2012-08-20 ir 2012-09-10, laikyti nepaduotais.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundus grąžinti pareiškėjui.

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai